Vindicat – opinie i recenzja

Kłopoty z egzekwowaniem należności to jeden z powszechniejszych problemów, z którym zmagają się zarówno duże podmioty finansowe, jak i mniejsze przedsiębiorstwa i firmy, jak i osoby prywatne. W odpowiedzi na potrzeby tego dużego i zróżnicowanego grona powstała internetowa platforma Vindicat, która pozwala ułatwić egzekucję zadłużenia w wygodny sposób. Sprawdzamy, jak to działa i co warto wiedzieć.

vindicat

Nieterminowo lub w ogóle niespłacane zobowiązania pieniężne potrafią spędzać sen z powiek. Choć są one skutkiem różnych wydarzeń, które wcale nie muszą być wynikiem złej woli dłużnika, to niezależnie od tego są kłopotliwe przede wszystkim dla osoby, wobec której zalega się z płatnością. Długi potrafią w końcu zachwiać płynność finansową szczególnie mniejszych przedsiębiorstw, inicjując spiralę kłopotów.

Egzekwowanie długu potrafić być niekiedy bardzo uciążliwe, czasochłonne i wymagające zaangażowania, na które bieżące obowiązki mogą nie pozwalać. W odpowiedzi na te kłopoty tysięcy polskich wierzycieli, z pomocą wychodzą różnego rodzaju firmy windykacyjne. To jednak nie wszystko – czego dowodem jest innowacyjna platforma Vindicat, oferująca pomoc z egzekucją długów na miarę XXI wieku.

Czym jest Vindicat? Podstawowe informacje

Vindicat to polskie przedsiębiorstwo z Warszawy zajmujące się szeroko pojętymi usługami z zakresu egzekucji wierzytelności. Umożliwia ono zarówno obsługę prawną, jak i pomoc negocjatorów w skutecznym uzyskiwaniu należności. Stoją za nią doświadczeni menadżerowie z różnych sektorów, specjalizujący się w szczególności w nowych technologiach.

Jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o tytułowej nazwie, Vindicat rozpoczęł działalność w lipcu 2014 roku, od razu zaznaczając swoją obecność w sieci za pomocą platformy internetowej. Sztandarowym produktem Vindicat jest system VCAT, który umożliwia zlecenie windykacji online przy zapewnieniu kompleksowej obsługi pozwalającej na otrzymanie należności.

Vindicat

Co oferuje Vindicat?

Spośród wspomnianych usług windykacyjnych, wyróżnić można kilka ciekawych rozwiązań, jakie tworzą ofertę tej platformy internetowej. Już w pierwszej zakładce na stronie Vindicat możemy się dowiedzieć, że oparta jest ona na trzech poniższych filarach.

 1. Windykacja automatyczna.
  To sztandarowa funkcjonalność platformy Vindicat, która polega na oferowaniu możliwości windykowania należności przy okazji internetowego systemu zgłaszania, oddawania do wyegzekwowania i monitorowania tego procesu całkowicie online. Wierzyciel, ponosząc za to, rzecz jasna, opłatę (o czym piszemy poniżej), otrzymuje kompleksowe wsparcie inteligentnego, cyfrowego systemu, który pozwala nie tylko zwiększyć szanse na polubowne rozwiązanie sprawy, ale i np. podpowiada, jaka metoda działania będzie skuteczna w danym, indywidualnym wypadku.
 2. Kancelaria windykacyjna.
  Rozwiązanie to skierowane jest do osób, które preferują tradycyjną metodę pomocy przy windykacji długów. Oddając sprawę do kancelarii, przekazujemy należność ekspertom. Po dokonaniu zlecenia, klient na bieżąco jest informowany przez Vindicat o postępach i kolejnych krokach, które są podejmowane w związku z egzekucją należności.
 3. Giełda długów.
  Trzecią, integralną częścią oferty Vindicat jest giełda długów, która kierowana jest do osób, które np. z braku czasu nie chcą dochodzić swojej wierzytelności lub oddawać jej egzekucję w kancelarii. Zamiast tego, wystawiają swoją wierzytelność na giełdzie, gdzie za stosowną opłatą jest ona przejmowana i przeznaczana do sprzedaży. Pośredniczy w niej Vindicat, oferując odkupienie jej innemu podmiotowi. Wierzyciel nie musi się za to przejmować – środki, jakich nie udało mu się dotychczas odzyskać od dłużnika, otrzymuje w momencie otrzymania oferty kupna długu i na tym kończą się jego kontakty z dotychczasową należnością.

Jak działa windykacja online VCAT?

Jako że windykacja internetowa to rozwiązanie dość nowatorskie, z którego wielu zainteresowanych klientów nie miało jeszcze okazji skorzystać, Vindicat scharakteryzowało schemat towarzyszący każdej realizacji tej usługi. Przyjrzyjmy się mu z bliska.

 1. Prewencja.
  Etap ten zawiera m.in. darmową pieczęć prewencyjną, a także uzyskiwanie przypomnień drogą wiadomości SMS i e-mail i nadchodzących lub ubiegłych płatnościach. Innym elementem jest także raport z Biura Informacji Gospodarczej (BIG InfoMonitor) o wiarygodności kontrahenta.
 2. Postępowanie polubowne.
  Na tym etapie odbywają się negocjacje polubowne z dłużnikiem, przekazanie wezwania do zapłaty oraz wniosek o ustalenie danych dłużnika. Ponadto, dług może zostać wystawiony na giełdzie długów, a wpis o zaległości pojawia się w BIG InfoMonitor.
 3. Postępowanie sądowe.
  W tym miejscu przekazywany jest pozew do zwykłego oraz e-sądu, a także wniosek o nadanie klauzuli wykonalności w związku z długiem.
 4. Postępowanie egzekucyjne.
  Ostatnim etapem związanym z windykacją online jest wystawienie czterech niezbędnych wniosków. Pierwszy dotyczy wszczęcia postępowania, drugi wzywa do egzekucji na majątku dłużnika, z kolei ostatnie dwa dotyczą udzielenia informacji w sprawie wyników egzekucji oraz wreszcie zawieszenia lub umorzenia postępowania.
Vindicat

Windykacja online w Vindicat krok po kroku

Aby prześwietlić usługi windykacji online Vindicat na wskroś i przedstawić sposób ich działania od kuchni, zdecydowaliśmy się dokonać rejestracji na vindicat.pl w celu założenia konta użytkownika pozwalającego na korzystanie z usług systemu VCAT.

Krok pierwszy – wybór rejestracji konta.

Vindicat VCAT

Krok drugi – wypełnienie formularza.

Vindicat VCAT

Krok trzeci – wskaż, jaką formę działalności gospodarczej prowadzisz.

Vindicat VCAT

Krok czwarty – uzupełnij dane na temat swojej firmy.

Vindicat VCAT

Krok piąty – dodaj dłużnika.

Vindicat VCAT
Vindicat VCAT

Krok szósty – dłużnik ma więcej niż jedną wierzytelność? Dodaj ją!

Vindicat VCAT
Vindicat VCAT

Funkcjonalności windykacji online VCAT

I. Organizer

Za pomocą tego pulpitu możemy na bieżąco monitorować status wszystkich spraw, orientując się w bieżącym zestawieniu w naszych dłużników oraz łącznej sumie zaległości finansowych.

windykacja online Vindicat

II. Monitoring

W tym miejscu możemy szybko dodać nową fakturę do systemu, uzupełniając informacje o kontrahencie, na którego była ona wystawiona. Od tego momentu będzie ona na bieżąco monitorowana w sprawie tego, czy jest opłacana na czas lub też kontrahent spóźnia się z tym obowiązkiem. W zakładce monitoring możemy też szybko przeglądać dotychczasowe faktury oraz zajrzeć do ustawień dotyczących powiadomień SMS oraz e-mail.

windykacja online Vindicat
windykacja online Vindicat

III. Sprawy

W tym miejscu możemy szybko dodać do systemu informacje o istniejącej już wierzytelności, wskazując wszystkie niezbędne informacje na jej temat oraz dłużnika. Przejrzeć można też szybko liczbę dotychczasowych i bieżących spraw.

windykacja online Vindicat

IV. Kancelaria

Wolisz, aby sprawą zaległego wobec Ciebie długu zajęła się kompleksowo kancelaria windykacyjna? W tym miejscu możesz szybko przekazać sprawę do Vindicat. Ponownie – wybierasz jedynie sprawę z listy.

windykacja online Vindicat

V. Dokumenty

Tutaj możesz przeglądać listę dokumentów związanych ze sprawą zarówno w wymiarze aktualnym, jak i wobec spraw już zakończonych.

windykacja online Vindicat

VI. Dłużnicy

Przeglądaj listę wszystkich wprowadzonych do systemu dłużników pod względem następujących parametrów: nazwa firmy lub imię i nazwisko, NIP lub PESEL, adres, numer telefonu oraz osobowość prawna.

windykacja online Vindicat

VII. Giełda długów

Chcesz sprzedać swój dług i szybko otrzymać za niego gotówkę? Z poziomu konta użytkownika możesz wystawić wierzytelność na giełdzie długów.

windykacja online Vindicat

VIII. Raporty BIG.

Chcesz sprawdzić kontrahenta w rejestrze BIG InfoMonitor? Za pośrednictwem konta VCAT kup szybko raport lub przejrzyj dotychczas zlecone raporty o historii finansowej danego podmiotu!

windykacja online Vindicat

IX. Import

Ostatnią funkcjonalnością portalu do intuicyjnej windykacji internetowej jest możliwość dokonania importu dłużników oraz spraw z pliku xls. Można je szybko aktualizować lub importować.

windykacja online Vindicat

Ile kosztują usługi Vindicat?

Za skorzystanie z platformy Vindicat klient jest, rzecz jasna, zobowiązany uiścić stosowną opłatę, która uzależniona jest od kilku indywidualnych czynników. Koszt usługi kształtuje wysokość windykowanego długu, a także liczby spraw o windykację, jakie chcemy zlecić opisywanej firmie windykacyjnej.

Zaglądając do zakładki „cennik”, znajdującej się na stronie głównej Vindicat, musimy wybrać rodzaj usług, jakich koszt chcemy sprawdzić. W pierwszej kolejności przyglądamy się obszernie analizowanej dziś windykacji online. W ten sposób możemy się dowiedzieć, że koszty usług są rozliczane na zasadzie podziału na pakiety. Prezentują się one następująco.

Vindicat
Uwaga: w momencie analizy oferty obowiązuje promocja, która kończy się jednak w ciągu najbliższych 2 dni.

Pierwszy pakiet.

 • Cena za pakiet miesięczny: 99 złotych netto.
 • Cena za pakiet roczny: 1188 złotych netto.
 • Liczba aktywnych spraw: 5.

Drugi pakiet.

 • Cena za pakiet miesięczny: 119 złotych netto.
 • Cena za pakiet roczny: 1248 złotych netto.
 • Liczba aktywnych spraw: 15.

Trzeci pakiet.

 • Cena za pakiet miesięczny: 299 złotych netto.
 • Cena za pakiet roczny: 3588 złotych netto.
 • Liczba aktywnych spraw: 50.

Czwarty pakiet.

 • Nielimitowana liczba spraw.
 • Cena uzależniona od ostatecznej liczby spraw, jakie zostały zlecone przez klienta.
Vindicat
Szczegóły każdego z pakietów.

Jeżeli z kolei mowa o kosztach skorzystania z usług kancelarii windykacyjnej Vindicat, wysokość opłat możemy sprawdzić za pomocą prostego i przejrzyście skonstruowanego kalkulatora.

Wysokość opłat przedstawiamy za pomocą reprezentatywnej kalkulacji dokonanej w momencie tworzenia recenzji, w której operujemy na przykładowych wartościach.

 • Kwota faktury brutto: 8000 złotych brutto.
 • Termin płatności faktury: 1 czerwca 2020.
 • Moment dokonania kalkulacji: 16 lipca 2020.
 • Koszt przejęcia sprawy: 0 złotych.
 • Prowizja w momencie odzyskania pieniędzy: 400 złotych.
 • Prowizja w przypadku odzyskania kosztów windykacji u dłużnika: 0 złotych.

Jeżeli kwota na fakturze to więcej niż 50 000 złotych – Vindicat prosi klienta o indywidualny kontakt telefoniczny lub mailowy.

Co warto dodać – Vindicat zastrzega, że wynagrodzenie pobierane jest tylko w przypadku odzyskania długu. Kosztami tej procedury wierzyciel może obciążyć dłużnika. Koszt usługi to zawsze 5% wartości kwoty brutto na fakturze.

Czym wyróżnia się Vindicat?

Na przestrzeni stosunkowo krótkiego czasu działania, Vindicat zbudowało silną pozycję na rynku usług windykacyjnych, którą wyraża szeregiem osiągnięć eksponowanych na swojej stronie internetowej. Przedstawiamy najciekawsze zagadnienia, pod których względem opisywana platforma wyróżnia się.

 • Łączna suma windykowanych należności za pośrednictwem internetowej usługi VCAT wyniosła 370 935 630 złotych, za to na giełdzie długów – 437 260 822,56 złotych.
 • Średnia wartość windykowanej kwoty przez VCAT to 8 121,22 złotych.
 • Łączna wartość długów usuniętych poprzez giełdę długów Vindicat wynosi obecnie 543 673 780,12 złotych.
 • Vindicat chwali się, że 93% postępowań windykacyjnych, jakie prowadzi, kończy się sukcesem.
 • Dotychczas Vindicat przeprowadził ponad 61 tysięcy spraw na zlecenie różnych kontrahentów z wielu branży.
 • Wśród dużych podmiotów, które skorzystały z usług Vindicat, znalazł się m.in. Alior Bank, BIG InfoMonitor, PZU, Uniqa, Execo czy PKO BP.
 • Vindicat jest członkiem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.
 • Przedstawiona platforma została wyróżniona m.in. w 2019 roku orderem finansowym Home&Market.
 • Vindicat w ramach świadczenia swoich usług realizuje płatności Dotpay.
 • Gazeta Finansowa uznała Vindicat w 2019 roku za najlepszy produkt dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Vindicat – nasza opinia

Przyglądając się z bliska usługom oferowanym przez firmę Vindicat, trudno nie być pod wrażeniem dotychczasowych osiągnięć tej platformy i kancelarii windykacyjnej w ciągu niedługiej, bo ledwie 6-letniej działalności. Za sukcesem stoi zapewne nie tylko deklarowana skuteczność (Vindicat twierdzi, że to aż 93%), ale i zróżnicowany zakres usług.

W zależności od uznania, konsument może odsprzedać dług, przekazać sprawę do wyegzekwowania lub uzyskać internetowe wsparcie w działaniach dzięki ciekawemu rozwiązaniu w postaci windykacji online VCAT.

Jak widać na przedstawionym przez nas schemacie, także i usługi windykacji doskonale odnalazły się w scyfryzowanym świecie i dopasowały się do potrzeb dzisiejszych klientów, za cel obierając prostą obsługę, wygodę i intuicyjność. Być może to właśnie metoda pomocy w egzekucji należności to przyszłość te branży – a Vindicat przy niewygórowanych kosztach oferuje taką możliwość już dzisiaj.

Dane kontaktowe dla klientów

Telefon:

 • 796 123 124

Mail:

 • biuro@vindicat.pl

Informacje na temat spółki

Vindicat

Vindicat

Sp. z o.o.

Rodzaj:

Platforma do windykacji online
Numer REGON:
147338618
Numer NIP:
5272717387
Numer KRS:
0000516043
Data rejestracji KRS:
11 lipca 2014
Godziny pracy:
Poniedziałek-piątek: 9:00-17:00
Adres firmy

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

 

Zastrzeżenie: Informacje o ofercie karty kredytowej oraz jej szczegółowych parametrów przedstawiają stan aktualny w momencie powstawania tekstu, tzn. 16 lipca 2020 roku.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
3.1/5 - (22 votes)
Komentarze (8)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • M
  M

  Mirek

  24.08.2021, 15:32

  Wyróżniający się komentarz

  Super rozwiązanie – polecam odzyskałem w końcu swoje pieniądze.

 • X
  X

  Xx

  12.07.2022, 00:13

  Wyróżniający się komentarz

  Słabizna firma, nawet usunęli profil w Google żeby nie było opinii

 • T
  T

  Tele

  21.09.2020, 12:00

  Wyróżniający się komentarz

  nie działa

  • P
   P

   Paulina Krupa

   21.09.2020, 12:10

   Wyróżniający się komentarz

   Co dokładnie nie działa?

 • K
  K

  Kliient

  04.03.2023, 21:23

  Wyróżniający się komentarz

  Jedno wielkie oszustwo brak możliwości zakończenia sprawy w odpowiedni sposób brak jakiegokolwiek kontaktu

 • p
  p

  putin

  19.01.2023, 22:09

  Wyróżniający się komentarz

  Firma kogucik

 • P
  P

  Przemooooo

  10.04.2021, 00:24

  Wyróżniający się komentarz

  Porażka, naciągają tylko ludzi. Wykupiłem pakiet miesięczny, a co chwile przychodzą kolejne faktury do zapłaty. Nie polecam
  0 skuteczności.

  • T
   T

   Tadeusz_Maj

   07.05.2021, 23:40

   Wyróżniający się komentarz

   Wróc do szkoły i naucz sie czytać ze zrozumieniem jak coś napiszesz. Wybrałeś opcje abonamentu miesięcznego, wiec faktury przychodzą co miesiąc – jest to napisane na stronie i w regulaminie.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie