Kredyt dla rolników – jakie warunki mogą uzyskać?

Prowadzenie dochodowego gospodarstwa rolnego nie jest możliwe bez inwestycji i modernizacji. W wielu przypadkach dodatkowym źródłem środków jest specjalny kredyt dla rolników, powstały z myślą o rozwoju ich działalności gospodarczej. Jakie finansowanie mogą uzyskać reprezentanci tej grupy zawodowej? Sprawdźmy najkorzystniejsze kredyty dla rolników.

Kluczowe informacje

 • Kredyty dla rolników są przeznaczone na inwestycje i modernizację gospodarstw rolnych. Mogą być też wykorzystane na różne cele, w tym na modernizację gospodarstwa, zakup ziemi, maszyn, finansowanie skupu czy produkcji oraz pokrycie strat​;
 • Dostępne są różne rodzaje kredytów rolniczych, w tym kredyty obrotowe, kredyty na zakup środków do produkcji rolnej, karty kredytowe, kredyty inwestycyjne oraz kredyty rewolwingowe​;
 • Oferowane są z ograniczonymi kosztami kredytowania, częściowo finansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Są to kredyty z dopłatami do oprocentowania, które można przeznaczyć na różne cele, w tym na zakup i instalację maszyn oraz na realizację inwestycji w zakresie rolnictwa​.

Prowadzenie działalności rolniczej oprócz uprawy roli czy hodowli zwierząt, wiąże się z ciągłymi wydatkami, które mogą przewyższać domowy budżet. Zakup specjalistycznych maszyn, środków ochrony roślin, pasz, nawozów w połączeniu z anomaliami pogodowymi czy brakiem oczekiwanych plonów, wymagają odpowiedniego wsparcia finansowego.

Oczywiście takie inwestycje możesz pokryć ze środków własnych albo z kredytu gotówkowego na dowolny cel. Możesz również zdecydować się na specjalne kredyty przeznaczone dla rolników. Co masz do wyboru?

Czym jest kredyt dla rolników?

Kredyt rolniczy to zobowiązanie przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą. Cechuje go wysoka kwota finansowania oraz celowość. Przyznane środki muszą zostać wykorzystane na realizację konkretnej inwestycji.

Na co możesz przeznaczyć kredyt dla rolników?

 • Modernizacja gospodarstwa rolnego,
 • Sfinansowanie bieżącej działalności rolniczej,
 • Zakup/dokupienie ziemi rolnej,
 • Zakup specjalistycznych maszyn, urządzeń, linii technologicznych, nawozów, materiału siewnego,
 • Finansowanie skupu, zapasów czy produkcji (roślinnej/zwierzęcej),
 • Pokrycie strat (np. w przypadku częściowej niezdolności właściciela gospodarstwa do pracy),
 • Zakup zwierząt hodowlanych,
 • Konsolidacja kilku kredytów rolniczych w jedną, niższą ratę,
 • Inne nieprzewidziane sytuacje.

Rodzaje kredytów dla rolników

Większość banków w ramach swojej oferty kredytowej dla rolników oferuje następujące rodzaje finansowania.

1. Kredyty na działalność rolniczą:

 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym,
 • kredyt obrotowy w rachunku kredytowym,
 • k. nawozowy (czyli kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej),
 • karty kredytowe,
 • kredyt inwestycyjny,
 • kredyt rewolwingowy.

2. Kredyty preferencyjne (z dopłatą ARiMR do oprocentowania):

 • kredyt inwestycyjny dla rolników,
 • kredyt klęskowy.

3. Kredyty hipoteczne.

Możesz przeznaczyć je na takie cele, jak:

 • zakup gruntów rolnych albo zabudowanych nieruchomości rolnych,
 • budowę/modernizację/remont budynków będących elementami gospodarstwa rolnego.

4. Zwykły kredyt gotówkowy.

Dedykowany bieżącym potrzebom związanym z prowadzoną działalnością rolniczą.

Kredyty dla rolników

Kredyt preferencyjny dla rolników

Tego typu zobowiązanie posiada ograniczone koszty kredytowania, ze względu na fakt, że jest ono częściowo finansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to tzw. kredyt z dopłatami do oprocentowania, który może zostać przeznaczony na zakup i instalację maszyn, urządzeń i wyposażenia, służącego, m.in. do:

 • prowadzenia produkcji rolnej,
 • przechowywania/ magazynowania/ przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży (np. sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia czy zbioru roślin, ciągniki rolnicze, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka, urządzenia do pojenia zwierząt, itp.).

Takie finansowanie może przyjąć formę kredytu inwestycyjnego, który wykorzystasz, np. na:

 • realizację szeroko rozumianych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rolnictwa,
 • zakup użytków rolnych,
 • nabywanie udziałów/akcji spółek prowadzących przetwórstwo (produktów rolnych lub ryb, a także na zakup udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie),
 • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych (w których wystąpiły szkody wywołane przez suszę, grad, deszcz, przymrozki, powódź, huragan, obsunięcia ziemi, lawinę, itp.).

Kredyty preferencyjne skierowane są do osób prowadzących lub podejmujących pracę w zakresie rolnictwa, rybactwa śródlądowego, przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków czy mięczaków, a także działów specjalnych produkcji rolnej.

Które banki mają w ofercie kredyty preferencyjne?

 • Pekao,
 • BOŚ Bank,
 • BNP Paribas (dawny BGŻ BNP Paribas),
 • Santander Bank Polska,
 • BPS SA.,
 • SGB Bank SA.,
 • Velobank.

Kredyt dla młodych rolników

Również młodzi rolnicy mogą ubiegać się o kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych. W tym przypadku ARiMR pomaga w spłacie kredytu do równowartości 20 tys. euro wg kursu NBP (nieprzekraczającej 60 proc. kwoty udzielonego kredytu).

Takie wsparcie udzielane jest w ramach popularnego od kilku lat programu „Młody Rolnik”, z którego mogą skorzystać osoby poniżej 40. roku życia i posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej.

Kredyt dla młodego rolnika ma jednak swoje pewne obostrzenia.

 • Działalność rolnicza w gospodarstwie powinna mieć min. 1 ha powierzchni użytków rolnych.
 • Prowadzenie gospodarstwa musi nastąpić przynajmniej 1 dzień przed złożeniem wniosku o wsparcie i nie wcześniej niż 2 lata przed złożeniem wniosku.

W ramach finansowania jako młody rolnik możesz uzyskać łącznie do 100 tys. zł dotacji na rozpoczęcie swojej działalności w rolnictwie. Maksymalna kwota kredytu – 5 mln zł, długi okres kredytowania – do 15 lat oraz niski wkład własny – min. 10 proc. wartości nabywanych użytków rolnych.

Sprawdź ofertę Velobank

Banki a kredyt dla młodego rolnika

 • BPS SA.,
 • SGB Bank SA.,
 • BNP Paribas,
 • Santander Bank Polska,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy,
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy.

Kredyt na zakup maszyn rolniczych

Banki oferują także udzielenie kredytu dla rolników na zakup maszyn. Jest to kolejne rozwiązanie, zdecydowanie tańsze niż zwykły kredyt gotówkowy. W niektórych instytucjach możesz odnaleźć taki kredyt pod postacią pożyczki dla rolników. Dzięki takiemu rozwiązaniu sfinansujesz zakup maszyn zarówno nowych, jak i tych używanych:

 • ciągników rolniczych i kombajnów,
 • maszyn i urządzeń do hodowli,
 • do sadzenia i uprawy siewu,
 • do ochrony roślin, nawożenia i nawadniania,
 • zbioru płodów rolnych.

Często jednak takie zobowiązanie jest celowe, dlatego banki wymagają przedstawienia konkretnego planu na zakup maszyn oraz dokładnego rozliczenia się z wydanych środków.

Kredyt obrotowy dla rolników

Rolniczy kredyt obrotowy udzielany jest na sfinansowanie bieżącej działalności, a więc m.in. na:

 • kupno materiału siewnego, środków ochrony roślin, nawozów, ciągników rolniczych i kombajnów, artykułów i usług niezbędnych w gospodarstwie rolnym,
 • zatrudnienie pracowników.

Banki zazwyczaj udzielają kredytu obrotowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i na kwotę nie wyższą niż 40 tys. zł. Dodatkowo taki kredyt zakłada opcję zawieszenia spłaty raty w dowolnym okresie. Gdy regularnie potrzebujesz środków, warto pomyśleć o odnawialnym kredycie obrotowym dla rolników. Dzięki czemu bank automatycznie będzie przyznawał Ci środki do wysokości przyznanego limitu.

Ile kosztuje kredyt dla rolnika?

Oferty finansowania przygotowane dla rolników są bardzo zróżnicowane. Jeśli szukasz taniego finansowania, kieruj się po prostu podobnymi kryteriami, jak w przypadku klasycznego kredytu.

Weź pod uwagę:

 • wysokość RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania),
 • oprocentowanie,
 • konieczność wzięcia dodatkowych produktów bankowych,
 • możliwość karencji w spłacie.

Oczywiście to, ile ostatecznie zapłacisz za kredyt, zależy też w dużej mierze od polityki banku, przygotowanej oferty oraz Twojej zdolności kredytowej i wysokości zaciągniętego zobowiązania.

Kredyt dla rolników bez BIK

Niestety oferty bankowe wykluczają możliwość uzyskania kredytu przez osoby, które nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej. Również figurowanie w bazach dłużników nie jest wskazane.

Dlatego tzw. pożyczki bez BIK odnajdziesz jedynie w ofercie firm pożyczkowych. Chociaż to, czy jesteś rolnikiem lub osobą zajmującą się czymś innym, nie ma tutaj większego znaczenia. Zazwyczaj nie jest wymagana dobra historia kredytowa ani zaświadczenie o zarobkach. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że takie zobowiązanie jest zdecydowanie droższe niż kredyt w banku.

Jakie dokumenty są wymagane?

W przypadku kredytu rolniczego oprócz wniosku kredytowego i dowodu tożsamości, banki mogą wymagać poniższych dokumentów, jak:

 • historia rachunku bankowego,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do użytkowania gospodarstwa rolnego,
 • wycena nieruchomości lub dokument potwierdzający jakość gruntów rolnych,
 • polisy ubezpieczenia OC rolników indywidualnych, budynków rolniczych, upraw,
 • dokumenty formalno-prawne dot. nieruchomości, na której będzie ustanowiona hipoteka,
 • posiadane koncesje, zezwolenia, znaki towarowe, atesty, itp.,
 • faktury i rachunki z ostatnich 12 miesięcy,
 • aktualna decyzja wydana przez ARiMR o przyznaniu dopłat albo wniosek o dopłaty i potwierdzenie wpływu dopłat na rachunek klienta od płatnika dopłat.

Kwoty kredytów rolniczych

Dostępne kwoty w ramach kredytów rolniczych są różne. Przykładowo, gotówkowe kredyty rolnicze mieszczą się w przedziale od 50 tys. zł do 500 tys. zł. Z kolei wartość kredytów obrotowych nie może przekroczyć 40 tys. zł.

Natomiast wysokość kredytów preferencyjnych i inwestycyjnych może być imponująca i wynieść nawet 16 mln zł. Choć na najwyższą sumę kredytu mogą liczyć rolnicy specjalizujący się w przetwórstwie.

Który bank oferuje najkorzystniejszy kredyt dla rolników?

Odpowiedź brzmi, to zależy. Kilka czołowych banków, jak Pekao, PKO BP, BNP Paribas, Alior Bank czy Santander BP proponują atrakcyjne kredyty dla osób prowadzących działalność rolniczą. Wśród nich możemy odnaleźć również banki spółdzielcze.

Jednak to, jaki bank oferuje najlepszy kredyt dla rolników, w dużej mierze zależy od parametrów, jakie są dla Ciebie najistotniejsze, np. celowość, wysoka kwota, długi okres spłaty, możliwość karencji czy forma zabezpieczenia.

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.
Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.8/5 - (6 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie