Dlaczego bank odmawia kredytu i co zrobić w takim wypadku?

Wnioskowanie o kredyt

Na pierwszy rzut oka otrzymanie kredytu, o jaki się wnioskuje, wydaje się dość proste. W rzeczywistości jest to bardziej skomplikowany proces. Oczywiście dla dobra i wygody klienta banki starają się iść mu bardzo na rękę, minimalizując cały proces wnioskowania, na tyle ile to możliwe. Niemniej jednak, cała machina analityczna rusza wraz z procesowaniem wniosku, bezpośrednio w centrali banku. Podczas składania wniosku o kredyt, doradca poprosi o podstawowe dokumenty dotyczące zatrudnienia, dokument tożsamości i opcjonalnie inne dokumenty potwierdzające dochody wnioskodawcy. W zależności od wymagań poszczególnych banków, może to być jeszcze aktualny PIT, wyciąg z rachunku osobistego i zaświadczenie od pracodawcy. Podczas wypełniania wniosku, klient musi także podpisać wiele oświadczeń w tym różnego rodzaju zgody i upoważnienia. Wśród tych dokumentów znajdzie się z pewnością zgoda na BIK i BIG – czyli upoważnienie banku do weryfikacji statusu kredytowego i gospodarczego wnioskodawcy.


-> zobacz: Pożyczka na wyciąg z konta – na czym polega?


Czym jest odmowa udzielenia kredytu – kiedy może nastąpić?

Mimo pozytywnego nastawienia do całego procesu, trzeba się liczyć jednak z sytuacją, w której bank odmawia udzielenia kredytu i odrzuca wniosek. Z pewnością wiele osób zadaje sobie wtedy pytanie dlaczego bank nie chce udzielić kredytu? Przyczyn odmowy może być wiele. W zależności od rodzaju produktu finansowego o jaki się ubiega wnioskodawca – może się okazać, że jego zdolność kredytowa nie jest wystarczająca, lub wartość nieruchomości (w przypadku kredytu hipotecznego) jest nieadekwatna do sytuacji finansowej klienta. Analityk banku podczas weryfikacji wniosku może po prostu uznać, że klienta nie stać na powzięcie kolejnego zobowiązania w określonej wysokości.

Aby zrozumieć dokładnie czemu bank odrzuca wniosek, warto poznać cały przebieg analizy. Każdy wniosek klienta wysyłany jest z placówki do centrali banku. Tam dochodzi do jego dogłębnej analizy. Analiza kredytowa jest kilkuetapowa – po przejściu jednego etapu, wniosek jest przekazywany do kolejnego. Można wyróżnić następujące etapy analizy, które są kluczowe dla podjęcia decyzji:

 1. Wstępna weryfikacja dochodów, która odbywa się jeszcze w palcówce banku i wykonuje ją doradca.
 2. Analiza dochodów wykonywania przez pracownika w centrali banku.
 3. Sprawdzanie baz – BIK, BIG i opcjonalnie innych (KRD, ERIF itp.).
 4. Ustalanie optymalnego harmonogramu spłat – dopasowanie go do możliwości finansowych.
 5. Stworzenie umowy.
 6. Poinformowanie klienta o decyzji banku (e-mail, sms, za pośrednictwem doradcy kredytowego, rzadziej listem).

Wstępnie analityk weryfikuje dochody klienta i sprawdza, czy może ubiegać się on o kredyt w żądanej wysokości. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, w następnym kroku, sprawdzana jest wiarygodność klienta i jego historia kredytowa. Tutaj dużą rolę odgrywają raporty z Biura Informacji Kredytowej (BIK) i Biura Informacji Gospodarczej (BIG), jeżeli analityk banku stwierdzi, że wnioskodawca posiada zaległości w spłacie rat, lub jest wpisany na listę BIG (niezapłacony mandat, rachunek itp.) – ma prawo już na tym etapie odrzucić wniosek. Jeżeli natomiast potencjalny kredytobiorca może pochwalić się dobrym scoringiem w BIK-u (A lub B), prawdopodobnie osiągnie swój cel i otrzyma kredyt. Oczywiście podczas analizy wniosku istnieje możliwość zmiany wysokości kredytu i zaproponowaniu Klientowi innej raty miesięcznej  – bardziej dopasowanej do jego dochodów i możliwości. Niekoniecznie musi od razu dojść do ostatecznej odmowy udzielenia. W praktyce, jeżeli bank odrzuci wniosek – nie ma od takiej decyzji odwołania.

Jeżeli wszystkie przedstawione dokumenty były rzetelne, lecz w ocenie banku – zdolność kredytowa wnioskodawcy jest niewystarczająca do otrzymania kredytu, lub jego udzielenie wiąże się dla banku z wysokim ryzykiem możliwości braku spłaty, bank udziela odmowy. Informacja o tym, że bank odmawia udzielenia kredytu jest wysłana wiadomością SMS i e-mail lub też listem, pod wskazany we wniosku adres. Warto także zaznaczyć, że analiza wniosku jest kwestią bardzo indywidualną. Jeżeli bank uzna, ze klienta nie stać na kredyt o określonym modelu (liczba rat, wysokość kredytu), może zaproponować różnego rodzaju rozwiązania, takie jak wydłużenie okresu kredytowania – wtedy rata jest zwykle niższa i być może bardziej dopasowana do dochodów klienta. Można także się spodziewać udzielenia zgody na wypłatę kredytu, ale w niższej wysokości niż wnioskowana na wstępie.

W każdym wypadku, klient banku czeka zazwyczaj na weryfikację swojego wniosku średnio od dwóch dni do nawet dwóch tygodni – jest to również kwestia indywidualna i jest uzależniona od tego, czy bank nie zażąda dodatkowych dokumentów niezbędnych do analizy zdolności.

Odmowa kredytu konsumenckiego

Kredyt konsumencki to produkt udzielany przez bank na dowolny, wybrany przez wnioskodawcę cel. Przyczyn odmowy może być wiele. Niektóre z nich są zazwyczaj błahe i klient jest w stanie dokonać pewnych zmian i wnioskować o kredyt konsumencki ponownie – po jakimś czasie. (przykładowo popełnione zostały błędy we wniosku lub cel został w ocenie banku niejasno sformułowany). Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze jest się w stanie wpłynąć na decyzję banku. Warto od samego początku dbać o płynność spłat poszczególnych zobowiązań. Jak się okazuje forma zatrudnienia jest także istotna – w rzeczywistości banki bardzo dbają o finanse klienta. Nie udzielą mu kredyt, jeżeli uznają, że będzie to się wiązało dla niego z ryzykiem wpadnięcia w spiralę zadłużenia.

Najczęściej odnotowywane przyczyny odmowy udzielenia kredytu to:

Brak zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa oceniania jest na podstawie aktualnych zobowiązań wnioskodawcy, rodzaju i okresu jego zatrudnienia, historii kredytowej lub zbyt wysokich obecnych zobowiązań kredytowych. Banki kierują się zazwyczaj zasadą, ze łączna suma zobowiązań finansowych nie może przekroczyć połowy miesięcznych dochodów klienta. Czasami próg ten może wynieść nawet 65%, ale w głównej mierze jest to uzależnione od rodzaju zatrudnienia i wysokości dochodów klienta. W tym wypadku, wnioskodawca może podjąć próbę konsolidacji wszystkich swoich zobowiązań w jedno – mniejsze. Jeżeli się to uda – może spróbować ponownie o ubieganie się o kredyt konsumencki.

Negatywna historia kredytowa

W tym wypadku, klient niewiele może zrobić. Negatywny wpis w Biurze Informacji Kredytowej, zgodnie z prawem może widnieć nawet do 5 lat po całkowitej spłacie zobowiązania. Jeżeli zaległość została spłacona, warto napisać prośbę do instytucji, która dokonała wpisu o jego wykreślenie, jednak warto pamiętać, ze nie musi zgodzić się z takim wnioskiem i odmówić usunięcia. Dużo zapytań kredytowych – czyli informacji, które są zapisywane w bazie BIK kiedy klient sprawdza swoją zdolność i wnioskuje o udzielenie kredytu w różnych placówkach – także zmniejszają szanse na udzielenie kredytu. Generowanie dużej liczby zapytań kredytowych obniża ogólną ocenę klienta w BIK. W tym wypadku należy zawsze rozsądnie podchodzić do wnioskowania o kredyt i postawić na jeden, góra dwa banki, w których  chciałoby się otrzymać kredyt. Posiadanie szybkich pożyczek, zwanych chwilówkami zwykle z góry przekreśla szanse na otrzymanie kredytu bankowego.

Rodzaj zatrudnienia

Banki bardzo restrykcyjnie podchodzą do tematu zatrudnienia wnioskodawcy. Wymarzonym klientem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z niezłymi zarobkami. Rzeczywistość często jednak kreuje inne sytuacje. Bardzo wiele osób pracuje w oparciu na umowę zlecenie, własną działalność gospodarczą i umowę o dzieło. Niestety, ostatnia grupa osób musi raczej pogodzić się z odmową kredytu już na samym wstępie, ponieważ umowa o dzieło jest według banku często nie brana pod uwagę podczas analizy finansowej. To co można zrobić to włączyć do kredytu współmałżonka lub członka rodziny, który wykazuje dochody i posiada inny model zatrudnienia. Przy umowie zlecenie liczy się często czas na jaki jest zawarta. Być może analityk postawi wnioskodawcy warunek udzielenia kredytu po dostarczeniu oświadczenia pracodawcy o braku przeciwwskazań do kolejnego przedłużenia umowy. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą także mają z bankami „pod górkę”. Często mimo generowania wysokich dochodów, muszą wykazać się nie lada zaradnością i organizacją aby dostarczać do banku masę dokumentów związanych z prowadzeniem działalności. W praktyce – dla banku większym zabezpieczeniem jest umowa o pracę ze średnimi dochodami, niż bardzo rentowna działalność gospodarcza.

Wiek wnioskodawców

Kryterium często branym pod uwagę i mogącym wpłynąć na odmowę udzielenie kredytu konsumpcyjnego jest wiek wnioskodawców. W zależności od oferty banku – kredytobiorcami mogą być osoby od 18 do średnio 70 lat. W przypadku kredytów długoletnich – im starszy kredytobiorca – tym większe szanse na odrzucenie wniosku o kredyt. Zbyt młode osoby, bez historii kredytowej i stałej umowy także mogą liczyć się z odmową banku. W najlepszej sytuacji są teoretycznie osoby w średnim wieku o ugruntowanej pozycji na rynku pracy i stałych dochodach.

Odmowa kredytu hipotecznego

Udzielenie wieloletniego zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny jest dużo bardziej skomplikowaną procedurą – w porównaniu do kredytu konsumpcyjnego. Oprócz wyżej opisanych kwestii, analitycy badają także nieruchomość – jej stan prawny, techniczny i przyszłą wartość. Nic w tym dziwnego, nieruchomość będzie prawdopodobnie przez najbliższe 30 lat stanowiła zabezpieczenie kredytu – bank musi mieć pewność, że w razie braku spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę odzyska pożyczone pieniądze po sprzedaży nieruchomości. Analiza kredytu hipotecznego jest wieloetapowa i na każdym jej etapie bank może odrzucić wniosek. Podczas jej trwania, wniosek klienta przechodzi przez wiele etapów:

 • Analiza finansowa – weryfikacja zdolności finansowej klienta
 • Analiza techniczna – weryfikacja stanu nieruchomości i ocena jej obecnej i przyszłej wartości
 • Analiza prawna – sprawdzanie statusu prawnego nieruchomości – czy nie istnieją przesłanki mogące świadczyć o tym, ze bank nie będzie mógł wpisać hipoteki do księgi wieczystej

Jeżeli którykolwiek z etapów badania wniosku zostanie negatywnie rozpatrzony – bardzo prawdopodobne jest, że bank odrzuci wniosek. Wiek kredytobiorcy jest w przypadku kredytu hipotecznego kluczowy, ponieważ są to zobowiązania zazwyczaj wieloletnie (średnio od 15 do 35 lat), osoby starsze mają zazwyczaj niskie szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego, którego raty będą rozłożone na długi okres.

Co można zrobić kiedy bank odmawia kredytu?

W przypadku otrzymania od banku odmowy należy postarać się dociec co było tego przyczyną. Warto jednak wiedzieć, że banki nie maja obowiązku udzielenia swojemu wnioskodawcy informacji o tym co było powodem odrzucenia wniosku. Z pewnością zaufany i życzliwy doradca kredytowy pomoże w rozwikłaniu tego problemu. Jak wyżej opisano – na część kwestii istotnych dla analizy wniosku klient ma bezpośredni wpływ, chociaż cała procedura może się przez to znacznie wydłużyć. Warto jednak próbować ustalić przyczyny i je usuwać, ponieważ będą one miały wpływ na przyszłą ocenę potencjalnego kredytobiorcy, co jest na rynku finansów niezwykle istotne. Podsumowując, w przypadku odmowy udzielenia kredytu można zrobić kilka rzeczy:

 • Postarać się u pracodawcy o umowę o pracę
 • Spłacić poprzednie zobowiązania lub postarać się o konsolidację długów
 • Wnioskować o kredyt wraz z małżonkiem
 • Postarać się o usunięcie wpisów z BIK, jeżeli to możliwe

Jeżeli wszelkie metody zawiodą, zawsze można ubiegać się o pożyczkę pozabankową – mają one wysoką przyznawalność a wielu pożyczkodawców nie sprawdza historii kredytowej wnioskujących o pożyczkę osób. Zainteresowanych odsyłamy do oferty chwilówek online.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.9/5 - (16 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie