Kalkulator VAT – oblicz netto i brutto

Kalkulator VAT - oblicz netto i brutto

VAT to jeden z najpopularniejszych i najczęściej spotykanych podatków, z jakimi mamy do czynienia w codziennym życiu w wielu jego aspektach. O tym, aby go opłacać w określonych sytuacjach w należytej stawce, muszą pamiętać też przedsiębiorcy. Wielu ciekawi wartość netto lub brutto w przypadku danej kwoty. Aby szybko je obliczać, pomoże nasz wygodny kalkulator VAT.

Zobacz także:

Kalkulator VAT – jak działa?

Zasady działania naszego narzędzia do obliczania pożądanych wartości podatku VAT jest bardzo prosta. Oparty jest on na następującym schemacie. Podając dowolną kwotę pieniężną (domyślnie, odpowiadającym wartości w złotówkach), należy wybrać jedną z dostępnych na liście stawek opodatkowania. Nasz kalkulator VAT zawiera wszystkie dostępne obecnie w Polsce stawki podatkowe (od 2010 roku), jakie w ramach tej daniny mogą być nałożone na dany towar lub transakcję.

Następnie, należy wybrać dogodny sposób przeliczenia podanej kwoty. Do wyboru uzyskujemy przeliczenie wyjściowej wartości z wymiaru brutto (wartość z wliczonym podatkiem) na netto (wartość z odliczonym podatkiem). Ponadto, można też dokonać obliczenia w przeciwnym kierunku, tzw. z wartości netto na brutto. Co dalej? Pozostaje już tylko kliknąć czerwony przycisk „oblicz”, który po dokonaniu błyskawicznej kalkulacji pokaże nam oczekiwaną wartość. Wyrażana jest ona z dokładnością do części setnych, czyli do drugiego miejsca po przecinku.

Kalkulator VAT – przykładowa kalkulacja

Aby ukazać, jak prosty i przejrzysty w działaniu jest nasz kalkulator VAT, przedstawiamy jeszcze jego działanie na podstawie przykładowej kwoty.

 • Kwota pieniężna – 8000 złotych netto.
 • Stawka podatkowa – 23%.
 • Sposób obliczenia – z netto na brutto.
 • Wartość – 9840.00 złotych.

Jeżeli chcemy przeliczyć wspomnianą wartość w przeciwny sposób, wygląda to z kolei tak jak niżej.

 • Kwota pieniężna – 8000 złotych netto.
 • Stawka podatkowa – 23%.
 • Sposób obliczenia – z brutto na netto.
 • Wartość – 6504,07 złotych.

Kalkulator VAT – kiedy może okazać się przydatny?

Skorzystanie z naszego kalkulatora VAT może okazać się bardzo przydatne w wielu okolicznościach i przysłużyć się różnym osobom. Dlaczego to narzędzie jest tak uniwersalne? Przedstawiamy przykładowe sytuacje, w których za jego pomocą można uzyskać wartościowe informacje.

 • Przedsiębiorca chcący poznać jaką część i kwotę sumy pieniężnej, którą musi zapłacić, stanowi podatek w określonej stawce.
 • Przedsiębiorca, który chce zobaczyć ile nieopodatkowana kwota będzie wynosić po doliczeniu należnego podatku VAT w określonej stawce.
 • Prowadzący firmę lub przedsiębiorstwo, którzy chcą obliczyć kwotę zarobku ze sprzedaży danej usługi już po odjęciu podatku VAT.
 • Przedsiębiorca lub kontrahent, który chce obliczyć wartość kwoty transakcji np. z podatkiem VAT, gdy podana została tylko wartość netto.
 • Konsument chcący zobaczyć, jaką część wartości danego towaru stanowi podatek VAT.

