Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – jak sprawdzić KRDN?

Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – w skrócie – KRDN, to instytucja państwowa, która została utworzona w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Pozwala ona pozyskać informacje o wypłacalności i wiarygodności osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Zobaczmy, jak trafić do bazy, i czy można usunąć z niej swoje dane.

Bank nie udzielił Ci finansowania? Być może widniejesz w rejestrze KRDN. W takim przypadku możliwość otrzymania, czy to kredytu hipotecznego, czy innego zobowiązania może być niewielka. Wszystko przez to, że banki zwracają dużą uwagę na rzetelność swoich klientów.

Sprawdźmy, czym jest Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, i kto może do niego trafić. Zobaczmy też, czy możliwe jest wykreślenie z takiej bazy.

Co to jest KRDN?

KRDN, czyli Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to państwowa instytucja, która została utworzona przez Krajowy Rejestr Sądowy, na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20 sierpnia 1997 r.

Głównym celem Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych jest zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy, poprzez gromadzenie i udostępnianie informacji o nierzetelnych klientach, a przez to – wzmacnianie pewności i bezpieczeństwa obrotów.

krdn strona główna
krdn.pl

Do dnia 1 lutego 2019 roku Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych nosił nazwę: Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym został on zlikwidowany.

Kto trafia do KRDN?

Do bazy Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych może trafić:

 • osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą (gdy ogłoszono jej upadłość lub jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości został prawomocnie oddalony, bo majątek dłużnika nie wystarczył na pokrycie kosztów postępowania),
 • osoba fizyczna, której umorzono prowadzoną przeciw niej egzekucję (gdyż z egzekucji nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucyjnych),
 • wspólnik/wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (jeśli ogłoszono upadłość spółki albo jeśli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony, bo majątek dłużnika nie pozwala na pokrycie wszystkich kosztów postępowania),
 • dłużnik, który został zobowiązany do wyjawienia majątku,
 • dłużnik alimentacyjny, u którego powstała zaległość za okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 • osoba bądź osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej/reprezentanta/pełnomocnika w spółce handlowej, spółdzielni, przedsiębiorstwie państwowym, fundacji albo stowarzyszeniu.

KRDN na wniosek ZUSu gromadzi także osoby fizyczne, które w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia, nie uregulowały należności.

Zastosowanie KRDN

 • Odzyskiwanie należności – dłużnik, aby uniknąć wpisu, musi uregulować całe swoje zobowiązanie. W przeciwnym razie wpis spowoduje nie tylko całkowite wyeliminowanie go z obrotu gospodarczego, ale również skomplikuje jego relacje osobiste i utrudni zawieranie nawet najprostszych umów i transakcji.
 • Sprawdzanie wiarygodności osób i firm – usługa KRDN daje możliwości szybkiego zweryfikowania osób, z którymi łączą lub będą łączyć Cię relacje gospodarcze/osobiste.
 • Zabezpieczenia transakcji umów – dzięki KRDN każdy uczestnik obrotu gospodarczego może uniknąć ryzyka dokonania transakcji zarówno z niewypłacalną osobą, jak i firmą.
 • Zastosowania prawne i procesowe – możesz mieć dobry dowód w postępowaniu procesowym ze stosunków cywilnych oraz w postępowaniu karnym.
 • Wyjawienie majątku dłużnika – jeśli uzyskałeś tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi, a Twoja należność nie została uregulowana, możesz wystąpić do sądu z wnioskiem o zobowiązanie dłużnika do wyjawienia majątku.
 • Wezwanie do zapłaty z rygorem wpisu – jeśli uzyskałeś tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi, masz prawo wezwać go do zapłaty Twojej należności pod rygorem złożenia wniosku o wyjawienie majątku i wpisania go do KRDN.
 • Zakaz prowadzenia działalności – gdy dłużnik nie uregulował Twojej należności, możesz złożyć w stosunku do niego wniosek o pozbawienie prawa prowadzenia działalności i pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego.
 • Powiadomienie dłużnika o wpisie – w momencie, gdy podjąłeś działania mające na celu wpisanie dłużnika do rejestru lub Twój dłużnik został już wpisany, możesz przesłać do niego powiadomienie o upublicznieniu tego faktu w serwisie internetowym KRDN.
zastosowanie krdn

Jak wpisać dłużnika do KRDN?

Aby dokonać wpisu dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, musisz wystąpić z wnioskiem o taki wpis. Podobnie może działać urząd, na mocy wyroku sądowego.

Jeśli jesteś wierzycielem i chcesz dokonać wpisu, powinieneś zatem:

 • wypełnić formularz KRS-D1 i złożyć go w sądzie rejonowym,
 • posiadać tytuł wykonawczy przeciwko osobie fizycznej (jeśli w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłaciła należności stwierdzonej tytułem wykonawczym).

Sąd po otrzymaniu takiego wniosku w ciągu 14 dni od jego złożenia, przeprowadzi postępowanie i wyda postanowienie o wpisaniu takiej osoby do KRDN.

Wykreślenie z Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Wpisy dokonane w KRDN standardowo znikają po upływie 10 lat. Wcześniejsze wykreślenie z rejestru jest możliwe tylko na skutek zmiany albo uchylenia orzeczenia sądu.

Co ważne, sama spłata zadłużenia nie jest podstawą do wykreślenia dłużnika z takiego rejestru.

Ile kosztuje uzyskanie numeru KRDN?

Opłaty za sprawdzenie klienta w bazie KRDN.pl, które obowiązują od 11 sierpnia 2021 roku, wynoszą:

Forma płatnościKarta kredytowa/debetowaSMS
Weryfikacja osoby fizycznej15 zł20,91 zł
Weryfikacja osoby prawnej15 zł20,91 zł
Weryfikacja innego podmiotu15 zł20,91 zł
Weryfikacja własnej firmy lub podmiotu15 zł20,91 zł
Monitorowanie podmiotu15 zł 20,91 zł

 • Płatność kartą kredytową/debetową.

1. Opłaty kartą dokonywane są za pośrednictwem systemu Stripe.

2. Po zaksięgowaniu płatności saldo Twojego konta zostanie powiększone o opłaconą liczbę kredytów.

3. Takie kredyty nie mają terminu ważności i możesz je wykorzystać w wybranym terminie.

 • Usługa SMS.

1. W celu dokonania płatności za usługę SMS konieczne jest wysłanie wiadomości o poprawnej treści i pod wskazany numer telefonu.

2. W odpowiedzi na wiadomość SMS otrzymasz jednorazowy kod aktywacyjny, który musisz wpisać w serwisie.

3. Zaakceptuj regulamin serwisu.

4. Usługa SMS dostępna jest w sieciach: Orange, Play, Plus GSM, T-Mobile.

Kto ma prawo uzyskać dostęp do KRDN i sprawdzić dane podmiotu?

Dostęp do takich informacji jest jawny. Tak więc dane o dłużnikach może sprawdzić każda osoba. W przypadku osób fizycznych powinieneś mieć tylko: numer PESEL dłużnika albo jego imię i nazwisko. Z kolei w przypadku firm konieczna jest znajomość numeru REGON/numeru KRS.

Możesz także udać się do sądu rejestrowego. Tam prowadzony jest oddział Centralnej Informacji KRS bądź bezpośrednio wejść na stronę internetową ekrs.pl. Tam złóż wniosek o wydanie odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Zazwyczaj jest on wydawany od ręki.

Logowanie do KRDN.pl

Jeśli chcesz sprawdzić dane podmiotu fizycznego lub gospodarczego w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, zaloguj się poprzez Panel Klienta na stronie krdn.pl. Podaj tam swój adres e-mail oraz hasło.

Czy można otrzymać kredyt/pożyczkę, gdy ma się wpis w KRDN.pl?

Bez wątpienia trafienie do rejestru, jakim jest KRDN obniża Twoją wiarygodność finansową. Co oczywiście może skutkować odmówieniem udzielenia kredytu czy pożyczki, o którą chcesz wnioskować.

Możesz mieć także problemy z podpisywaniem umów z kontrahentami czy nawet z zawarciem zwykłej umowy o telefon lub internet. Choć wpis do KRDN całkowicie nie przekreśla Twoich szans na otrzymanie finansowania. Tyczy się to jednak firm pozabankowych, które niekoniecznie zaglądają do takiego rejestru.

Źródło:

1. Strona krdn.pl

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
3/5 - (4 votes)
Komentarze (2)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • H
  H

  Henryk

  12.04.2023, 13:37

  Wyróżniający się komentarz

  Założyłem konto na stronie KRDN.pl wpłaciłem 3 x 15: zł brak pieniędzy na koncie pisałem 3 maile bez odpowiedzi chce odzyskać pieniądze od nich bez odzewu dla mnie wyłudzają pieniądze.Sami powinni trafić do rejestru .

  • t
   t

   tomson

   28.03.2024, 09:19

   Wyróżniający się komentarz

   Panie Henryku, Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych został zlikwidowany w 2018 roku. Właściwie to nie powinni już przyjmować płatności.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie