Kalkulator VAT – oblicz brutto i netto

Kalkulator VAT

Kalkulator VAT to niezbędne narzędzie każdego przedsiębiorcy, a także osób które muszą często obliczać kwoty brutto z netto i na odwrót. Nasz program pomoże Ci policzyć kwoty zgodnie z wybranym progiem podatku VAT w sposób przejrzysty i całkowicie online.

Kwota:
-
+
Stawka podatku:
Warunek:

Kwota , uwzględniając

to:

Jak obliczyć VAT z naszym kalkulatorem?

Oto krok po kroku, jak korzystać z narzędzia do obliczania wartości podatku VAT:

 1. Wprowadź kwotę: Rozpocznij od wpisania kwoty pieniężnej, na której chcesz obliczyć podatek VAT. Kwota ta powinna być domyślnie podana w złotówkach.
 2. Wybierz stawkę VAT: Z listy dostępnych stawek opodatkowania, wybierz stawkę VAT, która ma być zastosowana do obliczeń. Stawki te mogą różnić się w zależności od rodzaju towaru lub transakcji.
 3. Określ rodzaj przeliczenia: Zdecyduj, czy chcesz przeliczyć kwotę z wartości brutto na netto, czyli wartość produktu bez podatku VAT, czy w przeciwnym kierunku, z netto na brutto, czyli wartość produktu z doliczonym podatkiem VAT.
 4. Przyciśnij oblicz: Po wybraniu odpowiednich opcji, kliknij czerwony przycisk „oblicz”. Narzędzie przeprowadzi szybkie obliczenia i wyświetli wynik.
 5. Sprawdź wynik: Otrzymany wynik będzie wyrażony z dokładnością do części setnych, co oznacza, że będziesz mógł zobaczyć kwotę podatku VAT do drugiego miejsca po przecinku. Zapewnia to precyzyjne obliczenie wartości podatku należnego lub brutto.

Czym jest VAT?

Pod pojęciem podatku VAT kryje się nic innego, jak skrót od anglojęzycznego „podatek od wartości dodanej„, czyli Value Added Tax. Wprowadzony po raz pierwszy w latach 60. we Francji, do Polskiego prawa zawitał w 1993 roku. Jest to danina, która pobierana jest w procentowym ujęciu od wartości tytułowych towarów i usług. Co za tym idzie, podatkiem VAT obłożeni są zarówno konsumenci, jak i usługodawcy oraz kontrahenci.

Naliczanie podatku VAT – dwa sposoby

Podatek VAT naliczany jest w procentowym ujęciu od wartości towaru, a sposób, w jaki się go płaci, jest uzależniony od poniższych okoliczności:

 • Jeżeli mowa o przedsiębiorcy, to płaci on w zależności od wartości netto sprzedaży. Opłaca się go oddzielnie, wymagając inicjatywy i działań przedsiębiorcy. Jeżeli wydatek obciążony podatkiem VAT ma związek z działalnością np. gospodarczą, to można go całkowicie lub częściowo odliczyć. Spłata odbywa się pod postacią tzw. deklaracji VAT, którą zazwyczaj składa się np. co miesiąc.
 • Jeżeli mowa o konsumentach, to podatek VAT naliczany jest automatycznie od wartości towaru w ustalonej stawce i doliczany do jego wartości. Tym samym, kupując coś w sklepie, konsument automatycznie płaci podatek, ponieważ podana cena obejmuje już wliczony podatek. Zasada ta występuje w Polsce, choć na świecie nie jest regułą. Np. Stanach Zjednoczonych wartość podatku podaje się oddzielnie, niekiedy dopiero przy finalizowaniu płatności.

W kontekście usługodawców i przedsiębiorców mowa o podatku należnym. Nie jest on naliczany automatycznie i przedsiębiorca w określonych sytuacjach musi go wpłacić na rzecz urzędu skarbowego w momencie np. otrzymania faktury.

Jeżeli z kolei mówimy o konsumentach, to jest to tzw. podatek naliczony. Jak wspomniano wyżej, nie trzeba go opłacać, ponieważ jest on już wliczony w wartość towaru.

Co podlega podatkowi VAT?

Zasady związane z rodzajem towarów i usług, jakie podlegają podatkowi VAT, określa tzw. ustawa o VAT, a konkretniej – artykuł 51. Mówi się tutaj o „czynnościach”, które są opodatkowane omawianą daniną. Poznajmy je.

 1. Dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium Polski w sposób odpłatny.
 2. Eksportowanie towarów na rynki zagraniczne.
 3. Import zagranicznych towarów na polski rynek, co ustawa uściśla jako „przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego”.
 4. Podatek obejmuje także towary objęte tzw. remanentem likwidacyjnym.
 5. Prawo mówi także o tzw. wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.
 6. Ostatni punkt określa jeszcze tzw. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.’

Omawiane zapisy ustawy o VAT obejmują zatem przede wszystkim wspomniane wcześniej przykładowe okoliczności oraz inne, stosunkowo rzadsze sytuacje.

Kalkulator VAT – jak ustalić podstawę, jakiej się podlega przy opodatkowaniu?

Ustalenie podstawy opodatkowania jest proste i polega na prostym założeniu, jakie przyjęto przy konstruowaniu tego powszechnie spotykanego dziś w wielu krajach świata podatku. Podstawą do opodatkowania jest wszystko, co jest zapłatą dla dostawcy towaru i usługi w ramach sprzedaży. Dolicza się do tego także subwencje, dotacje oraz inne podobne dopłaty, które wpływają na ostateczną cenę sprzedawanego towaru.

Należy zatem pamiętać, że jeżeli towar, jaki zostaje przez kogoś zakupiony (przez innego przedsiębiorcę lub już bezpośrednio przez konsumenta), należy pamiętać o tym, co powiększa podstawę opodatkowania. Zalicza się do tego wszelkie podatki, cła i wszystkie inne opłaty poza podatkiem VAT. Mówiąc o kosztach powiększających podstawę opodatkowania, trzeba też pamiętać o np. kosztach transportu towaru, opakowania, prowizjach, ubezpieczeniach i wielu innych.

Mowa tutaj głównie o sektorze przedsiębiorstw. Firmy, które działają na tzw. zasadzie zależności, czyli opierając swoją działalność na korzystaniu z usług innych firm (poddostawców), muszą pamiętać, że podstawa do podatku VAT musi być odpowiednio obliczona. Sama wartość towaru to nie wszystko, w końcu nałożone są na niego różne opłaty i z ich np. dostawą wiążą się różne koszty.

Progi VAT dostępne w naszym kalkulatorze

Jak wiadomo, VAT VAT-owi nierówny. Regulująca tę kwestię, przytoczona wcześniej, ustawa o VAT, określa różne tzw. stawki VAT, które przyjmują zróżnicowane wartości. To, jakim progiem VAT jest się objętym, określa artykuł 41. ustawy o VAT2. Prawo regulujące zasady naliczania omawianego podatku, a także to, kto jest nim objęty i jakie stawki obowiązują, w aktualnej formie obowiązuje od grudnia 2010 roku. To wtedy weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług3.

Co za tym idzie, obecnie należy wyodrębnić następujące stawki VAT, jakie obowiązują.

 • 23%
  To podstawowa stawka podatku VAT, która dotyczy wszystkiego, wobec czego nie przyjęto dedykowanych, niżej wymienionych wyjątków.
 • 8%
  Pierwsza stawka obniżona dotyczy szeroko pojętej branży budowlanej i usług, jakie świadczy wobec innych podmiotów. Poza remontami, budowami itp., dotyczy także sektora gastronomicznego.
 • 5%
  Kolejna obniżona stawka obejmuje książki i specjalistyczną prasę. Ponadto, dotyczy ona także produktów rolnych.
 • 0%
  Ostatnia, tzw. zerowa stawka VAT, dotyczy tzw. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a także eksportu towarów.

Warto dodać, że nasz kalkulator VAT brutto-netto obejmuje nie tylko wszystkie wyżej wspomniane stawki. Ponadto, zawarliśmy w nim także poprzednie stawki VAT sprzed zmiany przepisów w 2010 roku. Tym samym, można np. porównać jakie zmiany przyniosła podwyżka pierwszych trzech stawek. Mowa tutaj o zmianie z odpowiednio 22% na 23%, 5% na 7% oraz 3% na 5%.


Darmowe konto
Tak
? bezwarunkowe zwolnienie przez 24 miesiące z opłat
Promocja
Tak
Nagrody w promocji
1500 zł

87 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opinie:
4,1/5
Darmowe konto
Tak
? Prowadzenie pierwszego konta firmowego
Promocja
Tak
? Nawet 400zł premii za terminal płatniczy
Nagrody w promocji
do 4400 zł

86 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Darmowe konto
Tak
? 0 zł za prowadzenie konta na zawsze
Promocja
Tak
? do 2000 zł
Nagrody w promocji
do 2000 zł
? 300 zł za zawarcie umowy nowego rachunku firmowego w trybie zdalnym, do 600 zł zwrotu za transakcje bezgotówkowe kartą debetową Mastercard lub telefonem za pośrednictwem portfeli cyfrowych Google Pay lub Apple Pay z wykorzystaniem karty debetowej Mastercard, do 500 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy Banku Pekao S.A. i przyjęcie określonych w Regulaminie promocji płatności na tym terminalu, 600 zł za zawarcie pierwszej umowy leasingu lub faktoringu lub umowy o kredyt/pożyczkę z gwarancją.

95 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

1. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug/art-5/

2. https://www.arslege.pl/stawki-podatku/k76/a20181/

3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102471652

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.8/5 - (6 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Porównywarka ofert
Porównaj ()