Przeniesienie kredytu do innego banku – kluczowe porady

Zaciągnąłeś w banku kredyt, ale wysokość rat Cię przerosła i liczysz, że w innej instytucji może być taniej? Otrzymałeś dobrą propozycję refinansowania swojego zobowiązania, ale nie do końca rozumiesz, na czym ono polega? A może pojawiły się niespodziewane wydatki konieczne do skredytowania, ale obecne wynagrodzenie nie będzie wystarczającym na wzięcie kolejnego kredytu i szukasz możliwych rozwiązań? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł! Mamy szczerą nadzieję, że znajdziesz w nim rozwiązanie swoich problemów!

przeniesienie kredytu do innego banku

 • Przeniesienie kredytu do innego banku polega na zmianie kredytodawcy.
 • Kredyt refinansowy bierze się głównie po to, aby obniżyć koszt obsługi zobowiązania, a co za tym idzie – wysokość miesięcznych rat.
 • Podczas przyznawania kredytu refinansowego ponownie badana jest zdolność kredytowa.
 • Konsolidacja stanowi alternatywę dla kredytu refinansowego. To podobne, ale nie takie same produkty.
 • W ciągu kilku ostatnich lat można zaobserwować silne zliberalizowanie podejścia banków do refinansowania zobowiązań.

Czym jest przeniesienie kredytu do innego banku?

Przeniesienie kredytu do innego banku to po prostu zmiana kredytodawcy. W praktyce jest to zaciągnięcie kredytu celowego na spłatę kredytu gotówkowego lub hipotecznego w innym banku.

Czynność tę nazywa się refinansowaniem. Wraz z liberalizacją warunków zawartych w umowach kredytowych, zatarciu ulega granica pomiędzy refinansowaniem a konsolidacją.

Czy kredyt refinansowy można wziąć w tym samym banku?

Celem kredytu refinansowego jest natychmiastowa spłata innego zobowiązania kredytowego. Nowy kredyt całkowicie zastępuje pojedynczy produkt w innym banku. Transakcja zazwyczaj przebiega bezgotówkowo, co oznacza, że bank, w którym zaciągasz zobowiązanie refinansujące, spłaca kredyt refinansowany w twoim imieniu. Pieniądze nie pojawiają się na twoim koncie, nie masz do nich dostępu.

Kredyt refinansowy to nowy produkt charakteryzujący się bardziej korzystnymi warunkami spłaty, niż miało to miejsce w dotychczasowym banku. Niezmienne pozostają:

 • kwota kredytu pozostała do spłaty (bez uwzględnienia odsetek i prowizji);
 • ewentualne zabezpieczenie kredytu;
 • niekiedy też termin na ostateczną spłatę kredytu.

Wielu klientów pyta, dlaczego potrzebny jest nowy bank, a nie można wziąć kredytu refinansowego w tej samej instytucji? Szczególnie, gdy obecnie oferuje ona lepsze warunki kredytowania niż momencie, kiedy kredytobiorcy zaciągali swoje zobowiązania. Odpowiedź jest prosta: taki ruch byłby nieopłacalny dla banku. Dlaczego miałby on zmieniać sfinalizowane już umowy na swoją niekorzyść?

Renegocjacje umowy zamiast przeniesienia?

Oczywiście scenariusz, o który pytają klienci, jest możliwy, ale nazywa się on renegocjacjami warunków kredytu i ma miejsce niezwykle rzadko. Dla banku opłacalny jest jedynie w dwóch przypadkach:

 1. kredytów opiewających na bardzo duże kwoty (najczęściej inwestycyjnych lub hipotecznych);
 2. klientów kluczowych, których zaangażowanie w instytucji jest bardzo wysokie (posiadają wiele dużych pod względem wartości produktów).

Odpływ takich klientów przyniósłby dla banku większe straty niż obniżenie kosztów kredytowania lub podwyższenie oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych.

Alternatywą dla refinansowania jest kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny pozwala połączyć kilka zobowiązań w jedno z niższą ratą, aby w ten sposób obniżyć comiesięczne wydatki związane z regulowaniem należności. Jest to możliwe dzięki wydłużeniu okresu kredytowania.

Konsolidować można różne rodzaje produktów, na przykład:

 • pożyczki,
 • kredyty gotówkowe,
 • hipoteczne i inwestycyjne,
 • zadłużenie na kartach kredytowych
 • czy w rachunkach bieżących.

Co prawda konsolidacja pomaga odciążyć domowy budżet, ale należy do niej podchodzić z rozwagą. Miesięczna rata będzie niższa, lecz koszty obsługi zobowiązania najprawdopodobniej wyższe niż w sytuacji obsługi pojedynczych, drobnych zobowiązań. Stanie się tak, ponieważ po raz kolejny zapłacisz prowizję za uruchomienie produktu. Ponadto może dojść do sytuacji, że skonsolidowaniu ulegnie nie tylko sam kapitał pozostały do spłaty, ale też należne odsetki.

Kiedy warto zdecydować się na refinansowanie kredytu?

Istnieje szereg sytuacji, kiedy refinansowanie kredytu gotówkowego lub kredytu hipotecznego będzie opłacalne. Warto się na to zdecydować, gdy:

 • nowe zobowiązanie będzie tańsze,
 • polepszyła się Twoja sytuacja materialna i posiadasz aktualnie wyższą zdolność kredytową,
 • chcesz dodać kredytobiorcę do zobowiązania.

Opiszmy teraz dokładniej te oraz inne sytuacje.

Bez spełnienia tej zasady nawet nie myśl o przeniesieniu kredytu!

Przeniesienie zobowiązania z jednego banku do innego opłaca się wyłącznie wówczas, kiedy koszt nowego kredytu będzie niższy. Warto jednak wziąć pod uwagę nie tylko różnice w cenie starego i nowego zobowiązania, ale także koszty operacyjne. Będziesz mógł mówić o oszczędnościach jedynie wtedy, gdy po odjęciu tych dwóch parametrów wciąż będziesz na plusie.

Doświadczenie pokazuje, że kredyty z oprocentowaniem zmiennym zaciągnięte przy niskim WIBOR’rze® opłaca się refinansować, kiedy WIBOR® jest wysoki. Dzieje się tak, ponieważ banki dążą do względnej stabilizacji oprocentowania kredytów, co oznacza, że kierunek zmian marż zazwyczaj jest przeciwny do zmian w stawce referencyjnej.

Warto wiedzieć, że oprocentowanie stałe kredytów hipotecznych tak naprawdę jest „oprocentowaniem względnie stałym”. Oznacza to, że po upływie 5 lat w wielu bankach automatycznie zmieni się ono na oprocentowanie zmienne oparte o aktualną stawkę WIBOR® i marżę banku. Wówczas często warto rozważyć przeniesienie kredytu do innego banku lub aneksowanie posiadanej już umowy kredytowej i powrót do oprocentowania stałego.

Załap się na znacznie korzystniejsze warunki

Refinansowanie kredytu jest opłacalne, kiedy udzielenie nowego kredytu będzie się wiązało ze zdecydowanie korzystniejszymi warunkami. Warto poszukać ofert z zerową prowizją i niższą od obecnej marżą. Sprawdź też, czy po całkowitej zapłacie zobowiązania w obecnym banku będziesz mógł liczyć na zwrot nadpłaconej części prowizji i marży.

Refinansowanie kredytu przy polepszeniu się sytuacji materialnej

Z przeniesieniem kredytu wiąże się konieczność ponownego zbadania zdolności kredytowej. Oznacza to, że bank sprawdzi twoje zarobki, zobowiązania, terminowość w spłacie rat i sytuację rodzinną.

Obecna sytuacja polityczna i gospodarcza sprawiły, że banki bardzo rygorystycznie podchodzą do badania zdolności kredytowej klientów. Przy niezmienionych warunkach dochodowych, ta potrafi być nawet dwukrotnie niższa niż przed wybuchem pandemii koronawirusa.

Pamiętaj, że analitycy bankowi przy liczeniu zdolności kredytowej biorą pod uwagę średnie koszty utrzymania każdego z członków gospodarstwa domowego. Jednocześnie świadczenia rodzinne, w tym również 500+ przeważnie nie są wliczane do dochodów.

Jeśli zatem twoja rodzina się powiększyła, to dochody rozporządzalne zostaną dodatkowo pomniejszone o około 800 – 1 000 złotych na każde dziecko.

Kiedy twój współmałżonek nie pracuje lub staż jego pracy jest nieodpowiedni do wzięcia pod uwagę przy liczeniu zdolności i nie posiadacie rozdzielności majątkowej, to zostanie on potraktowany, jako dodatkowa osoba na Twoim utrzymaniu.

Przeniesienie kredytu i dodanie nowych kredytobiorców

Kredyt refinansowy to dobry pomysł również wtedy, kiedy zależy Ci na dodaniu lub odjęciu ze zobowiązania współkredytobiorców. Taka sytuacja ma miejsce zazwyczaj po małżeństwach lub rozwodach.

Pamiętaj, że każdy kredytobiorca odpowiada swoim majątkiem do wysokości całego zobowiązania. Cała wartość kredytu będzie mu również obniżała ewentualną zdolność kredytową liczoną przy chęci wzięcia kolejnego kredytu.

Manewry z dodawaniem lub odejmowaniem współkredytobiorców za pomocą kredytów refinansowych są więc wykorzystywane w sytuacji konieczności podjęcia walki o wyższą zdolność kredytową:

 • dodać kredytobiorcę warto, kiedy chcemy skrócić okres kredytowania lub dobrać dodatkowe środki;
 • odjąć kredytobiorcę można, gdy zależy nam na podwyższeniu jego zdolności kredytowej przy chęci zaciągnięcia innego zobowiązania.
przeniesienie kredytu do innego banku - co trzeba wiedzieć

Jak odbywa się przeniesienie kredytu?

Na pierwszy rzut oka przeniesienie kredytu do innego banku może wydawać się mocno skomplikowane zaciągasz drugi kredyt na spłatę pierwszego, aby w ten sposób zaoszczędzić na odsetkach. W praktyce jednak zawsze chodzi o kontynuację zobowiązania o takiej samej wysokości, ale w innym banku.

Dla wygody swoich klientów większość banków przeprowadza proces refinansowania w sposób bezgotówkowy. Oznacza to, że jednym z dokumentów niezbędnych do uruchomienia kredytu będzie aktualne zaświadczenie z banku kredytującego o wysokości posiadanego zadłużenia oraz rachunku do jego spłaty. Na jego podstawie bankier wyliczy dokładną kwotę nowego kredytu oraz dokona zlecenia przelewu.

Czy kredyt refinansowy może różnić się od pierwotnego zobowiązania?

Odpowiedź na pytanie, czy kredyt refinansowy różni się od pierwotnego zobowiązania, wydaje się oczywista tak. Musi się różnić. W innym wypadku nie byłoby potrzeby jego funkcjonowania. Dla wielu zaskakującym może okazać się, jak duże potrafią być te różnice.

Myśląc o kredycie refinansowym, musisz mieć świadomość, że to zupełnie nowy produkt. Poprzednie zobowiązanie zostaje zamknięte za sprawą wcześniejszej spłaty, a na jego miejscu w budżecie domowym pojawia się kolejne.

W ciągu kilku ostatnich lat można zaobserwować silne zliberalizowanie podejścia banków do refinansowania zobowiązań. Obecnie nowy produkt może różnić się wieloma parametrami od poprzedniego:

 • liczbą rat pozostałych do spłaty – krótszy okres kredytowania może nie obniżyć Twojej raty, a w skrajnych przypadkach nawet ją podwyższy, ale zawsze będzie to korzystne z uwagi na ogólny koszt zobowiązania. Wydłużenie okresu kredytowania wiąże się z obniżeniem raty, ale niekoniecznie ze spadkiem kosztów kredytowania;
 • produktami powiązanymi – banki kładą duży nacisk na jak najsilniejsze zaangażowanie klienta, dlatego wraz z korzystnymi warunkami konsolidacji doradcy zaproponują Ci prawdopodobnie inne produkty, takie jak: konto osobiste, konto oszczędnościowe czy kartę kredytową (im silniejsze zaangażowanie, tym trudniej rozstać się z instytucją – nic nie wiąże tak dobrze, jak kredyty);
 • ubezpieczeniem nowy kredyt nie będzie musiał być ubezpieczony, chociaż wcześniejszy był, ale może też się zdarzyć, że wcześniej ubezpieczenie nie było wymagane, a teraz będzie konieczne. Dzieje się tak najczęściej, kiedy wyłącza się jednego z kredytobiorców, kiedy kredytobiorca przekroczy pewien pułap wiekowy lub kiedy występuje spora dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami współkredytobiorców);
 • liczbą kredytobiorców jeśli zdolność kredytowa na to pozwala, to można wyłączyć lub dodać kredytobiorców;
 • rodzajem rat stałe/zmienne, równe/malejące.

Musisz wiedzieć, że przeniesienie kredytu do innego banku będzie wyglądało w inny sposób w wypadku kredytów hipotecznych i kredytu gotówkowego. Opowiadamy o tym poniżej.

Przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku

Refinansowanie kredytu hipotecznego polega na dokonaniu wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu w danym banku środkami pochodzącymi z innej instytucji. Transakcja odbywa się bezgotówkowo.

Zgodnie z zapisami ustawy o kredycie hipotecznym, każdy z kredytów hipotecznych ze zmienną stopą procentową może zostać spłacony za darmo po upływie 3 lat od jego udzielenia. Sformułowanie „za darmo” oznacza, że bank kredytujący nie ma prawa pobrać od tej czynności odsetek.

Prawo to nie obowiązuje w przypadku modnych obecnie kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową. Niemniej istnieją banki, które zgadzają się, aby już od pierwszego dnia możliwe były darmowe nadpłaty.

Co do zasady, w przypadku kredytów mieszkaniowych w przypadku dokonywania częściowej nadpłaty lub całkowitej spłaty kredytu, płaci się jedynie część kapitałową raty. Część odsetkowo zostaje automatycznie anulowana.

Przenosząc kredyt hipoteczny do innego banku, konieczne będzie zgromadzenie kompletu tych samych dokumentów, które były niezbędne do udzielenia pierwszego finansowania:

 • potwierdzających tożsamość;
 • potwierdzających źródło i wysokość dochodów;
 • operat szacunkowy i dokumenty dotyczące nieruchomości;
 • dodatkowo: zaświadczenie o wysokości zadłużenia z banku kredytującego.

Przeniesienie kredytu gotówkowego do innego banku

Do niedawna przeniesienie kredytu gotówkowego do innego banku wiązało się z widmem utraty odsetek należnych do zapłacenia za cały okres kredytowania oraz prowizji. Obecnie kredytobiorcy mogą jedynie ponieść koszt prowizji naliczonej przez bank tytułem rekompensaty za utracone odsetki kredytowe. Musisz o tym wiedzieć i w razie konieczności zawalczyć o swoje pieniądze.

Co ważne, możesz odzyskać nadpłacone odsetki, nawet jeśli kredyt spłaciłeś ponad 5 lat temu (zgodnie z art. 188 kodeksu cywilnego okres przedawnienia upływa po 6 latach).

Czy masz prawo do odzyskania części odsetek i prowizji?

Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego gwarantują zapisy Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Ten sam akt prawny oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 września 2019 roku.

Niestety w przypadku kredytów gotówkowych o własne pieniądze najczęściej trzeba stoczyć walkę. Dzieje się tak, ponieważ zazwyczaj, jeśli chcesz spłacić kredyt przed czasem, będziesz musiał spłacić całą kwotę pozostałą do spłaty wynikającą z harmonogramu (a więc z należnymi odsetkami), a dopiero później ubiegać się o zwrot nadpłaconej części.

Drugą opcją, rzadszą, ale wdrażaną przez kolejne instytucje jest możliwość zawnioskowania o wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego. W tym wypadku konieczne może być podpisanie (najczęściej płatnego) aneksu do umowy kredytowej, w którym ustalisz z bankiem nowy termin spłaty zobowiązania, a więc dokonasz zmiany w harmonogramie.

Jak wnioskować o refinansowanie?

Wniosek o refinansowanie składa się w trybie odpowiadającym standardowym wnioskom kredytowym. Większość czynności można wykonać zdalnie. Najczęściej jednak konieczna jest wizyta w oddziale banku, aby donieść oryginały niezbędnych dokumentów oraz podpisać umowę kredytową.

Wnioskować można również za pośrednictwem pośrednika kredytowego. W takim wypadku ekspert odpowiada za skompletowanie i dostarczenie do banku dokumentów. Często też przygotowuje odpowiedni wniosek, który należy jedynie sprawdzić ze zgodnością danych, a następnie podpisać. Podpisanie umowy następuje w trybie elektronicznym lub osobistym w oddziale pośrednika, Twoim domu lub w banku.

Ile kosztuje przeniesienie kredytu do innego banku?

Przenosząc kredyt do innego banku, musisz się liczyć z koniecznością poniesienia kosztów z tytułu:

 • prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu refinansowanego;
 • prowizji za uruchomienie kredytu refinansującego;
 • opłaty za aneks do umowy ustalającej nowy tryb i harmonogram spłaty – przy kredycie gotówkowym;
 • opłat związanych z pozyskaniem niezbędnych dokumentów (dotyczy głównie kredytów hipotecznych), na przykład: zaświadczenia o wysokości zadłużenia, wypisów i wyrysów, operatu szacunkowego, opłat sądowych.

Refinansowanie kredytu w poszczególnych bankach

Kredyty refinansowe mogą być udzielane wyłącznie przez banki. Niemalże każdy z podmiotów obecnych na rynku oferuje taki produkt. Poniżej przedstawiamy zasady obowiązujące w kilku wybranych losowo instytucjach.

Bank PKO BP

Jeśli chcesz refinansować kredyt gotówkowy w PKO BP, to nie spotkasz się z żadną prowizją. Jeśli będzie to zobowiązanie hipoteczne, prowizja wyniesie 2%.

Alior Bank

W Alior Banku nie zapłacisz za wcześniejszą spłatę kredytów gotówkowych. Jeśli natomiast będziesz chciał spłacić kredyt hipoteczny w ciągu roku od jego przyznania, to musisz liczyć się z opłatą w wysokości 0,5% liczoną od kwoty spłacanej przed czasem.

mBank

mBank pobiera prowizję w wysokości 2% kwoty kapitału pozostałego do spłaty w przypadku spłaty przed terminem zobowiązań hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym. Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę kredytów gotówkowych.

Instytucja automatycznie zwraca część poniesionych kosztów na konto bankowe. Dyspozycję spłaty można złożyć elektronicznie, telefonicznie lub w oddziale.

Millenium

W Millenium każdy rodzaj kredytu nadpłacany jest bezpłatnie. Dyspozycję spłaty można złożyć elektronicznie, telefonicznie lub w oddziale.

Santander Bank Polska

W Santanderze z reguły bezpłatnie spłaca się kredyty hipoteczne, chyba że indywidualne zapisy w umowie stanowią inaczej. Prowizja za całkowitą spłatę gotówkowych kredytów z oprocentowaniem stałym wynosi tutaj 4% (min. 16 złotych).

ING Bank Śląski

W ING nie zapłacisz za refinansowanie kredytu gotówkowego, ale jeśli będziesz chciał spłacić kredyt hipoteczny przed upływem 36 miesięcy, to poniesiesz koszt 2% nadpłacanej kwoty.

Bank Pekao S. A.

Wysokość prowizji za nadpłatę jest zmienna (0-3%).

Na co jeszcze zwrócić uwagę, chcąc refinansować kredyt?

Jeśli chcesz refinansować swój kredyt, starannie przeanalizuj dostępne na rynku oferty. Informacji możesz szukać samodzielnie na stronach poszczególnych podmiotów, ale zdecydowanie szybsze będzie skorzystanie z dostępnych w sieci porównywarek lub wybranie się na bezpłatne spotkanie z ekspertem kredytowym.

Zestawiając ze sobą poszczególne produkty, zwróć szczególną uwagę na parametry, takie jak:

 • wysokość marży (w przypadku kredytów z oprocentowaniem zmiennym) lub oprocentowania nominalnego (w przypadku kredytów z oprocentowaniem stałym);
 • wysokość prowizji za udzielenie kredytu;
 • wysokość ogólnych kosztów kredytowania (opłaty za aneksy do umowy, wcześniejszą spłatę, prowadzenie konta do obsługi zobowiązania, etc.);
 • parametr RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania);
 • konieczność zakupu dodatkowego ubezpieczenia i czy trzeba to zrobić za pośrednictwem banku;
 • konieczność skorzystania z dodatkowych produktów (na przykład: konta ROR, karty do konta, wspomnianego już ubezpieczenia).

Kiedy nie jest możliwe refinansowanie kredytu

Na koniec warto zwrócić uwagę na fakt, że nie wszystkie zobowiązania będą możliwe do zrefinansowania. Zgodnie z definicją, udzielenie kredytu refinansowego polega na zaciągnięciu nowego kredytu po wcześniejszej spłacie kredytu w innym banku. Nie otrzymasz zatem zgody na refinansowanie produktów „niekredytowych”, takich jak na przykład: leasingi, pożyczki chwilówki, zaległe faktury czy zobowiązania w urzędzie skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Pamiętaj też, że przeniesienie kredytu do innego banku wymaga nienagannej historii i zdolności kredytowej. Jeśli zatem miałeś problem ze spłatą obecnego kredytu lub twoja sytuacja materialna się pogorszyła od zaciągnięcia pierwszego zobowiązania, a polityka kredytowa banków i państwa nie uległa od tego czasu liberalizacji, to najprawdopodobniej nie masz co liczyć na pozytywne rozpatrzenie twojego wniosku.

Refinans hipoteczny nie będzie możliwy, kiedy wartość nieruchomości spadła na tyle, że nie jest w stanie pokryć pułapu zabezpieczenia wyznaczonego przez bank. Na chwilę obecną z takimi problemami borykają się nieruchomości hotelowe, eventowe, gastronomiczne, a do niedawna również handlowe.

Praktyka pokazuje też, że bardzo ciężko jest o przeniesienie kredytu, który pierwotnie był dofinansowany ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

Nieopłacalnym z perspektywy banków jest decydowanie się na refinansowanie kredytu gotówkowego z krótkim terminem spłaty lub opiewającego na niewielkie kwoty, przykładowo kredytów zaciągniętych na pojedyncze sprzęty AGD i RTV lub wakacje.

Najczęściej zadawane pytania

Czy przeniesienie kredytu do innego banku a refinansowanie kredytu to dokładnie to samo?

Przeniesienie kredytu do innego banku jest pojęciem szerszym od refinansowania. W kredycie refinansowym dochodzi do zmiany kredytodawcy jednego zobowiązania.

Czym różni się przeniesienie kredytu od konsolidacji?

Konsolidacja jest jedną z metod na przeniesienie kredytu do innego banku. Może jednak też odbywać się w obrębie jednej instytucji. To połączenie kilku zobowiązań w jedno.

Czy można przenieść kredyt na inną osobę?

Zmiana podmiotu umowy nazywana jest „cesją”. Cesja kredytu gotówkowego lub hipotecznego jest możliwa, ale wymaga zarówno zgody banku, jak i nowego kredytobiorcy. Koniecznym jest, aby osoba ta posiadała odpowiednią zdolność kredytową.

Po jakim czasie można przenieść kredyt?

Kredyt można skonsolidować w każdym czasie. Należy jednak liczyć się z możliwością konieczności opłacenia prowizji za wcześniejszą spłatę zobowiązania przed upływem określonego terminu (najczęściej 36 miesięcy).

Ile razy można przenieść kredyt?

Prawo nie przewiduje ograniczeń w kwestii ilości refinansowań jednego zobowiązania.

Czy można refinansować kredyt w innym banku i przy okazji zmienić oprocentowanie ze zmiennego na stałe?

Tak, zmiana parametrów kredytu jest możliwa podczas przebiegu procesu refinansowania.

Kiedy przeniesienie kredytu nie będzie możliwe?

Refinansowanie nie będzie możliwe w przypadku braku zdolności kredytowej. Przenieść można jedynie kredyty bankowe. Bardzo trudno będzie przenieść kredyty krótkoterminowe oraz te zaciągnięte przy pomocy różnego rodzaju dofinansowań.

Źródła:

1. https://media.bik.pl/informacje-prasowe/789059/bik-podsumowuje-2022-r-na-rynku-kredytow-i-pozyczek-oraz-prognozuje-2023-r

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.8/5 - (6 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie