Kalkulator stażu pracy

Staż pracy to nie tylko parametr na własny użytek, który zawieramy w swoim CV, czy mierzymy postępy w swojej karierze zawodowej, ale i istotna informacja podczas wielu czynności formalnych. Warto znać precyzyjną długość stażu pracy przed planowaniem urlopu w danym roku. Wiedza ta przyda się także przed wnioskowaniem o np. różnego rodzaju świadczenia socjalne, a przede wszystkim – emeryturę. Pomocny jest wówczas kalkulator stażu pracy.

Kalkulator stażu pracy

-

Wyniki

nr. Opis Od Do Suma
Drukuj wyniki

Kalkulator stażu pracy – jak z niego korzystać?

Kalkulator stażu pracy powstał specjalnie z myślą o precyzyjnym obliczeniu dokładnej wartości łącznego czasu, jaki przepracowaliśmy na określonym stanowisku. Wskazując tę wartość, pod uwagę brane są w kolejności trzy niezbędne wartości:

 • lata,
 • miesiące,
 • dni.

Precyzyjność wartości podawanych przez powyższy kalkulator wynikają bezpośrednio z wymogów, jakie związane są ze stosowaniem stażu pracy do obliczenia przysługującego urlopu czy wyłonieniu przysługującego nam rodzaju świadczenia socjalnego.

Co warto dodać, kalkulator stażu pracy pozwala obliczyć parametry do wielu stanowisk jednocześnie. Podane będą one w chronologicznej kolejności, obok wskazanego przez nas z nazwy stanowiska. W ten sposób możemy zaoszczędzić czas i szybko poznać potrzebne informacje w kilka sekund. Po wszystkim – jeżeli pojawi się taka potrzeba – obliczone przez kalkulator wartości można skierować do wydruku.

Czym w ogóle jest staż pracy?

Staż pracy to inaczej okres pracowniczy, czyli przedział czasowy, w którym wykonaliśmy określoną, udokumentowaną za pomocą umowy pracę zarobkową na podstawie stosownych dokumentów. Choć w głównej mierze staż pracy pojawia się w przypadku umowy o pracę, to jednak nie musi on wcale dotyczyć tylko klasycznej pracy zarobkowej na terenie Polski.

Co jeszcze obejmuje staż pracy?

 • Służba wojskowa.
 • Praca zagraniczna.
 • Uczęszczanie na studia.
 • Uczęszczanie do szkoły zawodowej średniej lub zasadniczej.
 • Szkoła policealna.
 • Ukończone, czteroletnie studia doktoranckie.
 • Praca lub prowadzenie gospodarstwa rolnego.
 • Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
 • Okres przyjmowania stypendium podczas szkolenia, posiadając jednocześnie status osoby bezrobotnej.
 • Czas, w którym powrócono do pracy i otrzymano ponowne prawo do otrzymywania pensji.

Staż pracy od strony formalnej jest okresem składkowym, który stanowi podstawę nie tylko do obliczenia wymiaru przysługującego nam urlopu, ale i świadczenia przedemerytalnego, zasiłku socjalnego czy emerytury.

Jak liczyć staż pracy?

Staż pracy teoretycznie jest bardzo łatwą do obliczenia wartością. Większość z nas pamięta w końcu początek rozpoczęcia współpracy z bieżącym lub dawnym miejscem pracy, umiejąc wskazać co najmniej rok, jak i często także miesiąc. Gdy przychodzi jednak do konieczności wskazania precyzyjnie dnia rozpoczęcia pracy w danym zakładzie, wówczas pojawiają się tzw. schody. Szczególnie u osób długich stażem dokładne podanie bezbłędnie wszystkich trzech parametrów składających się na dzień pracy, może być kłopotliwe.

Liczenie stażu pracy jest proste – w przypadku pojedynczego miejsca pracy wziąć pod uwagę należy jedynie poniższe wytyczne, posilając się niekiedy informacjami w dokumentach.

 • Dzień ustalonego z pracodawcą rozpoczęcia pracy na danym stanowisku – np. 1 lipca 2019. Nie należy mylić daty rozpoczęcia pracy w określonym zakładzie pracy z datą podpisania umowy. Ta naturalnie jest w końcu o co najmniej dzień, jak i często o kilka dni, a nawet kilka tygodni wcześniejsza i nie wyznacza trwania faktycznego stażu pracy!
 • Za zakończenie stażu pracy w określonym miejscu pracy uznajemy ostatni dzień na umowie, jeżeli była ona zawarta na czas określony, z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia lub po prostu ostatni dzień pracy na okresie wypowiedzenia. Jeżeli np. porozumiano się z pracodawcą o zakończeniu pracy z końcem kwietnia, a obowiązuje nas miesięczny okres wypowiedzenia, to nasz staż pracy dobiega końca ostatniego dnia roboczego maja – kiedy oficjalnie rozstajemy się z dotychczasowym miejscem pracy.
 • W przypadku zwolnień dyscyplinarnych, które zazwyczaj oznaczają natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy, nasz staż pracy kończy się w dniu otrzymania takiej decyzji.

Jak wygląda liczenie stażu pracy w przypadku historii zatrudnienia w różnych miejscach pracy?

 • Sumujemy uzyskane wartości wyrażające nasz staż pracy w danym miejscu, tj. od roku, miesiąca i dnia rozpoczęcia pracy dy roku, miesiąca i dnia zakończenia pracy dla danego pracodawcy.
 • W przypadku krótszych lub dłuższych przerw w wykonywaniu pracy, nigdy nie należy ich brać pod uwagę. Niezależnie od tego, czy trwają one dzień, tydzień lub 2 miesiące, nie są one stażem pracy.

Umowa zlecenie a staż pracy

Naturalnie nasuwającym się pytaniem w kontekście obliczenia stażu pracy jest rzecz jasna kwestia zależności między jego naliczaniem, a znajdowaniem się na umowie zlecenie. Taka forma zatrudnienia jest w końcu silnie upowszechniona na polskim rynku pracy i starła się z nią co najmniej większość osób, które swoje początki z rynkiem pracy miały przy zatrudnieniu wakacyjnym lub studenckim. A zatem – liczy się czy nie liczy się?

Niestety – choć często zachodzi sytuacja, w których umowa zlecenie jest jedynym źródłem utrzymania pracownika i istnieje możliwość odprowadzania od niej składek, to jednak nawet w takich okolicznościach staż na umowie zlecenie nie liczy się do stażu pracy. Oznacza to, że niezależnie od tego, ile dotychczas przepracowaliśmy, to praca na zleceniu nie będzie mieć wpływu na przysługujący nam wymiar dni urlopowych w danym roku kalendarzowym.

Umowa o pracę a staż pracy

W przypadku umowy o pracę, sytuacja jest o wiele prostsza i klarowna. Pracując na takiej formie umowy cywilnoprawnej regulującej stosunek pracy, zawsze pracodawca odprowadza od nas stosowne składki. My mamy prawo do m.in. urlopu w określonym wymiarze dni każdego roku kalendarzowego, z kolei wspomniane składki docelowo mają na cel zapewnić nam opiekę medyczną oraz w odleglejszej przyszłości – świadczenie emerytalne.

To właśnie to, jak długi okres przepracujemy na umowie o pracę, ma kluczowy wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego. Lub w niektórych przypadkach, także świadczenia przedemerytalnego.

W kwestii stażu pracy na umowie o pracę, liczymy zatem każdy okres składkowy, jaki przepracowaliśmy na tej umowie. Nie wliczamy ewentualnych przerw między pełnieniem określonych stanowisk. Chyba że np. zarejestrowaliśmy się jako bezrobotni i pobieraliśmy w związku z tym stosowne świadczenie.


Poznaj też:

Kalkulator wynagrodzenia.


Kalkulator stażu pracy do urlopu

Ostatnią niezwykle istotną kwestią, która wzbudza szczególne zainteresowanie w kontekście stażu pracy, jest wymiar przysługujących nam urlopowych dni w danym roku kalendarzowym. Wiedza ta jest szczególnie istotna w przypadku licznych grup zespołowych w danych miejscach pracy, gdzie dni urlopowe rezerwować należy po wzajemnej konsultacji z dużym wyprzedzeniem. A co za tym idzie, należy wiedzieć, ile konkretnie dni wolnego w ciągu najbliższych 12 miesięcy mamy do wykorzystania.

Według artykułu 154 Kodeksu pracy wymiar urlopu naliczany jest na dwa sposoby 1.

 • Jeśli łączny staż pracownika wynosi nie więcej niż 10 lat, łączny wymiar urlopu wypoczynkowego do wykorzystania rocznie wynosi 20 dni.
 • Jeżeli z kolei staż pracy wynosi więcej niż 10 lat, nabywamy prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego każdego kolejnego roku kalendarzowego od osiągnięcia prawa do takiego wymiaru urlopu.

Co wlicza się do stażu pracy?

Wbrew pozorom, nie trzeba być jednak wybitnie doświadczonym pracownikiem z przepracowanymi ponad 10 latami na rynku pracy z np. umową o pracę, aby nabyć upragnione prawo do urlopu dłuższego niż 20 dni rocznie. Zgodnie z przepisami tego samego prawa, które określa podstawowe stawki urlopowe oraz ich długość, na staż pracy mogą zaliczać się przecież także inne aktywności niebędące klasyczną pracą zarobkową. Pomimo tego, traktowane są one jako okres składkowy, a także doliczają nam dodatkowe lata do stażu pracy!

Ile lat dodaje zajmowanie się określonymi czynnościami poza pracą na umowie o pracę?

 • Ukończenie szkoły wyższej daje nam dodatkowe 8 lat.
 • Ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej to dodatkowe 4 lata.
 • Ukończenie szkoły policealnej dodaje do stażu pracy 6 lat.
 • Dyplom ukończenia średniej szkoły zawodowej to dodatkowe 5 lat.
 • Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej dodaje do naszego stażu pracy 3 lata.

Powyższe punkty nie sumują się 2. To znaczy, że do stażu pracy liczy się tylko najwyższy poziom uzyskanego wykształcenia. Na przykład absolwent uczelni wyższej ma automatycznie 8-letni staż pracy. Ukończenie średniej szkoły nie dodaje mu dodatkowych 4 lat. Co ciekawe wystarczy mieć tytuł licencjata, aby uzyskać dodatkowe 8 lat stażu. Warto o tym pamiętać korzystając z naszego kalkulatora stażu pracy.

W ten sposób, jeżeli po ukończeniu dowolnego rodzaju szkoły podjęliśmy się pracy zawodowej na umowie o pracę, nasz pełen staż pracy na tymże stanowisku powiększamy o przysługujące nam lata z tytułu dyplomu danej szkoły. 26 dni urlopu są bliżej nas, niż może się to wydawać!

Źródła:

1. Artykuł 154 Kodeksu Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141).

2. Artykuł 155 § 1 Kodeksu Pracy.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (3 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie