Kredyt technologiczny – wszystko, co musisz wiedzieć!

Każdy przedsiębiorca dobrze wie, że jeśli chce coś osiągnąć, musi się rozwijać. Często jednak głównym problemem okazuje się brak środków. Planując wdrożyć innowację, możesz liczyć na kredyt technologiczny zwany dotacją. Z powodu COVID-19 został zniesiony limit kwotowy i dopuszczalne są inwestycje powyżej 6 mln zł. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o kredycie na innowacje technologiczne!

O ile wiedza przedsiębiorców dotycząca różnych form kredytowania swojego biznesu jest dość spora – to jednak nie każdy wie, na czym polega kredyt technologiczny, komu przysługuje, i które banki go oferują. Rozwiejmy wszelkie wątpliwości.

Co to jest kredyt technologiczny?

Oferta kredytu na innowacje technologiczne powstała we współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz banków komercyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR na lata 2014-2020). To program, który polega na udzielaniu przez BGK dotacji, czyli tzw. premii technologicznej, która spłaca część kredytu technologicznego zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym – na zakup i wdrożenie nowych inwestycji.

Ten rodzaj finansowania w odróżnieniu, np. od pożyczki dla firm funkcjonuje na innych zasadach. Przede wszystkim kredyt technologiczny finansowany jest z Funduszy Europejskich. W przypadku pożyczki instytucja nie ingeruje w cel, na jaki zostaną spożytkowane środki. Natomiast te pochodzące z kredytu na innowacje technologiczne muszą zostać przeznaczone na konkretne wydatki, np. na zakup maszyn i narzędzi niezbędnych do wdrożenia nowej technologii bądź innowacyjnego projektu z wykorzystaniem nowych lub znacząco ulepszonych procesów, towarów czy usług.

Kredyt technologiczny dedykowany jest przedsiębiorcom i osobom fizycznym, które spełniają kryteria mikro, małych albo średnich działalności, w tym start-upów. Tego typu finansowanie jest ofertą cykliczną w ramach konkursu Kredyt technologiczny 3.2.2. z siedmioma rundami. Nabory na kredyt technologiczny ostatecznie zakończyły się 5.01.2021 r.

Alternatywą dla zakończonej edycji kredytów technologicznych jest kredyt inwestycyjny, za pomocą którego możesz pozwolić sobie, m.in. na zakup licencji, know-how, praw autorskich, maszyn, udziałów w innym przedsiębiorstwie czy nawet zakup papierów wartościowych.

Ostatnia aktualizacja: 25 Stycznia 2023
Alior Bank Kredyt dla firm
1 - 96 miesięcy
Okres spłaty
dowolny
Cel
Nie
Zabezpieczenie
1 000 - 3 000 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
BIZnest Kredyt dla przedsiębiorców
12 - 96 miesięcy
Okres spłaty
Bieżący cel związany z prowadzoną JDG
Cel
Tak
? Gwarancja PLD de minimis - w przypadku tzw. ekspozycji wysokokwotowych, gdy kwota zaangażowania Klienta w banku wraz z wnioskowaną kwotą kredytu przekracza 250 TPLN brutto.
Zabezpieczenie
10 000 - 450 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
3 - 120 miesięcy
Okres spłaty
dowolny
Cel
Nie
Zabezpieczenie
1 000 - 200 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 - 24 miesięcy
Okres spłaty
dowolny
? pożyczka pomostowa
Cel
Tak
? do 60% wartości nieruchomości
Zabezpieczenie
30 000 - 500 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Pożyczka gotówkowa GRA (Gotówka na Raty)
1 - 12 miesięcy
Okres spłaty
-
-
10 000 - 50 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Actum Finanse - pożyczka hipoteczna dla firm
1 - 12 miesięcy
Okres spłaty
dowolny
Cel
Tak
? hipoteka, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Zabezpieczenie
20 000 - 250 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Pożyczka ratalna dla firm
12 - 18 miesięcy
Okres spłaty
dowolny
? Pożyczka jest na dowolny cel związany z prowadzona działalnością gospodarczą.
Cel
Tak
? Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
Zabezpieczenie
10 000 - 150 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 - 36 miesięcy
Okres spłaty
dowolny
Cel
Nie
Zabezpieczenie
1 000 - 20 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 - 36 miesięcy
Okres spłaty
dowolny
Cel
Nie
Zabezpieczenie
1 000 - 20 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Na czym polega kredyt technologiczny?

Wiemy już, że ten specyficzny rodzaj zobowiązania skierowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, start-upów oraz mikroprzedsiębiorców. Polega on na tym, że część kwoty potrzebnej na inwestycje pożycza bank komercyjny, a reszta pokrywana jest ze środków własnych przedsiębiorstwa albo z Funduszu Kredytu Technologicznego. Polskich przedsiębiorców wspiera również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która zarządza funduszami pochodzącymi z budżetu państwa oraz UE.

Przedsiębiorcy mogą pozyskać z tej puli do 75 proc. wartości inwestycji, przy gwarancji wkładu własnego na pokrycie jej pozostałej części. W związku z sytuacją pandemiczną BGK wprowadził kilka zmian w regulaminie ubiegania się o kredyt technologiczny – ale o tym za chwilę.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój realizowany był w latach 2014-2020. Jest on następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z lat 2007-2013.

Kredyt technologiczny a COVID-19 – zmiany

Program „Kredyt na Innowacje Technologiczne” określany jest też jako kredyt technologiczny 2020. W związku z pandemią wywołaną COVID-19, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach rządowego pakietu antykryzysowego wprowadziło istotne zmiany, które miały pomóc firmom nie tylko przetrwać trudny czas, ale i przyczynić się do rozwoju innowacji.

Zmiany zaproponowane w ramach Tarczy:

 • zniesienie ograniczenia premii technologicznej w wysokości 6 mln zł (oznaczało to większą kwotę wsparcia w kolejnym naborze),
 • zniesienie wymogu innowacyjności efektów projektu w skali kraju (wprowadzenie wymogu innowacyjności w skali przedsiębiorstwa),
 • możliwość przeznaczenia kredytu technologicznego na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu (do tej pory było to niemożliwe).
 • rozszerzenie i uszczegółowienie wydatków kwalifikowanych projektu, m.in. o koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych razem z kosztami transportu czy koszty najmu lub dzierżawy gruntów i budynków.
kredyt technologiczny zmiany

W VII naborze wniosków o dofinansowanie (trwał do 5.01.2021 r.) BGK zniosło wymóg posiadania przez przedsiębiorcę wkładu własnego na poziomie 25 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych. Dlatego, jeśli zdolność kredytowa firmy była wystarczająca, mogła ona uzyskać finansowanie nawet do 100 proc. wartości kredytu.

Komu przysługuje kredyt technologiczny?

Z kredytu technologicznego mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie Polski i wykazują się odpowiednią zdolność kredytową. Mogą to być również start-upy z okresem działania krótszym niż 1 rok, w tym tzw. spółki celowe. W sytuacji, gdy konkurs dotyczy danego regionu kraju, wówczas może w nim startować przedsiębiorca prowadzący działalność na konkretnym terenie.

Wsparcie adresowane jest przede wszystkim do:

 • przedsiębiorstw (w szczególności MŚP),
 • jednostek naukowych,
 • klastrów,
 • instytucji otoczenia biznesu.

W POIR szczególny nacisk położony jest na ścisłą współpracę konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw. W ramach kredytu na innowacje technologiczne wykluczone są z kolei niektóre branże, np. sektor hutnictwa żelaza i stali, sektor węglowy, sektor wytwarzania i dystrybucji energii oraz związana z nim infrastruktura.

Które banki oferują kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny jest inwestycją bezzwrotną, co oznacza, że udzielany jest na spłatę zobowiązania, którego celem są konkretne innowacje. Nie jest więc przyznawany na żadnych preferencyjnych warunkach, a jedynie stanowi rodzaj dofinansowania.

Wśród banków kredytujących tego typu zobowiązanie odnajdziemy:

 • Alior Bank,
 • BNP Paribas Bank Polska,
 • Bank Millennium,
 • BOŚ Bank,
 • Santander Bank Polska,
 • PKO BP,
 • mBank,
 • ING Bank Śląski,
 • Citi Handlowy,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości oraz zrzeszone banki spółdzielcze,
 • SGB-Bank oraz zrzeszone banki spółdzielcze.

Na co można przeznaczyć kredyt technologiczny?

Środki z pożyczki technologicznej powinny zostać przeznaczone na zrealizowanie innowacji technologicznych. Ich celem może być, np. zakup bądź wdrożenie technologii umożliwiającej rozwój albo stworzenie „znacząco ulepszonych” towarów czy usług.

Wprowadzana technologia musi być wynikiem prac rozwojowych, badań lub jeszcze nieopatentowanej wiedzy technicznej. Ewentualnie może posiadać prawa własności przemysłowej.

Przykładowo wsparcie finansowe można wykorzystać na zakup:

 • licencji, know-how, patentów oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • środków trwałych, np. maszyn i narzędzi kluczowych dla realizacji celu,
 • ekspertyz, koncepcji i projektów technicznych niezbędnych do realizacji innowacji,
 • robót i materiałów budowlanych,
 • nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej.

Przykład —> Z kredytu technologicznego skorzysta firma meblarska, która stworzyła biurko dostosowujące się w kilka sekund do wzrostu i proporcji ciała użytkownika.

Rola BGK w procesie udzielania kredytu na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę instytucji pośredniczącej w POIR. Do jego głównych zadań należy:

 • przeprowadzanie naborów i ocena wniosków o przyznanie premii technologicznej,
 • podpisywanie umów z beneficjentami,
 • wypłata przyznanego wsparcia finansowego.

BGK jako państwowa instytucja finansowa stara się przede wszystkim inicjować działania, które mają posłużyć rozwojowi polskich przedsiębiorców oraz zwiększeniu innowacyjności gospodarki.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Ubieganie się o dofinansowanie w ramach kredytu technologicznego jest procesem dość skomplikowanym, trwającym zazwyczaj kilka miesięcy. Oprócz szczegółowego wniosku należy dołączyć do niego dodatkową dokumentację, która zawiera najczęściej od 60 do 100 stron:

 • dokumenty finansowe firmy (wystawione nie później niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku),
 • biznesplan z prognozami finansowymi,
 • ocenę naukową innowacyjności projektu,
 • informację o danych kontaktowych banku kredytującego,
 • analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska,
 • kopia promesy kredytu technologicznego z klauzulą potwierdzającą, że została wydana na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy,
 • oświadczenie koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego,
 • zezwolenie/zezwolenia tyczące się działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (w przypadku prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej),
 • szkic z zestawieniem kosztów dotyczący robót budowlanych lub nieruchomości (tyczy się innowacji, które zakładają budowę/rozbudowę lub zakup nieruchomości, np. hali produkcyjnej).

Minimalna a maksymalna kwota kredytu technologicznego

Zarówno minimalna, jak i maksymalna wysokość kredytu na innowacje technologiczne nie została określona kwotowo. Nie powinna ona natomiast przekraczać limitów pomocy publicznej dla inwestycji.

Bank udzielający finansowania każdorazowo dopasowuje warunki do możliwości kredytowych przedsiębiorstwa – choć są one na pewno łagodniejsze niż przy standardowym kredycie bez dotacji.

Gdzie złożyć wniosek o kredyt technologiczny?

Wniosek o kredyt technologiczny można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie: bgk.pl – w trakcie trwania poszczególnych rund programu.

Kredyt technologiczny a nabory

Z uwagi na duże zainteresowanie tego rodzajem finansowania, 3.2.2. Kredyt technologiczny składał się z 7 rund. Dwa ostatnie nabory odbyły się w terminach:

 • 15.10.2020 r. – 31.05.2020 r.,
 • 1.06.2020 r. – 31.12.2020 r. (wydłużony do 5.01.2021 r.).

Kredyt technologiczny – krok po kroku

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają się starać o kredyt technologiczny, w pierwszej kolejności powinni zwrócić się do banku kredytującego tego typu finansowanie. Warto kierować się poniższymi wskazówkami ⇣.

1. Złóż wniosek do banku komercyjnego o udzielenie kredytu technologicznego.

2. Po otrzymaniu promesy kredytu technologicznego lub zawarciu warunkowej umowy kredytu technologicznego, złóż elektroniczny wniosek o dofinansowanie projektu przez BGK (w trakcie ogłoszonego konkursu).

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zgodnie z programem podziałanie 3.2.2. POIR – BGK przyznaje promesę premii technologicznej. Następnie podpisz z bankiem komercyjnym umowę kredytową.

4. BGK podpisuje umowę o dofinansowanie projektu z przedsiębiorcą.

5. BGK wypłaca premię technologiczną w trakcie realizacji inwestycji (jako płatność pośrednia) oraz po zakończeniu realizacji projektu (jako płatność końcowa).

Jak ubiegać się o kredyt technologiczny

Sposób rozliczenia kosztów

W trakcie całego procesu ubiegania się o unijne dofinansowanie, kluczowe jest to, by nie ponosić żadnych kosztów związanych z projektem aż do momentu pisemnego potwierdzenia przez BGK przyznania dotacji. Zasady realizacji programu są ściśle określone w formie harmonogramu prac i płatności we wniosku.

Również sam moment przyznania kredytu technologicznego nie jest równoznaczny z uruchomieniem jego wypłaty. Pierwsze koszty związane z innowacją pokrywa sam przedsiębiorca ze środków własnych. Samo finansowanie będzie za to wpływać na konto przedsiębiorcy odpowiednimi transzami.

Jakie korzyści daje kredyt technologiczny?

Choć POIR zakończył już swoje działanie, to przedsiębiorcy mają czas, aby wywiązać się i rozliczyć z projektów do 31.12.2023 r.

Korzyści:

 • koszty związane z realizacją projektu finansowane są z dotacji BGK oraz banku komercyjnego udzielającego kredytu,
 • koszty kwalifikowane, czyli bezpośrednio związane z realizacją innowacyjnych rozwiązań, pokrywane są z unijnego wsparcia. Pozostałe pochodzą z kredytu bankowego,
 • rozwój sektora nauki i innowacyjności przedsiębiorstw,
 • budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między światem nauki a przedsiębiorstwami,
 • poprawa jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Dostęp do bezzwrotnego finansowania z całą pewnością zaprocentuje w przyszłości nowatorskimi przedsięwzięciami na szeroką skalę. Mimo że program nie jest już obsługiwany (nabory są zamknięte), to czekamy z niecierpliwością na rozpoczęcie nowego konkursu technologicznego dla firm. W międzyczasie zajrzyj na ranking kredytów inwestycyjnych, który również jest dobrym rozwiązaniem na opłacenie i wdrożenie nowych rozwiązań w firmie.

Źródło:

1. bgk.pl

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły