Pożyczka płynnościowa (POIR) – dla kogo? Jak z niej skorzystać?

Jak działa pożyczka płynnościowa i kto może się o nią ubiegać? To rozwiązanie, które ma szansę wybawić z poważnych kłopotów mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Musimy jedynie wiedzieć, w jaki sposób z niego skorzystać, by przywrócić naszej firmie płynność finansową.

pożyczka płynnościowa - dla kogo? jak skorzystać?

Kluczowe informacje

 • Pożyczki społecznościowe dedykowane są przedsiębiorcom, którzy borykają się z negatywnymi skutkami wojny na Ukrainie oraz pandemii COVID-19;
 • Nie są zazwyczaj przypisane konkretnemu celowi. Można je wykorzystać do dowolnych potrzeb finansowych, takich jak spłata pilnych rachunków, zakup materiałów do przedsiębiorstwa czy pokrycie nieoczekiwanych wydatków;
 • Korzystanie z tego rozwiązania powinno być rozważane ostrożnie ze względu na koszty i krótki okres spłaty. Zawsze warto dokładnie zbadać warunki umowy i porównać oferty różnych dostawców finansowych przed podjęciem decyzji.

Pożyczki płynnościowe (POIR) są odpowiedzią na poważne problemy, jakie przedsiębiorcom przyniosła pandemia oraz rosyjska agresja wobec Ukrainy. Daje szansę na podniesienie się po kryzysie, zapewniając istotne wsparcie finansowe.

Rozwiązanie to jest oferowane przez wiele placówek, rozsianych po całym kraju. Aby jednak otrzymać pieniądze, poznaj przed tym, jakie warunki powinieneś spełnić.

Co to jest pożyczka płynnościowa (POIR)?

Pożyczka płynnościowa BGK to nieoprocentowane świadczenie związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i jej płynności finansowej. Co ważne, otrzymana pożyczka może zostać przeznaczona również na koszty związane z odbudową przedsiębiorstwa po pandemii lub wojnie, a także na podjęcie nowych inwestycji.

Środki przyznawane są przez instytucje finansujące, współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Znajdują się one w każdym województwie w Polsce. Choć produkt ten możemy także znaleźć w kilku popularnych bankach, działających na terenie naszego kraju.

Z pożyczek płynnościowych mogą skorzystać firmy różnej wielkości. Pieniądze przyznawane są mikro, jak i małym oraz średnim przedsiębiorstwom. Ponadto Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może udzielić ich również podmiotom prowadzącym działalność w zakresie skupu, przechowywania lub przetwarzania produktów rolnych.

Na czym polega pożyczka płynnościowa?

Pożyczka płynnościowa to produkt finansowy, działający podobnie do zwykłych kredytów czy pożyczek firmowych. Przyznawana jest jedynie przedsiębiorcom i rolnikom spełniającym ustalone warunki. Przyjrzę się im bliżej w dalszej części artykułu. Oczywiście na pożyczkobiorcach ciąży obowiązek zwrotu pomocy na określonych w podpisanej umowie zasadach.

W praktyce więc osoba, która otrzyma tego typu wsparcie dla swojej firmy, może wydać pieniądze na wskazane w regulaminie cele. Mają one zapewnić bieżącą płynność przedsiębiorstwa, jej działanie czy rozwój poprzez inwestycje.

Cechą charakterystyczną pożyczek płynnościowych jest to, że nie są one oprocentowane i opiewają na dość wysokie kwoty. Właśnie te wyznaczniki sprawiają, że jest to rozwiązanie pomocne w przypadku przedsiębiorstw, dla których pandemia i wojna za naszą wschodnią granicą były prawdziwym ciosem. Pozwala ustabilizować sytuację, jednocześnie nie obciążając działalności dodatkowymi kosztami.

Zajrzyj do kredytów firmowych w naszym zestawieniu (* ranking może zawierać oferty faktoringu).

Opinie:
3,6/5
Okres spłaty
7 - 120 dni
Forma prawna firmy
wszystkie formy
Wiek firmy
12 miesięcy
Kwota
100 000 - 15 mln zł

618 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Okres spłaty
7 - 30 dni
Forma prawna firmy
wszystkie formy
Wiek firmy
0 miesięcy
? brak min. wymagań co do stażu i kondycji finansowej – także dla start-up’ów
Kwota
1 - 300 000 zł

804 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Okres spłaty
12 miesięcy
Forma prawna firmy
JDG i spółki
Wiek firmy
3 miesięcy
Kwota
15 000 - 200 000 zł

864 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Warunki pożyczki płynnościowej

Pożyczki płynnościowe przyznawane są na ściśle określonych warunkach, które różnią się znacznie od standardowych produktów finansowych, oferowanych przez banki firmom czy osobom prywatnym.

 • Oprocentowanie 0 proc.,
 • Brak opłat i prowizji,
 • Okres finansowania nawet do 6 lat,
 • Wysokość pożyczki do 1 mln zł (do 1,5 mln zł, jeśli zostanie zrealizowany cel związany z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną),
 • Spłata pierwszej raty możliwa po 6 miesiącach od otrzymania środków,
 • Rozliczenie fakturami za inwestycje lub zestawieniem wydatków obrotowych.

To bardzo atrakcyjne warunki, które sprawiają, że o ten typ pożyczek stara się wielu przedsiębiorców i rolników. Warto tylko pamiętać, że regulamin naboru i wymagane dokumenty są indywidualnie określane przez instytucje finansowe przypisane do danego województwa. Polecam zatem sprawdzić, jak wyglądają szczegóły umowy konkretnej jednostki, odpowiedzialnej za region, na której prowadzisz działalność.

Dla kogo są pożyczki płynnościowe?

Jak już zdążyłem wspomnieć, pożyczka płynnościowa jest przyznawana po spełnieniu pewnych warunków. Dlatego nie każdy przedsiębiorca może się o nią ubiegać. Pozytywna decyzja wydawana jest:

 • po udowodnieniu, że sytuacja finansowa firmy pogorszyła się przez wojnę na Ukrainie lub pandemię COVID-19;
 • mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (zatrudniającym do 250 pracowników),
 • firmom posiadającym roczny przychód poniżej 50 mln EUR.

Niespełnienie jednego z powyższych wymogów dyskwalifikuje nas z procesu ubiegania się o otrzymanie dofinansowania.

Kredyt płynnościowy dla rolników

Pożyczki płynnościowe są przyznawane nie tylko firmom, ale również rolnikom. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma możliwości dostępu do tych środków na mocy art. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 1. Zgodnie z nimi, o wsparcie starać się mogą podmioty skupujące, przechowujące lub przetwarzające produkty rolne.

Ich wykorzystanie ma więc zapewnić wsparcie dla rozwojów obszarów wiejskich. Ma to przeciwdziałać skutkom nieprzewidywalnych zjawisk gospodarczych, szkodzących sytuacji płatniczej rolników. Stanowi dodatkowo wsparcie dla osób, które utraciły lub zagrożona jest ich zdolność do regulowania zobowiązań, np. na skutek znacznych wahań cen.

Jak złożyć wniosek o pożyczkę płynnościową z BGK? Krok po kroku

Ubieganie się o tego typu finansowanie przebiega bliźniaczo podobnie do starania się o wszelkie inne kredyty bankowe. Różnica w tym przypadku polega jedynie na tym, że musimy zgłosić się w tej sprawie do instytucji udzielającej finansowania, odpowiedniej dla naszego regionu.

 1. Sprawdź na stronach instytucji finansujących pożyczki płynnościowe z BGK, kiedy nabory wniosków są otwarte;
 2. Złóż wniosek w odpowiedniej instytucji lub banku współpracującym z BGK (* możliwe zarówno przez internet, jak i w placówce stacjonarnej):
  • uzasadnij pogorszenie sytuacji firmy na skutek pandemii COVID-19 lub wojny na Ukrainie;
  • określ plan zagospodarowania pożyczki, która wpłynie na poprawę sytuacji firmy;
  • przedstaw sytuację finansową firmy i prognozy na najbliższe miesiące;
  • przekaż wszelkie informacje indywidualnie wymagane przez instytucję;
 3. Poczekaj na ocenę wniosku przez instytucję finansującą:
  • może być konieczne przedstawienie dodatkowych dokumentów i informacji.

Wszelkie decyzje w sprawie otrzymania pożyczki, jej wysokości, zabezpieczeń i innych warunków, podejmuje instytucja finansująca. Jeśli otrzymasz pozytywną ocenę wniosku, to przyznane środki dostaniesz w ciągu 30 dni (od chwili podpisania umowy) na wskazane we wniosku konto bankowe .

Na co można przeznaczyć pożyczkę płynnościową?

 • Wynagrodzenia pracowników,
 • Bieżące opłaty i rachunki za energię,
 • Zakup półproduktów i zatowarowanie,
 • Składki zdrowotne, ubezpieczeniowe i różnego typu podatki,
 • Inne wydatki pozwalające na utrzymanie bieżącej działalności firmy,
 • Inwestycje (do 40 proc. wysokości pożyczki) – w tym również na odnawialne źródła energii i poprawę efektywności energetycznej.
Co można sfinansować pożyczką społecznościową?

Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę płynnościową?

Wniosek o pożyczkę można złożyć bezpośrednio w instytucji finansującej – w każdym województwie są 1 lub 2 takie podmioty. Przykładem może być tu np.:

 • Santander Leasing S.A. w województwie Łódzkim,
 • Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w województwie pomorskim,
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w województwie kujawsko-pomorskim,
 • Lubelska Fundacja Rozwoju w województwie mazowieckim,
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim.

Zależnie od konkretnej instytucji, wnioski można wypełnić w formie formularzy internetowych lub wysłać drogą mailową w postaci skanów. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by wybrać się do stacjonarnego biura obsługi klienta.

Bank Gospodarstwa Krajowego ma podpisane umowy z kilkoma bankami działającymi w Polsce. Dzięki temu przedsiębiorcy mają możliwość wypełnić i dostarczyć wnioski bezpośrednio do tych instytucji finansowych, które następnie przekazują je do odpowiednich organów.

Które banki oferują pożyczki płynnościowe dla MŚP?

Nie wszystkie banki zawarły umowę z BGK. Podam przykłady trzech instytucji, wraz z opisem najważniejszych warunków dotyczących zaciąganego zobowiązania.

 • Santander Bank Polska:
  • okres finansowania od 12 do 72 miesięcy,
  • 6-miesięczna karencja w spłacie kredytu (* wydłuża okres spłaty, ale nie dłużej niż do 72 miesięcy);
 • Bank Pekao:
  • finansowanie do 100 proc. wydatków (w tym VAT),
  • środki nie są przeznaczone dla podmiotów z już utraconą płynnością finansową lub takich, które utraciły zdolność kredytową;
 • Spółdzielcza Grupa Bankowa (np. Żuławski Bank Spółdzielczy):
  • opcjonalne wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku,
  • brak wkładu własnego.

Czy warto skorzystać z pożyczki płynnościowej?

Pożyczka płynnościowa to propozycja zdecydowanie warta rozważenia przez przedsiębiorców. Może ułatwić walkę z negatywnymi skutkami pandemii oraz wojny za naszą wschodnią granicą. Pozwala też utrzymać płynność finansową firmy, a nawet umożliwia jej rozwój poprzez inwestycje. W połączeniu z zerowym oprocentowaniem, brakiem kosztów dodatkowych i wysoką stawką jest dobrym wsparciem dla utrzymania biznesu

Oczywiście każde zobowiązanie to obowiązek i dotyczy to także pożyczki płynnościowej. Niespłacanie zaciągniętego długu może wpędzić Cię w kłopoty, a firmie przynieść poważne szkody. W tym jednak przypadku spłacamy wyłącznie pożyczony kapitał, a okres karencji to 6 miesięcy. Jest to czas pozwalający na uporanie się z bieżącymi problemami i pozwalający na przeprowadzenie rewitalizacji i rozpoczęcie prac nad rozwojem przedsiębiorstwa.

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty są potrzebne do pożyczki płynnościowej?

Osoba ubiegająca się o pożyczkę płynnościową musi złożyć w banku wniosek o jej udzielenie plus dołączyć dokumenty dodatkowe, ułatwiające instytucji przyznanie wsparcia na odpowiednich warunkach. Może być to m.in. oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP, dokumenty finansowe, zabezpieczające spłatę pożyczki czy aktualne zaświadczenia z ZUS i US, potwierdzające opłacone składki i podatki.

Ile wynosi oprocentowanie pożyczki płynnościowej?

Pożyczki płynnościowe, przyznawane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, nie są oprocentowane.

Czy pożyczka płynnościowa jest kosztem uzyskania przychodu?

Zgodnie z obecnymi przepisami podatkowymi, przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kapitału pożyczki płynnościowej.

Przeczytaj:

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Art. 24 Gospodarowanie Zasobem przez Krajowy Ośrodek

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (3 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()