Płynność finansowa: jak ją ocenić i poprawić?

Płynność finansowa to jedna z kluczowych miar, która określa zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań w terminie. To, jak dobrze zarządza się swoimi finansami, może mieć bezpośredni wpływ na przyszły sukces i stabilność biznesu.

Płynność finansowa przedsiębiorstwa: jak ją ocenić i poprawić?

W tym artykule omówimy, jak ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa i jakie kroki można podjąć, aby ją poprawić. Czytając dalej, poznasz najważniejsze wskaźniki i narzędzia, które pomogą Ci zrozumieć stan finansów Twojego przedsiębiorstwa i podjąć odpowiednie działania.

Co to płynność finansowa?

Płynność finansowa przedsiębiorstwa to z definicji zdolność do terminowej spłaty zobowiązań bieżących oraz dokonywania inwestycji, takich jak zakup towarów i usług, niezbędnych do prowadzenia działalności. Terminowe regulowanie zobowiązań dotyczy, między innymi, płatności za faktury, czy regularnych wpłat do ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

Dlaczego płynność finansowa jest ważna?

Monitorowanie bieżącej płynności finansowej firmy jest ważne, ponieważ określa wypłacalność prowadzonej działalności. Przychody przedsiębiorstwa najczęściej traktowane są jako główny wskaźnik dobrej sytuacji finansowej, natomiast to właśnie płynność finansowa pozwala na prowadzenie, a przede wszystkim rozwój firmy.

Jeśli pojawiają się problemy z bieżącą płynnością finansową, to możemy spodziewać się trudności w regulowaniu podstawowych zobowiązań, takich jak:

 • należności krótkoterminowe,
 • wynagrodzenia dla pracowników,
 • płatności ZUS oraz do Urzędu Skarbowego,
 • zapłata za faktury dla swoich kontrahentów, lub
 • zakup towarów i usług.

Posiadanie płynności finansowej pozwala nie tylko na podstawowe zaspokojenie potrzeb biznesu, związanych z regulowaniem zobowiązań. Przede wszystkim, pozwala to na jego rozwój, inwestycje krótkoterminowe oraz długoterminowe, czy również, umożliwia zamianę aktywów na środki pieniężne. Dlatego analiza płynności finansowej dla każdego właściciela powinna być priorytetem.

Jak ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa?

Do jej oceny wykorzystuje się specjalne wskaźniki, które pozwolą oszacować zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w określonym terminie.

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o zdolności firmy do terminowego pokrycia bieżących zobowiązań w oparciu o aktywa bieżące.

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa bieżące : Zobowiązania bieżące

Na podstawie wyliczeń ze wzoru tego wskaźnika możesz zweryfikować, czy przedsiębiorstwo ma stabilną sytuację. Reguła mówi, że jego wartość powinna wynosić przynajmniej 1, natomiast najbezpieczniej jest, gdy po wyliczeniach osiągniemy wynik na poziomie 1,5 – 2,0. Pamiętaj jednak, że wszystko zależy od specyfikacji firmy, więc należy wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki, określające potrzeby konkretnej branży.

Wskaźnik płynności szybkiej

Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu bieżące zobowiązania mogą być pokryte aktywami o wysokiej płynności. Wzór na wyliczenie tego wskaźnika jest następujący:

Wskaźnik płynności szybkiej = (Aktywa bieżące – Zapasy) : Zobowiązania bieżące

Interpretacja wyniku może być różna i zależy od branży, w której działa przedsiębiorstwo. Najczęściej możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że wartość wskaźnika płynności przyspieszonej wynoszący mniej, niż 0,5, sugeruje o utracie płynności. W przypadku, gdy Twój wynik osiągnie poziom minimum 1,5, to możesz powiedzieć o nadpłynności. Możemy zatem uznać, że wskaźnik w wysokości od 0,5 do 1,5 określa odpowiedni poziom płynności finansowej firmy.

Wskaźnik płynności natychmiastowej

Wskaźnik ten określa, w jakim stopniu działalność może regulować bieżące zobowiązania krótkoterminowe aktywami o największej płynności, do których zalicza się właśnie środki pieniężne. Według wielu źródeł wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej powinien wynosić około 0,16 – 0,2. Jak wygląda wzór?

Wskaźnik płynności natychmiastowej = Środki pieniężne : Zobowiązania krótkoterminowe

płynność finansowa przedsiębiorstwa - na czym polega

Sposoby na poprawę płynności finansowej

Zarządzanie płynnością finansową jest jednym z ważniejszych obowiązków właściciela firmy. Jeśli pojawiają się problemy z terminowym regulowaniem bieżących zobowiązań, to nie masz wyjścia i musisz zareagować od razu. Niestety, nie wszyscy wiedzą, jak ważne jest dotrzymywanie terminów płatności. Nie możesz dopuścić do sytuacji, w której należności wobec ZUS-u, US, czy kontrahentów, zaczną się nawarstwiać.


→ Polecamy: Jak długo ZUS może dochodzić należności?


Jednak co zrobić, gdy zauważysz pierwsze oznaki problemów związanych z terminowym regulowaniem zobowiązań bieżących? Jakich rozwiązań szukać, aby poprawić wskaźniki płynności finansowej?

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym to forma kredytu udzielana przez bank w formie linii kredytowej na aktywnym rachunku bieżącym, którą klient może wykorzystać w dowolnym momencie, lub gdy nastąpi chwilowa utrata płynności finansowej.

Jest to elastyczne rozwiązanie dla firm, chcących uzyskać dodatkowe środki finansowe na bieżące potrzeby, jak płatności za towary i usługi. Bank bada wtedy zdolność kredytową i ustala maksymalny limit. W ramach ustalonej kwoty klient może wypłacać środki na dowolny cel. Natomiast jest zobowiązany do spłaty wykorzystanej kwoty wraz z odsetkami w terminie wskazanym w umowie. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy mogą szybko reagować na zmieniające się potrzeby swojej działalności i zapewnić jej ciągły rozwój.

Do skorzystania z tej propozycji niezbędne jest posiadanie konta firmowego w banku, w którym starasz się o taki kredyt obrotowy.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym to rozwiązanie finansowe, które pozwala przedsiębiorcom na uzyskanie szybkiego dostępu do dodatkowych środków finansowych w razie chwilowych problemów z płynnością.

Jest to linia kredytowa udzielona przez bank na specjalnie utworzonym rachunku, która pozwala na wygodne i efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Kredytobiorca ma możliwość korzystania z tej linii kredytowej w miarę potrzeb, a bank ustala limit kredytowy i okres kredytowania. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym może być także udzielany w formie odnawialnej.

Leasing

Leasing jest kolejnym sposobem na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Korzystanie z leasingu pozwala na zakup nowego sprzętu, maszyn lub pojazdów bez konieczności wykorzystywania całej nadwyżki finansowej. Ten sposób finansowania polega na tym, że leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania określonego przedmiotu.

Z kolei przedsiębiorca dokonuje wpłaty czynszu inicjalnego i miesięcznych rat zgodnie z ustalonym harmonogramem. Po zakończeniu umowy leasingobiorca może stać się właścicielem użytkowanego przedmiotu lub dokonać jego wykupu.


Polecamy: Ranking kredytów na samochód nowy i używany

Pożyczki pozabankowe

Udzielanie finansowania pozabankowego działa na podobnych zasadach co w banku. Pożyczkodawca zgadza się na udzielenie finansowania na określonych warunkach, których należy przestrzegać przy spłacie. Główna różnica polega na mniejszej liczbie formalności i mniejszych wymaganiach, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać taką pożyczkę pozabankową.

Wszystko, co musisz zrobić to znaleźć odpowiednią ofertę pożyczki dla firm i wypełnić wniosek, a decyzję o przyznaniu środków możesz otrzymać już w ciągu kilku minut. To bardzo dobre rozwiązanie dla firm, które potrzebują szybkiego wsparcia i natychmiastowego zastrzyku gotówki. Na rynku jest wiele opcji do wyboru, dlatego być może i Ty odnajdziesz ofertę odpowiadającą swoim potrzebom.

Pożyczka płynnościowa – co to jest, kto z niej skorzysta? Zobacz

Faktoring

Faktoring jest narzędziem finansowym, które pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez sprzedaż niezapłaconych jeszcze faktur do firmy zewnętrznej. Ta usługa pomaga w zachowaniu płynności finansowej poprzez uzyskanie gotówki szybciej, niż byłoby to możliwe z długoterminowymi fakturami. Jest to szczególnie korzystne w przypadku kontrahentów, którzy często opóźniają płatności, a także w sytuacjach, gdy firma ma zaburzone zdolności regulowania zobowiązań krótkoterminowych lub potrzebuje dodatkowej gotówki.

Firmy oferujące tego typu pomoc często ustanawiają odroczone terminy płatności faktur. W niektórych przypadkach termin może być odroczony nawet do 120 dni od daty dostarczenia usług lub produktów.


TOP 5 wśród najlepszych faktorów na rynku okiem Czerwonej-Skarbonki!

Opinie:
3,6/5
Opłaty i prowizje
od 0,040%
? za 1 dzień finansowania
Wartość faktury
100 %
? do 100%
Limit finansowania
15 mln zł
Czas wypłaty
15 minut

198 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opinie:
3,5/5
Opłaty i prowizje
0,04
? za 1 dzień finansowania
Wartość faktury
100 %
? wartość faktury netto
Limit finansowania
300 - 2000000
Czas wypłaty
5 minut
? od 5 minut do 24h

24 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opłaty i prowizje
od 0,086%
? za każdy dzień finansowania
Wartość faktury
100 %
? 100% wartości brutto!
Limit finansowania
300 tys zł
Czas wypłaty
15 minut

167 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opinie:
3,9/5
Opłaty i prowizje
od 0,053%
? za każdy 1 dzień finansowania, nawet do 3 miesięcy bez opłat za dostęp do limitu faktoringowego.
Wartość faktury
100 %
? 100% faktury netto lub częściowe finansowanie
Limit finansowania
250000
Czas wypłaty
5 minut

118 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opłaty i prowizje
0,04%
? za każdy 1 dzień finansowania
Wartość faktury
100 %
Limit finansowania
10 tys - 3,5 mln zł
Czas wypłaty
15 minut

132 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Opóźnienie w otrzymywaniu zapłaty może wpłynąć niekorzystnie na płynność finansową firmy. Zwłaszcza jeśli mówimy o dużych kwotach, które pomogłyby w realizacji inwestycji, zakupu produktów i usług, czy opłaceniu należności.

Faktoring bankowy

Faktoring bankowy to sposób finansowania, w którym bank wykupuje faktury. Przedsiębiorca otrzymuje część zapłaty za fakturę od razu, a pozostałą część po spłacie faktury przez płatnika. Wiele banków oferuje faktoring, który jest elastyczny i dostosowany do potrzeb różnych firm, poprawiając wskaźniki ich płynności finansowej.

Pamiętaj tylko, że faktoring wymaga podpisania umowy i przedstawienia informacji finansowych. Cena finansowania zależy od wielu czynników, w tym oceny sytuacji finansowej płatnika i wystawcy faktury. Ryzyko braku zapłaty może być ubezpieczone.

Faktoring pozabankowy

Firmy faktoringowe, które nie są bankami, także z powodzeniem dostosowują swoje produkty do potrzeb mikro- i małych przedsiębiorstw. Faktoring pozabankowy jest szczególnie korzystny dla młodych firm, ponieważ minimalizuje formalności i umożliwia szybkie finansowanie faktur. W rezultacie pozwala na dynamiczny rozwój i poprawia ich płynność finansową.

Jak faktoring wpływa na poprawę płynności firmy?

Faktoring jest narzędziem finansowym, które pozwala na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Jakie są zalety korzystania z tego rozwiązania?

 • większa zdolność finansowania bieżących zobowiązań;
 • minimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem firmy;
 • umożliwianie przewidywania wpływu należności;
 • minimalizowanie ryzyka niewypłacalności kontrahenta;
 • likwidowanie skutków opóźnień płatniczych;
 • szybki dostęp do środków własnych;
 • pozytywne oddziaływanie na podejmowanie decyzji inwestycyjnych i kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

Utrata płynności finansowej a recesja

Odpowiedzialność za stabilność finansową spoczywa na właścicielach i zarządach. Jednak w obecnej sytuacji wiele przedsiębiorstw, które wcześniej dobrze sobie radziły w kwestiach zachowania równowagi finansowej, teraz doświadcza problemów w tym zakresie, w wyniku trwającego kryzysu gospodarczego.

Jak nauczyć się radzić sobie w obecnej, trudnej sytuacji?

Czym jest recesja?

Recesja polega na zahamowaniu wzrostu gospodarczego, powodując obniżenie PKB kraju. Dla przeciętnego Kowalskiego oznacza to, np. wzrost bezrobotnych w urzędach pracy, chcących pobierać kuroniówkę, niższe zarobki i przede wszystkim – ubóstwo społeczeństwa.

Z kolei dla przedsiębiorców główne jej skutki to zaburzenia płynności finansowej, której przyczyn może być wiele, jak przerwy w produkcji, niewypłacalni kontrahenci, czy wyższe ceny za towary lub usługi.

Co więcej, w okresie recesji przeciętny obywatel zaczyna wydawać mniej, co powoduje spadek konsumpcji lub mniejsze zainteresowanie wieloma usługami na poziomie krajowym, co również niesie konsekwencje dla wielu przedsiębiorstw.


Polecamy: Recesja – co to? Jak się przygotować?


Jak zagwarantować dobrą płynność finansową przedsiębiorstwa?

W celu zagwarantowania dobrej płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz zminimalizowania negatywnych skutków kryzysu gospodarczego zaleca się wzmożone działania w zakresie tworzenia dodatkowych rezerw finansowych, które w trudnym momencie pomogą w dalszym, bezproblemowym prowadzeniu i rozwoju firmy.

Bardzo ważne jest monitorowanie wskaźników, aby nie spowodować utraty płynności finansowej lub z drugiej strony, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której wystąpi nadmierna płynność finansowa. Co więcej, jeśli zauważysz, że kondycja finansowa firmy zmierza w nieoczekiwanym kierunku, najważniejsza jest szybka i odpowiednia reakcja. Wtedy należy zastanowić się nad zewnętrznymi narzędziami na poprawę płynności, jak kredyt, leasing, czy faktoring.

Pamiętaj:
odpowiednie dostosowanie właściwego sposobu zarządzania działalnością do zmieniających się warunków gospodarczych może stanowić nie tylko wyzwanie, ale również okazję do dalszego rozwoju i poszerzania horyzontów działalności przedsiębiorstwa.


Polecamy: Kredyt deweloperski dla przedsięborcy – ile kosztuje i jakie ma wymagania?

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (4 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()