Pożyczki unijne z BGK- jak z nich skorzystać?

Pożyczki unijne to rodzaj instrumentu finansowego ze strony Unii Europejskiej, który ma na celu wspomóc polską gospodarkę. Sięgnąć po nie mogą zarówno małe, jak i średnie przedsiębiorstwa. Wśród nich są również mikroprzedsiębiorcy, samorządy, startupy i osoby prywatne planujące założenie działalności gospodarczej. Warunki ich przyznawania mogą być podobne, a często nawet korzystniejsze od rynkowych. Jak skorzystać z pożyczek unijnych i na co je możemy przeznaczyć?

pozyczki unijne

Pożyczki unijne przyznawane są wielu różnorodnym podmiotom. Bywają pomocne zarówno dla początkujących przedsiębiorców planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak i większych instytucji. W obu przypadkach ich głównym celem jest rozwój gospodarczy kraju, a także wspomaganie konkurencyjności przedsiębiorstw obecnych na rynku.

Aby jednak otrzymać pożyczkę unijną z BGK, przedsiębiorca musi wiedzieć, w jaki sposób się o nią starać. Skorzystanie z unijnego wsparcia wiąże się bowiem ze spełnieniem pewnych warunków, określających m.in. spożytkowanie otrzymanych środków.

Co to są pożyczki unijne?

Każde województwo w Polsce ma tzw. fundusz pożyczkowy. Jego zadaniem jest udzielanie wsparcia finansowego ze środków Funduszy Europejskich. Są to odnawialne instrumenty finansowe, z których skorzystać możemy wielokrotnie, ale dopiero po spłaceniu poprzedniego zobowiązania. Stanowią one bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą (mikro, małą czy średnią);
 • startupów oraz
 • osób niezatrudnionych, przygotowujących się do otworzenia własnego biznesu.

Pożyczki unijne to zarówno niskooprocentowane pożyczki, jak i wejścia kapitałowe czy poręczenia kredytów. Stworzone zostały do wspierania przedsiębiorczości, ale także spraw społecznych czy energetyki. Dzięki takiej różnorodności są szansą rozwoju dla wielu przedsiębiorstw o odmiennym charakterze.

Kto udziela pożyczek unijnych?

Za fundusze pożyczkowe odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego oraz współpracujące z nim instytucje finansujące. Mowa tu m.in. o:

 • funduszach poręczeniowych;
 • bankach spółdzielczych;
 • bankach komercyjnych;
 • funduszach pożyczkowych;
 • fundacjach;
 • stowarzyszeniach.

Oprócz decyzji o przyznaniu środków instytucje te przeprowadzają też nas — jako klientów — przez całą procedurę uzyskania pożyczki.

Pożyczka ze środków unijnych — dla kogo?

Jak już wyżej wspominaliśmy, oferta pożyczek unijnych skierowana jest do odbiorców o bardzo różnorodnym profilu. Skorzystać z niej mogą m.in.:

 • mikroprzedsiębiorstwa;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego;
 • TBS-y, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego;
 • szkoły i placówki oświatowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • związki wyznaniowe;
 • szkoły wyższe;
 • kościoły.

Jak widzisz, lista ta jest bardzo długa i różnorodna. Dotyczy zarówno instytucji działających w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Na jakich warunkach jest udzielana pożyczka unijna?

Jeśli chcemy otrzymać wsparcie w formie pożyczek unijnych, musimy spełnić konkretne wymagania. Są one ściśle związane z daną ofertą, którą zamierzamy wybrać — jej wysokością, charakterem czy regionem, w którym działamy. Aby je poznać, musimy skontaktować się z instytucją finansującą konkretny produkt lub znaleźć szczegóły oferty w internecie.


Wchodząc na adres —> https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/, łatwo znajdziemy produkt dostępny w województwie, w którym siedzibę ma nasza firma.


Wymagania wobec pożyczkobiorcy

Jednym z głównych wymagań w każdym przypadku jest spożytkowanie środków zgodnie z celem ich przyznania. Wyróżnić możemy też szereg dodatkowych warunków, które firmy i przedsiębiorcy muszą spełnić, by otrzymać wsparcie. Mowa m.in. o:

 • zatrudnianiu nie więcej niż 250 pracowników;
 • rocznym obrocie nieprzekraczającym 50 mln euro lub rocznej sumie bilansowej nie wyższej niż 43 mln euro;
 • pozytywnej historii kredytowej;
 • siedzibie przedsiębiorstwa zlokalizowanej w województwie, w którym dostępna jest dana pożyczka unijna.

Nie musimy mieć za to zarejestrowanej działalności gospodarczej. Co więcej, wystąpić o pożyczkę mogą nawet osoby z zawieszoną działalnością, ale warunkiem jest jej wznowienie przed podpisaniem umowy.

Pożyczki unijne nie są bezzwrotne. Ich oprocentowanie jest jednak korzystne i istnieje możliwość 6-miesięcznej karencji w spłacie. Ubiegać się możemy o różnorodne kwoty, od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych (a nawet kwoty sięgające kilku milionów zł). Decyzja podejmowana jest maksymalnie w ciągu 60 dni roboczych.

Jak wygląda wniosek o pożyczkę z BGK?

Wniosek o pożyczkę unijną opiera się na prognozach i planach inwestycyjnych. W odróżnieniu od tradycyjnych kredytów, zaciąganych w zwykłych bankach, nie dotyczy obecnych dochodów i bieżącej sytuacji finansowej pożyczkobiorcy.

Oznacza to, że — jako wnioskodawcy — musimy przedstawić dokładnie nasz plan na spożytkowanie unijnych środków. W dokumentacji dołączonej do wniosku o pożyczkę najczęściej niezbędne jest przedstawienie prognoz oraz opisu planowanej inwestycji, wraz ze spodziewanymi efektami i korzyściami z niej wynikającymi.

Co z zabezpieczeniem pożyczki unijnej?

Pożyczki unijne nie mają aż tak surowych wymagań związanych z zabezpieczeniem, jak np. klasyczne kredyty dla firm w bankach. W zależności od kwoty, instytucje honorować mogą mniej lub bardziej rygorystyczne rodzaje zabezpieczeń. Może to być, np.:

 • hipoteka na nieruchomości;
 • poręczenie spłaty udzielone przez osobę trzecią;
 • blokada środków na koncie bankowym;
 • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa;
 • przystąpienie do długu.

Warto podkreślić, że w przypadku ubiegania się o pożyczkę unijną, warunki zabezpieczenia są łatwiej osiągalne niż w bankach. Stworzone są w taki sposób, by były dostępne nawet dla małych czy średnich przedsiębiorstw, które nie mają potężnego zaplecza finansowego.

Na co może być przeznaczona pożyczka unijna?

Tego typu rozwiązanie może być wydane na wiele różnorodnych sposobów – choć rozdysponowanie środków musi być zgodne z zapisami zawartymi w umowie. Nie mamy w tej kwestii dowolności i musimy tego skrupulatnie przestrzegać. Otrzymane środki możemy przeznaczyć np. na:

 • bieżącą działalność gospodarczą z zapewnieniem płynności finansowej przedsiębiorstwa;
 • inwestycje związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym czy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, a także ich termomodernizacją czy rewitalizacją;
 • wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • zakup specjalistycznego oprogramowania IT;
 • realizację innowacyjnych pomysłów;
 • adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia.
pozyczka unijna z dofinansowaniem bgk

Jak z niej skorzystać?

 1. Starania o pożyczkę unijną powinniśmy rozpocząć od ustalenia:
 • szczegółowego celu;
 • kwoty;
 • terminu spłaty;
 • określenia zabezpieczenia.
 1. Gdy ustalimy te kwestie, możemy przejść do poszukiwania konkretnej oferty. Na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego znajdziemy kompleksowy spis ofert związanych z pożyczkami unijnymi. Podzielone zostały na:
  • województwa;
  • cele finansowania;
  • typy pożyczkobiorców;
  • typy produktów. Ponadto aktualnie dostępne produkty znaleźć też można na stronach instytucji zarządzających unijnymi środkami.
 2. Po znalezieniu odpowiedniej oferty przystępujemy do kompletowania wniosków i dokumentów. Zwykle ich pełna lista znajduje się w opisie oferty.
 3. Po przygotowaniu kompletnej dokumentacji zanosimy ją do instytucji odpowiedzialnej za rozpatrywanie wniosków. Na miejscu może być też konieczne złożenie podpisu lub wypełnienie dodatkowych pism i formularzy.
 4. Po maksymalnie 60 dniach roboczych powinniśmy otrzymać odpowiedź od instytucji. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, możemy podpisać umowę. W takiej sytuacji pieniądze w ciągu 7 dni roboczych powinny trafić na nasze konto bankowe.

Alternatywy dla pożyczki unijnej

W Polsce można znaleźć kilka sposobów na zewnętrzne źródło finansowania dla działalności gospodarczej, oprócz pożyczki unijnej. Przed zasięgnięciem po tego typu pomoc, sprawdźmy:

 • warunki, które musi spełnić klient lub jego firma;
 • kwotę oferowaną przez pożyczkodawcę;
 • warunki spłaty zobowiązania.

Nie ma rozwiązania idealnego, przyjrzyjmy się więc najpopularniejszym opcjom alternatywnym dla pożyczek unijnych.

Pożyczki pozabankowe

Pierwsze na myśl przychodzą pożyczki pozabankowe dla firm — przydatne szczególnie dla początkujących przedsiębiorców. Tradycyjne banki najczęściej niechętnie przyznają kredyty osobom młodym, bez zatrudnia czy bez przeszłości kredytowej. W takiej sytuacji jest wielu klientów z pomysłem na biznes, którym jednak brakuje środków.

Instytucje pozabankowe najczęściej nie mają wygórowanych oczekiwań wobec płatnika. Czasem nawet nie jest sprawdzana jego historia kredytowa, w czym więc tkwi minus? Są nimi warunki spłaty zobowiązania. Zazwyczaj oferowane odsetki i terminy mogą być dla startującej lub rozwijającej się firmy nieosiągalne. Chociaż coraz częściej możemy odnaleźć elastyczne oferty, które dopasowane są do indywidualnych potrzeb klientów.

Kredyty inwestycyjne na start

Drugą opcją są kredyty inwestycyjne dla firm dostępne w bankach. W tym przypadku rzeczywiście możemy ubiegać się o wysoką kwotę i być może ją dostaniemy, jeśli nasza firma odnosi już pewne sukcesy. Warunkiem jest jednak wysoki poziom zabezpieczenia kredytu, a także dobrze przygotowany biznesplan i satysfakcjonujące raporty z ostatnich miesięcy.

Nawet jeśli bank wyrazi zgodę, kredyt inwestycyjny jednak nie ma aż tak korzystnych warunków, jak pożyczka unijna. Musimy liczyć się w tym przypadku z wyższym oprocentowaniem oraz dodatkowymi kosztami i prowizjami. Wadą jest też mała szansa na przyznanie tego produktu początkującym firmom czy startupom.

Zalety i wady pożyczki ze środków unijnych

Zalety pożyczki unijnejWady pożyczki unijnej
zakres wysokości przyznawanej pożyczkimożliwość skorzystania wyłącznie z ofert dostępnych w województwie, w którym znajduje się siedziba firmy
elastyczny czas spłatyśrodki muszą zostać przeznaczone dokładnie na to, co zawarte zostało w umowie z bankiem
atrakcyjne oprocentowaniedość skomplikowana procedura ubiegania się o pożyczkę
jasne warunki uprawniające do ubiegania się o pożyczkę
rozwiązanie adresowane do różnego typu klientów

Pożyczka unijna z BGK — czy się opłaca?

Pożyczka unijna ma o wiele niższe oprocentowanie od kredytów na start czy pożyczek pozabankowych. Najczęściej jej koszt nie przekracza 5%, a często oscyluje nawet w okolicach 1-2%. Dodatkowo pozbawiona jest ukrytych kosztów dodatkowych i prowizji. Wszystko to sprawia, że z perspektywy finansowej jest niezwykle opłacalnym i kuszącym rozwiązaniem.

Szczególnie przydatna jest dla początkujących przedsiębiorców, startupów i bezrobotnych, którzy mają pomysł na biznes. W tradycyjnych bankach osoby te nie otrzymają kredytu, a wysokie oprocentowanie chwilówek może z kolei utrudnić realizację ich biznesplanu. Pożyczki unijne z BGK są odpowiedzią na ten problem, bo nie są obarczone restrykcyjnymi kryteriami. Dostaniemy je na podstawie prognoz, biznesplanu i przewidywanych zysków.

Nie oznacza to jednak tego, że są bez wad. Otrzymanie ich wiąże się z licznymi formalnościami. Niezbędne jest przygotowanie odpowiedniego wniosku i przedstawienie szczegółowych prognoz. Ich przyznawanie ograniczone jest też geograficznie, a przedsiębiorca nie ma swobody przy wydawaniu pieniędzy. Wciąż natomiast ich spłata wydaje się o wiele atrakcyjniejsza niż innych rozwiązań nastawionych na rozwój biznesu w Polsce.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.4/5 - (5 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie