Pożyczki unijne z BGK – jak z nich skorzystać?

Pożyczki unijne to rodzaj instrumentu finansowego ze strony Unii Europejskiej, który ma na celu wspomóc polską gospodarkę. Sięgnąć po nie mogą zarówno małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Wśród nich są również mikroprzedsiębiorcy, samorządy, startupy i osoby prywatne planujące założenie działalności gospodarczej. Jak skorzystać z pożyczek unijnych i na co możesz je przeznaczyć?

pozyczki unijne

Kluczowe informacje

 • W 2024 r. nadal będzie kontynuowana dystrybucja pożyczek unijnych dla firm w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027;
 • Oferta produktowa będzie podobna, jak w zeszłych latach. Dużą popularnością nadal cieszą się pożyczki ekologiczne na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej i recyklingiem;
 • Do dyspozycji pozostają również pożyczki wspierajace eksport, mające na celu poprawić konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym;
 • Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił dodatkowo nowe instrumenty: pożyczki z gwarancjami BGK oraz dopłatami unijnymi;
 • Więcej szczegółów na ten temat przeczytasz w poniższym artykule.

Co to są pożyczki unijne?

Każde województwo w Polsce ma tzw. fundusz pożyczkowy. Jego zadaniem jest udzielanie wsparcia finansowego ze środków Funduszy Europejskich. Są to odnawialne instrumenty finansowe, z których możesz skorzystać wielokrotnie, ale dopiero po spłaceniu poprzedniego zobowiązania. Stanowią one bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą (mikro, małą czy średnią);
 • startupów;
 • osób niezatrudnionych, przygotowujących się do otworzenia własnego biznesu.

Pożyczki unijne to zarówno niskooprocentowane pożyczki, jak i wejścia kapitałowe czy poręczenia kredytów. Stworzone zostały do wspierania przedsiębiorczości. W tym spraw społecznych oraz energetyki. Dzięki takiej różnorodności są szansą rozwoju dla wielu przedsiębiorstw o odmiennym charakterze działania.

Kto udziela pożyczek unijnych?

Za fundusze pożyczkowe odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego oraz współpracujące z nim instytucje finansujące. Mowa tu m.in. o:

 • funduszach poręczeniowych;
 • bankach spółdzielczych;
 • bankach komercyjnych;
 • funduszach pożyczkowych;
 • fundacjach;
 • stowarzyszeniach.

Oprócz decyzji o przyznaniu środków instytucje te przeprowadzają przedsiębiorcę przez całą procedurę uzyskania pożyczki.

Pożyczka ze środków unijnych — dla kogo?

Oferta pożyczek unijnych skierowana jest do odbiorców o bardzo różnorodnym profilu. Skorzystać z niej mogą m.in.:

 • mikroprzedsiębiorstwa;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • TBS-y, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego;
 • szkoły i placówki oświatowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • związki wyznaniowe;
 • szkoły wyższe;
 • kościoły.

Jak widzisz, lista ta jest dość długa i różnorodna. Dotyczy zarówno instytucji działających w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Na jakich warunkach jest udzielana pożyczka unijna?

Jeśli chcesz otrzymać wsparcie w formie pożyczek unijnych, musisz spełnić konkretne wymagania. Są one ściśle związane z daną ofertą, którą zamierzasz wybrać: jej wysokością, charakterem czy regionem, w którym działasz.

Wchodząc na adres: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/, łatwo odnajdziesz oferty dostępne na całą Polskę oraz tylko w konkretnym województwie.

Wymagania wobec pożyczkobiorcy

Jednym z najważniejszych warunków jest spożytkowanie środków zgodnie z celem ich przyznania. Wyróżnię przy tym szereg dodatkowych wymogów, które firmy i przedsiębiorcy muszą spełnić, by otrzymać wsparcie. Mowa m.in. o:

 • zatrudnianiu nie więcej niż 250 pracowników;
 • rocznym obrocie nieprzekraczającym 50 mln euro lub rocznej sumie bilansowej nie wyższej niż 43 mln euro;
 • pozytywnej historii kredytowej;
 • siedzibie przedsiębiorstwa zlokalizowanej w województwie, w którym dostępna jest dana pożyczka unijna.

Nie musisz mieć za to zarejestrowanej działalności gospodarczej. Co więcej, wystąpić o pożyczkę mogą nawet osoby z zawieszoną działalnością, ale warunkiem jest jej wznowienie przed podpisaniem umowy.

Pożyczki unijne nie są bezzwrotne. Ich oprocentowanie jest jednak korzystne i istnieje możliwość 6-miesięcznej karencji w spłacie. Ubiegać się możemy o różnorodne kwoty, od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych (a nawet kwoty sięgające kilku milionów zł). Decyzja podejmowana jest maksymalnie w ciągu 60 dni roboczych.

Jak wygląda wniosek o pożyczkę z BGK?

Wniosek o pożyczkę unijną opiera się na prognozach i planach inwestycyjnych. W odróżnieniu od tradycyjnych kredytów bankowych, nie dotyczy on obecnych dochodów i bieżącej sytuacji finansowej pożyczkobiorcy.

Oznacza to dokładnie tyle, że będziesz zobowiązany do przedstawienia planu na spożytkowanie unijnych środków. W dokumentacji dołączonej do wniosku o pożyczkę najczęściej niezbędne jest także przygotowanie prognoz oraz opisu planowanej inwestycji wraz ze spodziewanymi efektami i korzyściami z niej wynikającymi.

Co z zabezpieczeniem pożyczki unijnej?

Pożyczki unijne nie mają aż tak surowych wymagań związanych z zabezpieczeniem, jak np. klasyczne kredyty dla firm w bankach. W zależności od kwoty, instytucje honorować mogą mniej lub bardziej rygorystyczne rodzaje zabezpieczeń. Może to być, np.:

 • hipoteka na nieruchomości;
 • poręczenie spłaty udzielone przez osobę trzecią;
 • blokada środków na koncie bankowym
 • przystąpienie do długu.
cytat-Patryk Korzec, ekspert Czerwonej Skarbonki

W przypadku ubiegania się o pożyczkę unijną, warunki zabezpieczenia są łatwiej osiągalne niż w bankach. Stworzone są w taki sposób, by były dostępne nawet dla małych czy średnich przedsiębiorstw, które nie mają potężnego zaplecza finansowego.

Patryk Korzec, ekspert Czerwonej Skarbonki

Na co może być przeznaczona pożyczka unijna?

Tego typu rozwiązanie może być wydane na wiele różnorodnych sposobów, choć rozdysponowanie środków musi być zgodne z zapisami zawartymi w umowie. Nie masz więc w tej kwestii dowolności i musisz skrupulatnie trzymać się wytycznych. Możesz za to starać się o dofinansowanie na:

 • bieżącą działalność gospodarczą z zapewnieniem płynności finansowej przedsiębiorstwa;
 • inwestycje związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym czy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, a także ich termomodernizacją czy rewitalizacją;
 • wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • zakup specjalistycznego oprogramowania IT;
 • realizację innowacyjnych pomysłów;
 • adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia.
pozyczka unijna z dofinansowaniem bgk

Jak z niej skorzystać?

 1. Starania o pożyczkę unijną rozpocznij od ustalenia:
 • szczegółowego celu;
 • kwoty;
 • terminu spłaty;
 • określenia zabezpieczenia.
 1. Gdy ustalisz te kwestie, przejdź do poszukiwania konkretnej oferty. Na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego znajdziesz kompleksowy spis ofert związanych z pożyczkami unijnymi. Podzielone zostały na:
  • województwa;
  • cele finansowania;
  • typy pożyczkobiorców;
  • typy produktów. Ponadto aktualnie dostępne produkty znaleźć też można na stronach instytucji zarządzających unijnymi środkami.
 2. Po znalezieniu odpowiedniej oferty, przejdź do skompletowania wszystkich potrzebnych dokumentów. Zwykle ich pełna lista znajduje się w opisie oferty.
 3. Po przygotowaniu kompletnej dokumentacji udaj się do instytucji odpowiedzialnej za rozpatrywanie wniosków. Na miejscu może być też konieczne złożenie podpisu lub wypełnienie dodatkowych pism i formularzy.
 4. Po maksymalnie 60 dniach roboczych otrzymasz odpowiedź od instytucji. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, możesz podpisać umowę. W takiej sytuacji pieniądze w ciągu 7 dni roboczych trafią na Twoje konto bankowe.

Oferta pożyczek unijnych

Poniżej przedstawię kilka propozycji pożyczek unijnych, które dostępne są na terenie całego kraju.

Typ produktuOdbiorcyCel finansowania
Gwarancja Biznesmax PlusGwarancje i poręczeniaMikroprzedsiębiorstwa;
Małe przedsiębiorstwa;
Średnie przedsiębiorstwa;
Przedsiębiorstwa mid-caps; Przedsiębiorstwa small mid-caps
Zabezpieczenie finansowania
Gwarancja EkomaxGwarancje i poręczeniaMikroprzedsiębiorstwa;
Małe przedsiębiorstwa;
Średnie przedsiębiorstwa;
Przedsiębiorstwa small mid-caps;
Przedsiębiorstwa mid-caps
Inwestycje, efektywność energetyczna i OZE
Kredyt ekologicznyPożyczki i kredytyMikroprzedsiębiorstwa;
Małe przedsiębiorstwa;
Średnie przedsiębiorstwa;
Przedsiębiorstwa small mid-caps;
Przedsiębiorstwa mid-caps
Inwestycje, efektywność energetyczna i OZE
Kredyt technologicznyPożyczki i kredytyMikroprzedsiębiorstwa;
Małe przedsiębiorstwa;
Średnie przedsiębiorstwa
Inwestycje
Pożyczka na kształceniePożyczki i kredytyOsoby prywatneEdukacja
Pożyczka na samozatrudnieniePożyczki i kredytyOsoby prywatneZałożenie firmy
Pożyczka na rozwój dla podmiotów ekonomii społecznejPożyczki i kredytyPodmioty ekonomii społecznejInwestycje
Pożyczka na start dla podmiotów ekonomii społecznejPożyczki i kredytyPodmioty ekonomii społecznejInwestycje, finansowanie działalności bieżącej
Wsparcie z Funduszy Europejskich oferowane na terenie całej Polski.

Alternatywy dla pożyczki unijnej

Na rynku odnajdziesz kilka sposobów na zewnętrzne źródło finansowania, które przeznaczone są dla działalności gospodarczej. Przed zasięgnięciem po tego typu pomoc, sprawdź:

 • warunki, które musi spełnić klient lub jego firma;
 • kwotę oferowaną przez pożyczkodawcę;
 • warunki spłaty zobowiązania.

Pożyczki pozabankowe

Pierwsze na myśl przychodzą pożyczki pozabankowe dla firm. Przydatne szczególnie dla początkujących przedsiębiorców. Tradycyjne banki najczęściej niechętnie przyznają kredyty osobom młodym, bez zatrudnienia czy przeszłości kredytowej. W takiej sytuacji jest wielu klientów z pomysłem na biznes, którym jednak brakuje środków.

Instytucje pozabankowe najczęściej nie mają też wygórowanych oczekiwań wobec takiego klienta. Czasem nawet nie jest sprawdzana jego historia kredytowa. W czym tkwi minus? Są nimi warunki spłaty zobowiązania. Zazwyczaj oferowane odsetki i terminy mogą być dla startującej lub rozwijającej się firmy nieosiągalne. Chociaż coraz częściej możemy odnaleźć elastyczne oferty, które dopasowane są do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców.

Kredyty inwestycyjne na start

Drugą opcją są kredyty inwestycyjne dla firm dostępne w bankach. W tym przypadku rzeczywiście możesz ubiegać się o wysoką kwotę, jeśli Twoja firma odnosi już pewne sukcesy. Warunkiem jest jednak wysoki poziom zabezpieczenia kredytu, a także dobrze przygotowany biznesplan i satysfakcjonujące raporty z ostatnich miesięcy.

Nawet jeśli bank wyrazi zgodę, kredyt inwestycyjny jednak nie ma aż tak korzystnych warunków, jak pożyczka unijna. Musisz liczyć się w tym przypadku z wyższym oprocentowaniem oraz dodatkowymi kosztami i prowizjami. Wadą jest też mała szansa na przyznanie tego produktu początkującym firmom czy startupom.

Zajrzyj na poniższy ranking kredytów inwestycyjnych. Korzystając z opcji: Dodaj do porównania, możesz zestawić ze sobą kilka ofert, które porównasz pod względem kosztów, maksymalnej kwoty czy okresu spłaty.
Okres spłaty
1 - 96 miesięcy
Cel
dowolny
Zabezpieczenie
Nie
Kwota
1 000 - 3 mln zł

203 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Okres spłaty
12 miesięcy
Cel
dowolny
? dowolny, związany z działalnością gospodarczą
Zabezpieczenie
Tak
? weksel
Kwota
15 000 - 200 000 zł

434 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Okres spłaty
12 - 36 miesięcy
? 12/18/24/30/36 miesięcy
Cel
dowolny
? Pożyczka jest na dowolny cel związany z prowadzona działalnością gospodarczą.
Zabezpieczenie
Tak
? Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
Kwota
10 000 - 200 000 zł

253 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Okres spłaty
12 - 96 miesięcy
? 12/24/36/48/60/72/84/96
Cel
Bieżący cel związany z prowadzoną JDG
Zabezpieczenie
Tak
? Gwarancja PLD de minimis - w przypadku tzw. ekspozycji wysokokwotowych, gdy kwota zaangażowania Klienta w banku wraz z wnioskowaną kwotą kredytu przekracza 250 TPLN brutto.
Kwota
10 000 - 1 mln zł

272 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Zalety i wady pożyczki ze środków unijnych

Zalety pożyczki unijnejWady pożyczki unijnej
Wysoka kwota finansowaniaMożliwość skorzystania wyłącznie z ofert dostępnych w województwie, w którym znajduje się siedziba firmy
Elastyczny czas spłatyŚrodki muszą zostać przeznaczone dokładnie na to, co zawarte zostało w umowie z bankiem
Atrakcyjne oprocentowanieDość skomplikowana procedura ubiegania się o finansowanie
Jasne warunki uprawniające do ubiegania się o pożyczkę
Rozwiązanie adresowane do klientów o różnym profilu działalności

Pożyczka unijna z BGK — czy się opłaca?

Pożyczka unijna ma o wiele niższe oprocentowanie od kredytów na start czy pożyczek pozabankowych. Najczęściej jej koszt nie przekracza 5%, a często oscyluje nawet w okolicach 1-2%. Dodatkowo pozbawiona jest ukrytych kosztów dodatkowych i prowizji. Wszystko to sprawia, że z perspektywy finansowej jest naprawdę opłacalnym i kuszącym rozwiązaniem.

cytat-Patryk Korzec, ekspert Czerwonej Skarbonki

Szczególnie przydatna jest dla początkujących przedsiębiorców, startupów i bezrobotnych, którzy mają pomysł na biznes. W tradycyjnych bankach osoby te nie otrzymają kredytu, a wysokie oprocentowanie chwilówek może z kolei utrudnić realizację ich biznesplanu. Pożyczki unijne z BGK są odpowiedzią na ten problem, bo nie są obarczone restrykcyjnymi kryteriami. Dostaniemy je na podstawie prognoz, biznesplanu i przewidywanych zysków.

Patryk Korzec, ekspert Czerwonej Skarbonki

Nie oznacza to jednak tego, że pozbawione są wad. Otrzymanie takiego zobowiązania wiąże się z licznymi formalnościami. Niezbędne jest przygotowanie odpowiedniego wniosku i przedstawienie szczegółowych prognoz. Ich przyznawanie ograniczone jest też geograficznie, a przedsiębiorca nie ma swobody przy wydawaniu pieniędzy. Wciąż natomiast ich spłata wydaje się o wiele atrakcyjniejsza niż innych rozwiązań nastawionych na rozwój biznesu w Polsce.

Polecamy:

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.
Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.2/5 - (9 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()