Kalkulator odsetek – policz odsetki ustawowe, podatkowe i inne!

Kalkulator odsetek - policz odsetki ustawowe, podatkowe i inne!

Odsetki to wyjątkowo szerokie pojęcie, które codziennie pojawia się w otaczających nas tematach dotyczących finansów. Towarzyszą one nie tylko zagadnieniom dotyczących kredytów bankowych, ale i kwestiom podatkowym. W tym drugim przypadku, niekiedy pod presją urzędu, istnieje ryzyko pomyłki w obliczeniach. W takich przypadkach, sprawdź nasz kalkulator odsetek.

Świat finansów i związane z nimi zagadnienia otaczają nas z każdej strony. Wystarczy zaciągnięcie niewielkiej pożyczki, kredytu konsumenckiego w banku lub nawet rzucenie okiem na bieżące zeznanie podatkowe, by wpaść w sieć wielu tajemniczych pojęć. Jednym z najczęściej pojawiających się są niewątpliwie odsetki.

Kalkulator odsetek

?odsetki ustawowe to forma odszkodowania za zwłokę w spłacie świadczeń pieniężnych np. pożyczki, wystawionych faktur lub innych zobowiązań
? odsetki podatkowe - zwane również budżetowymi, są to odsetki za nieterminową wpłatę, pobierane od wszystkich podatków i innych należności budżetowych
Kwota zobowiązania
Oprocentowanie
%
Ustalony termin zapłaty
Data faktycznej zapłaty

Zobacz nasz ranking pożyczek:

Ostatnia aktualizacja: 27 Marca 2020
Ranking tworzony według najczęściej udzielanych pożyczek
zobacz opinie
500-3500 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Nie
Pierwsza pożyczka gratis
6000 zł
Maks. kolejna pożyczka
21-75 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
zobacz opinie
200-5000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Nie
Pierwsza pożyczka gratis
15000 zł
Maks. kolejna pożyczka
20-75 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
zobacz opinie
300-3000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Nie
Pierwsza pożyczka gratis
6000 zł
Maks. kolejna pożyczka
21-75 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
zobacz opinie
1000-60000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Nie
Pierwsza pożyczka gratis
60000 zł
Maks. kolejna pożyczka
25-70 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
zobacz opinie
300-3000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Tak
Pierwsza pożyczka gratis
5000 zł
Maks. kolejna pożyczka
20-70 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
zobacz opinie
200-3100 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Tak
Pierwsza pożyczka gratis
7000 zł
Maks. kolejna pożyczka
20-75 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
zobacz opinie
100-2000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Tak
Pierwsza pożyczka gratis
5000 zł
Maks. kolejna pożyczka
21-75 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
zobacz opinie
100-1500 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Tak
Pierwsza pożyczka gratis
4000 zł
Maks. kolejna pożyczka
20-72 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
zobacz opinie
100-10000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Nie
Pierwsza pożyczka gratis
40000 zł
Maks. kolejna pożyczka
18-99 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
zobacz opinie
1500-10000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Tak
Pierwsza pożyczka gratis
10000 zł
Maks. kolejna pożyczka
22-70 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
zobacz opinie
200-5000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Nie
Pierwsza pożyczka gratis
12000 zł
Maks. kolejna pożyczka
20-75 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
zobacz opinie
300-2500 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Tak
Pierwsza pożyczka gratis
5000 zł
Maks. kolejna pożyczka
22-75 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
zobacz opinie
100-3000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Tak
Pierwsza pożyczka gratis
7500 zł
Maks. kolejna pożyczka
19-78 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
100-25000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Nie
Pierwsza pożyczka gratis
40000 zł
Maks. kolejna pożyczka
18-99 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
zobacz opinie
500-1000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Tak
Pierwsza pożyczka gratis
8000 zł
Maks. kolejna pożyczka
18-99 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
zobacz opinie
100-1000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Nie
Pierwsza pożyczka gratis
5000 zł
Maks. kolejna pożyczka
20-76 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
zobacz opinie
100-1000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Nie
Pierwsza pożyczka gratis
4000 zł
Maks. kolejna pożyczka
20-76 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
zobacz opinie
500-3000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Nie
Pierwsza pożyczka gratis
3000 zł
Maks. kolejna pożyczka
18-70 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «

Kalkulator odsetek – co to jest i jaki jest jego cel?

Pod pojęciem kalkulatora odsetek kryje się nic innego jak wygodne narzędzie do obliczania wysokości odsetek z uwzględnieniem trzech okoliczności.

  • Kalkulator odsetek ustawowych – kolejną funkcją przygotowanego przez nas kalkulatora jest liczenie odsetek ustawowych. Jest to usankcjonowane prawem odszkodowanie za zwłokę w spłacie wierzytelności. Mają zastosowanie w wielu dziedzinach a ich zaletą jest to, że na wierzycielu nie ciąży obowiązek udowodnienia, że opóźnienie w spłacie przyniosło mu straty. Aby obliczyć odsetki ustawowe, wystarczy wybrać odpowiednią opcję w kalkulatorze, wpisać kwotę, odpowiednie terminy i kliknąć „oblicz”. Kwota należności zostanie natychmiast wyświetlona
  • Kalkulator odsetek podatkowych – jest to wygodny kalkulator, który pomoże w szybki i wygodny sposób wykonać wszystkie niezbędne obliczenia związane z zaległościami podatkowymi i wiążącymi się z tym odsetkami. Im bardziej odkładamy spłacenie należności tym więcej przyjdzie nam zapłacić odsetek za zwłokę. Niezależnie od tego, czy przychodzi nam płacić odsetki od VAT czy jakiegokolwiek innego podatku.
  • Kalkulator odsetek – jeżeli chcesz obliczyć jakikolwiek inny rodzaj odsetek, wystarczy wybrać odpowiednią opcję i wypełnić pola. Aby prawidłowo skorzystać z kalkulatora, wystarczy znać oprocentowanie, jakie dotyczy naszej wierzytelności oraz kwotę. Poza tym należy wpisać termin zapłaty ujęty w umowie oraz faktyczny, planowany termin spłaty zadłużenia, a następnie obliczyć wartość odsetek. Wszystko odbywa się błyskawicznie i otrzymujemy wartość odsetek.

Kalkulator odsetek działa na podstawie prostego algorytmu, który w szybki i precyzyjny sposób przedstawia dokładną kwotę zaległości z tytułu odsetek, jaka aktualnie ciąży na konsumencie. Warto korzystać z tego typu narzędzi, ponieważ pozwalają one w dokładny sposób poznać finansową sytuację związaną z danym zobowiązaniem. W przypadku kredytu, dzięki kalkulatorowi można dokładnie sprawdzić ile płacimy bankowi z tytułu odsetek za to, że udzielił on nam kredytu.

W przypadku zobowiązań, kalkulator pozwala z kolei sprawnie sprawdzić to, do jakiej kwoty narosły zaległości finansowe. W przypadku odsetek, ich wysokość rośnie każdego dnia. Precyzyjność i trzymanie ręki na pulsie jest tutaj zatem kluczowe!

Odsetki – najważniejsze informacje

Przedstawiając już funkcjonalności naszego kalkulatora, pora na obszerne scharakteryzowanie zagadnienia związanego z odsetkami. Znaczenie tego terminu, stroniąc od słownikowych zawiłych definicji, można przedstawić jako określoną należność za używanie danego kapitału. Odsetki nalicza się w formie procentowej. Sposób dokonywania tej kalkulacji podlega prawnym lub wewnętrznym regulacjom – w zależności od rodzaju odsetek.

Jakie podstawowe rodzaje odsetek wyróżniamy?

Pierwszym rodzajem odsetek, który pojawił się w kalkulatorze, są odsetki ustawowe. Zasady i sposób ich naliczania regulowany jest od stycznia 2016 roku przez obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości. Do końca 2015 roku kompetencje te realizowały rozporządzenia Rady Ministrów1 . Obecnie, przepisy określają trzy podkategorie odsetek ustawowych . Pierwsza to odsetki należne od sumy pieniężnej. Druga, odsetki ustawowe za opóźnienie2. Trzecia, odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych. Odsetki ustawowe mają przede wszystkim jeden ważny cel. Poza zrekompensowaniem wierzycielowi kosztów odzyskania wierzytelności, mają one też zadośćuczynić za okres oczekiwania na uregulowanie należności.

Drugim rodzajem odsetek, jaki wyróżniamy, są z kolei odsetki umowne. Związane one są bezpośrednio z zasadą swobody zawierania umów. W ten sposób, strony uczestniczące w transakcji mogą ustalić między sobą własny, wewnętrzny rodzaj odsetek. W ten sposób, ich wysokość i sposób naliczania może zostać uregulowany drogą obupolnych ustaleń, choć ograniczenia wyznacza tutaj Kodeks cywilny. Odsetki umowne są równe sumie aktualnej stopy referencyjnej (1%) + 5,5%, czyli 6,5%, Maksymalne odsetki umowne, podobnie jak ustawowe wynoszą zaś 13% 3. Ulegają one stałym zmianom, dlatego następujący przykład ma jedynie na celu naświetlić sposób, w jaki działa wspomniany zapis prawny.

Warto dodać, że jeżeli strony ustalą między sobą wyższe oprocentowanie, to jest to nielegalne i domyślnie za obowiązującą wysokość oprocentowania uznaje się maksymalną, dowolną prawnie wartość.

Odsetki kapitałowe

Przedstawiając już dwa, najważniejsze sposoby na rozróżnienie istniejących odsetek, pora szczegółowo scharakteryzować najpopularniejsze przykłady dziedzin, w jakich odsetki mogą się pojawić. Pierwszym są oczywiście odsetki kapitałowe. Choć nie jest to pojęcie występujące prawnie, to cieszy się ono powszechną popularnością w języku codziennym i w dobry sposób oddają istotę zagadnienia. Spotykamy się z nimi zawsze przy korzystaniu np. z kredytów bankowych. Te zobowiązania finansowe w końcu poza korzyściami dla konsumenta, w naturalny sposób, muszą też w odpowiedni sposób nieść zysk dla udzielających ich instytucji.

Odsetki kapitałowe pozwalają na czerpanie zysku z usług udzielania kredytów. Ich wysokość jest ściśle uzależniona od wielu czynników. Poza kwotą kredytu, znaczenie ma też okres kredytowania i inne koszty dodatkowe związane z udzieleniem kredytu, jak np. wykupienie ubezpieczenia.

Odsetki kapitałowe mogą też dotyczyć pożyczek pozabankowych, a ponadto pożyczek prywatnych. Z uwzględnieniem przepisów związanych z maksymalną wysokością oprocentowania, zobowiązania zawierające takie należności mogą udzielać różne podmioty między sobą. Szczegóły związane z naliczaniem odsetek muszą być zawarte na umowie w sposób precyzyjny i przejrzysty, aby kwestia ta nie budziła żadnych późniejszych wątpliwości.

Odsetki podatkowe

Innym popularnym rodzajem odsetek są tzw. odsetki podatkowe. Inaczej niż w przypadku odsetek kapitałowych, pełnią one funkcję swoistej kary za nieterminowe uregulowanie danej należności podatkowej. Konsekwencje tego typu opóźnień mogą być bardzo dotkliwe, dlatego warto znać stosunek prawa do kwestii i zasad związanych z naliczaniem odsetek podatkowych.

Podstawowym zapisem związanym z odsetkami podatkowymi jest zasada, że ich wysokość jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego5. Podstawowa wartość to nie mniej niż 8%. Jak wspomniano już przy opisie odsetek ustawowych, wartości te ustala Narodowy Bank Polski.

Z powodu zmian w przepisach w styczniu 2016 roku, wszystkie odsetki powstałe od tego czasu objęte są obniżoną stawką odsetek6. Wynosi ona połowę stawki podstawowej, czyli w 2020 roku – 8%. Warunkiem tutaj jest złożenie korekty deklaracji podatkowej w czasie do 6 miesięcy (pół roku) od dnia upłynięcia terminu deklaracji. Trzeba to zrobić samodzielnie bez udziału organu podatkowego. Ponadto, należy zapłacić wszelkie należne środki w czasie do 7 dni (tygodnia) od złożenia korekty podatkowej.

Ponadto, prawo przewiduje jeszcze obniżoną stawkę odsetek  za zwłokę od zaległości podatkowych w wysokości 50% (4%) i 75% (6%). Stosuje się je na podstawie określonych przypadków określonych w Prawie celnym7 .

Odsetki za opóźnienie w spłacie

Z zaciąganiem zobowiązań wiążą się nie tylko odsetki będące rekompensatą kosztów i działań związanych z prowadzeniem usługi. Umowa udzielenia zarówno kredytu bankowego, jak i pożyczki w firmie pozabankowej, musi zawierać też fragment dotyczący okoliczności związanych z niewywiązaniem się zawartych ustaleń. W ten sposób rozumiemy oczywiście niespłacenie całej kwoty zobowiązania lub danej raty w obowiązującym w umowie terminie.

W przypadku opóźnień w spłacie, odsetki są zazwyczaj naliczane od pierwszego dnia po upłynięciu terminu spłaty należności. Z tego względu, odsetki za opóźnienia w spłacie mogą być w dłuższej perspektywie niezwykle dotkliwe dla konsumenta. Ich wysokość rośnie z każdym dniem w sposób proporcjonalny do czasu, jaki mija od dnia spłaty. W przypadku opóźnień, warto podjąć działania w kierunku spłaty jak najszybciej i obliczenia, na jakie pozwala kalkulator odsetek, traktować jako informację krótkotrwałą. Kolejnego dnia w końcu, dług z tytułu odsetek będzie już inny – większy.

Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych

Ostatnim pojęciem wchodzącym w skład obszernego zagadnienia odsetek są odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych. To jeden z trzech rodzajów odsetek wymienionych w obecnie obowiązujących przepisach dotyczących odsetek ustawowych. Warto zaznaczyć, że ten aspekt poruszony w przepisach dotyczy tylko relacji między profesjonalnymi podmiotami handlowymi. Przykładowo, poprzez pojęcie odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych rozumiemy np. relacje między hurtownią towaru a sklepem spożywczym.

Wspomniane podmioty od strony formalnej muszą mieć status przedsiębiorców, czyli podmiotami prowadzącymi legalną i zarejestrowaną działalność gospodarczą. Przepisy obejmują tylko takie transakcje, które dokonywane są między podmiotami w związku z ich działalnością i nie mogą one poza te ramy wykraczać.

Podobnie jak w przypadku innych odsetek ustawowych, wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych odpowiada aktualnej stopie referencyjnej w transakcjach handlowych. Ustala ją Narodowy Bank Polski, a aktualną wysokość ogłosić musi Minister Rozwoju8. W marcu 2020 roku wysokość tego oprocentowania wynosi 9,0%.

Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych działają na podobnym schemacie, co wyżej wspomniane zwyczajne odsetki za opóźnienia w spłacie. Mogą one być naliczane już od pierwszego dnia zaległości w spłacie. Ich wysokość rośnie zatem proporcjonalnie do czasu opóźnienia. Im dłużej wierzyciel ich nie spłaca – tym dotkliwsza będzie kara za nieterminowe wywiązanie się z obowiązku zapłaty.

Źródła:

1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByKeyword.xsp?key=odsetki%20ustawowe

2. https://www.arslege.pl/odsetki-za-opoznienie-w-spelnianiu-swiadczen-pienieznych/k9/a5019/

3. https://www.rp.pl/Firma/304209984-Obliczanie-odsetek-Wazna-jest-teraz-stopa-referencyjna-NBP.html

4. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

5. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20160000020

6. https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/kalkulatory/kalkulator-odsetek-za-zwloke-od-zaleglosci-podatkowych-oraz-oplaty-prolongacyjnej/-/asset_publisher/C7ki/content/obnizona-stawka-odsetek-za-zwloke-do-zaleglosci-podatkowych-powstalych-od-01-01-2016-r

7. https://www.lexlege.pl/prawo-celne/art-65/

8. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20180000671

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły
Vindix
03.04.2020
Vindix wzywa do zapłaty długu? Zobacz, jak się bronić!
Vindix – co to jest? Vindix jako firma windykacyjna skupia się przede wszystkim na zakupach portfeli wierzytelności na własny rachunek. Dlatego też, jak możemy przeczytać na stronie firmowej Vindix, spółka oferuje kompleksowe usługi windykacyjne na każdym etapie prowadzenia postępowania. Do usług znajdujących się w portfolio Vindix zalicza się także budowa strategii windykacyjnej, wycena wierzytelności oraz […]
02.04.2020
BEST – czym się zajmuje i jak traktuje dłużników?
BEST – co to za firma? BEST S.A. to jeden z największych podmiotów windykacyjnych, działających na polskim rynku. Firma założona została w 1994 roku i początkowo funkcjonowała pod nazwą BEST Przedsiębiorstwo Handlowe S.A. Zajmowała się wówczas sprzedażą ratalną i doradztwem w zakresie pośrednictwa kredytowego. W 2002 roku firma BEST przeszła zmiany reorganizacyjne, których pokłosiem było […]
Ranking chwilówek
02.04.2020
Ranking chwilówek – kwiecień 2020. Najlepsze pożyczki online
Pożyczki pozabankowe cieszą się dużą popularnością wśród konsumentów jako wygodne i szybko dostępne źródło wsparcia finansowego. Poszukując najlepszej oferty, warto skorzystać z zestawień gromadzących tylko te, które zasługują na zaufanie konsumenta. Przedstawiamy nasz najnowszy ranking chwilówek, który pozwoli szybko znaleźć bezpieczne pożyczki. Ranking chwilówek – kwiecień 2020 Chwilówki online cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów na przestrzeni […]
02.04.2020
Arvato do mnie wydzwania. Co robić?
Arvato – co to za firma? Arvato Financial Solutions to międzynarodowa firma windykacyjna świadcząca m.in. takie usługi jak monitoring płatności, windykacja należności, skup wierzytelności czy globalna platforma windykacyjna. Polski oddział firmy mieści się w Poznaniu. Arvato Polska obsługuje m.in. klientów z sektora finansowego, w tym tak znanych pożyczkodawców jak Hapipożyczki, MoneyMan czy Vivus. Podmiot ten […]
Ranking pożyczek ratalnych: luty 2020. Najlepsze pożyczki na raty
02.04.2020
Ranking pożyczek ratalnych: kwiecień 2020. Najlepsze pożyczki na raty
Legitymując się dowodem osobistym i spełniając niewygórowane kryteria, można otrzymać pozabankowe pożyczki na raty. Są to pożyczki długoterminowe, gdyż suma do spłaty zostaje rozłożona na dłuższy czas. To atrakcyjna alternatywa dla kredytów bankowych. Brak wystarczającej gotówki na większe wydatki to nie koniec świata. Jak widać, pozabankowe pożyczki ratalne na kwiecień nie kosztują tak wiele, jak przed […]
pozyczki prywatne
01.04.2020
Pożyczki prywatne – czy pożyczka prywatna jest bezpieczna? Opinie
Poza kredytami udzielanymi przez banki oraz pożyczkami, w których specjalizują się profesjonalne firmy pozabankowe, leży mroczne królestwo pożyczek prywatnych. Czym charakteryzuje się ten typ finansowania? I najważniejsze – czy pożyczki prywatne są bezpieczne? Przemierzając miasto, możemy natknąć się na karteczki z napisem „prywatne pożyczki od ręki” na tablicach ogłoszeń. Otwierając lokalną gazetę, często ujrzymy dużą […]