Kalkulator VAT – oblicz brutto i netto

Kalkulator VAT

Kalkulator VAT to niezbędne narzędzie każdego przedsiębiorcy, a także osób które muszą często obliczać kwoty brutto z netto i na odwrót. Nasz program pomoże Ci policzyć kwoty zgodnie z wybranym progiem podatku VAT w sposób przejrzysty i całkowicie online.

Kwota:
-
+
Stawka podatku:
Warunek:

Kwota , uwzględniając

to:

Kalkulator VAT – jak działa?

Zasady działania naszego narzędzia do obliczania pożądanych wartości podatku VAT jest bardzo prosta. Oparty jest on na następującym schemacie. Podając dowolną kwotę pieniężną (domyślnie, odpowiadającym wartości w złotówkach), należy wybrać jedną z dostępnych na liście stawek opodatkowania. Nasz kalkulator VAT brutto netto zawiera wszystkie dostępne obecnie w Polsce stawki podatkowe (od 2010 roku), jakie w ramach tej daniny mogą być nałożone na dany towar lub transakcję.

Następnie, należy wybrać dogodny sposób przeliczenia podanej kwoty. Do wyboru uzyskujemy przeliczenie wyjściowej wartości z wymiaru brutto (wartość z wliczonym podatkiem) na netto (wartość z odliczonym podatkiem). Ponadto, można też dokonać obliczenia w przeciwnym kierunku, tzw. z wartości netto na brutto. Co dalej? Pozostaje już tylko kliknąć czerwony przycisk „oblicz”, który po dokonaniu błyskawicznej kalkulacji pokaże nam oczekiwaną wartość. Wyrażana jest ona z dokładnością do części setnych, czyli do drugiego miejsca po przecinku.

Darmowe konto
Tak
? bezwarunkowe zwolnienie przez 24 miesiące z opłat
Promocja
Tak
Nagrody w promocji
1500 zł

59 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Darmowe konto
Tak
? 0 zł za prowadzenie konta na zawsze
Promocja
Tak
? do 2000zł
Nagrody w promocji
do 2000zł
? * 200 zł na start za założenie konta * 200 zł za Księgowość z Żubrem * * do 600 zł zwrotu 3% od kwoty transakcji kartą Mastercard lub przez PeoPay * do 500 zł za umowę o terminal POS * 500 zł za zawarcie pierwszej umowy o kredyt, leasing lub faktoring

69 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opinie:
4,1/5
Darmowe konto
Tak
? Prowadzenie pierwszego konta firmowego
Promocja
Tak
? Nawet 400zł premii za terminal płatniczy
Nagrody w promocji
do 5000 zł

100 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Kalkulator VAT brutto netto – niezbędny dla przedsiębiorców.

Skorzystanie z naszego kalkulatora VAT może okazać się bardzo przydatne w wielu okolicznościach i przysłużyć się różnym osobom. Dlaczego to narzędzie jest tak uniwersalne? Przedstawiamy przykładowe sytuacje, w których za jego pomocą można uzyskać wartościowe informacje.

 • Przedsiębiorca chcący poznać jaką część i kwotę sumy pieniężnej, którą musi zapłacić, stanowi podatek w określonej stawce.
 • Przedsiębiorca, który chce zobaczyć ile nieopodatkowana kwota będzie wynosić po doliczeniu należnego podatku VAT w określonej stawce.
 • Prowadzący firmę lub przedsiębiorstwo, którzy chcą obliczyć kwotę zarobku ze sprzedaży danej usługi już po odjęciu podatku VAT.
 • Przedsiębiorca lub kontrahent, który chce obliczyć wartość kwoty transakcji np. z podatkiem VAT, gdy podana została tylko wartość netto.
 • Konsument chcący zobaczyć, jaką część wartości danego towaru stanowi podatek VAT.

Kalkulator VAT jest zatem wyjątkowo wszechstronnym sposobem na rozwianie wszelkich wątpliwości związanych z podatkiem VAT. Te często pojawiają się szczególnie w przypadku przytoczonych wyżej sytuacji dotyczących przedsiębiorców lub kontrahentów, którzy mogą nie być pewni co do dokładnej wartości sumy brutto/netto, gdy np. napotykają się tylko na jedną wartość. Kalkulator pozwala zaoszczędzić czas na dokonywaniu samodzielnych obliczeń. Ponadto, niweluje też ryzyko pomyłki lub nieuzyskania precyzyjnej kwoty. Pożądana wartość podawana jest błyskawicznie i z należytą dokładnością oraz precyzją.

Czym jest VAT?

Pod pojęciem podatku VAT kryje się nic innego, jak skrót od anglojęzycznego „podatek od wartości dodanej„, czyli Value Added Tax. Wprowadzony po raz pierwszy w latach 60. we Francji, do Polskiego prawa zawitał w 1993 roku. Jest to danina, która pobierana jest w procentowym ujęciu od wartości tytułowych towarów i usług. Co za tym idzie, podatkiem VAT obłożeni są zarówno konsumenci, jak i usługodawcy oraz kontrahenci.

Jak jest naliczany podatek VAT?

W związku z tym, że podatek VAT obejmuje wspomniane towary i usługi wraz z oferującymi je usługodawcami (sprzedawcami), to naliczany jest on w bardzo szczegółowym ujęciu. Jak wiadomo, proces produkcji lub tworzenia danych usług jest bardzo złożony. Coś, co kupujemy powstaje z innych towarów, które też ktoś musi wyprodukować/dostarczyć i sprzedać, za co również naliczany jest podatek VAT. Przykładowo, osoba produkująca meble musi zapłacić VAT nie tylko sprzedając je sklepowi meblowemu, ale i za drewno, tapicerkę i inne rzeczy wykorzystywane do produkcji, których nie wytwarza samodzielnie, a które są tzw. wartością dodaną. Kupując je od kontrahenta, również na rzecz skarbu państwa musi zostać odprowadzony podatek VAT.

Naliczanie podatku VAT – dwa sposoby

Podatek VAT naliczany jest w procentowym ujęciu od wartości towaru, a sposób, w jaki się go płaci jest uzależniony od poniższych okoliczności.

 • Jeżeli mowa o przedsiębiorcy, to płaci on w zależności od wartości netto sprzedaży. Opłaca się go oddzielnie, wymagając inicjatywy i działań przedsiębiorcy. Jeżeli wydatek obciążony podatkiem VAT ma związek z działalnością np. gospodarczą, to można go całkowicie lub częściowo odliczyć. Spłata odbywa się pod postacią tzw. deklaracji VAT, którą zazwyczaj składa się np. co miesiąc.
 • Jeżeli mowa o konsumentach, to podatek VAT naliczany jest automatycznie od wartości towaru w ustalonej stawce i doliczany do jego wartości. Tym samym, kupując coś w sklepie, konsument automatycznie płaci podatek, ponieważ podana cena obejmuje już wliczony podatek. Zasada ta występuje w Polsce, choć na świecie nie jest regułą. Np. Stanach Zjednoczonych wartość podatku podaje się oddzielnie, niekiedy dopiero przy finalizowaniu płatności.

Podsumowując. W kontekście usługodawców i przedsiębiorców mowa o podatku należnym. Nie jest on naliczany automatycznie i przedsiębiorca w określonych sytuacjach musi go wpłacić na rzecz urzędu skarbowego w momencie np. otrzymania faktury. Jeżeli z kolei mówimy o konsumentach, to jest to tzw. podatek naliczony. Jak wspomniano wyżej, nie trzeba go opłacać, ponieważ jest on już wliczony w wartość towaru.

Co podlega podatkowi VAT?

Zasady związane z rodzajem towarów i usług, jakie podlegają podatkowi VAT, określa tzw. ustawa o VAT, a konkretniej – artykuł 51. Mówi się tutaj o „czynnościach”, które są opodatkowane omawianą daniną. Poznajmy je.

 1. Dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium Polski w sposób odpłatny.
 2. Eksportowanie towarów na rynki zagraniczne.
 3. Import zagranicznych towarów na polski rynek, co ustawa uściśla jako „przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego”.
 4. Podatek obejmuje także towary objęte tzw. remanentem likwidacyjnym.
 5. Prawo mówi także o tzw. wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.
 6. Ostatni punkt określa jeszcze tzw. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.’

Omawiane zapisy ustawy o VAT obejmują zatem przede wszystkim wspomniane wcześniej przykładowe okoliczności oraz inne, stosunkowo rzadsze sytuacje.

Kalkulator VAT – jak ustalić podstawę, jakiej się podlega przy opodatkowaniu?

Ustalenie podstawy opodatkowania jest proste i polega na prostym założeniu, jakie przyjęto przy konstruowaniu tego powszechnie spotykanego dziś w wielu krajach świata podatku. Podstawą do opodatkowania jest wszystko, co jest zapłatą dla dostawcy towaru i usługi w ramach sprzedaży. Dolicza się do tego także subwencje, dotacje oraz inne podobne dopłaty, które wpływają na ostateczną cenę sprzedawanego towaru.

Należy zatem pamiętać, że jeżeli towar, jaki zostaje przez kogoś zakupiony (przez innego przedsiębiorcę lub już bezpośrednio przez konsumenta), należy pamiętać o tym, co powiększa podstawę opodatkowania. Zalicza się do tego wszelkie podatki, cła i wszystkie inne opłaty poza podatkiem VAT. Mówiąc o kosztach powiększających podstawę opodatkowania, trzeba też pamiętać o np. kosztach transportu towaru, opakowania, prowizjach, ubezpieczeniach i wielu innych.

Mowa tutaj głównie o sektorze przedsiębiorstw. Firmy, które działają na tzw. zasadzie zależności, czyli opierając swoją działalność na korzystaniu z usług innych firm (poddostawców), muszą pamiętać, że podstawa do podatku VAT musi być odpowiednio obliczona. Sama wartość towaru to nie wszystko, w końcu nałożone są na niego różne opłaty i z ich np. dostawą wiążą się różne koszty.

Progi VAT – jakie stawki obecnie obowiązują?

Jak wiadomo, VAT VAT-owi nierówny. Regulująca tę kwestię, przytoczona wcześniej, ustawa o VAT, określa różne tzw. stawki VAT, które przyjmują zróżnicowane wartości. To, jakim progiem VAT jest się objętym, określa artykuł 41. ustawy o VAT2. Prawo regulujące zasady naliczania omawianego podatku, a także to, kto jest nim objęty i jakie stawki obowiązują, w aktualnej formie obowiązuje od grudnia 2010 roku. To wtedy weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług3.

Co za tym idzie, obecnie należy wyodrębnić następujące stawki VAT, jakie obowiązują.

 • 23%
  To podstawowa stawka podatku VAT, która dotyczy wszystkiego, wobec czego nie przyjęto dedykowanych, niżej wymienionych wyjątków.
 • 8%
  Pierwsza stawka obniżona dotyczy szeroko pojętej branży budowlanej i usług, jakie świadczy wobec innych podmiotów. Poza remontami, budowami itp., dotyczy także sektora gastronomicznego.
 • 5%
  Kolejna obniżona stawka obejmuje książki i specjalistyczną prasę. Ponadto, dotyczy ona także produktów rolnych.
 • 0%
  Ostatnia, tzw. zerowa stawka VAT, dotyczy tzw. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a także eksportu towarów.

Warto dodać, że nasz kalkulator VAT brutto-netto obejmuje nie tylko wszystkie wyżej wspomniane stawki. Ponadto, zawarliśmy w nim także poprzednie stawki VAT sprzed zmiany przepisów w 2010 roku. Tym samym, można np. porównać jakie zmiany przyniosła podwyżka pierwszych trzech stawek. Mowa tutaj o zmianie z odpowiednio 22% na 23%, 5% na 7% oraz 3% na 5%.

Źródła:

1. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug/art-5/

2. https://www.arslege.pl/stawki-podatku/k76/a20181/

3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102471652

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.8/5 - (5 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Porównywarka ofert
Porównaj ()