Kalkulator VAT jest zatem wyjątkowo wszechstronnym sposobem na rozwianie wszelkich wątpliwości związanych z podatkiem VAT. Te często pojawiają się szczególnie w przypadku przytoczonych wyżej sytuacji dotyczących przedsiębiorców lub kontrahentów, którzy mogą nie być pewni co do dokładnej wartości sumy brutto/netto, gdy np. napotykają się tylko na jedną wartość. Kalkulator pozwala zaoszczędzić czas na dokonywaniu samodzielnych obliczeń. Ponadto, niweluje też ryzyko pomyłki lub nieuzyskania precyzyjnej kwoty. Pożądana wartość podawana jest błyskawicznie i z należytą dokładnością oraz precyzją.

Podatek VAT – co to jest?

Znając już obszernie funkcjonalności związane z przedstawionym wyżej kalkulatorem VAT, pora omówić czym w ogóle jest ten podatek. Na czym on polega? Z jakiego tytułu jest naliczany? Kiedy i od czego trzeba go zapłacić? Jaka jest jego wysokość i od kiedy ona obowiązuje określone osoby? Której stawce podlegają dane grupy osób? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w dalszej części artykułu.

Pod pojęciem podatku VAT kryje się nic innego, jak skrót od anglojęzycznej wersji wyrażenia „podatek od towarów i usług„. Wprowadzony po raz pierwszy w latach 60. we Francji, do Polskiego prawa zawitał w 1993 roku. Jest to danina, która pobierana jest w procentowym ujęciu od wartości tytułowych towarów i usług. Co za tym idzie, podatkiem VAT obłożeni są zarówno konsumenci, jak i usługodawcy oraz kontrahenci.

Podatek VAT – jak jest naliczany?

W związku z tym, że podatek VAT obejmuje wspomniane towary i usługi wraz z oferującymi je usługodawcami (sprzedawcami), to naliczany jest on w bardzo szczegółowym ujęciu. Jak wiadomo, proces produkcji lub tworzenia danych usług jest bardzo złożony. Coś, co kupujemy powstaje z innych towarów, które też ktoś musi wyprodukować/dostarczyć i sprzedać, za co również naliczany jest podatek VAT. Przykładowo, osoba produkująca meble musi zapłacić VAT nie tylko sprzedając je sklepowi meblowemu, ale i za drewno, tapicerkę i inne rzeczy wykorzystywane do produkcji, których nie wytwarza samodzielnie, a które są tzw. wartością dodaną. Kupując je od kontrahenta, również na rzecz skarbu państwa musi zostać odprowadzony podatek VAT.

Naliczanie podatku VAT – dwa sposoby

Podatek VAT naliczany jest w procentowym ujęciu od wartości towaru, a sposób, w jaki się go płaci jest uzależniony od poniższych okoliczności.

 • Jeżeli mowa o przedsiębiorcy, to płaci on w zależności od wartości netto sprzedaży. Opłaca się go oddzielnie, wymagając inicjatywy i działań przedsiębiorcy. Jeżeli wydatek obciążony podatkiem VAT ma związek z działalnością np. gospodarczą, to można go całkowicie lub częściowo odliczyć. Spłata odbywa się pod postacią tzw. deklaracji VAT, którą zazwyczaj składa się np. co miesiąc.
 • Jeżeli mowa o konsumentach, to podatek VAT naliczany jest automatycznie od wartości towaru w ustalonej stawce i doliczany do jego wartości. Tym samym, kupując coś w sklepie, konsument automatycznie płaci podatek, ponieważ podana cena obejmuje już wliczony podatek. Zasada ta występuje w Polsce, choć na świecie nie jest regułą. Np. Stanach Zjednoczonych wartośc podatku podaje się oddzielnie, niekiedy dopiero przy finalizowaniu płatności.

Podsumowując. W kontekście usługodawców i przedsiębiorców mowa o podatku należnym. Nie jest on naliczany automatycznie i przedsiębiorca w określonych sytuacjach musi go wpłacić na rzecz urzędu skarbowego w momencie np. otrzymania faktury. Jeżeli z kolei mówimy o konsumentach, to jest to tzw. podatek naliczony. Jak wspomniano wyżej, nie trzeba go opłacać, ponieważ jest on już wliczony w wartość towaru.

Co podlega podatkowi VAT?

Zasady związane z rodzajem towarów i usług, jakie podlegają podatkowi VAT, określa tzw. ustawa o VAT, a konkretniej – artykuł 51. Mówi się tutaj o „czynnościach”, które są opodatkowane omawianą daniną. Poznajmy je.

 1. Dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium Polski w sposób odpłatny.
 2. Eksportowanie towarów na rynki zagraniczne.
 3. Import zagranicznych towarów na polski rynek, co ustawa uściśla jako „przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego”.
 4. Podatek obejmuje także towary objęte tzw. remanentem likwidacyjnym.
 5. Prawo mówi także o tzw. wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.
 6. Ostatni punkt określa jeszcze tzw. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.’

Omawiane zapisy ustawy o VAT obejmują zatem przede wszystkim wspomniane wcześniej przykładowe okoliczności oraz inne, stosunkowo rzadsze sytuacje.

Kalkulator VAT – jak ustalić podstawę, jakiej się podlega przy opodatkowaniu?

Ustalenie podstawy opodatkowania jest proste i polega na prostym założeniu, jakie przyjęto przy konstruowaniu tego powszechnie spotykanego dziś w wielu krajach świata podatku. Podstawą do opodatkowania jest wszystko, co jest zapłatą dla dostawcy towaru i usługi w ramach sprzedaży. Dolicza się do tego także subwencje, dotacje oraz inne podobne dopłaty, które wpływają na ostateczną cenę sprzedawanego towaru.

Należy zatem pamiętać, że jeżeli towar, jaki zostaje przez kogoś zakupiony (przez innego przedsiębiorcę lub już bezpośrednio przez konsumenta), należy pamiętać o tym, co powiększa podstawę opodatkowania. Zalicza się do tego wszelkie podatki, cła i wszystkie inne opłaty poza podatkiem VAT. Mówiąc o kosztach powiększających podstawę opodatkowania, trzeba też pamiętać o np. kosztach transportu towaru, opakowania, prowizjach, ubezpieczeniach i wielu innych.

Mowa tutaj głównie o sektorze przedsiębiorstw. Firmy, które działają na tzw. zasadzie zależności, czyli opierając swoją działalność na korzystaniu z usług innych firm (poddostawców), muszą pamiętać, że podstawa do podatku VAT musi być odpowiednio obliczona. Sama wartość towaru to nie wszystko, w końcu nałożone są na niego różne opłaty i z ich np. dostawą wiążą się różne koszty.

Progi VAT – jakie stawki obecnie obowiązują?

Jak wiadomo, VAT VAT-owi nierówny. Regulująca tę kwestię, przytoczona wcześniej, ustawa o VAT, określa różne tzw. stawki VAT, które przyjmują zróżnicowane wartości. To, jakim progiem VAT jest się objętym, określa artykuł 41. ustawy o VAT2. Prawo regulujące zasady naliczania omawianego podatku, a także to, kto jest nim objęty i jakie stawki obowiązują, w aktualnej formie obowiązuje od grudnia 2010 roku. To wtedy weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług3.

Co za tym idzie, obecnie należy wyodrębnić następujące stawki VAT, jakie obowiązują.

 • 23%
  To podstawowa stawka podatku VAT, która dotyczy wszystkiego, wobec czego nie przyjęto dedykowanych, niżej wymienionych wyjątków.
 • 8%
  Pierwsza stawka obniżona dotyczy szeroko pojętej branży budowlanej i usług, jakie świadczy wobec innych podmiotów. Poza remontami, budowami itp., dotyczy także sektora gastronomicznego.
 • 5%
  Kolejna obniżona stawka obejmuje książki i specjalistyczną prasę. Ponadto, dotyczy ona także produktów rolnych.
 • 0%
  Ostatnia, tzw. zerowa stawka VAT, dotyczy tzw. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a także eksportu towarów.

Warto dodać, że nasz kalkulator VAT obejmuje nie tylko wszystkie wyżej wspomniane stawki. Ponadto, zawarliśmy w nim także poprzednie stawki VAT sprzed zmiany przepisów w 2010 roku. Tym samym, można np. porównać jakie zmiany przyniosła podwyżka pierwszych trzech stawek. Mowa tutaj o zmianie z odpowiednio 22% na 23%, 5% na 7% oraz 3% na 5%.

Źródła:

1. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug/art-5/

2. https://www.arslege.pl/stawki-podatku/k76/a20181/

3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102471652

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły
Vindix
03.04.2020
Vindix wzywa do zapłaty długu? Zobacz, jak się bronić!
Vindix – co to jest? Vindix jako firma windykacyjna skupia się przede wszystkim na zakupach portfeli wierzytelności na własny rachunek. Dlatego też, jak możemy przeczytać na stronie firmowej Vindix, spółka oferuje kompleksowe usługi windykacyjne na każdym etapie prowadzenia postępowania. Do usług znajdujących się w portfolio Vindix zalicza się także budowa strategii windykacyjnej, wycena wierzytelności oraz […]
02.04.2020
BEST – czym się zajmuje i jak traktuje dłużników?
BEST – co to za firma? BEST S.A. to jeden z największych podmiotów windykacyjnych, działających na polskim rynku. Firma założona została w 1994 roku i początkowo funkcjonowała pod nazwą BEST Przedsiębiorstwo Handlowe S.A. Zajmowała się wówczas sprzedażą ratalną i doradztwem w zakresie pośrednictwa kredytowego. W 2002 roku firma BEST przeszła zmiany reorganizacyjne, których pokłosiem było […]
Ranking chwilówek
02.04.2020
Ranking chwilówek – kwiecień 2020. Najlepsze pożyczki online
Pożyczki pozabankowe cieszą się dużą popularnością wśród konsumentów jako wygodne i szybko dostępne źródło wsparcia finansowego. Poszukując najlepszej oferty, warto skorzystać z zestawień gromadzących tylko te, które zasługują na zaufanie konsumenta. Przedstawiamy nasz najnowszy ranking chwilówek, który pozwoli szybko znaleźć bezpieczne pożyczki. Ranking chwilówek – kwiecień 2020 Chwilówki online cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów na przestrzeni […]
02.04.2020
Arvato do mnie wydzwania. Co robić?
Arvato – co to za firma? Arvato Financial Solutions to międzynarodowa firma windykacyjna świadcząca m.in. takie usługi jak monitoring płatności, windykacja należności, skup wierzytelności czy globalna platforma windykacyjna. Polski oddział firmy mieści się w Poznaniu. Arvato Polska obsługuje m.in. klientów z sektora finansowego, w tym tak znanych pożyczkodawców jak Hapipożyczki, MoneyMan czy Vivus. Podmiot ten […]
Ranking pożyczek ratalnych: luty 2020. Najlepsze pożyczki na raty
02.04.2020
Ranking pożyczek ratalnych: kwiecień 2020. Najlepsze pożyczki na raty
Legitymując się dowodem osobistym i spełniając niewygórowane kryteria, można otrzymać pozabankowe pożyczki na raty. Są to pożyczki długoterminowe, gdyż suma do spłaty zostaje rozłożona na dłuższy czas. To atrakcyjna alternatywa dla kredytów bankowych. Brak wystarczającej gotówki na większe wydatki to nie koniec świata. Jak widać, pozabankowe pożyczki ratalne na kwiecień nie kosztują tak wiele, jak przed […]
pozyczki prywatne
01.04.2020
Pożyczki prywatne – czy pożyczka prywatna jest bezpieczna? Opinie
Poza kredytami udzielanymi przez banki oraz pożyczkami, w których specjalizują się profesjonalne firmy pozabankowe, leży mroczne królestwo pożyczek prywatnych. Czym charakteryzuje się ten typ finansowania? I najważniejsze – czy pożyczki prywatne są bezpieczne? Przemierzając miasto, możemy natknąć się na karteczki z napisem „prywatne pożyczki od ręki” na tablicach ogłoszeń. Otwierając lokalną gazetę, często ujrzymy dużą […]