Czy skrócenie okresu kredytowania jest opłacalne?

Jak szybsza spłata kredytu wpływa na wysokość odsetek, miesięczne raty oraz ogólny komfort życia kredytobiorców? Czy skrócenie okresu kredytowania jest rzeczywiście opłacalne? Sprawdźmy! 

skrócenie okresu kredytowania-2

Kluczowe informacje

 • Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad rynkiem hipotecznym, reguluje kwestie związane z nadpłatą kredytów hipotecznych, umożliwiając kredytobiorcom wcześniejszą spłatę zadłużenia.
 • Skracając okres spłaty kredytu, zmniejszamy ogólny koszt zobowiązania.
 • W przypadku kredytów hipotecznych banki mogą pobierać opłaty za wcześniejszą spłatę jedynie przez pierwsze trzy lata od daty rozpoczęcia spłaty.
 • Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego, banki są zobowiązane do sugerowania okresu spłaty kredytu nie dłuższego niż 25 lat, z możliwością wydłużenia do maksymalnie 35 lat.

Nadpłata kredytu – czy warto?

Odpowiadając na to pytanie jednym słowem, można by powiedzieć, że tak. Chociaż w świecie finansów, nic nie jest zero-jedynkowe i wypadałoby odpowiedzieć – to zależy.

Zacznijmy od tego, że nadpłacając kredyt, masz do wyboru dwie opcje:

 • skrócić okres kredytowania
 • lub zmniejszyć comiesięczną ratę.

Oba rozwiązania w większym lub mniejszym stopniu wpływają na zmniejszenie całkowitego kosztu Twojego kredytu. Z tą różnicą, że decydując się na skrócenie czasu spłaty, nie od razu odczujesz tę zmianę. 

Jeśli skracasz okres kredytowania, to oznacza, że płacisz odsetki przez krótszy czas, niż pierwotnie zakładałeś. To znacząco obniża całkowity koszt kredytu, a dodatkowo przyczynia się do poprawy Twojej płynności finansowej. Dlaczego? Po wcześniejszym spłaceniu zobowiązania środki, które wcześniej przeznaczałeś na spłatę raty, możesz teraz wykorzystać na inwestycje lub oszczędności. Tym samym zwiększysz swoją stabilność finansową.

Jeśli jednak zdecydujesz się na zmniejszenie wysokości spłacanej raty, Twój domowy budżet odczuje ulgę niemal natychmiast. Niestety, z punktu widzenia oszczędności, nie jest to najbardziej opłacalna opcja, ale o tym opowiem za chwilę.

Jednak, aby móc cieszyć się z zalet, o których wspomniałam powyżej, warto zdać sobie sprawę z kilku kluczowych kwestii.

1. środki, które przeznaczysz na nadpłatę kredytu, będą niedostępne na inne cele.

2. nadpłata kredytu nie zawsze jest darmowa, szczególnie w przypadku kredytu hipotecznego.

Według nowych zasad określonych w ustawie, dotyczących kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym przyznawanych od lipca 2017, opłaty za wcześniejsze spłacenie długu mogą być pobierane przez pierwsze trzy lata od daty rozpoczęcia spłaty. Po tym okresie bank jest zobowiązany umożliwić spłatę pożyczki bez żadnych dodatkowych kosztów.

Podsumowując, nadpłacanie kredytu jest korzystne, jeśli tylko Twoja sytuacja finansowa pozwala na dokonywanie większych wpłat. Jednakże każdy przypadek jest inny, dlatego przed podjęciem jakiegokolwiek kroku, warto dokładnie przeczytać umowę kredytową lub skonsultować się z doradcą finansowym, który pomoże Ci wybrać najlepszą opcję.

Nadpłata kredytu hipotecznego a skrócenie okresu kredytowania – co wybrać?

Aby w pełni móc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nadpłacając kredyt lepiej skrócić okres kredytowania, czy jednak zmniejszyć ratę, posłużyłam się poniższym przykładem. 

Mam kredyt hipoteczny na 400 000 zł, z okresem spłaty wynoszącym 20 lat. Chcę jednorazowo nadpłacić kredyt – wpłata wynosi 10 000 zł. Czy lepiej zdecydować się na krótszy okres spłaty, czy na niższą ratę? 

Kwota kredytu400 000 zł
Pierwotny okres kredytowania240 miesięcy
Oprocentowanie nominalne7%
Nadpłata jednorazowa10 000 zł
Skutek nadpłaty
niższa rata
oszczędność w wysokości
14 697,83 zł
krótszy okres kredytowania
oszczędność w wysokości
71 197,13 zł

Jak widać na powyższym przykładzie, zdecydowanie bardziej opłacalny z finansowego punktu widzenia, jest krótszy okres kredytowania. Nie jest to jednak idealne rozwiązanie dla wszystkich. Każda osoba radzi sobie ze spłatą hipoteki na własny sposób, a decyzja o nadpłacie kredytu hipotecznego zależy od indywidualnych możliwości finansowych.

Zmniejszenie czasu spłaty kredytu może przynieść większe oszczędności, jednak zmniejszenie wysokości rat kredytowych zapewni więcej swobody dla budżetu domowego i pomoże nam obniżyć poziom ryzyka.

Czy w Polsce można nadpłacać kredyt hipoteczny?

Tak, polskie prawo, a konkretnie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad rynkiem hipotecznym, reguluje kwestie związane z nadpłatą kredytów hipotecznych, zapewniając kredytobiorcom możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia. Nadpłata kredytu hipotecznego jest procesem, w którym kredytobiorca wpłaca większe kwoty niż wymagane minimalne miesięczne raty, dzięki czemu zmniejsza się kapitał do spłaty.

Nadpłata kredytu hipotecznego – jak działa?

Nadpłacanie kredytu hipotecznego polega na dobrowolnym spłaceniu większej kwoty niż wynosi wymagana miesięczna rata kredytu. Ta dodatkowa kwota jest bezpośrednio przeznaczona na zmniejszenie kapitału kredytu (kwoty głównej zadłużenia), co przynosi kilka istotnych korzyści.

 1. Zmniejszenie kwoty głównej zadłużenia. Dodatkowe środki wpłacane jako nadpłata są odliczane bezpośrednio od kapitału kredytu, co zmniejsza kwotę pozostałą do spłaty.
 2. Skrócenie okresu kredytowania. Zmniejszenie kapitału kredytu może prowadzić do skrócenia całkowitego czasu spłaty kredytu, jeśli kredytobiorca zdecyduje się utrzymać wysokość miesięcznych rat na niezmienionym poziomie.
 3. Obniżenie całkowitych kosztów kredytu. Spłacając kapitał szybciej, kredytobiorca płaci odsetki od mniejszej kwoty i przez krótszy czas, co oznacza, że całkowity koszt kredytu (suma odsetek do zapłaty) zostaje zmniejszony.

Jak nadpłacać kredyt hipoteczny?

Najczęściej możesz zrobić to samodzielnie z poziomu bankowości internetowej. Zalecam jednak, aby przed zleceniem operacji skontaktować się z bankiem. Doradca opowie Ci o możliwych opcjach i ewentualnych opłatach za wcześniejszą spłatę. W niektórych przypadkach kredytodawca może wymagać od Ciebie złożenia pisemnego zawiadomienia o zamiarze nadpłaty.

W kolejnym etapie ważne jest określenie kwoty. Najczęściej możesz dokonywać jednorazowych nadpłat dużymi kwotami lub regularnie nadpłacać mniejsze kwoty w ramach miesięcznych wpłat. Po nadpłacie otrzymasz nowy harmonogram spłaty kredytu.

Nadpłata kredytu gotówkowego 

Nadpłata kredytu gotówkowego działa na podobnych zasadach, co nadpłata kredytu hipotecznego. Z tym wyjątkiem, że dotyczy kredytów konsumpcyjnych, które zwykle charakteryzują się wyższymi stopami procentowymi i krótszym okresem spłaty.

Jak działa nadpłata kredytu gotówkowego

 1. Zmniejszenie kapitału zadłużenia. Dodatkowe środki wpłacane jako nadpłata zmniejszają kwotę główną zadłużenia, co skraca czas potrzebny na całkowitą spłatę kredytu lub obniża wysokość przyszłych rat.
 2. Oszczędności na odsetkach. Odsetki są naliczane od aktualnej kwoty głównej zadłużenia, jej zmniejszenie poprzez nadpłatę prowadzi do zmniejszenia łącznej kwoty odsetek, które trzeba zapłacić.
 3. Skrócenie okresu spłaty. Nadpłacając, możesz skrócić okres, w którym jesteś zadłużony, co oznacza szybsze uwolnienie się od obciążeń finansowych.
 4. Elastyczność finansowa. W zależności od warunków umowy, nadpłacanie kredytu może dać większą elastyczność w zarządzaniu finansami, umożliwiając wcześniejsze zakończenie zobowiązania bez dodatkowych kosztów.

Rekomendacja KNF w sprawie optymalnego okresu kredytowania

Od czerwca 2023 roku, zgodnie z zaktualizowaną Rekomendacją S, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zobowiązuje banki do sugerowania klientom, aby termin spłaty kredytu był nie dłuższy niż 25 lat. Kredytobiorcy mają jednak możliwość wydłużenia tego okresu, ale z zastrzeżeniem, że czas trwania zobowiązania kredytowego nie powinien przekraczać 35 lat.

Wydłużanie okresu spłaty znacząco zwiększa ogólny koszt ponoszony przez kredytobiorcę oraz niesie ze sobą wysokie ryzyko zarówno dla banku, jak i dla pożyczkobiorcy. Jest to spowodowane głównie zwiększoną podatnością na zmiany w stopach procentowych.

Ile kosztuje nadpłata kredytu hipotecznego? Prowizje w bankach

Opłata za wcześniejsze spłacenie długu (wynikające z jego nadpłacania) może wynosić od 0 do 3 procent całkowitej sumy pożyczonego kapitału. Jednakże zgodnie z Ustawą z 23 marca 2017 roku dotyczącą kredytu hipotecznego i regulacji działalności pośredników kredytowych oraz agentów, banki mają prawo do naliczania opłat za przedterminową spłatę wyłącznie przez pierwsze trzy lata od daty zawarcia umowy kredytowej.

Oznacza to, że opłacalne jest rozważenie nadpłaty po upływie tego okresu. Ponadto, warto już na etapie negocjacji umowy kredytowej zapoznać się z regulacjami dotyczącymi nadpłaty. Niektóre instytucje finansowe oferują możliwość nadpłacania kredytu bez żadnych dodatkowych kosztów już po 1-2 latach od zaciągnięcia zobowiązania, a czasami nawet bezpośrednio po podpisaniu umowy.

Wysokość prowizji za wcześniejszą spłatę w poszczególnych bankach

BankWysokość prowizji
Alior Bank2,5%
PKO BP2%
mBank0%
ING Bank Śląski1,5 – 2%
Na podstawie tabeli opłat i prowizji

Jakie zalety i wady ma krótszy okres kredytowania?

Nadpłata kredytu celem skrócenia okresu kredytowania to strategia, która może pomóc szybciej uwolnić się od długu i zmniejszyć łączny koszt pożyczki. Jakie wady i zalety niesie za sobą? 

ZaletyWady
Mniejsze łączne koszty odsetek. Wybierając krótszy okres kredytowania, zmniejszasz kapitał, od którego naliczane są odsetki.
Szybsze pozbycie się długu. Skrócenie okresu spłaty przyspiesza moment całkowitego spłacenia kredytu, co może poprawić Twoją sytuację finansową.
Większa wolność finansowa w przyszłości. Szybsze spłacenie kredytu oznacza, że wcześniej zyskasz większą swobodę w dysponowaniu swoimi środkami finansowymi. To może pozwolić Ci na lepsze planowanie przyszłości, inwestycje lub oszczędzanie.
Wyższe miesięczne obciążenia. Utrzymanie obecnej wysokości raty, składającej się z kapitału i odsetek, w przypadku niespodziewanego pogorszenia Twojej sytuacji finansowej może skutkować problemami z terminowym regulowaniem płatności oraz narastaniem zadłużenia.
Mniejsza elastyczność budżetowa. Zobowiązanie do wyższych płatności może ograniczać Twoją zdolność do reagowania na nieprzewidziane wydatki.
Potencjalne opłaty za wcześniejszą spłatę. W niektórych przypadkach wcześniejsza spłata zobowiązania może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Przed podjęciem decyzji o nadpłacie, warto dokładnie zapoznać się z umową kredytową. 

Jak zmieni się koszt kredytu przy skróceniu okresu kredytowania? Przykłady

Aby móc odpowiedzieć sobie na pytanie, ile realnie zaoszczędzimy na nadpłaceniu kredytu i skróceniu okresu kredytowania, posłużmy się przykładami. Na tapet wzięłam kredyt gotówkowy w wysokości 40 000 zł z pierwotnym okresem spłaty wynoszącym 60 miesięcy oraz kredyt hipoteczny w wysokości 400 000 zł, którego spłata odbywa się w równych miesięcznych ratach przez 20 lat. 

 1. Kredyt gotówkowy 
 • Kwota kredytu: 40 000 zł 
 • Pierwotny okres kredytowania: 60 miesięcy 
 • Oprocentowanie nominalne: 11% 
 • Rodzaj nadpłaty:
  • jednorazowa: 5 000 zł
   • Efekt?
    • Harmonogram skrócony o 9 miesięcy
    • Suma odsetek pierwotnie: 12 181,82 zł
    • Suma odsetek po nadpłacie 8 944,11 zł
    • Oszczędność 3 237,70
  • cykliczna po 300 zł każdego miesiąca
   • Efekt?
    • Harmonogram skrócony o 18 miesięcy
    • Suma odsetek pierwotnie 12 181,82 zł
    • Suma odsetek po nadpłacie 8 213,11 zł
    • Oszczędność 3 968,71 zł
 1. Kredyt hipoteczny
 • Kwota kredytu: 400 000 zł 
 • Pierwotny okres kredytowania: 240 miesięcy 
 • Oprocentowanie nominalne: 7%
 • Rodzaj nadpłaty:
  • Jednorazowa: 10 000 zł
   • Efekt?
    • Harmonogram skrócony o 19 miesięcy
    • Suma odsetek pierwotnie 590 900,86 zł
    • Suma odsetek po nadpłacie 519 703,73 zł
    • Oszczędność 71 197,13 zł
  • cykliczna po 500 zł każdego miesiąca
   • Efekt?
    • Harmonogram skrócony o 67 miesięcy
    • Suma odsetek pierwotnie 590 900,86 zł
    • Suma odsetek po nadpłacie 396 886,00 zł
    • Oszczędność 194 014,85 zł

Czy można wydłużyć okres kredytowania?

Tak, chociaż nie ma to nic wspólnego z nadpłatą kredytu. Na opcję wydłużenia okresu kredytowania mogą zdecydować się osoby, które z różnych przyczyn (np. podwyższonych stóp procentowych, utraty źródła dochodu) nie mogą poradzić sobie ze spłatą zobowiązania. Jeśli bank wyrazi zgodę na wydłużenie okresu kredytowania, wtedy należy podpisać aneks do umowy. 

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Czy lepiej skrócić okres kredytowania, czy zmniejszyć ratę?

Biorąc pod uwagę jedynie wyliczenia, korzystniejszą opcją wydaje się skrócenie okresu kredytowania. Warto jednak pamiętać, że decydując się na nadpłatę, musimy wziąć pod uwagę naszą sytuację finansową oraz sprawdzić zapisy umowy. 

Czy bank może odmówić skrócenia okresu kredytowania?

I tak i nie. Jeśli skrócenie okresu kredytowania towarzyszy nadpłacie kredytu hipotecznego, to bank nie może odmówić nam takiego rozwiązania. Jeśli jednak chcesz skrócić okres bez nadpłaty, wtedy kredytodawca jest zmuszony ponownie przeliczyć Twoją zdolność kredytową. W przypadku negatywnej oceny, warunki nie zostaną zmienione. 

Czy nadpłacając kredyt, spłacam tylko kapitał?

Poza wstępnym etapem spłacania kredytu w ratach każda nadpłata jest automatycznie przeznaczona na redukcję kapitału, a nie na pokrycie odsetek. W rezultacie obniżasz swoje zadłużenie, co z kolei prowadzi do zmniejszenia sumy odsetek, które będą naliczane w następnych okresach rozliczeniowych.

Czy skrócenie okresu kredytowania jest płatne?

Opłata za przedterminowe uregulowanie zobowiązania nie może przekroczyć 3% kwoty, która została już spłacona. Jednak jej wysokość nie może być także większa niż całkowita suma odsetek, które byłyby naliczone za rok od chwili rzeczywistej spłaty.
Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie