Druk polecenia przelewu – generator druku przelewu PDF


Popularyzacja bankowości internetowej spowodowała, że wymiana finansowa między ludźmi stała się szybsza i prostsza niż kiedykolwiek. Jaki termin definiuje czynność, którą codziennie wykonują miliony ludzi na całym świecie? Jest to oczywiście polecenie przelewu. Na czym tak naprawdę polega polecenie przelewu i polecenie wypłaty?

Wraz z rozwojem internetu możemy obserwować coraz szybszy rozwój usług, które jeszcze kilka lat temu wymuszały na nas opuszczenie domu i poświęcenie sporej ilości czasu. Sukces smartfonów sprawił, że codzienne czynności stają się prozaiczne, błyskawiczne i banalne. To właśnie szybkiemu i intensywnemu rozwojowi internetu zawdzięczamy to, że wykonywanie czynności bankowych jest dziś tak proste. Chcąc wykonać przelew nie musimy już nawet włączać komputera. Przelew możemy zlecić na ulicy, w tramwaju, sklepie lub w podróży za pomocą kilku dotknięć na ekranie naszego smartfona. Przelewy większość z nas wykonuje już praktycznie automatycznie. Na czym w ogóle polega ta czynność i jak działa coś, co oficjalnie nazywane jest poleceniem przelewu?

Polecenie przelewu — definicja

Pod tym dość prostym pojęciem kryje się równie lekka definicja. Polecenie przelewu to nic innego jak rozliczenie pieniężne w formie bezgotówkowej. Za pomocą prostego formularza na stronie naszego banku lub za pomocą aplikacji mobilnej wydajemy dyspozycje przelania określonej przez nas kwoty. Jest ona pobierana z naszego rachunku bankowego i przekazywana na wskazany przez nas rachunek odbiorcy. Jeżeli na naszym koncie mamy środki w co najmniej o takiej wysokości jak kwota zleconego przelewu — bank przystępuje do jego realizacji praktycznie niezwłocznie.

Jest tylko jeden warunek — płatnik i odbiorca muszą posiadać rachunek w tym samym banku. W przeciwnym razie przelew może być zrealizowany po kilku godzinach lub następnego dnia roboczego (jest to uzależnione od w jakich godzinach w danym banku są tzw. sesje przychodzące).

Jakie dane są potrzebne do druku polecenia przelewu?

Wszystkie dane, jakie są potrzebne bankowi do zaindeksowania naszego przelewu są wyłożone jak na tacy w formularzu, za pomocą którego będziemy zlecać przelew. Musimy podać nasze dane osobowe (osoby zlecającej przelew), numer rachunku bankowego odbiorcy, jego nazwisko, datę i kwotę przelewanych środków, a także jego walutę. Nie zabraknie również daty i numeru naszego rachunku bankowego, które zazwyczaj są generowane automatycznie.

Miłośnicy tradycyjnej bankowości wciąż mogą nadać przekaz na klasycznym, papierowym formularzem, który można dostać w każdej placówce pocztowej. Klasyczny, różowy prostokątny druk poza wyżej wymienionymi danymi, których zakres konieczności jest taki sam, wymaga dodatkowo — podpisu składającego druk i pieczęci placówki, gdzie jest on przekazywany.

Warto dodać, że przelewy międzybankowe mogą być realizowane nie tylko między obywatelami Polski, ale także między obywatelami Polski a cudzoziemcami. Przelew dochodząc na konto ulega przewalutowaniu zgodnie z obecnym kursem, niekiedy z prowizją.

Jakie rodzaje polecenia przelewu występują w Polsce?

W Polsce możemy wyodrębnić 5 sposobów na polecenie przelewu:

 • ELIXIR — standardowy i najpopularniejszy rodzaj przelewu, którego realizacja przebiega w międzybankowym systemie rozliczeń netto w polskiej walucie. Prawidłowe działanie systemu, zasadę jego obsługi przez banki, a nawet harmonogram dzienny obsługi systemu ELIXIR przez placówki reguluje Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR).
 • RTGS SORBNET — rodzaj przelewu realizowany w systemie SORBNET2, służący do operowania wysokimi kwotami w czasie rzeczywistym. Obsługą RTGS SORBNET zajmuje się Narodowy Bank Polski (NBP).
 • SEPA Credit Transfer — system realizacji przelewów, którego walutą operacyjną jest euro. Obejmuje on wszystkie, 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także grupę wybranych państw spoza sojuszu: Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię.
 • SWIFT — rodzaj przelewu określany jako polecenie wypłaty  (więcej o tym niżej), który polega na przesyłaniu pieniędzy w obcych walutach (euro, funt, korona norweska itp.) pozostający w obrocie pomiędzy ponad 200 państwami z całego świata. Warto dodać, że nie każde polecenie wypłaty spełnia wszystkie cechy, jakie wymaga definicja przelewu.
 • Przelew natychmiastowy — rodzaj przelewu błyskawicznego, który realizowany jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  Środki przekazywane są zazwyczaj w przeciągu od kilku sekund do minuty z rachunku nadawcy na rachunek odbiorcy, jeśli ma on konto w tym samym banku. Najpopularniejszym systemem, który jest stosowany do obsługi przelewów natychmiastowych jest Express Elixir.

Polecenie wypłaty — czym jest?

Polecenie wypłaty to popularny rodzaj przelewu, jaki realizowany powszechnie zarówno w rozliczeniach krajowych, jak i np. dokonując transakcji w sklepach zagranicznych. Polega ono na bezwarunkowym wykonaniu polecenia dokonania wpłaty określonej przez nadawcę kwoty pieniężnej, która może trafić zarówno do osoby fizycznej, jak i osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. Odbywa się ono pomiędzy bankiem polskim a innym bankiem krajowym lub bankiem zagranicznym. Na terenie Polski rozliczenia są wykonywane za pomocą rachunków Nostro lub Loro. Warunek jest jeden — waluta musi być inna, niż złotówki. Dawniej polecenie wypłaty było realizowane drogą telegraficzną lub pocztową, obecnie odbywając się już praktycznie w całości w sferze transakcji internetowych.

Środki, jakie trafiają do odbiorcy za pomocą polecenia wypłaty, mogą być do jego dyspozycji w następującej formie:

 • wypłata w formie gotówkowej
 • uznanie rachunku, czyli trafienie środków pieniężnych na konto bankowe w formie elektronicznej za pomocą przelewu internetowego
 • doręczenie czeku w celu dalszej realizacji wypłaty pieniężnej

Koszty transakcji dzieli się na trzy kategorie:

 1. OUR —  wszystkie koszty pokrywa zleceniodawca przekazu
 2. SHA — koszty należne placówce bankowej, z której wykonywany jest przelew, pokrywa zleceniodawca, a pozostałe koszty pokrywa odbiorca przekazu pieniężnego
 3. BEN — wszystkie koszty pokrywa odbiorca przekazu

W skrócie, generalna specyfika polecenia wypłaty wygląda następująco:

 • Waluta obca osoby posiadającej rachunek bankowy za granicą
 • Waluta obca osoby posiadającej rachunek bankowy w kraju
 • Bezwarunkowość, czyli wykonanie przelewu z góry bez znaczenia, czy zleceniobiorca wywiązał się z ustaleń
 • Nie można go cofnąć
 • Najlepiej stosować przy niewielkich kwotach pieniężnych
 • Wystrzegać się, gdy terminy płatności są rozłożone w czasie
 • Poleceń przelewu nie nadzoruje żadna Izba Rozliczeniowa jak w przypadku np. krajowych przelewów ELIXIR
 • Koszty polecenia przelewu są wyższe, niż przelewu krajowego, ale nieporównywalnie niższe od np. innych międzypaństwowych form płatności, jak akredytywa

Zobacz przy okazji gdzie najlepiej zlecić transfer walutowy online:

Opinie:
3,8/5
Pierwszy transfer za darmo?
Tak
Dostępne waluty
EUR, GBP, EUR, +137
? EUR, GBP, DKK, EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, USD, AUD, MXN, BRL, CHF, TRY, INR, HKD i 137 innych walut
Aplikacja mobilna
Tak
Czas przelewu
natychmiast
Promocja
Nie

138 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
2.
Kantor internetowy - TMS Brokers
Dostępne waluty
EUR, PLN, USD i inne
? Wszystkie dostępne waluty: EUR, PLN, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, DKK, CZK, CNY, AUD, HUF, TRY, RON, CAD, JPY
Czas przelewu
15 minut

17 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
3.
Transfer walut - transferGo
Pierwszy transfer za darmo?
Nie
Dostępne waluty
EUR, GBP, USD, 40+
Aplikacja mobilna
Tak
Czas przelewu
30 minut
Promocja
Tak
? 10£ w bonusie

2 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Polecenie zapłaty — czym jest?

Polecenie zapłaty to nic innego jak bezgotówkowa forma realizowania rozliczeń pieniężnych. Jej realizowanie reguluje Ustawa o Usługach Płatniczych, Ustawa Prawo Bankowe oraz porozumienie międzybankowe w sprawie stosowania polecenia zapłaty z 1 czerwca 1998 r.

Opisywana forma zapłaty również odbywa się wyłącznie w sferze płatności elektronicznej w internecie i co za tym idzie — wymaga, aby obie strony posiadały konta w banku i wiążące się z tym istnienie numerów rachunków bankowych. Inaczej, niż w przypadku polecenia przelewu, stroną inicjującą transakcję jest odbiorca. Z kolei w przeciwieństwie do polecenia wypłaty, walutą obowiązującą przy operacjach jest wyłącznie polski złoty.

Warto dodać także, że:

 • Transakcja polega na zawarciu zgody pomiędzy obiema stronami, gdzie nadawca musi zgodzić się na obciążanie jego rachunku bankowego w ten sposób
 • Płatnik może odwołać zrealizowaną transakcję polecenia zapłaty w 5 dni roboczych lub 56 dni kalendarzowych w przypadku, gdy odbiorca jest osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej
 • Nadający przelewy może czasowo zablokować i podobnie łatwo odblokować realizację poleceń zapłaty do dowolnego odbiorcy

Podsumowując. Przelew to, wbrew pozorom, wyjątkowo obszerne pojęcie, zawierające w sobie nie tylko terminy o wielu znaczeniach, ale i kompletnie różniące się od siebie typy transakcji. Być może, nie zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele nazw istnieje na czynności bankowe, które wykonujemy codziennie.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.9/5 - (7 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()