Kredyt 2 procent na dom – poradnik

Marzysz o własnym domu, ale obawiasz się, że wysokie raty mocno obciążą Twój budżet? Rozwiązaniem może być Kredyt 2 procent na dom. Sprawdź, na czym polega ten rządowy program, jak zminimalizować koszty finansowania budowy domu i uniknąć ukrytych opłat.

bezpieczny kredyt 2% na budowę domu

Kluczowe informacje

 • Program „Bezpieczny Kredyt 2%” jest dostępny dla osób do 45. roku życia, które nie posiadają własności mieszkalnej. Kredyt może być wykorzystany również na zakup domu jednorodzinnego lub jego budowę. 
 • Maksymalna kwota kredytu wynosi 500 tys. zł, ale może wzrosnąć do 600 tys. zł w przypadku małżeństw lub rodzin z dziećmi. Kwota finansowania nie jest jednak zależna od rodzaju nabywanej nieruchomości. 
 • Zdolność kredytowa do kredytu mieszkaniowego jest oceniana indywidualnie przez banki, jednak musi być zgodna z Rekomendacją S. 
 • Oprocentowanie kredytu wynosi 2% i powiększone jest o marżę i ewentualną prowizję banku. Oprocentowanie jest stałe przez pierwsze 10 lat spłaty.
 • Program nie obejmuje rozbudowy, odbudowy czy nadbudowy istniejących struktur. Dodatkowo, jeśli kredytobiorca posiada działkę z domkiem letniskowym, może skorzystać z dopłaty, ponieważ wyklucza on tylko właścicieli nieruchomości przeznaczonych do całorocznego zamieszkania.

Bezpieczny Kredyt 2% a budowa domu – zasady programu

Od 1 lipca 2023 roku, dzięki nowej ustawie wspierającej oszczędzanie na cele mieszkaniowe, obywatele mogą korzystać z programu Pierwsze Mieszkanie. Program ten składa się z dwóch kluczowych filarów, które mają na celu ułatwienie zakupu pierwszej nieruchomości:

Bezpieczny Kredyt zyskuje na popularności wśród nabywców, których stać na finansowanie, ale którzy jednocześnie boją się, że rata kredytu zrujnuje ich domowy budżet. Bezpieczny Kredyt gwarantuje bowiem stałe oprocentowanie kredytu na poziomie 2%, do którego dodawane są marża i opłaty bankowe. Różnica między tym oprocentowaniem a rynkową stopą procentową zostanie zrekompensowana przez dopłaty od rządu przez pierwszą dekadę spłaty zobowiązania. Taka pomoc ma znacząco odciążyć portfele kredytobiorców.

Jednak aby skorzystać z dopłat od państwa, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów. Kredyt może uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała własnej nieruchomości ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców z co najmniej jednym, wspólnym dzieckiem, powyższy warunek musi spełnić, tylko jedno z nich. Kredytobiorcy muszą też posiadać adekwatną do kwoty kredytu zdolność kredytową. To oznacza, że finansowanie wypłacane jest osobom, które na nie stać.

Otrzymany kredyt hipoteczny można wykorzystać na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym i wtórnym. Możliwe jest także przeznaczenie otrzymanych środków na wydatki związane z budową domu jednorodzinnego, jego wykończeniem czy nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy domu.

Bezpieczny Kredyt 2 procent – jaka może być maksymalna kwota kredytu na zakup lub budowę domu?

Rodzaj nabywanej nieruchomości czy też rynek, z którego pochodzi, nie ma wpływu na wysokość finansowania. Kwotę tą reguluje stan cywilny oraz fakt posiadania dzieci. Kredyt hipoteczny w ramach programu może zostać udzielony w wysokości 500 tys. zł lub 600 tys. złotych. Wyższa kwota dotyczy gospodarstw domowych prowadzonych wspólnie przez małżonków lub też pary, z którą zamieszkuje ich wspólne dziecko.

Bezpieczny Kredyt 2% a zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa przy kredycie hipotecznym liczona jest przez każdy bank nieco inaczej i zależy od wewnętrznej polityki danej instytucji. W czerwcu 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła jednak zmiany do Rekomendacji S, które dotyczą standardów zarządzania kredytami hipotecznymi. Banki, które są lub będą zaangażowane w rządowy program, muszą dostosować swoje kryteria oceny zdolności kredytowej do specyfiki tego programu. 

Co to oznacza? Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim redukcji tzw. bufora bezpieczeństwa. Jeszcze w 2022 roku wynosił on 5%, a od lutego 2023 został obniżony do 2,5%. Taka obniżka ma sprawić, że więcej osób będzie miało szansę na uzyskanie kredytu.

Jaka jest maksymalna kwota wkładu własnego w kredycie 2 procent?

Zgodnie z prawem wysokość wkładu i kredytu nie może przekraczać 1 mln zł (z uwzględnieniem faktu, że kredyt może wynosić maks. 500 lub 600 tys. zł).

Sprawa staje się jednak bardziej złożona, jeśli chodzi o kredyt na finalizację budowy domu. W przypadku gdy prace zaczęły się przed wprowadzeniem „Bezpiecznego Kredytu”, kredytobiorca może ubiegać się o maksymalną kwotę kredytu, ale tylko wtedy, gdy suma wartości działki i już rozpoczętych prac nie przekracza 200 tys. zł. Jeśli wartość jest wyższa – inwestor otrzyma znacznie niższy kredyt. Może to być maksymalnie 100 tys. zł dla osób samotnych lub 150 tys. zł dla par z dzieckiem.

Osoby, które zaczęły budowę po wprowadzeniu programu „Bezpieczny Kredyt 2%”, będą miały najwięcej trudności. W przypadku, gdy łączna wartość działki i budowy przekracza 200 tys. zł, nie mają możliwości zaciągnięcia kredytu na korzystniejszych warunkach, nawet w minimalnej wysokości. Pozostaje im więc skorzystać z tradycyjnej oferty kredytu hipotecznego.

Budowa domu a „Bezpieczny Kredyt 2%” – oprocentowanie kredytu hipotecznego

Bezpieczny Kredyt 2% funkcjonuje na zasadzie stałego oprocentowania przez dekadę, podzieloną na dwie pięcioletnie fazy. W umowie kredytowej znajdziesz zapisane stałe oprocentowanie na pierwszą z nich. Oprocentowanie dla drugiej zostanie obliczone na podstawie specjalnej formuły. Po zakończeniu dziesięcioletniego okresu otrzymasz możliwość przejścia na nowe stałe oprocentowanie, tym razem bez dodatkowych dopłat. Jeżeli zrezygnujesz, Twojemu kredytowi hipotecznemu zostanie przypisane oprocentowanie zmienne. To będzie bazować na stawce WIRON powiększonej o marżę bankową, której wartość zostanie określona w umowie.

Oprocentowanie dla „Bezpiecznego Kredytu 2%” jest obliczane według formuły ustanowionej w konkretnym akcie prawnym. Ostateczna stawka będzie zależała od bieżącej oferty cenowej oraz średniego stałego oprocentowania z ostatniego kwartału.

Budowa domu a Bezpieczny Kredyt 2% – jak obliczyć wysokość rat kredytu mieszkaniowego?

Wyznaczanie wysokości rat dla „Bezpiecznego Kredytu 2%” nie jest trudne, co pokażemy na poniższym przykładzie.

Przyjmijmy, że zaciągasz kredyt na kwotę 600 tys. zł z okresem spłaty 25 lat. W systemie rat malejących, każda rata kapitałowa będzie wynosić 2 tys zł.

 • 600 tys. zł podzielone przez 300 miesięcy równa się 2 tys. złotych.

Następnie musisz uwzględnić część odsetkową. Jeżeli oprocentowanie wynosi 2%, to odsetki od pierwszej raty będą wynosiły 1 tys. zł.

 • 600 tys. zł pomnożone przez 2% i podzielone przez 12 miesięcy równa się 1 tys. zł.

Ostateczna rata, składająca się z części kapitałowej i odsetkowej, wyniesie 3 tys. złotych.

 • 2 tys. zł (kapitał) plus 1 tys. zł (odsetki) równa się 3 tys. zł.

Do obliczenia kolejnych rat możesz użyć tej samej metody. Pamiętaj, że dla części odsetkowej bierzesz pod uwagę już tylko 598 tys. złotych, ponieważ 2 tys. złotych kapitału już spłaciłeś.

Budowa domu a „Bezpieczny Kredyt 2%” – jak płacić raty w okresie karencji? 

W fazie karencji klient jest zobowiązany do opłacania jedynie odsetek od wypłaconego kapitału. Zgodnie z regulacjami dotyczącymi „Bezpiecznego Kredytu”, kredytobiorca ma prawo do otrzymywania dopłat przez 120 miesięcy. Początkiem tego okresu jest moment, w którym zaczyna regulować pełne raty, składające się z kapitału i odsetek.

 • Klient może ubiegać się o dopłaty również w fazie karencji, czyli w okresie spłacania wyłącznie odsetek (tylko podczas wypłat transz). Warunkiem jest złożenie odpowiedniej dyspozycji do banku. Nie dotyczy to jednak indywidualnej karencji.
 • Otrzymanie dopłat w trakcie karencji nie wpłynie na łączną liczbę 120 rat, które klient ma do spłacenia. Zamiast tego, otrzymane dopłaty w okresie karencji będą miały wpływ na obniżenie wysokości dopłat do 120 rat kapitałowo-odsetkowych. Innymi słowy, klient otrzyma dopłaty zarówno w okresie karencji, jak i przez 120 miesięcy spłaty pełnych rat.

Czy Bezpieczny Kredyt można przeznaczyć na zakup działki budowlanej? 

Środki finansowe przyznane w ramach programu można zainwestować nie tylko w zakup nieruchomości. Dopuszczalne jest też wydatkowanie ich na pokrycie kosztów związanych z budową i wykończeniem domu jednorodzinnego. Dodatkowo możesz wykorzystać je na zakup gruntu lub jego części, na którym planowana jest realizacja inwestycji.

Można kupić działkę z rozpoczętą legalnie budową. Co więcej, w ustawie, nie ma także ograniczeń, jeżeli działkę zakupiliśmy z kredytu. Ale to od decyzji banku zależy, czy uzyskamy drugi kredyt hipoteczny. W praktyce nasza zdolność kredytowa może na to nie pozwolić. 1.

Daria Rek, ekspertka finansowa Czerwona-Skarbonka.pl

Czy można skorzystać z Bezpiecznego Kredytu hipotecznego 2% na dokończenie budowy domu?

Tak, jeżeli jedynym wkładem własnym kredytobiorcy jest niezabudowana działka, na której już rozpoczęto budowę domu jednorodzinnego przed wejściem w życie nowej ustawy. Wtedy kredytobiorca ma możliwość ubiegania się o „Bezpieczny Kredyt 2%” w następujących kwotach:

 • Do 150 tys. zł jeżeli utrzymuje wspólne gospodarstwo domowe z małżonkiem lub ma przynajmniej jedno dziecko.
 • Do 100 tys. zł jeśli jest jedynym członkiem gospodarstwa domowego.

W przypadku, gdy łączna wartość posiadanej działki i rozpoczętej na niej budowy nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej kwoty wkładu, kredytobiorca może ubiegać się o kredyt w pełnej wysokości.

FAQ: Najczęściej zadawane pytania

Mam działkę z domkiem letniskowym. Czy mogę dostać kredyt w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2%” na wzniesienie domu na tym terenie?

Tak, możesz skorzystać z programu, ponieważ wyłącza on tylko właścicieli nieruchomości przeznaczonych do całorocznego zamieszkania.

Czy mogę wziąć bezpieczny kredyt 2% na rozbudowanie domu?

Nie, zgodnie z ustawą kredyt może być przeznaczony jedynie na budowę domu, nie obejmuje to jednak odbudowy, rozbudowy czy nadbudowy istniejącej struktury.

Ile wynosi oprocentowanie kredytu hipotecznego w ramach programu?

Podczas korzystania z dopłat w pierwszej dekadzie spłaty kredytu, oprocentowanie dla kredytobiorcy będzie równało się 2%, do którego doliczona zostanie marża oraz ewentualna prowizja naliczana przez bank.

Jakie banki udzielają Kredytu 2%?

Listę aktualnych kredytodawców można sprawdzić na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Ile wynosi średnie oprocentowanie kredytów udzielanych w ramach programu Bezpieczny Kredyt?

To zależy od oferty danego banku. Dla przykładu w PKO BP w pierwszym okresie spłaty oprocentowanie kredytu składa się 5-letniej stałej stopy bazowej w wysokości 5,14% i marży banku 2%.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1 Gov.pl

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pierwsze-mieszkanie

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.7/5 - (3 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie