Polecenie przelewu i polecenie zapłaty – na czym polega

polecenie przelewu

Popularyzacja bankowości internetowej spowodowała, że wymiana finansowa między ludźmi stała się szybsza i prostsza, niż kiedykolwiek. Jaki termin definiuje czynność, którą codziennie wykonują miliony ludzi na całym świecie? Jest to oczywiście polecenie przelewu. Na czym tak naprawdę polega polecenie przelewu i polecenie wypłaty?

Wraz z rozwojem internetu proporcjonalnie możemy zaobserwować coraz szybszy rozwój niezbędnych usług, które przed laty wymuszały na nas opuszczenie domu i poświęcenie sporej ilości czasu. Wraz z sukcesem smartfonów, który przysłużył się dla obecnego fenomenu sieci internetowej, codzienne czynności stają się prozaiczne, błyskawiczne i banalne. W kwestii rozwoju internetu, to właśnie dzięki temu szybkiemu i intensywnemu procesowi zawdzięczamy fakt, że wykonywanie czynności bankowych jest dziś tak proste. Aby wykonać przelew, nie musimy już nawet włączać komputera — możemy go zlecić na ulicy, w tramwaju, sklepie lub w podróży za pomocą kilku dotknięć na ekranie naszego smartfona. Przelewy większość z nas wykonuje już praktycznie automatycznie. Na czym w ogóle polega ta czynność i jak działa coś, co oficjalnie nazywamy terminem polecenie przelewu?

Polecenie przelewu — definicja

Pod tym dość prostym pojęciem kryje się równie lekka definicja. Polecenie przelewu to nic innego jak rozliczenie pieniężne w formie bezgotówkowej. Za pomocą prostego formularza na stronie naszego banku lub za pomocą aplikacji mobilnej wydajemy dyspozycje określonej przez nas kwoty. Jest ona pobierana z naszego rachunku bankowego i przekazywana na wskazany przez nas rachunek odbiorcy nadanej przez nas kwoty. Jeżeli wartość naszych środków na koncie jest co najmniej o takiej wysokości, jak kwota zleconego przelewu — bank przystępuje do jego realizacji praktycznie niezwłocznie.

Jest tylko jeden warunek — płatnik i odbiorca muszą posiadać rachunek w tym samym banku. W przeciwnym razie przelew jest realizowany następnego dnia roboczego o godzinach, w jakich bank prowadzi sesje przychodzące.

Generator druku przelewu

Jakie dane są potrzebne do przekazania polecenia przelewu?

Wszystkie dane, jakie są potrzebne bankowi do zaindeksowania naszego przelewu są wyłożone jak na tacy w formularzu, za pomocą którego będziemy zlecać przelew. Spośród kilku rubryk, łącznie podczas wykonywania przelewu musimy podać nasze dane osobowe (osoba zlecająca przelew), numer rachunku bankowego odbiorcy, jego nazwisko, datę i kwotę przelewanych środków, a także jego walutę. Nie zabraknie również daty i numeru naszego rachunku bankowego, które zazwyczaj są generowane automatycznie.

Miłośnicy tradycyjnej bankowości wciąż mogą nadać przelew klasycznym, papierowym formularzem możliwym do odebrania i sporządzenia w pobliskiej placówce pocztowej. Klasyczny, różowy prostokątny druk poza wyżej wymienionymi danymi, których zakres konieczności jest taki sam, wymaga dodatkowo — podpisu składającego druk i pieczęci placówki, gdzie jest on przekazywany.

Warto dodać, że przelewy międzybankowe mogą być realizowane nie tylko między obywatelami polski, ale także i obywatelem polski, a cudzoziemcami. Przelew dochodząc na konto ulega przewalutowaniu zgodnie z obecnym kursem, niekiedy z prowizją.

Jakie rodzaje polecenia przelewu występują w Polsce?

W Polsce możemy wyodrębnić 5 sposobów na polecenie przelewu:

 • ELIXIR — standardowy i najpopularniejszy rodzaj przelewu, którego realizacja przebiega w międzybankowym systemie rozliczeń netto w polskiej walucie. Prawidłowe działanie systemu, zasadę jego obsługi przez banki, a nawet harmonogram dzienny obsługi systemu ELIXIR przez placówki reguluje Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR).
 • RTGS SORBNET — rodzaj przelewu realizowany w systemie SORBNET2, służący do operowania wysokimi kwotami w czasie rzeczywistym. Obsługą RTGS SORBNET zajmuje się Narodowy Bank Polski (NBP).
 • SEPA Credit Transfer — system realizacji przelewów, którego walutą operacyjną jest euro. Obejmuje on wszystkie, 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także grupę wybranych państw spoza sojuszu: Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię.
 • SWIFT — rodzaj przelewu określany jako polecenie wypłaty  (więcej o tym niżej), który polega na przesyłaniu pieniędzy w obcych walutach (euro, funt, korona norweska itp.) pozostający w obrocie pomiędzy ponad 200 państwami z całego świata. Warto dodać, że nie każde polecenie wypłaty spełnia wszystkie cechy, jakie wymaga definicja przelewu.
 • Przelew natychmiastowy — rodzaj przelewu błyskawicznego, który realizowany jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  Środki przekazywane są zazwyczaj w przeciągu od kilku sekund do minuty z rachunku nadawcy na rachunek odbiorcy, jeśli ma on konto w tym samym banku. Najpopularniejszym systemem, który jest stosowany do obsługi przelewów natychmiastowych jest Express Elixir.

Polecenie wypłaty — czym jest?

Polecenie wypłaty to popularny rodzaj przelewu, jaki realizowany powszechnie zarówno w rozliczeniach krajowych, jak i np. dokonując transakcji w sklepach zagranicznych. Polega ono na bezwarunkowym wykonaniu polecenia dokonania wpłaty określonej przez nadawcę kwoty pieniężnej, która może trafić zarówno do osoby fizycznej, jak i osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. Odbywa się ono pomiędzy bankiem polskim a innym bankiem krajowym lub bankiem zagranicznym. Na terenie Polski rozliczenia są wykonywane za pomocą rachunków Nostro lub Loro. Warunek jest jeden — waluta musi być inna, niż złotówki. Dawniej polecenie wypłaty było realizowane drogą telegraficzną lub pocztową, obecnie odbywając się już praktycznie w całości w sferze transakcji internetowych.

Środki, jakie trafiają do odbiorcy za pomocą polecenia wypłaty, mogą być do jego dyspozycji w następującej formie:

 • wypłata w formie gotówkowej
 • uznanie rachunku, czyli trafienie środków pieniężnych na konto bankowe w formie elektronicznej za pomocą przelewu internetowego
 • doręczenie czeku w celu dalszej realizacji wypłaty pieniężnej

Koszty transakcji dzieli się na trzy kategorie:

 1. OUR —  wszystkie koszty pokrywa zleceniodawca przekazu
 2. SHA — koszty należne placówce bankowej, z której wykonywany jest przelew, pokrywa zleceniodawca, a pozostałe koszty pokrywa odbiorca przekazu pieniężnego
 3. BEN — wszystkie koszty pokrywa odbiorca przekazu

W skrócie, generalna specyfika polecenia wypłaty wygląda następująco:

 • Waluta obca osoby posiadającej rachunek bankowy za granicą
 • Waluta obca osoby posiadającej rachunek bankowy w kraju
 • Bezwarunkowość, czyli wykonanie przelewu z góry bez znaczenia, czy zleceniobiorca wywiązał się z ustaleń
 • Nie można go cofnąć
 • Najlepiej stosować przy niewielkich kwotach pieniężnych
 • Wystrzegać się, gdy terminy płatności są rozłożone w czasie
 • Poleceń przelewu nie nadzoruje żadna Izba Rozliczeniowa jak w przypadku np. krajowych przelewów ELIXIR
 • Koszty polecenia przelewu są wyższe, niż przelewu krajowego, ale nieporównywalnie niższe od np. innych międzypaństwowych form płatności, jak akredytywa

Polecenie zapłaty — czym jest?

Polecenie zapłaty to nic innego jak bezgotówkowa forma realizowania rozliczeń pieniężnych. Jej realizowanie reguluje Ustawa o Usługach Płatniczych, Ustawa Prawo Bankowe oraz porozumienie międzybankowe w sprawie stosowania polecenia zapłaty z 1 czerwca 1998 r.

Opisywana forma zapłaty również odbywa się wyłącznie w sferze płatności elektronicznej w internecie i co za tym idzie — wymaga, aby obie strony posiadały konta w banku i wiążące się z tym istnienie numerów rachunków bankowych. Inaczej, niż w przypadku polecenia przelewu, stroną inicjującą transakcję jest odbiorca. Z kolei w przeciwieństwie do polecenia wypłaty, walutą obowiązującą przy operacjach jest wyłącznie polski złoty.

Warto dodać także, że:

 • Transakcja polega na zawarciu zgody pomiędzy obiema stronami, gdzie nadawca musi zgodzić się na obciążanie jego rachunku bankowego w ten sposób
 • Płatnik może odwołać zrealizowaną transakcję polecenia zapłaty w 5 dni roboczych lub 56 dni kalendarzowych w przypadku, gdy odbiorca jest osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej
 • Nadający przelewy może czasowo zablokować i podobnie łatwo odblokować realizację poleceń zapłaty do dowolnego odbiorcy

Podsumowując. Przelew to, wbrew pozorom, wyjątkowo obszerne pojęcie, zawierające w sobie nie tylko terminy o wielu znaczeniach, ale i kompletnie różniące się od siebie typy transakcji. Być może, nie zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele nazw istnieje na czynności bankowe, które wykonujemy codziennie.

 

Polecenie przelewu i polecenie zapłaty – na czym polega
5 (100%) 2 głos[ów]
2019-06-12T08:33:10+02:0002.07.2018|Blog finansowy|
Dodaj komentarz