Kredyt bez zgody małżonka – czy jest możliwy?

Małżeństwo daje nam sporo przywilejów, jednak istnieją także prawa, których zawarcie ślubu nas pozbawia. Jedną z możliwości, którą tracimy po złożeniu podpisów w Urzędzie Stanu Cywilnego, jest zaciąganie dowolnych kredytów jako indywidualny klient banku. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że kredyt bez zgody współmałżonka wcale nie jest czymś oczywistym.

kredyt bez zgody wspolmalzonka

Zawarcie małżeństwa wiąże się w świetle prawa, ze stworzeniem wraz ze współmałżonkiem majątku wspólnego, którym nie można dowolnie dysponować w pojedynkę. Czy to oznacza, że każda pralka kupowana na raty czy drobny kredyt, będą od teraz wymagały naszego pojawienia się w banku z mężem lub żoną? Oczywiście nie.

Kredyty bankowe są bardzo zróżnicowane. O niektóre jesteśmy w stanie wnioskować samodzielnie (mimo małżeństwa). Jednak są też produkty bankowe, których nie będziemy w stanie otrzymać bez zgody partnera.

Czy można wziąć kredyt bez zgody współmałżonka?

Tak. Bez zgody współmałżonka możemy zaciągnąć kredyt gotówkowy z górnym limitem kwoty. Poza tym jest wiele rodzajów kredytów, o które możemy zawnioskować w pojedynkę. Jednak nie są to wyłącznie produkty z półki bankowych ofert.

Przykładem zobowiązania, którego w większości przypadków nie dostaniemy na indywidualny wniosek, jest kredyt hipoteczny.

Kolejną kluczową kwestią, która zmienia możliwości potencjalnego kredytobiorcy, pozostającego w związku małżeńskim, jest posiadanie wspólnoty majątkowej lub rozdzielności.

Rozdzielność majątkowa a kredyt

Sposobem na możliwość zaciągania dowolnych kredytów bez zgody współmałżonka, jest zmiana ustroju majątkowego w małżeństwie. W dużym uproszczeniu, jako mąż i żona możemy posiadać różne formy majątku.

  1. Wspólność majątkowa — zgodnie z ustawą zakłada współwłasność całego majątku, nabytego przez małżonków od chwili sformalizowania związku w USC. Tworząc majątek wspólny, nie mamy indywidualnego prawa do niektórych decyzji kredytowych. Wspólność majątkową można zakończyć w dowolnym momencie trwania małżeństwa, podpisując intercyzę, czyli umowę o rozdzielności majątkowej. Musimy tylko pamiętać, że intercyza nie będzie działała wstecz. Nabierze mocy prawnej w momencie złożenia podpisu u notariusza.
  2. Rozdzielność majątkowa (intercyza) to umowa o posiadaniu oddzielnych majątków. Można zawrzeć ją już przed ślubem, aby całkowicie uniknąć wejścia we wspólność majątkową. Podpisanie intercyzy pozwala więc na zaciągnięcie kredytu w każdej formie i kwocie, na jaką pozwala nasza indywidualna zdolność kredytowa i oferta banku.

Jeśli posiadamy ustanowioną notarialnie rozdzielność majątkową, bank w żadnej sytuacji nie zażąda od nas zgody współmałżonka. Nieważne czy będą to produkty związane z kredytami gotówkowymi, czy hipoteką.

Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać kredyt bez zgody małżonka?

Banki oferują kredyty gotówkowe dla konsumentów tworzących wspólnotę majątkową i nie wymagają zgody drugiego z małżonków, ale pod pewnymi warunkami. Zależą one od indywidualnej polityki danego banku. Najczęściej są to:

  • ograniczona kwota,
  • ograniczony czas spłaty zobowiązania.

Oczywiście każdorazowo musimy wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową.


Zachęcamy do przeczytania: Za i przeciw wspólnemu kredytowi gotówkowemu.

Czy można wziąć kredyt hipoteczny bez zgody współmałżonka?

W żadnej z ofert bankowych nie znajdziemy propozycji kredytu hipotecznego, przy którym bank nie będzie wymagał zgody małżonka, jeśli pozostaje on we wspólnocie majątkowej.

Kredyt hipoteczny na jednego z małżonków jest możliwy tylko w sytuacji posiadania intercyzy i prawa do indywidualnego rozporządzania nieruchomością, która ma stanowić zabezpieczenie hipoteczne. W praktyce oznacza to, że mąż (lub żona), chcący samodzielnie zaciągnąć kredyt hipoteczny musi posiadać:

  • rozdzielność majątkową,
  • nieruchomość pozostającą w całości w jego majątku osobistym,
  • zdolność kredytową (uwzględniającą wyłącznie jego dochody) na poziomie pozwalającym otrzymać odpowiednią kwotę kredytu.
kredyt bez zgody współmałżonka - co to jest?

W jednym z ostatnich raportów BIK przytoczona została wypowiedź profesora Waldemara Rogowskiego, który uczula na fakt, że zasady liczenia zdolności kredytowej drastycznie się zmieniły i są czynnikiem hamującym kredyty hipoteczne. Stąd małżeństwa z reguły decydują się na wspólny wniosek o kredyt hipoteczny, ponieważ mogą wtedy uwzględnić dochód obojga współmałżonków i tym samym podnieść swoją zdolność kredytową 1.

Kredyt konsolidacyjny bez zgody współmałżonka

Konsolidacja zobowiązań bez zgody małżonka jest możliwa, gdy przybierze ona formę kredytu gotówkowego. W takim przypadku za spłatę kredytu konsolidacyjnego odpowiada wyłącznie wnioskujący.

Sytuacja komplikuje się natomiast, kiedy jest to kredyt konsolidacyjny hipoteczny. Jeśli hipoteka należy do majątku wspólnego małżonków, takiego zobowiązania nie będziemy mogli zaciągnąć bez zgody drugiej strony.

Pożyczka bez zgody współmałżonka

Tutaj sprawa jest o wiele prostsza. Aby otrzymać pożyczkę, w większości przypadków nie potrzebujemy niczyich zgód. Pożyczki pozabankowe są udzielane poza sektorem bankowym, a więc rządzą się innymi prawami. Pożyczkodawca rzadko jest zainteresowany naszym stanem cywilnym. Dodatkowo kwoty zaciąganych zobowiązań są relatywnie niewielkie, a okres ich spłaty jest krótki.

Wystarczy rzut oka na ranking popularnych chwilówek – większość kwot mieści się w przedziale od 500 do 5000 zł. Mimo, że instytucje pożyczkowe mają bardzo liberalne podejście do udzielania finansowania to i tak należy liczyć się z tym, że firma pożyczkowa sprawdzi naszą historię kredytową. Pamiętajmy też, że każde takie zobowiązanie zostanie odnotowane w BIK.

Do jakiej kwoty można wziąć kredyt bez zgody małżonka?

Maksymalna kwota kredytu gotówkowego bez zgody współmałżonka, z którym pozostaje się we wspólnocie majątkowej, zależy od polityki danego banku. Najwyższy limit dostępny obecnie na rynku to 200 000 zł.

Dodatkową kwestią jest indywidualna zdolność kredytowa, która bez uwzględnienia dochodu żony lub męża może (ale oczywiście nie musi) mocno zaniżyć ten limit. To głównie od tego czynnika będzie zależała finalna wartość maksymalna kredytu.

Które banki udzielają kredytu bez zgody współmałżonka?

Propozycje takich kredytów możemy znaleźć w większości banków. Jednak zasady dotyczące tego typu zobowiązań bardzo się od siebie różnią. Spójrzmy na aktualne oferty.

BankMaksymalna kwota kredytu
Alior Bank70 000 zł
PKO BP120 000 zł
Bank Millennium50 000 zł
BNP Paribas80 000 zł
Credit Agricole50 000 zł
ING Bank Śląski200 000 zł
Citi Handlowygórny limit kredytu ustalany jest w momencie
poznania zdolności kredytowej klienta
i indywidualnej oferty
Santander Bank Polskagórny limit kredytu ustalany jest w momencie
poznania zdolności kredytowej klienta
i indywidualnej oferty

Powyższe dane zostały przez nas zebrane bezpośrednio poprzez formularze kontaktowe na oficjalnych stronach banków. Warto jednak zweryfikować te informacje tuż przed podjęciem decyzji o kredycie, bo ich zasady oraz oferty dynamicznie się zmieniają.

A co, jeśli potrzebujemy kwoty wyższej niż 200 000 zł? W takiej sytuacji wzięcie kredytu gotówkowego bez zgody współmałżonka i bez rozdzielności majątkowej będzie niemożliwe.

Kiedy jest potrzebna zgoda współmałżonka?

  • Zgoda współmałżonka potrzebna jest zawsze wtedy, gdy składamy wniosek o kredyt gotówkowy wyższy niż pozwala nam na to nasza zdolność kredytowa lub limit narzucony przez politykę naszego banku.
  • Starając się o kredyt hipoteczny nie ma żadnych, nawet minimalnych limitów kwotowych. Zgoda współmałżonka, z którym pozostajemy we wspólnocie majątkowej, potrzebna jest za każdym razem.
  • Sytuacja zmienia się w przypadku ustanowienia przez małżonków rozdzielności majątkowej. Po podpisaniu intercyzy odpowiadamy wyłącznie za swoje osobiste majątki i zobowiązania finansowe.

Skoro zgoda współmałżonka nie zawsze jest konieczna, może to doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie on świadomy zaciągnięcia kredytu przez swojego partnera.

Czy jeśli mąż/żona przestanie spłacać kredyt, to dług przejdzie na małżonka?

Odpowiedzialność za długi małżonka

Jeśli małżeństwo posiada rozdzielność majątkową sprawa jest prosta. Oboje odpowiadają tylko za swoje osobiste majątki. A więc współmałżonek nie może zostać w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za długi męża lub żony.

Przy braku podpisanej intercyzy, a więc pozostawaniu we wspólności majątkowej, małżonkowie odpowiadają nie tylko za swoje majątki, ale także za zobowiązania finansowe partnerów.

Polskie prawo bierze pod uwagę możliwość braku wiedzy o zaciągniętym kredycie współmałżonka. Jeśli nieświadomy małżonek udowodni, że nie miał pojęcia o zaciągniętym przez męża lub żonę zobowiązaniu, również nie będzie odpowiadał za dług.

Przeczytaj także —> Czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci?

Kto odpowiada za spłatę kredytu zaciągniętego bez zgody współmałżonka?

Za spłatę kredytu zawsze odpowiedzialna jest osoba, która podpisała umowę, a zaległości w spłatach są ściągane z jej majątku osobistego.

Jeśli małżonek dłużnika tworzy z nim wspólnotę majątkową i miał świadomość zaciągniętego zobowiązania, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Jeśli jednak wykaże brak wiedzy na temat kredytu, lub posiada umowę potwierdzającą rozdzielność majątkową, nie będzie w żaden sposób odpowiadał za nie swoje długi.

Rozdzielność majątkowa a zgoda współmałżonka na kredyt — czy jest potrzebna?

W sytuacji, w której małżeństwo podpisało intercyzę, a więc posiada rozdzielność majątkową, na zawnioskowanie i wzięcie dowolnego kredytu nie trzeba zgody małżonka.

Co, jeśli małżonek wyrazi pisemny brak zgody na zaciągnięcie kredytu przez żonę lub męża?

Wystosowane do banku pismo, mówiące o braku zgody na kredyt współmałżonka, nie ma mocy prawnej. Bank zasadniczo nie może odmówić kredytu gotówkowego konsumentowi, którego małżonek wskazał w piśmie. Jest to jednak sygnał dla instytucji, że sytuacja potencjalnego kredytobiorcy może wymagać dokładniejszej analizy.

Kredyt bez zgody małżonka — podsumowanie

Małżeństwo ogranicza możliwość zaciągania dowolnych kredytów bez zgody żony lub męża, ale nie w przypadku każdego produktu kredytowego oraz kiedy małżonkowie podpiszą intercyzę.

Kredyt bez zgody małżonka to rozwiązanie dla osób, które chcą pożyczyć stosunkowo niewielką kwotę, lub takich, które w pojedynkę mają wyższą zdolność kredytową, niż z osobą, z którą pozostają w związku małżeńskim.

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródło:

1. https://media.bik.pl/informacje-prasowe/752193/najnowsze-dane-o-sprzedazy-kredytow-w-polsce-newsletter-kredytowy-bik-2022-06-23

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (4 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie