Ile trwa uruchomienie kredytu hipotecznego?

Uruchomienie kredytu hipotecznego, to przelanie przez bank środków w takiej wysokości w jakiej kredyt został nam przyznany. Nim jednak będziemy mogli nimi dysponować czeka nas jeszcze kilka formalności

Uruchomienie kredytu hipotecznego – warunki

jak szybko kredyt hipoteczny

To jakie warunki musimy spełnić, by uruchomić kredyt hipoteczny zawarte jest w umowie jaką podpisaliśmy z bankiem. Chodzi tu przede wszystkim o odpowiednie zabezpieczenie tj. np. wykupienie ubezpieczenia na życie czy od utraty pracy. Konieczne może okazać się także ubezpieczenie nieruchomości.

Tym, co musimy zrobić po podpisaniu umowy kredytowej jest przeniesienie własności kupowanej nieruchomości. Musi to być umowa notarialna przedwstępna lub od razu umowa kupna-sprzedaży. W akcie notarialnym muszą znaleźć się takie dane jak terminy i kwoty płatności, które ustaliliśmy z deweloperem lub właścicielem nieruchomości i wysokość wkładu własnego (nie uwzględniamy w nim środków pochodzących z kredytu). Pamiętajmy, że tych danych będzie wymagał od nas bank jeszcze przed uruchomieniem kredytu hipotecznego.

Chcesz dostać kredyt? Musisz mieć akt notarialny!

Zanim bank wypłaci kredyt poprosi nas o okazanie aktu notarialnego i dowodu na to, że wpłaciliśmy naszą część ceny. W zależności od konkretnego banku mogą pojawić się również inne, dodatkowe wymogi. W sytuacji, gdy środki z kredytu planujemy przeznaczyć na budowę domu do wymaganych dokumentów będziemy musieli dołączyć pozwolenie na budowę. Niekiedy warunkiem uruchomienia kredytu może być także zakup innych, oferowanych przez bank produktów (np. otwarcie konta osobistego lub posiadanie karty kredytowej). Często wyrażenie na to zgody jest konieczne do skorzystania z promocji lub otrzymania kredytu na lepszych warunkach. Może się również zdarzyć, że w zamian za np. wydanie karty kredytowej bank zaproponuje nam obniżenie marży.

Niektóre banki idą o krok dalej i od przyszłych kredytobiorców oczekują nie tylko zakupu innych instrumentów płatniczych, lecz również aktywnego korzystania z nich. Niekiedy, aby dostać kredyt w danym banku będziemy musieli otworzyć w nim konto i zadeklarować wysokość miesięcznych wpływów. Konieczne może okazać się także wykonanie danej liczby transakcji bezgotówkowych, albo dokonanie operacji na określoną kwotę. W sytuacji, gdy nie spełnimy tych warunków (pamiętajmy, że zgodziliśmy się na nie podpisując umowę) bank będzie miał prawo podnieść nam marżę do normalnej (a nie promocyjnej) wysokości.

A może kredyt w obcej walucie?

Jeśli interesuje nas kredyt hipoteczny w obcej walucie, weźmy pod uwagę to, że wówczas cała procedura potrwa dłużej. Pamiętajmy, że uruchomienie kredytu nie nastąpi zaraz po podpisaniu umowy. Oznacza to, że zanim dopełnimy wszystkich formalności może zmienić się kurs waluty. Ponadto standardowe umowy kupna-sprzedaży zawierają wartości wyrażone w rodzimej walucie. Tym samym już po podpisaniu umowy, a jeszcze przed wypłaceniem środków może wystąpić ryzyko niedopłaty pomiędzy kwotą udzielonego kredytu, a wartością nieruchomości. Do takiej sytuacji dojdzie w przypadku zmiany kursowej.

Kredyt a hipoteka

Tym, co musimy zrobić przed wypłatą środków pieniężnych jest dopełnienie formalności związanych z ustanowieniem hipoteki na rzecz banku. Następnie należy dostarczyć do banku księgę wieczystą nieruchomości z wpisem hipotecznym na rzecz kredytobiorcy. Warto zrobić to, gdy księga zostanie uaktualniona, gdyż w okresie przejściowym wiąże się to z wyższymi kosztami.

Obowiązek ustanowienia hipoteki na rzecz banku ciąży na nas niezależnie od tego czy kupujemy mieszkanie z rynku pierwotnego czy wtórego. W tym pierwszym przypadku konieczne jest złożenie do sądu wniosku o ustanowienie zabezpieczenia na hipotece. Taki zapis może znaleźć się również w akcie notarialnym. Wówczas pozostałymi formalnościami zajmie się bank. Warto wiedzieć, że uruchomienie kredytu hipotecznego w przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego jest nieco bardziej skomplikowane niż przy rynku wtórnym. Nawet jeśli nie będziemy musieli podpisywać aktu notarialnego, czeka nas cesja wierzytelności. Podpisują ją deweloper i bank prowadzący rachunek powierniczy.

Ile trwa uruchomienie kredytu hipotecznego?

Na etapie podpisywania umowy kredytowej przyjrzyjmy się temu jak i kiedy zostaną nam wypłacone środki. Niekorzystne warunki uruchomienia kredytu tj. np. wypłacenie go w transzach może utrudnić nam zakup wymarzonej nieruchomości.

To, ile trwa uruchomienie kredytu hipotecznego zależne jest od jego wysokości, rodzaju i od polityki finansowej konkretnego banku. Istotne jest także to jak szybko dopełnimy wymaganych od nas formalności. Im szybciej wywiążemy się z tego zadania, tym szybciej pieniądze znajdą się na naszym koncie. Na uruchomienie kredytu hipotecznego czeka się od kilku do kilkunastu dni.

Kiedy można zacząć korzystać ze środków?

Z przyznanych w ramach kredytu hipotecznego środków możemy korzystać, gdy tylko znajdą się na naszym koncie. Nim po nie sięgniemy miejmy jednak na uwadze fakt, że nie możemy nimi do końca swobodnie dysponować. Ze środków pieniężnych możemy czerpać w sposób zgodny z umową i jej warunkami. Co to oznacza w praktyce? To, że pieniądze z kredytu hipotecznego mamy prawo wydać na ten (i tylko na ten) cel, który uzgodniliśmy z bankiem. Bank jako kredytodawca ma prawo na bieżąco monitorować to na co spożytkowaliśmy przyznane środki.

Podobnie wygląda to wówczas, gdy kredyt jest nam wypłacany w częściach (tzw. transzach). Wówczas pieniądze z kolejnej części trafią na nasze konto dopiero wtedy, gdy bank uzna, że wcześniejsze środki wykorzystaliśmy zgodnie z ich przeznaczeniem. Aby móc to określić bank przeprowadza kontrolę inwestycji, której podstawą jest dostarczona przez nas dokumentacja. W zależności od konkretnego banku taką dokumentacją mogą być zdjęcia nieruchomości przedstawiające postępy prac, dziennik budowy czy faktury za zakupione materiały. Niedostarczenie jej sprawi, że bank wstrzyma wypłatę środków do momentu dostosowania się przez nas do postawionych wymagań.

O wiele mniej korzystna niż wgląd banku w dokumentację jest dla kredytobiorcy kontrola inwestycji dokonywana przez przedstawiciela tej instytucji. Tym bardziej, że bank może obciążyć nas kosztami takiej inspekcji. W takiej sytuacji dobrze jest, by warunki przeprowadzania inspekcji zostały jasno określone już na etapie sporządzania umowy kredytowej. Pojawienie się pieniędzy na naszym koncie to koniec procesu ubiegania się o kredyt hipoteczny. Tym, co czeka nas teraz jest jego terminowa spłata.

Podsumowanie

Cała procedura kredytowa licząc od momentu złożenia wniosku, a kończąc na otrzymaniu środków powinna zamknąć się w dwóch miesiącach. Jeśli zależy nam na czasie warto odpowiednio przygotować się do ubiegania się o kredyt. Dobrym rozwiązaniem jest wybór dwóch lub trzech banków w których złożymy wniosek kredytowy. Pamiętajmy, by nie składać zbyt dużej ilości wniosków, gdyż zapytania banku, finalnie obniżą naszą zdolność kredytową. To zaś może sprawić, że nie otrzymamy kredytu.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły