Kredyt dla spółki z o.o. a kredyt firmowy

Brak funduszy na nowe projekty, załamanie rynku czy chwilowa utrata płynności finansowej to dość częste problemy wśród spółek z o.o. Dlatego potrzeba sięgnięcia po kredyt może pojawić się w każdej firmie – nawet tej świetnie zarządzanej. Jakie warunki musi spełnić spółka z o.o., aby dostać kredyt? Co proponują banki?

Spółka z o.o. – definicja

Spółka z o.o. to skrót od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to jeden z rodzajów spółek, które mogą prowadzić szeroko rozumianą działalność w Polsce. Prócz niej wymienić możemy:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, która:

 • posiada osobowość prawną,
 • może zostać utworzona przez jednego lub więcej wspólników (ale nie może być utworzona wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o.),
 • może być zawiązana przez osoby fizyczne albo osoby prawne, niezależnie od obywatelstwa i miejsca siedziby,
 • musi mieć wymagany kapitał wstępny co najmniej 5 tys. zł,
 • jest odpowiednia, np. dla wspólników, chcących zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko tylko do swojego wkładu. Oznacza to, że wspólnicy nie odpowiadają przed swoimi wierzycielami majątkiem osobistym. Nie muszą się też obawiać egzekucji komorniczej, gdy sytuacja w firmie ulegnie pogorszeniu. Mogą oni po prostu rozwiązać spółkę, bo za jej długi odpowiedzialna jest jedynie firma1.

Spółka z o.o. a forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega Kodeksowi prawa handlowego. Najważniejszymi organami zarządczymi w tego typu podmiocie są prezes oraz zarząd. Zgodnie z przepisami prawa mogą oni ustanowić radę nadzorczą. Natomiast, gdy kapitał zakładowy spółki przekracza 500 tys. zł i wspólników jest więcej niż 5-ciu, powołanie rady jest obowiązkowe.

Kredyt dla spółki z o.o. – na czym polega?

Kredyt dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grupy kredytów dla firm, w których głównym warunkiem jest posiadanie dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy, w tym wspólnicy mają możliwość starać się o różne rodzaje kredytów firmowych, np.:

 • kredyt gotówkowy,
 • kredyt obrotowy,
 • odnawialny na koncie firmowym,
 • kredyt inwestycyjny.

Aby skutecznie ubiegać się o dofinansowanie dla spółki z o.o., konieczna jest zgoda wszystkich członków zarządu.

Jakie warunki musi spełnić spółka z o.o., aby dostać kredyt?

Firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trakcie wnioskowania o kredyt, musi spełnić kilka najważniejszych warunków. Przede wszystkim niezbędne jest złożenie wniosku. Na jego pozytywne rozpatrzenie mamy szanse, gdy:

 • wykażemy uzyskiwanie wysokich obrotów,
 • nie zalegamy ze składkami w ZUS i US,
 • firma posiada dobrą historię kredytową (brak negatywnych wpisów w BIKu i biurach informacji gospodarczej),
 • przedstawimy solidne i wystarczające zabezpieczenie kredytu,
 • firma ma odpowiedni staż działalności (min. 12 miesięcy nieprzerwanej działalności) oraz
 • nie odnotowujemy zbyt wysokich strat z prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla kredytującego banku istotne jest również to, by firma miała odpowiednią zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty kredytu wraz z naliczonymi odsetkami i innymi opłatami. W przypadku spółek z o.o. należy wykazać, że mamy nie tylko wysokie obroty, ale także nie notujemy zbyt bolesnych strat, np. rzędu kilku procent i więcej. Przyjmuje się, że jeśli przedsiębiorca ma straty większe niż 5 proc., to bank zapewne odmówi mu udzielenia kredytu.

Pozostałe czynniki brane przez bank pod uwagę

Równie kluczowe, co powyższe warunki są jeszcze inne czynniki:

 • branża, w której obraca się spółka,
 • sposób rozliczania się z fiskusem,
 • zdolność kredytowa udziałowców spółki.

Przedsiębiorcy działający w branżach niestabilnych i znanych z ewentualnej niewypłacalności (np. branża budowlana), mogą mieć kłopot z otrzymaniem kredytu na wysoką kwotę. Będzie podobnie, gdy nie zapewni się odpowiedniego zabezpieczenia.

Również sposób rozliczania się firmy, na pierwszy rzut oka wydaje się być mało znaczący w kontekście ubiegania się o kredyt. Jednak im trudniej jest wyliczyć dochody danej działalności, tym bank staje się mniej przychylny wobec zaakceptowania wniosku.

Z kolei, gdy staramy się o kredyt gotówkowy dla spółki z o.o., instytucja zwróci uwagę nie tylko na zdolność kredytową firmy, ale również jej udziałowców. Dlatego jeśli nawet nasz biznes może pochwalić się niezłymi dochodami, to w drodze do otrzymania kredytu może napotkać problem w postaci nieciekawej zdolności kredytowej jego udziałowców.

Kredyt dla spółki z o.o. na otwarcie działalności

Niestety, startujące firmy w formie spółki z o.o. nie mają co liczyć na uzyskanie kredytu na otwarcie działalności gospodarczej albo na pokrycie kapitału zakładowego w banku.

Większość instytucji wymaga od klientów kontynuowania swojej działalności nieprzerwanie przez min. 12 miesięcy. Dlatego, jeśli, np. zawiesiliśmy firmę i później znowu odwiesiliśmy jej działalność, to 12 miesięcy rozpoczyna swój bieg od chwili odwieszenia, a nie od pierwotnego startu działalności, czyli wpisu firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zabezpieczenie kredytu dla spółki z o.o.

Jeśli będziemy starać się o finansowanie na wysoką kwotę, bank może zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty. Może ono przyjąć formę:

 • hipoteki,
 • poręczenia lub
 • zastawu ogólnego.

Takie zabezpieczenie może być pomocne, gdy nie spełnimy w wystarczającym stopniu pozostałych warunków. W zależności od potrzeb istnieje możliwość zastosowania jednocześnie kilku różnych zabezpieczeń.

Kredyt dla spółki z o.o. bez zabezpieczenia – czy jest możliwy?

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, firma musi notować wysokie dochody w ostatnich latach oraz nie może mieć zaległości w spłacaniu wcześniejszych zobowiązań. Po drugie, kluczowa jest również sama kwota kredytu.

W przypadku kredytów od kilku tysięcy do nawet kilkuset tysięcy złotych, zabezpieczenie nie musi być niezbędne. Kiedy mówimy już o milionach złotych, to zazwyczaj będzie ono obowiązkowe.

Warto pamiętać, że kredyt bez zabezpieczenia dla spółki z o.o. może być bardziej kosztowny niż kredyt na identyczną kwotę – ale odpowiednio zabezpieczony. Ma na to wpływ głównie większe ryzyko podejmowane przez bank.

Kto musi wyrazić zgodę na kredyt dla spółki z o.o.?

Osobą, która na co dzień zarządza działaniami firmy, jest prezes. W związku z czym, jeśli kwota kredytu nie przekracza połowy kapitału zakładowego, może on samodzielnie podjąć decyzję o jego zaciągnięciu, bez konieczności uzyskania zgody pozostałych członków zarządu.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy kredyt dla spółki z o.o. jest wyższy niż całkowity kapitał zakładowy. Wtedy konieczna jest formalna zgoda wszystkich członków zarządu, a także Rady Nadzorczej Spółki (jeśli taka została powołana).

Kto może się starać o kredyt dla spółki z o.o.?

O tego typu finansowanie mogą ubiegać się wspólnicy spółki – chociaż klientem banku odpowiedzialnym za zobowiązanie jest sama spółka. Warto jednak pamiętać, że aby otrzymać kredyt, trzeba wykazywać zdolność kredytową oraz dobrą historię kredytową.

Wymagane dokumenty

W zależności od tego, o jaki kredyt dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będziemy się starać, potrzebne będą nieco inne dokumenty.

Oto lista dokumentów, o które bank może poprosić niezależnie od rodzaju kredytu:

 • wniosek kredytowy (wzór wniosku o kredyt odnajdziemy bezpośrednio na stronie internetowej danego banku),
 • dokumenty rejestrowe z KRS, np. odpis,
 • umowa lub status spółki,
 • dokumenty dochodowe (potwierdzające obroty spółki), np. deklaracja podatkowa PIT-36 bądź PIT-36 L z załącznikiem PIT/B, podsumowanie księgi przychodów i rozchodów,
 • zaświadczenie o numerze REGON/NIP,
 • ew. zgoda Rady Nadzorczej spółki z o.o. oraz całego zarządu lub wspólników (gdy kwota kredytu przekracza kapitał zakładowy spółki).
jakie dokumenty wymagane są przy kredycie dla spółki z o.o.

Wybrane opłaty za kredyt dla spółki z o.o.

Przykładowe koszty za kredyt firmowy w mBanku.

Rodzaj czynnościOpłata
Rozpatrzenie wniosku kredytowego0 zł
Prowizja za udzielenie kredytuod 2% do 4% kredytu
Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu2% kwoty podwyższenia
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu0%

Kredyt bankowy dla spółki innej niż z o.o.

Nie tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają szanse na kredyt firmowy – z zabezpieczeniem albo bez niego. Również inne spółki mogą go zaciągnąć, ale na nieco odmiennych zasadach.

 • Spółki cywilne – cenione za swoją prostotę, bez osobowości prawnej, nie mogą same ubiegać się o kredyt ani o inne zobowiązania finansowe. Mogą to zrobić osobiście jedynie jej wspólnicy. Odpowiadają oni za kredyt solidarnie, zarówno majątkiem firmowym, jak i osobistym.
 • Spółki jawne – co prawda, także nie mają osobowości prawnej, ale mają za to zdolność do czynności prawnych. A to oznacza, że mogą zaciągać kredyty na firmę, a nie na wspólników. Jednak w razie niewypłacalności działalności, za zadłużenie solidarnie odpowiadają wszyscy wspólnicy – również swoim majątkiem osobistym.
 • Spółki partnerskie – partnerzy w tego rodzaju spółce odpowiadają za długi solidarnie – w tym swoim majątkiem osobistym. Istnieje jednak tutaj, tzw. reguła odpowiedzialności indywidualnej, która polega na tym, że jeśli powodem długu jest wykonywanie przez wspólnika wolnego zawodu czy zaniechanie, spowodowane przez osobę zatrudnioną przez spółkę, to inni partnerzy nie będą pociągani do odpowiedzialności majątkowej.
 • Spółki komandytowe – odpowiedzialność za zobowiązania spółki dzielone są między jej właścicieli, choć niekoniecznie w równych proporcjach. Może to powodować liczne utrudnienia, gdy pojawi się potrzeba egzekwowania zwrotu należności. Dlatego też tego rodzaju podmiotom trudniej jest otrzymać kredyt bankowy niż innym działalnościom.
 • Spółki akcyjne – w tej formie działają głównie duże przedsiębiorstwa z wysokimi obrotami, w wyniku czego wykazanie zdolności kredytowej w tym przypadku nie będzie trudne. Sami akcjonariusze spółki nie odpowiadają swoim majątkiem osobistym za długi przedsiębiorstwa.
 • Spółki komandytowo-akcyjne – stanowią hybrydę spółki akcyjnej i komandytowej. W ten sposób część wspólników to komplementariusze, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym i część to akcjonariusze. Ci drudzy takiej odpowiedzialności nie ponoszą.

Czy warto zaciągnąć kredyt dla spółki z o.o.?

Na pewno warto rozważyć taką ewentualność. Do zalet takiego zobowiązania możemy zaliczyć, m.in.:

 • atrakcyjne warunki oferty,
 • finansowanie wielu celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jednym kredytem,
 • długi okres kredytowania (nawet do 20 lat),
 • wysokie kwoty finansowania (z zabezpieczeniem kredytu),
 • opcja karencji,
 • możliwość konsolidacji kredytów,
 • opcja refinansowania wydatków inwestycyjnych.

Wielu klientów może liczyć dodatkowo na szybki kredyt dla firm online, który udzielany jest zazwyczaj w tym samym banku, w którym posiadamy konto firmowe.

Źródło:

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podstawowe informacje, biznes.gov.pl

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie