Kredyt technologiczny dla firm — co to jest? Poradnik

Skąd wziąć pieniądze na innowacje technologiczne w firmie? Z czego sfinansować zakup nowych technologii? W jaki sposób pozyskać dotacje z UE na innowacje oraz gdzie uzyskać kredyt technologiczny?

kredyt technologiczny dla firm - poradnik

Kluczowe informacje

 • Operatorem kredytu na innowacje technologiczne, w tym kredytu ekologicznego, jest BGK, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego;
 • Z nowego rozdania unijnych środków może skorzystać sektor MŚP oraz duże przedsiębiorstwa;
 • Finansowanie możesz przeznaczyć na nowe technologie i innowacje, np. zakup patentów, licencji, know-how, materiałów budowlanych, realizację ekspertyz czy spłatę raty leasingu.

Marzec 2023 roku to ważna data dla wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, które planują wdrożyć nowe rozwiązania technologiczne. W tym właśnie czasie ruszył nabór wniosków o kredyt technologiczny oraz premię technologiczną z Programu Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Dzięki dotacjom możesz uzyskać do 70% zwrotu wydatków kwalifikowanych całego przedsięwzięcia. Uzyskane dofinansowanie automatycznie spłaca część kredytu technologicznego w Twoim banku komercyjnym.

Kredyt technologiczny — co to jest?

Kredyt technologiczny udzielany jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (w skrócie FENG) na lata 2021-2027.

Kredyt technologiczny to połączenie dwóch produktów: kredytu w banku komercyjnym oraz dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Premia z BGK automatycznie spłaca część kredytu technologicznego.

Z kredytu na innowacje technologiczne mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają w planach wdrożyć w swojej działalności nowe technologie. Dzięki nim firma ma zacząć produkować towary lub świadczyć usługi, które są nowe bądź też staną się ulepszone.

Okres spłaty
1 - 96 miesięcy
Cel
dowolny
Zabezpieczenie
Nie
Kwota
1 000 - 3 mln zł

201 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Okres spłaty
12 miesięcy
Cel
dowolny
? dowolny, związany z działalnością gospodarczą
Zabezpieczenie
Tak
? weksel
Kwota
15 000 - 200 000 zł

586 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Okres spłaty
12 - 18 miesięcy
Cel
dowolny
? Pożyczka jest na dowolny cel związany z prowadzona działalnością gospodarczą.
Zabezpieczenie
Tak
? Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
Kwota
10 000 - 150 000 zł

228 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Na czym polega kredyt technologiczny?

1. Idziesz do banku kredytującego, który współpracuje z BGK, i składasz wniosek o kredyt na innowacje technologiczne.

2. Bank go rozpatruje i jeśli Twoja firma ma odpowiednią zdolność kredytową, otrzymasz promesę kredytową lub warunkową umowę kredytu technologicznego.

3. Następnie składasz wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie premii technologicznej. Na tym etapie niezbędna będzie kopia promesy kredytu technologicznego lub przedstawienie warunkowej umowy kredytu technologicznego. Jeśli Bank Gospodarstwa Krajowego wyda decyzję pozytywną, otrzymasz promesę premii technologicznej.

4. Podpisujesz z bankiem komercyjnym umowę kredytową oraz umowę o dofinansowanie projektu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

5. Otrzymujesz pieniądze z kredytu na innowacje technologiczne od banku komercyjnego i realizujesz swój projekt.

6. Składasz wniosek do BFG o wypłatę premii technologicznej.

7. Bank Gospodarstwa Krajowego przelewa premię technologiczną bezpośrednio do banku, w którym masz zaciągnięte zobowiązanie na innowacje. Kwota ta przeznaczona jest na automatyczną spłatę kapitału kredytu technologicznego.

Kredyt technologiczny w formie konkursu jak to się odbywa?

Nie można pominąć pewnej istotnej kwestii dotyczącej dofinansowania projektów. Nabór wniosków przeprowadzany jest w formie konkursu 1. Oznacza to, że jeśli kwota przeznaczona na premie technologiczne będzie niewystarczająca, by sfinansować wszystkie wnioski, wtedy pieniądze otrzymają tylko te przedsiębiorstwa, których projekty zostaną najwyżej ocenione (zdobędą największą liczbę punktów).

Wysokość premii technologicznej

Ile premii technologicznej może dostać przeciętny Jan Kowalski i jego firma? Będzie to od 25% do 70%.

Zależy to od 3 czynników: rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Na przykład część województwa mazowieckiego nie jest objęta programem. Żeby sprawdzić, na ile dopłat możesz liczyć w zależności od regionu realizacji inwestycji, musisz sprawdzić aktualną mapę pomocy regionalnej 2022-2027.

mapa pomocy regionalnej - kredyt technologiczny
Aktualna mapa pomocy regionalnej na kredyt technologiczny, bgk.pl

Wysokość premii technologicznej w dużej mierze zależy od tzw. kosztów kwalifikowanych. Czym są koszty kwalifikowane? Są to określone wydatki, poniesione na realizację inwestycji technologicznych. Mówiąc po ludzku: program dopłat szczegółowo określa, za jakie wydatki możesz dostać premię technologiczną i w jakiej wysokości.

Na przykład zakup nieruchomości innej niż mieszkalna, nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowanych. Nie ma za to minimalnego poziomu kosztów kwalifikowanych. Natomiast ich maksymalna kwota to równowartość 50 mln euro na projekt.

Warunki kredytu na innowacje technologiczne

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Wniosek o kredyt w banku komercyjnym

Jeśli chodzi o wniosek o kredyt technologiczny udzielany przez bank komercyjny, wymagane będą następujące dokumenty:

 • Dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa.
 • Dokumenty finansowe, niezbędne, by obliczyć zdolność kredytową. Będą one różne, w zależności od banku i formy prawnej Twojej firmy.
 • Pozostałe dokumenty wymagane przez bank, np. projekt wniosku o dofinansowanie, który będziesz składał do BGK.

Wniosek o uzyskanie premii technologicznej w Banku Gospodarstwa Krajowego:

 • Dokumenty rejestrowe przedsiębiorcy, jeśli dane są inne, niż w ogólnodostępnych bazach (CEiDG, KRS).
 • Promesa kredytu technologicznego lub warunkowa umowa kredytu.
 • Informacja o danych kontaktowych banku kredytującego.
 • Oświadczenie dotyczące tajemnicy bankowej.
 • Oświadczenie koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego (jeśli dotyczy).
 • Biznesplan projektu.
 • Dodatkowe dokumenty, jeśli są wymagane do realizacji projektu i jeśli je posiadasz, np. pozwolenie na budowę, licencje, koncesje, dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów środowiskowych.

Na co można przeznaczyć kredyt technologiczny?

Jak sama nazwa wskazuje, można go przeznaczyć na nowe technologie i innowacje. Chodzi o to, że w wyniku inwestycji Twoja firma ma rozpocząć produkcję towarów lub świadczenie usług, które będą nowe lub znacząco ulepszone. Aby to osiągnąć, możliwe jest wdrożenie własnej nowej technologii lub zakup i wdrożenie technologii obcej.

Kredyt na innowacje technologiczne można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z:

 • Zakupem prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości (max. 10 proc. łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych). Za pieniądze z dofinansowania nie możesz kupić mieszkania. (zobacz: kredyt hipoteczny na zakup mieszkania)
 • Zakupem lub wytworzeniem środków trwałych niezbędnych do tego, byś zrealizował swój cel.
 • Zakupem materiałów budowlanych i usług w tym kierunku (max. 50% wszystkich kosztów kwalifikowanych projektu). Czyli np. chcesz zbudować, rozbudować lub zaadoptować budynek, budowlę lub ich część, aby móc wdrożyć nowe technologie.
 • Przedmiotem inwestycji technologicznej może być także kupno wartości niematerialnych i prawnych. Są nimi patenty, licencje, know-how, niezbędne do realizacji inwestycji.
 • Jeśli potrzebujesz pieniędzy na uzyskanie patentu, to również na ten cel możesz przeznaczyć pieniądze z kredytu technologicznego. Na patenty ustalony jest limit maksymalny wydatków kwalifikowanych w wysokości 500 000 zł.
 • Na ekspertyzy, projekty, koncepcje i studia, zlecone do wykonania dla doradców zewnętrznych (maksymalna kwota wsparcia to 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych).
 • Na raty leasingu.

Wygląda skomplikowanie, prawda?

Przykład

Podam przykład, na czym polega kredyt technologiczny.

Firma pana Jana specjalizuje się w produkcji farb. Pan Jan wpadł na pomysł, by zacząć produkować nowy rodzaj farby, która świeci w ciemności i w zależności od natężenia światła zmienia odcień. Na rynku nie ma takiego produktu. Pan Jan składa wniosek o kredyt technologiczny. Potrzebuje pieniędzy na: uzyskanie patentu na swój projekt, zakup nieruchomości zabudowanej, w której odbywać się będzie produkcja, a także na zakup środków trwałych niezbędnych do wytworzenia farby.

Nowe technologie co to jest?

Aby otrzymać dofinansowanie kredytu na innowacje, nowa technologia, którą chcesz zastosować w swojej firmie, musi spełniać pewne wymagania:

 • Musi być gotowa do wdrożenia, czyli skończyłeś już prace badawczo-rozwojowe i teraz potrzebujesz tylko pieniędzy, by wcielić w życie swój projekt.
 • Ma formę: prawa własności przemysłowej/ wyniku prac rozwojowych/ wyniku badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 • Musi być nowa, czyli do tej pory jej nie stosowałeś, nie jest to kopia innej, istniejącej już technologii, została opracowana przez Twoją firmę lub ma zostać kupiona od innej firmy w ramach projektu.

Na co nie można przeznaczyć kredytu technologicznego?

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, kredytu technologicznego nie możesz przeznaczyć na nabycie środków trwałych, w których została już wdrożona nowa technologia, która była przedmiotem inwestycji technologicznej sfinansowanej kredytem na innowacje.3

Chodzi o to, że jeśli inna firma wzięła kredyt na innowacje technologiczne i przykładowo ulepszyła linię produkcyjną, a Ty chciałbyś ją teraz kupić i zastosować w swoim przedsiębiorstwie, to niestety na ten cel nie możesz otrzymać tego rodzaju finansowania.

Dla kogo jest kredyt na innowacje technologiczne?

Kredyt na innowacje technologiczne skierowany jest do firm z sektora MŚP, czyli mikro-, małych i średnich przesiębiorstw, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014.

Jeśli chcesz się ubiegać o finansowanie, Twoja firma musi być prowadzona i zarejestrowana na terenie Polski, co musi być potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dodatkowo, aby otrzymać kredyt na innowacje technologiczne, niezbędna będzie wystarczająca zdolność kredytowa, którą oceni bank komercyjny w procesie wnioskowania o udzielenie kredytu technologicznego.

Alternatywnie, sprawdź ranking kredytów inwestycyjnych na rozwój działalności:

Do kiedy można złożyć wniosek o kredyt technologiczny?

Pierwszy nabór wniosków o kredyt technologiczny trwa od 23 marca 2023 roku do 31 maja 2023 roku do godziny 16:00. Regulamin programu mówi o tym, że przyjmowanie wniosków może zakończyć się wcześniej lub później, w zależności od okoliczności.

W pierwszej edycji konkursu w ramach działania 2.32 Kredyt Technologiczny do rozdysponowania jest kwota 578 mln zł.

Oferty kredytów technologicznych w bankach

W jakim banku można złożyć wniosek o kredyt technologiczny?

Nie każdy bank komercyjny ma w swojej ofercie kredyt na innowacje technologiczne z dofinansowaniem z BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego obecnie współpracuje z 14 podmiotami2.

Banki, które oferują kredyt technologiczny:

 • Alior Bank S.A.;
 • Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi;
 • Bank Citi Handlowy;
 • Bank Millennium S.A.;
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.;
 • Pekao S.A.;
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy;
 • BNP Paribas;
 • ING;
 • mBank;
 • PKO BP;
 • Santander Bank Polska;
 • SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi;
 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie.

BGK a kredyt technologiczny

Bank Gospodarstwa Krajowego odpowiada za rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie oraz wypłatę premii technologicznej. Nie udziela natomiast kredytu technologicznego — to leży w gestii banku komercyjnego.

Kredyt technologiczny w ING Banku Śląskim

 • Wysokość finansowania do 100% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
 • Wniosek możesz złożyć przez stronę banku lub przez bankowość internetową.
 • Okres kredytowania do 120 miesięcy.
 • Uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach.

BNP Paribas — kredyt technologiczny

 • Wysokość kredytu technologicznego może sięgnąć 100% kosztów kwalifikowanych.
 • Elastyczny okres kredytowania, uzależniony od czasu realizacji inwestycji i karencji w spłacie kredytu.

Kredyt na innowacje technologiczne z dotacją BGK w PKO BP

 • Wypłacany jednorazowo lub w transzach.
 • Maksymalny okres kredytowania, kwota finansowania i udział własny ustalany jest indywidualnie dla każdej wnioskującej firmy.

Pekao — kredyt technologiczny

 • Okres kredytowania do 10 lat.
 • Promesa udzielenia kredytu ważna 9 miesięcy.
 • Bank wymaga minimalnego wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości netto inwestycji. Firma musi sfinansować podatek VAT z innych środków niż kredyt technologiczny, np. ze środków własnych przedsiębiorstwa.

Jak złożyć wniosek o przyznanie kredytu technologicznego?

Jak już wiesz, aby otrzymać kredyt na innowacje technologiczne z dofinansowaniem, musisz złożyć dwa oddzielne wnioski: pierwszy o kredyt w banku, a drugi o dofinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wniosek o kredyt technologiczny składasz bezpośrednio w jednym z wymienionych na liście banków komercyjnych.

Natomiast wniosek o premię technologiczną składasz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, przez generator wniosków. Aby móc go wypełnić, najpierw musisz założyć konto na stronie BGK i zalogować się, a następnie wygenerować nowy wniosek.

1. Zakładasz konto na BGK i logujesz się.

2. Tworzysz nowy wniosek o dofinansowanie projektów Wnioski-Rejestr Wniosków „+”. Jednocześnie możesz mieć utworzonych kilka wniosków.

3. Wypełnij wniosek. Składa się on z kilku etapów: Informacje ogólne o projekcie, Informacje o wnioskodawcy oraz Informacje o projekcie (szczegóły projektu, uzasadnienie, planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, koszty, itp.).

4. W kolejnym etapie uzupełniasz informacje o banku kredytującym, czyli tym, który dał Ci promesę na udzielenie kredytu technologicznego.

5. Następnie możesz dodać załączniki i wysłać wniosek. Po wysłaniu nie masz możliwości jego edycji.

Wszystkie szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób wypełnić wniosek o kredyt technologiczny, znajdziesz w instrukcji Generatora Wniosków BGK.

Czy warto wziąć kredyt technologiczny?

Jeśli planujesz inwestycje technologiczne w swojej firmie, które wymagają znacznych nakładów finansowych, to tak, kredyt z dotacją jak najbardziej warto wziąć pod uwagę.

Wprowadzenie nowych technologii najczęściej jest bardzo drogie. Nie każdą firmę stać na to, by tego dokonać własnymi siłami. Nierzadkie są sytuacje, gdy przedsiębiorca ma świetny pomysł na rozwój działalność przy pomocy nowych technologii, ale zwyczajnie nie ma na to pieniędzy. Dlatego też każda forma wsparcia jest mile widziana. A w przypadku kredytu technologicznego kwota dofinansowania może sięgnąć nawet 70% wydatków kwalifikowanych.

Zalety i wady kredytu technologicznego

Zalety kredytu technologicznego:

 • Pozwala na wdrożenie technologii umożliwiającej rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie jego konkurencyjności na rynku.
 • Dzięki niemu masz możliwość realizacji inwestycji, na które bez dofinansowania nie mógłbyś sobie pozwolić.

Wady kredytu na innowacje technologiczne:

 • Przyznanie premii technologicznej odbywa się w formie konkursu: jeśli będzie więcej chętnych, niż środków na dofinansowanie, to zostaną wybrane tylko najlepsze projekty.
 • Nie uwzględnisz wszystkich wydatków w kosztach kwalifikowanych projektu.
 • Czasochłonność: zanim otrzymasz pieniądze z kredytu oraz dofinansowania z pewnością minie minimum kilka miesięcy od dnia złożenia wniosku. Musisz złożyć dwa wnioski, jeden o kredyt na innowacje technologiczne a drugi o premię.
 • Inwestycje podlegające dofinansowaniu są ściśle określone. Ich efektem ma być stworzenie zupełnie nowych towarów lub usług, lub powstanie znacząco ulepszonych towarów.
 • Maksymalna kwota kredytu technologicznego, a dokładniej premii z BGK, zależy od miejsca inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa. Dwa różnej wielkości przedsiębiorstwa, które realizowałyby identyczną inwestycję w różnych częściach Polski, mogą otrzymać zupełnie inne kwoty kredytu technologicznego i premii.
 • Banki komercyjne często wymagają wkładu własnego.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych

Program FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, to nie tylko kredyt na innowacje technologiczne. To znacznie więcej różnorodnych projektów, np. modny ostatnio kredyt ekologiczny czy działanie Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP.

Jeśli chciałbyś sprawdzić, na jakie fundusze unijne mogą liczyć przedsiębiorstwa w 2023 roku, sprawdź harmonogram naboru wniosków FENG.

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Jaką funkcję przy kredycie technologicznym pełni Bank Gospodarstwa Krajowego?

Bank Gospodarstwa Krajowego odpowiada za: zbieranie wniosków o dofinansowanie projektów, weryfikację wniosków i wybór podmiotów, które otrzymają wsparcie oraz wypłatę środków.

Czy bank sprawdza NIP firmy?

Tak, każdy bank w postępowaniu kredytowym weryfikuje NIP przedsiębiorstwa.

Bez czego przedsiębiorca nie dostanie kredytu technologicznego?

Aby otrzymać tę formę wsparcia, firma musi przedstawić pomysł związany z inwestycją technologiczną, która pozwoli na produkcję nowych lub ulepszonych towarów bądź usług. Przedsiębiorstwo nie dostanie kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych również wtedy, gdy nie będzie posiadać wystarczającej zdolności kredytowej.

Gdzie najłatwiej o kredyt dla firm?

Zawsze warto rozpocząć postępowanie kredytowe od banku, w którym prowadzisz rachunek firmowy. Bank widzi pełną historię Twojego konta i dzięki temu może szybciej wydać decyzję o przyznaniu finansowania.

Jaki kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

W obecnych warunkach rynkowych bardzo trudno jest uzyskać kredyt dla nowych firm. W takim wypadku finansowania należy poszukać albo w pozabankowych firmach pożyczkowych, albo sprawdzić dotacje na rozpoczęcie działalności (np. z urzędu pracy, ze środków unijnych).

Czy dostanę kredyt na firmę, jak jestem w BIK?

To zależy, czy bank sprawdza w BIK właścicieli firmy. W niektórych przypadkach nie będzie to wymagane, jednak zazwyczaj właściciele przedsiębiorstw są weryfikowani w BIK. Mając negatywną historię kredytową, bank może odmówić Ci i Twojej firmie udzielenia wsparcia finansowego.

Jak długo trzeba prowadzić działalność, żeby dostać kredyt?

Banki zazwyczaj finansują firmy, które działają od minimum 12-24 miesięcy.

Polecamy artykuły pokrewne:

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

1 Regulamin wyboru projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

https://www.bgk.pl/files/public/Kredyt_Technologiczny/Regulamin_konkursu_2.32_-_Kredyt_technologiczny_FENG.pdf

2 bgk.pl: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Kredyt technologiczny https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki-kredyt-technologiczny/#c26752

3 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000706/U/D20210706Lj.pdf

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.8/5 - (6 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()