Dofinansowanie do budowy domu 2023 – Lista dotacji

Budowa domu podobnie jak jego modernizacja to przedsięwzięcie, które wymaga sporych nakładów finansowych. Dostęp do różnorodnych programów dotacyjnych może jednak znacznie ułatwić realizację tego celu. Ile wynosi dofinansowanie do budowy domu w 2023 roku? Z jakich dopłat może skorzystać przyszły właściciel nieruchomości? Przedstawiamy listę aktualnych dotacji. 

Dofinansowanie do budowy domu – nowoczesny, ekologiczny dom

Kluczowe informacje

 • Pieniądze z dofinansowania możesz przeznaczyć nie tylko na budowę domów energooszczędnych, ale też tradycyjnych domów jednorodzinnych lub ich modernizację. 
 • Nie istnieje jedno miejsce, w którym należy złożyć wniosek o dofinansowanie do budowy domu. W zależności od wybranego programu możesz to zrobić np. w wybranym banku kredytującym czy też w WFOŚiGW. 
 • W 2023 roku dużą popularnością cieszą się takie programy jak: Mój Prąd, Czyste Powietrze, Moja Woda, Spłata Rodzinna oraz Bezpieczny Kredyt 2%.

W okresie dynamicznego wzrostu cen materiałów i usług firm budowlanych wiele osób planujących budowę domu równolegle stara się o zdobycia dopłaty czy dofinansowania, które pomogą uporać się z wysokim kosztem inwestycji. Na szczęście 2023 rok przynosi wiele możliwości w tym zakresie, chociażby w postaci dotacji, które mają szansę istotnie obniżyć koszty budowy lub modernizacji. W tym artykule znajdziesz najważniejsze programy, poznasz zasady ich przyznawania oraz dowiesz się, jak skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie. Z pomocą Czerwonej Skarbonki, Twój plan budowy domu stanie się nie tylko bardziej realny, ale i opłacalny.

Dofinansowanie do budowy domu w 2023

W poszukiwaniu źródeł finansowania do budowy wymarzonego domu często skupiamy się przede wszystkim na znalezieniu idealnej oferty kredytowej. To właśnie za pomocą środków z kredytu hipotecznego możemy pozwolić sobie na zakup materiałów budowlanych, ziemi czy opłaceniu ekipy budowlanej. Kredyt jednak ma to do siebie, że trzeba go spłacać, a im wyższa kwota finansowania, tym większa rata lub też dłuższy okres trwania umowy. Decydując się na tak dużą inwestycję, warto więc zrobić wszystko, aby potrzebne środki pozyskać też z innych źródeł, a najlepiej takich, które nie wymagają zwrotu.

Przed rozpoczęciem inwestycji lub też w trakcie jej trwania, zwróć więc uwagę na różnorodne programy dofinansowania. W 2023 roku, tak jak w latach poprzednich, oferta jest szeroka, a wybór odpowiedniego programu zależy od takich czynników, jak:

 • lokalizacja nieruchomości, 
 • rodzaj budynku,
 • planowana technologia budowy.

Jednym z najpopularniejszych źródeł dofinansowania stanowi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Fundusz oferuje przede wszystkim wsparcie dla osób, które planują budowę energooszczędnych lub pasywnych domów, a także dla tych, którzy chcą przeprowadzić termomodernizację istniejących budynków.

Dodatkowo warto też sprawdzić oferty dotacji proponowane przez gminy i pamiętać o ułatwieniach podatkowych, które pozwalają na odliczenie części wydatków od podatku dochodowego. 

Dotacje na budowę domu – aktualne programy

Najwięcej programów skierowanych jest do osób, które planują budowę domu energooszczędnego. Dlaczego? Jest to efekt wejścia w życie dyrektywy Unii Europejskiej, która od 2021 roku zobowiązuje inwestorów do budowy budynków o niemal zerowym zużyciu energii (tzw. Standard WT 2021). W odpowiedzi na te regulacje, powstały różne programy dofinansowania, które mają na celu ułatwić przyszłym właścicielom spełnienie tych wymagań. Jakie są zatem możliwości uzyskania środków z Unii Europejskiej na budowę domu oraz jakie dofinansowania do remontów są dostępne dla inwestorów w Polsce?

Czym jest Standard WT 2021? Jest to po prostu zbiór wymagań prawnych, które muszą spełniać budynki, których właściciele uzyskali pozwolenie na ich budowę po dacie wprowadzenia danego standardu. Litery WT to skrót od: warunki techniczne, a liczba 2021 – oznacza rok, w którym standard ten zacznie obowiązywać. 

Program Mój Prąd dla mikroinstalacji fotowoltaicznych

Dokładnie 22 kwietnia 2023 roku, ruszył kolejny (już piąty) nabór wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd”. Z dopłat mogą skorzystać inwestorzy, którzy do rozliczania się z wyprodukowanej energii elektrycznej korzystają z systemu net-billing lub net-metering i do tej pory nie otrzymali jeszcze dofinansowania na mikroinstalacje fotowoltaiczne lub też skorzystali z dofinansowania, ale:

 • mikroinstalacja, na którą przyznano dofinansowanie została przyłączona oraz opłacona w okresie od 01.02.2020 roku, 
 • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r.,
 • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”. 

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. Wzór wniosku oraz listę potrzebnych dokumentów możesz znaleźć na stronie mojprad.gov.pl

Program Mój Prąd skierowany jest do osób fizycznych, które wytwarzają prąd na własne potrzeby i zawarły kompleksową umowę regulującą kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Program Czyste Powietrze – nawet 136,2 tys. bezzwrotnej dotacji

Program Czyste Powietrze zaadresowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy planują przeprowadzenie ocieplenia budynków mieszkalnych lub też wymianę ogrzewania. Wysokość dotacji zależy od dochodów wnioskującego, w myśl zasady: im niższe dochody, tym wyższe dofinansowanie. 

Maksymalna dopłata wynosi 136,2 tys. złotych i mogą otrzymać ją osoby, których przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1090 zł (w przypadku gospodarstw wieloosobowych) lub 1526 zł (w przypadku jednoosobowych) lub też ci, którzy mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego czy opiekuńczego. 

dotacja z programu czyste powietrze

Na co możesz wydać otrzymane środki? 

 1. Przeprowadzenie audytu. Ten pozwoli Ci sprawdzić, jak najefektywniej przeprowadzić izolację, jakie źródło ciepła będzie optymalne dla Twojego domu oraz jak zdobyć maksymalne dofinansowanie.
 2. Ocieplenie ścian, stropu itd. 
 3. Wymianę starego pieca. 
 4. Wymianę okien, drzwi, a nawet – bramy garażowej. 
 5. Mikroinstalację fotowoltaiczną. 
 6. Instalację CO i CWU. 

„Moja woda” – dla ochrony gospodarki wodnej

Celem programu jest zatrzymanie wody deszczowej na terenie nieruchomości objętej projektem, tak aby nie mogła ona zostać odprowadzona poza jej obszar np. do kanalizacji czy rowów odnawiających. Zgodnie z założeniem otrzymane środki można przeznaczyć na zakup, budowę oraz montaż takich instalacji jak: 

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
 • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
 • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych, lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, a pomoc wypłacana jest w formie dotacji w wysokości maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych. Jednak nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie. 

Ulga termomodernizacyjna – dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych 

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Aby z niej skorzystać, wystarczy odliczyć od podstawy obliczania podatku te koszty, które zostały poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym. 

Co możemy uznać za przedsięwzięcie termomodernizacyjne? Jest to np. wykonanie ulepszenia, w wyniku którego następuje zmniejszenie: 

 • zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania budynków lub otrzymania ciepłej wody użytkowej, 
 • strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych,

oraz: 

 • całkowita lub częściowa zmiana źródła energii na źródła odnawialne,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, co w rezultacie zmniejszy koszt pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych. 

Rodzinny kredyt mieszkaniowy – ułatwienia do kredytu hipotecznego

Program ten nie dotyczy bezpośrednio kwestii budowy domu czy jego modernizacji, jednak jest powiązany z kredytem hipotecznym, który umożliwi Ci realizację założonego celu. Program składa się z dwóch podprogramów: 

 • Gwarancja wkładu własnego. 
 • Spłata rodzinna.

Pierwszy z nich – „Gwarancja wkładu własnego” służy jako środek zabezpieczający spłatę:

 • rodzinnego kredytu mieszkaniowego, 
 • bezpiecznego kredytu mieszkaniowego 2%.

Gwarancja pokrywa część główną kredytu i może zastąpić konieczność dostarczenia wkładu własnego lub też pokryć różnicę między kwotą wkładu, którą należy wpłacić a kwotą, którą faktycznie posiadasz.

Drugi – „Spłata rodzinna” to forma wsparcia, które ma na celu pomoc w spłacie części kredytu mieszkaniowego dla rodziny. Możesz skorzystać ze spłaty rodzinnej, jeżeli zdecydowałeś się na rodzinny kredyt mieszkaniowy i Twoja rodzina w okresie spłaty powiększyła się o drugie lub kolejne dziecko. W takiej sytuacji wysokość spłaty rodzinnej może wynieść od 20 tys. (na drugie dziecko) do 60 tys. złotych (na trzecie i każde kolejne). 

Bezpieczny kredyt 2%

Z Bezpiecznego Kredytu 2% będą mogły skorzystać osoby, które planują kupno swojego pierwszego mieszkania czy też budowę domu jednorodzinnego. Na czym polega dofinansowanie? W okresie stosowania dopłat (czyli przez pierwsze 10 lat spłaty) oprocentowanie finansowania będzie wynosiło dla kredytobiorcy 2%. Może ono zostać powiększone również o marżę i prowizję banku, jeśli ta będzie pobierana. Wniosek o finansowanie można składać od 3 lipca 2023 roku w wybranej instytucji finansowej, która podpisała umowę z BGK. Beneficjentami są osoby, które nie przekroczyły 45. roku życia, nie posiadają mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu czy domu. 

Inne dotacje do budowy domu lub remontu dom

Lista programów wspierających może być znacznie dłuższa, co bezpośrednio wpływa na wysokość dofinansowania. Większość z nich funkcjonuje jedynie na szczeblu lokalnym, a to sprawia, że właściciele domów jednorodzinnych w poszukiwaniu dotacji powinni przede wszystkim śledzić strony internetowe gminy, w której mieszkają (lub gdzie planują prowadzić budowę). Warto też zwrócić uwagę na Lokalne Programy Antysmogowe czy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Jak ubiegać się o dotację na budowę domu 2023?

Sposób wnioskowania będzie wyglądał nieco inaczej w przypadku każdego z dostępnych programów. Najczęściej wystarczy wypełnić wniosek i wraz z potrzebnymi dokumentami – dostarczyć go do organu prowadzącego. Sprawdź, jak wygląda ten proces w przypadku najpopularniejszych dotacji.

Mój PrądWniosek należy złożyć przez Generator Wniosków o Dofinansowanie GWD (wersje papierowe nie będą przyjmowane). Do założenia konta w GWD niezbędny jest profil zaufany lub e-dowód.
Czyste powietrzeWniosek można złożyć elektronicznie lub osobiście w urzędzie. Do złożenia wniosku przez Internet, potrzebne będzie posiadanie profilu zaufanego. Aby stacjonarnie złożyć dokumenty, wystarczy, że wypełnisz formularz w serwisie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), wydrukujesz, podpiszesz i złożysz do właściwego WFOŚiGW.
Moja wodaOd 1.07.2020 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie ciągłym. Forma złożenia wniosku zależy od właściwego WFOŚiGW. 
Ulga termomodernizacyjnaPodatnik dokonuje odliczeń w swoim zeznaniu podatkowym za ten rok kalendarzowy, w którym nastąpiły wydatki. Jeżeli nie byłeś w stanie odliczyć całej kwoty z dochodu (przychodu) w danym roku podatkowym, możliwe jest jej odliczenie w następnych latach, lecz nie dłużej niż przez sześć lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zrealizowano pierwszy wydatek.
Gwarancja wkładu własnegoAby skorzystać z gwarancji, należy złożyć stosowny wniosek do banku, który udziela kredytu. Formularze wniosków o udzielenie gwarancji wraz z załącznikami znajdują się w zakładce Dokumenty na stronie internetowej BGK.
Spłata rodzinnaPieniądze zostaną wypłacone, gdy złożysz zlecenie w banku, w którym zaciągnąłeś rodzinny kredyt mieszkaniowy. Możesz to zrobić w ciągu roku od dnia urodzin (albo przysposobienia) drugiego lub kolejnego dziecka. Jeśli Twoje gospodarstwo domowe powiększyło się przed dniem pierwszego uruchomienia środków rodzinnego kredytu mieszkaniowego, to roczny termin na złożenie zlecenia spłaty liczony jest od dnia uruchomienia środków.
Bezpieczny kredyt 2%Wniosek należy złożyć do banku kredytującego, który podpisał umowę z BGK. Aktualną listę kredytodawców znajdziesz na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Dofinansowanie do budowy domu 2023 – na jaką kwotę możesz liczyć?

Kwota dofinansowania do budowy czy modernizacji domu może być różna, w zależności od programu, z którego skorzystasz. Dla przykładu maksymalna dotacja w programie Czyste Powietrze wynosi aż 136,2 tys. złotych. W przypadku programu Mój Prąd jest to 20 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Z kolei wsparcie finansowe z projektu Moja woda może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tys. za jedno działanie. Rodziny, które zdecydowały się skorzystać z Rodzinnego kredytu mieszkaniowego, mogą otrzymać nawet 60 tys. złotych za urodzenie trzeciego i kolejnego dziecka. 

Dofinansowanie do budowy domu - ile może wynieść?

Jakie wydatki pokryjesz dzięki środkom otrzymanym z dofinansowania?

Lista wydatków rownież będzie inna w zależności od programu. Najczęściej jednak za otrzymane środki, masz szansę:

 • pokryć część kosztów potrzebnych na budowę domu, 
 • wymienić okna, drzwi i dachy w budynkach jednorodzinnych, 
 • zakupić i zamontować panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, 
 • wymienić piec, 
 • wykonać termoizolację budynku. 

Dofinansowanie budowy domu 2023 – najczęściej zadawane pytania

Czy można otrzymać dofinansowanie na zakup działki pod budowę domu?

W 2023 roku nie istnieje żaden program, który by pozwalał na otrzymanie dotacji na zakup działki pod budowę domu.

Czy dotacja do budowy domu jest bezzwrotna?

Wszystkie dotacje, o których wspomnieliśmy w tym artykule, są bezzwrotne. Warto jednak pamiętać o tym, że muszą one zostać spożytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku zatajenia prawdy lub dopuszczenia się jakiegokolwiek oszustwa – środki będą musiały zostać zwrócone. 

Jakie są dotacje na budowę nowego domu?

W 2023 roku jedyną dotacją, która dotyczy budowy nieruchomości jest program spłaty rodzinnej przy „Rodzinnym kredycie mieszkaniowym” bez wkładu własnego. Inne dofinansowania zarezerwowane są dla właścicieli już istniejących domów jednorodzinnych, którzy marzą o tym, aby je zmodernizować. 

Ile kosztuje w 2023 budowa domu? 

Ostateczna cena zależy od wielu czynników, w tym od: lokalizacji inwestycji, metrażu czy sposobu wykończenia. Można założyć, że doprowadzenie domu parterowego o powierzchni 99 m2 do stanu surowego zamkniętego będzie kosztować ok. 231 tys. zł netto. Pod warunkiem że zdecydujesz się na budowę metodą gospodarczą i większość prac budowlanych wykonasz samodzielnie. 

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego

www.bgk.pl

2. Mój Prąd

https://mojprad.gov.pl

3 Czyste Powietrze

czystepowietrze.gov.pl

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (1 vote)
Komentarze (1)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • w
  w

  w203

  21.10.2023, 17:01

  Wyróżniający się komentarz

  Nie jestem zwolennikiem jakiegokolwiek rozdawnictwa, a w szczegolnosci dawania komukolwiek przywilejow. Panstwo powinno umozliwic rozwoj spoleczenstwu, a nie je hamowac jak obecnie i rownac z najslabszymi.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie