Przelew na zły numer konta – co zrobić?

Co zrobić, kiedy wyślemy przelew tam, gdzie nie trzeba? Czy da się odzyskać pieniądze, które trafiły na niewłaściwy numer konta? Jak skutecznie domagać się zwrotu pieniędzy od osoby, która nasz przelew otrzyma? Na te i na wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź poniżej.

W erze intensywnego rozwoju bankowości mobilnej i handlu w internecie, o przelew na zły numer konta wcale nie jest trudno. Paradoks polega na tym, że pomimo stosowania zaawansowanych systemów wieloetapowego uwierzytelniania tożsamości przy płatnościach elektronicznych, nie chronią one nas przed najbardziej prawdopodobnym zagrożeniem – ludzkim błędem.

O błędny przelew wcale nie jest trudno

O ile płatności zbliżeniowe są dziś obecnie w powszechnym użyciu, ze względu na prostotę, wygodę i bezpieczeństwo, o tyle tradycyjne przelewy wciąż stanowią dość niewdzięczny proces. Problem staje się widoczny szczególnie w sytuacjach, kiedy płatność realizowana jest na rzecz nowego kontrahenta, którego danych nie ma jeszcze w bazie.

Niestety, w takich wypadkach konieczne jest ręczne przepisywanie, długiego, i nierzadko pełnego identycznych ciągów liczb, numeru konta odbiorcy. O pomyłkę wówczas nietrudno. Jeżeli osoba zatwierdzająca płatność jest zmęczona lub zdekoncentrowana, powstaje ryzyko, że pieniądze trafią na zły numer konta. Nawet prosty błąd (np. zamiana miejscami cyfr w bloku, pomylenie znaków podobnych do siebie) może stać się źródłem poważnych kłopotów.

Jeżeli znajdziemy się w sytuacji, gdzie musimy ręcznie wprowadzać dane do przelewów, warto wspomóc się przeznaczonym do tego narzędziem do druku online. Dzięki niemu łatwiej unikniemy niepotrzebnych pomyłek.

Jeden błąd, wiele problemów

Zaksięgowanie środków na niewłaściwym koncie bankowym oznacza najczęściej problemy dla obu stron transakcji. Osoba, która dokonała transferu na zły numer konta, może nie otrzymać na czas produktów. Odbiorca przelewu może stać się obiektem zainteresowania policji, a szanse na zatrzymanie niespodziewanej gotówki mogą być znikome. W przypadku pracownika firmy, niewykluczone są także kary indywidualne i inne, niezwykle przykre konsekwencje. Jak więc łatwo zauważyć, przelew na zły numer konta bankowego to problem dla każdego z nas.

Przelew na zły numer konta — jakie działania podejmuje bank?

Procedura odzyskiwania pieniędzy z błędnie zaadresowanego przelewu wcale nie musi być żmudna i problematyczna. Wszystko zależy tutaj od reakcji banku jak i odbiorcy. Każdy bank jest bowiem zobligowany do podjęcia działań, mających na celu umożliwienie odzyskania środków przez płatnika. Działania te jednak są podejmowane dopiero po otrzymaniu odpowiedniego zawiadomienia.

Wniosek o taki zwrot jest pismem oficjalnym. Oznacza to, że może ono zostać potraktowane jako dowód w sprawie podczas rozprawy sądowej. Właśnie dlatego należy przygotować go rzetelnie i prawidłowo. Wzór wniosku przeważnie można znaleźć w internecie na stronie interesującego nas banku. W razie trudności, o pomoc w poprawnym uzupełnieniu danych zawsze można poprosić przedstawiciela instytucji.

Na złożenie przygotowanego pisma ma się średnio trzy dni. Bank zobowiązany jest wtedy do kontaktu z odbiorcą błędnego przelewu i poinformowania go o sytuacji. Instytucja musi także wezwać odbiorcę przelewu do zwrotu nie swoich środków w ciągu 30 dni na specjalne konto techniczne banku.

Na tym etapie nie składamy reklamacji. Wniosek o zwrot błędnego przelewu to jedynie informacja dla banku o zaistniałej sytuacji oraz prośba o podjęcie działań.

Warto w tym momencie także podkreślić, że bank ma obowiązek przekazać nam dane osobowe odbiorcy błędnego transferu, gdy ten nie zwróci naszych pieniędzy w ciągu miesiąca. Dzięki takim informacjom możemy potem dochodzić swoich roszczeń. 

Jeżeli jednak wszystko pójdzie po naszej myśli i dojdzie do zwrotu środków na techniczny numer rachunku bankowego, instytucja finansowa przeleje fundusze maksymalnie do następnego dnia roboczego. Niestety, w tej chwili nie istnieje żadne rozwiązanie, które pozwoliłoby przyspieszyć tę procedurę – to, jak szybko pieniądze zostaną zwrócone, zależy głównie od dobrej woli i możliwości beneficjenta. W skrajnych przypadkach może on nie zwrócić pieniędzy nawet po upływie 30 dni – wówczas sprawę należałoby skierować do sądu.

Co w przypadku kiedy odbiorca nie chce odesłać przelewu?

Do niedawna, odbiorca nienależnego przelewu stał na uprzywilejowanej pozycji. Prawo uniemożliwiało bankowi przekazanie jego danych płatnikowi. Tym samym osoba, która dokonała przelewu na niewłaściwy rachunek, nie była w stanie wnieść sprawy do sądu, ponieważ nie potrafiła wskazać personaliów drugiej strony.

Po nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych sytuacja zmieniła się diametralnie. Jeśli odbiorca nie zwróci nienależnie otrzymanej kwoty w całości w ciągu maks. 30 dni od daty wezwania, bank będzie musiał wydać jego dane pokrzywdzonemu. Dla którego przekonanie sądu do swoich racjach nie będzie już zbyt trudne. A w razie przegranej, pozwany będzie musiał dodatkowo uiścić koszty sądowe.

Warto pamiętać, że w większości przypadków płatnik bez problemu udowodni przed sądem (np. poprzez okazanie korespondencji, rachunków, faktur, rozliczeń w systemie aukcyjnym itd.), że przetransferowana kwota w określonej wysokości miała trafić do innego podmiotu. Równie łatwe powinno być wykazanie charakteru pomyłki (np. zamiana cyfry „1” na „7”). Z punktu widzenia odbiorcy błędnego przelewu, skierowanie sprawy do sądu to niemal pewna porażka i nieuchronne dodatkowe wydatki – ryzyko niewspółmierne do ewentualnych korzyści.

Kiedy należy udać się do sądu?

W ciągu miesiąca od zgłoszenia. Jeżeli zależy nam na odzyskaniu straconej kwoty, a odbiorca błędnej transakcji wciąż nie zwrócił środków, warto udać się z tym do sądu. Pamiętajmy, że w tej sytuacji nie pozywamy żadnego z banków. Bank nadawcy, ani tym bardziej bank odbiorcy nie ponoszą odpowiedzialności za nasze błędy.

A co jeżeli bank nie współpracuje?

Chociaż taka sytuacja to z pewnością czysto teoretycznie zagadnienie, to warto znać swoje prawa w tym zakresie. Przyjmijmy więc, że bank nie podejmie żadnych czynności lub nie udzieli nam odpowiednich informacji, pomimo zawiadomienia. Jest to moment na wniesienie reklamacji. 

A co jeśli bank jej nie uwzględni? Trzeba się wówczas udać do Rzecznika Finansowego. Instytucja przeanalizuje wtedy naszą sprawę pod kątem prawnym, doradzi najlepsze rozwiązanie, a w sytuacji rażącego zaniedbania procedur może także przeprowadzić postępowanie interwencyjne wobec banku. 

Jak odzyskać pieniądze z BLIK’a

Niestety, przelewy BLIK są realizowane praktycznie od razu. Aby odzyskać pieniądze, możemy np. skontaktować się z odbiorcą przelewu i poprosić się go o zwrot. Inną opcją jest również złożenie oficjalnej reklamacji. Niestety nie będzie to jednak błyskawiczne rozwiązanie. Nie ma także pewności, że będzie ono skuteczne. Pamiętajmy, że do momentu autoryzowania transakcji, BLIK możemy anulować. Dlatego zawsze sprawdzajmy kilka razy wprowadzone dane docelowego odbiorcy.

Proste sposoby na uniknięcie kłopotów

Niezależnie od stanu prawnego i innych okoliczności, uczestniczenie w procesie ubiegania się o zwrot środków jest stresujące i nieprzyjemne dla obu stron. Można tego jednak uniknąć. W przypadku osób realizujących płatności przez internet kwestią kluczową jest koncentracja na wpisywanych danych oraz minimalizowanie ryzyka pomyłki na inne sposoby.

Dobrą praktyką jest wykorzystywanie naturalnych zabezpieczeń danego systemu bankowego (lub aplikacji mobilnej). Wpisywanie numeru odbiorcy czwórkami cyfr zapewnia większą dokładność. W większości przypadków, po wpisaniu numeru konta odbiorcy, system wyświetla nazwę jego banku. Koniecznie należy wówczas porównać ją z tą, która widnieje na fakturze. Jednym z najskuteczniejszych, ale także powszechnie ignorowanym zabezpieczeniem jest wpisywanie dokładnego opisu płatności. Mowa tutaj o sygnaturach faktur, nazwach produktu lub usług, nazwiskach odbiorców, kod SWIFT/IBAN itd.).

Pozwoli to udowodnić przed sądem swoje racje oraz zmniejszyć ryzyko pomyłki. Istotnym szczegółem będzie wówczas odpowiednie opisanie przelewu, dzięki czemu — na podstawie potwierdzenia transakcji, uniknie się oskarżeń o przetrzymanie środków lub przesłanie ich na niewłaściwy numer rachunku odbiorcy.

Błędny przelew, jeżeli jeszcze nie został zaksięgowany, może zostać anulowany – zobacz nasz poradnik na ten temat -> Jak cofnąć przelew i ile to kosztuje?

Co robić, gdy dostałem przelew przez pomyłkę?

Dla osób, które stały się odbiorcami nienależnego przelewu, najważniejsze będzie możliwie szybkie zweryfikowanie faktów i zwrócenie środków. Tak, aby nie ryzykować niepotrzebnej sprawy w sądzie. Ten pierwszy cel można zrealizować, po prostu sprawdzając historię transakcji na koncie zaraz po otrzymaniu stosownej informacji z banku.

W tej chwili wiele bankowych aplikacji mobilnych automatycznie powiadamia o nowych przelewach wpływających na konto. Warto wcześniej aktywować tę opcję, aby nie przegapić informacji o niespodziewanym i nieuzasadnionym wpływie środków na rachunek. Jeśli informacje, zawarte w wezwaniu banku, się potwierdzą, warto bez żadnej zwłoki odesłać pieniądze na wskazany numer konta.

Na jakie konto przesłać środki, które otrzymało się przez pomyłkę?

Warto pamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami, niespodziewany beneficjent nie powinien zwracać pieniędzy bezpośrednio płatnikowi. Ani w gotówce, ani przelewem na konto. Dla uniknięcia nieporozumień ustawodawca powołał instytucję rachunku technicznego, co umożliwia szybszą i dokładniejszą analizę historii transakcji. A tym samym stwierdzenie, czy środki zostały przetransferowane w odpowiednim kierunku i w odpowiednim czasie.

Nowe przepisy precyzyjnie regulują kwestię warunku zwrotu błędnie zaadresowanych przelewów. Wydaje się, że skutecznie niweluje to niedoskonałości poprzednich rozwiązań, zastępując absurd przepisów precyzyjną procedurą. Pomijając sprawę czasu (30 dni oczekiwania na zwrot może wywołać straty finansowe o wartości przewyższającej kwotę feralnego przelewu), dobrze zabezpiecza to interesy zarówno płatnika, jak i odbiorcy. Nie zwalnia to jednak żadnej ze stron z zachowania choćby elementarnej ostrożności oraz postępowania zgodnie z duchem Ustawy, by wyjść z drażliwej sytuacji jak najszybciej.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.6/5 - (7 votes)
Komentarze (4)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • Z
  Z

  Zyzio

  20.09.2021, 14:05

  Wyróżniający się komentarz

  Buhaha! Do sądu!!!
  W kraju gdzie mieszkam bank sam może wycofać błędny przelew i czasem faktycznie widzę, jak na moje konto wpływa jakaś suma a potem znika. Ja też kiedyś prosiłem o skasowanie przelewu i zaraz na drugi dzień pieniądze wróciły.
  A u was trzeba dzwonić, błagać, sądzić się… Jesteście niepoważnym kraikiem rządzonym przez mafie, dlatego macie taki bur…

  • K
   K

   Klient banku

   04.10.2021, 22:43

   Wyróżniający się komentarz

   Chłopie, co ty piszesz za głupoty! Ktoś bez twojej wiedzy i zgody doknuje operacji na twoim rachunku, wpłaca i wypłaca środki, a ty się z tego cieszysz?!? To tak jakby ktoś obcy wyjął ci portfel z kieszeni, włożył 1000 PLN, a potem sobie wyjął. Super byś się z tym czuł???Gratuluję (nie)rozsądku. Elementarzem powinno być aby być informowanym o wszelkim ruchu na rachunku, a każdy wypływ środków powinien być przez właściciela potwierdzony osobiście. Podaj bank, w którym masz konto abym mógł go omijać szerokim łukiem.

 • W
  W

  Witold

  05.09.2023, 18:06

  Wyróżniający się komentarz

  Chciałbym wiedzieć, co w sytuacji, w której pieniądze zostaną przesłane na numer nieistniejący. Próbując się dodzwonić na numer beneficjenta, dowiaduję się, że „ten numer nie istnieje”. Co się dzieje w takiej sytuacji?

  • R
   R

   Redakcja Czerwona-Skarbonka

   06.09.2023, 09:13

   Wyróżniający się komentarz

   Każdy bank ma swoje własne wewnętrzne procedury weryfikacyjne. Jednakże w momencie nadania błędnego numeru, odpowiedzialność za błąd ponosi właściciel rachunku. W takim przypadku polecamy Panu udać się do swojego banku i zgłosić fakt nadania błędnej dyspozycji.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie