Jak obniżyć ratę kredytu? Pomocne wskazówki

Raty kredytu wielu z nas spędzają sen z powiek, a konieczność comiesięcznej zapłaty co najmniej kilkuset złotych to nic przyjemnego. Już samo planowanie wydatków w dobie wysokiej inflacji może być niełatwym zadaniem, a w przypadku trudnej sytuacji finansowej wyzwanie to, staje się jeszcze poważniejsze. Jak można obniżyć ratę kredytu?

Jak obniżyć ratę kredytu? Poradnik

Kluczowe informacje

 • Jeżeli chcesz starać się o kredyt, to istnieje kilka sposobów na obniżenie raty: wybór rat równych, wydłużenie okresu spłaty, skorzystanie z cross-sellingu lub po prostu porównanie ofert w rankingach i wybór tej z najniższą ratą.
 • A jeśli już spłacasz kredyt, to dostępnych jest wiele innych metod na obniżenie wysokości comiesięcznej raty zobowiązania. Wśród nich możemy wyróżnić: negocjacje umowy kredytowej, wakacje kredytowe, refinansowanie, konsolidację czy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców;
 • Nadal nie wiadomo, czy wysokość rat kredytów w 2023 r. ulegnie zmianie. Z raportu NBP wynika, że banki kontynuować będą zaostrzoną politykę kredytową.
 • Wybór niskiej raty nie zawsze oznacza, że wybieramy najtańszy kredyt. Należy wziąć pod uwagę RRSO, całkowity koszt kredytu, a także koszty produktów cross-sell.

Dlaczego kredyt bankowy kosztuje? Co zaliczamy do kosztów kredytowych?

Jeśli masz już kredyt lub dopiero planujesz go zaciągnąć, zapewne pracownik banku poinformował Cię o poziomie i rodzaju kosztów kredytowych. Jednak nawet w takiej sytuacji warto raz jeszcze przypomnieć sobie, z jakimi kosztami kredytowania trzeba się liczyć. A oto i one:

 • odsetki, które są naliczane od kwoty pożyczonego kapitału,
 • pozostałe koszty, do których zalicza się m.in.:
  • prowizje bankowe,
  • opłaty manipulacyjne, w tym np. koszty za złożenie wniosku o kredyt,
  • ubezpieczenie.

Niestety, w większości przypadków uniknięcie wyżej wymienionych kosztów po prostu nie jest możliwe (jeden z wyjątków to składka z tytułu ubezpieczenia — w niektórych przypadkach jest ona dobrowolna).

Jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego? Czy można zmniejszyć raty kredytu w banku?

Tak, jest to możliwe. Trzeba jednak pamiętać, że konieczna jest współpraca z bankiem, nie zaś działanie „ad hoc” i wyłącznie we własnym zakresie. Bank może to ostatnie uznać za opóźnienie w spłacie zobowiązań. Jeśli zamierzasz powalczyć o obniżkę rat, musisz złożyć wniosek.

Jak obniżyć ratę kredytu gotówkowego?

Jeśli zastanawiasz się, jak obniżyć ratę kredytu gotówkowego lub hipotecznego, możesz zrobić to np. poprzez:

 • negocjacje z bankiem o wydłużenie okresu spłaty kredytu,
 • wakacje kredytowe,
 • nadpłatę,
 • refinansowanie kredytu,
 • kredyt konsolidacyjny,
 • stałe oprocentowanie,
 • cross-selling,
 • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Negocjacje z bankiem a zmiana warunków umowy kredytowej. Wniosek o umorzenie kredytu/zmniejszenie rat

Umorzenie kredytu raczej nie jest możliwe, ale jako klient masz prawo negocjować z bankiem o obniżenie raty kredytu. W tym celu konieczne będzie złożenie wniosku o restrukturyzację.

Nie istnieje jeden, uniwersalny wzór wniosku. Praktyka pokazuje, że banki dają klientowi pełną dowolność w zakresie przygotowania takiego pisma lub też umieszczają na swojej stronie internetowej własny formularz do pobrania i wypełnienia.

Co powinno znaleźć się w piśmie o restrukturyzację kredytu? Informacje, jakie należy tam zamieścić, można podzielić na dwa główne rodzaje:

 • dane formalne (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer umowy kredytowej),
 • propozycja (np. zmniejszenie raty kredytu hipotecznego poprzez wydłużenie okresu kredytowania).
 • uzasadnienie.

Generalnie, banki zgadzają się obniżyć ratę kredytu klientom dokonującym terminowej spłaty (a zatem, mającym dobrą historię w BIK). To właśnie dlatego konieczne jest również przedstawienie informacji na temat:

 • poziomu osiąganych dochodów oraz źródła ich pochodzenia,
 • zobowiązań w innym banku,
 • wydatków w gospodarstwie domowym.

Czy warto wnioskować o zmniejszenie raty? Co oznacza wydłużenie okresu kredytowania?

Jednym ze sposobów na to, jak obniżyć ratę kredytu gotówkowego, jest wydłużenie okresu spłaty. Rzecz jasna, dzięki wydłużeniu okresu kredytowania koszty kredytu i wartość zobowiązania nie spadną. Możesz jednak liczyć na obniżenie miesięcznej raty kredytu, ponieważ wydłuża się okres kredytowania. Niestety, zazwyczaj wzrasta wówczas łączny koszt odsetek.

Z drugiej jednak strony możemy dzięki temu odciążyć finanse osobiste, ponieważ raty będą stanowiły mniejszą część domowego budżetu. Wniosek jest prosty: decyzja powinna być zatem skrupulatnie przemyślana.

Wakacje kredytowe

Dobrym sposobem na poprawę sytuacji finansowej są wakacje kredytowe, czyli czas, w którym nie trzeba spłacać rat (nie oznacza to jednak ich umorzenia! Spłata zostaje po prostu przesunięta o kilka miesięcy).

Możesz skorzystać z rządowych wakacji kredytowych lub komercyjnych wakacji kredytowych. Te pierwsze, weszły w życie 29.07.2022 r. jako pomoc w regulowaniu rosnących rat kredytów, zaciągniętych w polskiej walucie. Ich spłatę możesz zawiesić:

 • po 2 miesiące w III-IV kwartale 2022,
 • po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023.

Rządowe wakacje kredytowe to rozwiązanie tymczasowe, wprowadzone jako element walki ze skutkami wysokiej inflacji. Za skorzystanie z tej usługi bank nie pobierze żadnej opłaty.

Z kolei wakacje kredytowe na zasadach komercyjnych skierowane są do klientów, którzy terminowo regulują swoje zobowiązanie i nie zalegają ze spłatą wcześniejszych rat. Jednak za udzielenie takich wakacji + przygotowanie odpowiednich dokumentów banki pobierają dodatkową opłatę.

Wskazówka: W przypadku rządowych wakacji kredytowych zawieszasz całą ratę kredytu. Przy pomocy komercyjnych wakacji kredytowych możesz zawiesić ratę kapitałową, ratę odsetkową lub kapitałowo-odsetkową (w zależności od polityki banku).

Wcześniejsza spłata kredytu. Nadpłata kredytu gotówkowego

Jako klient banku zgadzasz się na harmonogram spłat kredytu gotówkowego, aczkolwiek możesz również nadpłacać raty. Takie rozwiązanie jest o tyle korzystne, że pozwala obniżyć koszt kredytu. Dzięki nadpłacie szybciej zmniejsza się wartość kapitału do spłaty, a to na jego podstawie oblicza się odsetki.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ bank zostanie wówczas zobowiązany do tego, by zwrócić nadgorliwemu klientowi odsetki i prowizję w takiej proporcji, w jakiej ten szybciej spłacił swój kredyt.

Jeśli chodzi o nadpłatę kredytów gotówkowych, raczej nie stosuje się tu ograniczeń. Inaczej jest w przypadku kredytów hipotecznych.

Nadpłata kredytu hipotecznego

Zastanawiasz się, jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego? Dobrym rozwiązaniem może być jego nadpłata. Niestety, nie zawsze okazuje się to korzystne. Banki ograniczają możliwości wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego np. przez pierwszych kilka lat po podpisaniu umowy. Pozwalają im na to przepisy.

Zgodnie z prawem bankowym kredytodawcy mogą (ale nie muszą) pobierać prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu przez pierwsze 3 lata od momentu rozpoczęcia spłaty. Przewiduje się również maksymalną wysokość prowizji: 3% spłacanej raty. Takie zasady obowiązują, począwszy od 2017 roku.

Dlatego też jeszcze przed nadpłacaniem rat warto sprawdzić w swojej umowie kredytowej, czy pod koniec spłaty nie spotka Cię niemiła niespodzianka w postaci dodatkowych kosztów.

Czy opłaca się nadpłacać kredyt przy wysokich stopach?

Tak. Nadpłata obniża kapitał, jaki masz do spłaty. Ponieważ wysokie stopy procentowe oznaczają wysokie odsetki (te zaś są liczone od kapitału), spłata rat powoduje obniżkę podstawy ich naliczania, czyli części kapitałowej. Tym samym, warto nadpłacać kredyt w czasie wysokich stóp procentowych. Jeśli obawiasz się, że temu nie podołasz, możesz skorzystać ze wspomnianych już wakacji kredytowych. W czasie przerwy w spłacie rat zbierzesz większe środki, które następnie wykorzystasz w celu nadpłaty.

Refinansowanie kredytu gotówkowego

Ciekawym rozwiązaniem na to, jak obniżyć ratę kredytu, może być refinansowanie, czyli zamiana kredytu na tańszy w innym banku. Nie jest to jednak tak proste, jak mogłoby się wydawać. Zanim się na to zdecydujesz, sprawdź, czy umowa kredytowa w drugim banku nie zawiera ukrytych opłat — koszty te mogą przewyższyć ewentualne korzyści.

Kredyt konsolidacyjny

Ciekawym rozwiązaniem pozwalającym na obniżenie rat kredytu jest ich konsolidacja. Decydując się na takie rozwiązanie, klient zaciąga jeden duży kredyt, który pozwoli na spłatę zadłużenia wynikającego z kilku zaciągniętych zobowiązań.

Rzecz jasna, nie oznacza to jeszcze, że klient, który ma do spłaty kilka kredytów o łącznej wartości wynoszącej np. 110 tys. zł (w tym np. kredyty o wartości zobowiązania do spłaty: 35 tys. zł, 40 tys. zł oraz 35 tys. zł), zaciągnie kredyt konsolidacyjny opiewający na kwotę np. 90 tys. zł i na tym zarobi.

Dzięki konsolidacji obniżenie rat odbywa się raczej poprzez wydłużenie okresu kredytowania. Oznacza to, że klient zaciąga kredyt konsolidacyjny, co pomaga mu w spłacie zobowiązania z tytułu poprzednich kredytów, a ponieważ okres kredytowania w ramach konsolidacji jest dłuższy, raty stają się tym samym niższe.

Stałe oprocentowanie kredytu

W przypadku kredytu hipotecznego mamy do wyboru oprocentowanie zmienne (zależne od poziomu stóp procentowych) lub stałe, które obowiązuje przez max. 5 lat. Wybór między stałym/zmiennym oprocentowaniem jest jednym ze sposobów na obniżenie raty kredytu hipotecznego.

Dobrze widać to w ostatnich latach, gdy borykamy się z wysoką inflacją — wymaga ona podnoszenia stóp procentowych, co wpływa na poziom odsetek od kredytu. W takiej sytuacji mogą odetchnąć Ci, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny ze stałymi stopami. Stałe oprocentowanie sprawia, że koszt kredytu staje się niezależny od sytuacji w gospodarce.

Niestety, trzeba pamiętać o drugiej stronie medalu — jeśli stopy procentowe spadną, stałe oprocentowanie może okazać się mniej korzystne.

Cross-selling

Jednym z ciekawych sposobów na obniżenie raty kredytu hipotecznego (ale także gotówkowego, samochodowego itp.) jest tzw. cross-selling, czyli sprzedaż krzyżowa. Co ono oznacza? Cóż, istota cross-sellingu jest prosta i polega na tym, że produkty oferowane w zestawie są tańsze niż łączny koszt każdego pojedynczego towaru lub usługi z osobna.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku kredytów bankowych. Preferencyjne rozwiązania przysługują, jeśli skorzystasz — wraz z kredytem — z takich rozwiązań jak na przykład:

Jeśli jako klient zdecydujesz się na różne produkty bankowe, w wielu bankach możesz liczyć na pewne korzyści finansowe. Zazwyczaj polegają one na obniżeniu marży kredytu lub redukcji prowizji.

Kiedy cross-selling to konieczność?

Sprzedaż krzyżowa nie zawsze ma dobrowolny charakter — jest ona obowiązkowa m.in. w przypadku kredytu hipotecznego czy kredytu gotówkowego na dużą kwotę. Jeśli klient chce otrzymać kapitał, musi czasem skorzystać np. z ochrony ubezpieczeniowej. A zatem, cross-selling jest wówczas obowiązkowym, a nie jedynie opcjonalnym rozwiązaniem.

Oczywiście, również w przypadku cross-sellingu trzeba przeanalizować koszty wszystkich usług. Taki stan rzeczy wynika stąd, iż koszty dodatkowych usług (szczególnie ubezpieczenia czy karty kredytowej) mogą być spore, sprawiając, że opłacalność kredytu spada z powodu kosztów usług dodatkowych.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Nie każdy zdaje sobie sprawę z działalności Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jest to podmiot, który pomaga kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby prywatne spłacające kredyt mieszkaniowy. Pomoc obejmuje m.in. zwrotne pożyczki przyznawane maksymalnie przez 36 miesięcy. Zwrot środków do FWK powinien rozpocząć się do 2 lat po otrzymaniu ostatniej transzy pomocy.

Obliczenie kosztów z kalkulatorem

Chcesz wiedzieć, ile będzie kosztował Cię kredyt hipoteczny/gotówkowy? Nie wątpimy, że tak — ponieważ jest to zobowiązanie zaciągane na wiele lat (i często na setki tysięcy złotych). W takiej sytuacji każdy punkt procentowy w oprocentowaniu kredytu robi różnicę i może oznaczać oszczędności rzędu kilku lub nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Rzetelna analiza, ile kosztuje kredyt hipoteczny czy gotówkowy, jest zatem konieczna. Jeśli jednak chcesz dowiedzieć się, ile wyniesie rata kredytu i łączny koszt kredytu w różnych bankach, nie musisz za każdym razem odwiedzać instytucji bankowej. Takie rozwiązanie to jedynie niepotrzebna strata czasu.

Zamiast tego możesz oszacować poziom miesięcznej raty kredytu hipotecznego za pomocą kalkulatora online. Pozwoli Ci to wstępnie ocenić, ile wyniesie rata kredytu oraz w jaki sposób wysokość rat będzie rzutować na budżet.

Takie kalkulatory stosuje się dla kredytu gotówkowego oraz hipotecznego. Jeśli chodzi o kredyt, kalkulator kredytowy online pozwala na wprowadzenie takich elementów jak:

 • kwota zobowiązania,
 • długość okresu spłaty (podawana w miesiącach lub latach),
 • sposób spłaty (raty równe/malejące),
 • oprocentowanie kredytu.

Jeśli wprowadzisz te dane do kalkulatora online, uzyskasz w odpowiedzi raport z harmonogramem spłaty kredytu. Oczywiście, parametry te możesz zmieniać, by sprawdzić, co się stanie z kosztem np. wskutek skrócenia lub wydłużenia okresu spłaty czy zmiany wysokości kredytu.

Przykłady obliczeń raty kredytu

a) Wariant I:

 • kwota kredytu hipotecznego: 300 000 zł,
 • czas spłaty: 10 lat,
 • oprocentowanie: 5%.
kalkulator online wyliczenia

W takim wariancie szacunkowa wysokość miesięcznej raty wyniesie 3181,97 zł, co oznacza, że łączna kwota odsetek wyniesie ok. 81 835,88 zł.

b) Wariant II:

 • kwota kredytu hipotecznego: 300 000 zł,
 • czas spłaty: wydłużenie okresu spłaty kredytu do 20 lat,
 • oprocentowanie: 5%.
kalkulator online wyliczenia

Jak widać, wydłużenie okresu spłaty sprawiają, że raty kredytu stają się wyraźnie niższe, ponieważ miesięczny koszt z tego tytułu wynosi „jedynie” 1919,87 zł. Jeśli jednak spojrzymy na łączny szacunkowy koszt odsetek, nie wygląda to już tak dobrze — według wyliczeń może być to nawet 175 168,16 zł.

Jak obniżyć ratę kredytu? Inne sposoby

Przedstawiliśmy Ci już typowe, najczęstsze sposoby na to, jak obniżyć raty kredytu. Oczywiście, nie wyczerpaliśmy wszystkich dopuszczalnych wariantów; nie sposób przewidzieć ich wszystkich. Ciekawym rozwiązaniem jest przeglądanie aktualnej oferty banków. Promocyjne warunki mogą okazać się strzałem w dziesiątkę.

Trzeba jednak pamiętać, że promocje bankowe przysługują zazwyczaj stałym, wypróbowanym klientom. Jest tak, ponieważ bank ma wówczas większą wiedzę na temat dochodów klienta oraz tego, czy może liczyć na terminowe regulowanie zadłużenia.

MetodaNa czym polega?
Negocjacje z bankiemzłóż pismo do banku o zmianę warunków umowy kredytowej
* rozwiązanie dla osób, które terminowo spłacały wcześniejsze raty i mają dobrą historię w BIK
Wydłużenie okresu spłatywydłużasz okres kredytowania, dzięki czemu spada wysokość miesięcznej raty
* wzrasta za to łączny koszt odsetek
Wakacje kredytoweprzesunięcie spłaty raty o kilka miesięcy
* rozwiązanie tymczasowe, dostępne po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023
Nadpłata kredytudzięki nadpłacie obniżasz koszty kredytu, przez co zmniejsza się wartość kapitału do zwrotu
* za nadpłatę kredytu bank zwraca klientowi odsetki w takiej proporcji, w jakiej szybciej spłacił kredyt
Refinansowaniezamiana kredytu na tańszy w innym banku
* zwróć uwagę na kruczki umowy kredytowej w nowym banku
Konsolidacjazaciagasz jeden, duży kredyt na spłatę kilku mniejszych zobowiązań
* wydłużasz okres kredytowania, płacąc niższą ratę, w wyniku czego wzrasta ostateczny koszt zobowiązania
Cross-sellingzakup produktów dołączonych do kredytu, np. kredytówki, co zapewni Ci obniżenie marży lub prowizji
* nie zawsze jest to usługa dobrowolna. W przypadku kredytu na wysoką kwotę może być obowiązkowa
Fundusz Wsparcia Kredytobiorcówto pożyczki zwrotne dla kredytobiorców spłacających kredyt mieszkaniowy
* zwrot środków po 2 latach od otrzymania ostatniej transzy pomocy
Wybór rat równychraty równe oznaczają, że wysokość raty jest stała przez cały okres kredytowania
*pod warunkiem, że nie zmienią się stopy procentowe, gdy kredyt jest na zmiennym oprocentowaniu
porównanie ofert w rankingachkorzystając z porównania ofert w porównywarkach kredytowych łatwo wybierzesz najlepszą ofertę według swoich oczekiwań

Czy raty kredytów spadną w 2023? Czy łatwo uzyskać kredyt?

I tak, i nie — różne warianty przemawiają za wersją optymistyczną oraz pesymistyczną. Z jednej strony, ekonomiści są zgodni co do tego, że inflacja spadnie… a wraz z nią Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe, a przecież to od nich zależy wysokość odsetek.

Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że kredytobiorcy mogą być pełni optymizmu, ponieważ sytuacja na rynku bankowym wciąż jest daleka od przedcovidowej normalności. Aby móc się o tym przekonać, wystarczy zapoznać się z przygotowanym przez Narodowy Bank Polski raportem: „Sytuacja na rynku kredytowym II kwartał 2023 r.”1. Niestety, już po wstępnym zapoznaniu się z nim widać, że znalezienie optymistycznych wiadomości jest trudne.

Ze wspomnianego raportu wynika, że banki kontynuują zaostrzanie polityki kredytowej — dotyczy to w szczególności klientów korzystających z kredytu hipotecznego oraz kredytu gotówkowego. Oznacza to podwójnie złą wiadomość dla osób chcących pozyskać finansowanie, ponieważ:

 • trzeba mieć na uwadze wyższe koszty i opłaty bankowe,
 • w perspektywie najbliższych kilku miesięcy nie można liczyć na korzystniejsze warunki kredytowania.

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Co dalej ze stopami procentowymi?

Nie wiadomo — prognozy po serii podwyżek z przełomu 2021/2022 były naprawdę pesymistyczne. Obecnie jednak wydaje się, że RPP nie podwyższy już stóp, ponieważ prognozy co do inflacji są umiarkowanie optymistyczne.

Kiedy WIRON zastąpi WIBOR?

Nie jest pewne, czy — i kiedy — WIRON zastąpi WIBOR. Wiadomo jednak, że rząd pracuje obecnie nad takim rozwiązaniem.

Kiedy ruszą kredyty hipoteczne 2%?

Start programu jest planowany na lipiec 2023. Przystąpienie do programu będzie możliwe przez co najmniej 5 lat.

Czy restrukturyzacja jest widoczna w BIK?

Nie, dane na temat restrukturyzacji nie obciążają scoringu BIK.

Co lepiej spłacać: kapitał czy odsetki?

Jeśli jest to możliwe, lepiej spłacać kapitał, ponieważ to na jego podstawie są naliczane odsetki. A zatem, spłata kapitału obniży poziom odsetek w przyszłości.

Kiedy opłaca się nadpłacić kredyt?

Kredyt gotówkowy warto nadpłacać, jeśli posiadasz rezerwy — dzięki temu możesz odzyskać część odsetek. Podobnie jest w przypadku kredytu hipotecznego, ale warto nadpłacać go dopiero w czasie, gdy bank nie będzie pobierał prowizji.

Czy warto zamienić kredyt na stałe oprocentowanie?

Ta decyzja powinna być podjęta indywidualnie. Stałe oprocentowanie przez pięć lat oznacza brak ryzyka zmian stóp procentowych.

Polecamy artykuły:

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1. Sytuacja na rynku kredytowym II kwartał 2023 r.

https://nbp.pl/wp-content/uploads/2023/05/ASRK_II_2023_Publikacja_PL.pdf

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.8/5 - (6 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie