Generator numerów PESEL, NIP, REGON i dowodu osobistego

Generator danych

Generator numeru PESEL

Generator numeru NIP

Generator numeru REGON

Generator numeru dowodu osobistego

Generator numeru karty kredytowej

Generator numeru IBAN

W dobie intensywnego rozwoju usług internetowych, dane osobowe konsumentów trafiają do sieciowego obiegu częściej, niż kiedykolwiek wcześniej. O podanie poufnych numerów identyfikacyjnych proszą platformy z filmami, sklepy internetowe, portale ogłoszeniowe, a także aplikacje mobilne. Istnieją jednak sytuacje, w których można uniknąć obowiązku dzielenia się wrażliwymi danymi, jak PESEL, numer karty kredytowej czy numer NIP. W celu jej ochrony powstał nasz generator danych!

Generator danych: PESEL, REGON, Karty kredytowej:

Dane osobowe i to jedne z tych osobistych informacji na temat każdego człowieka, które powinny być objęte szczególną ochroną. Bynajmniej nie chodzi tutaj o samą prywatność, lecz przede wszystkim o elementarne zasady bezpieczeństwa. Unikalne elementy tworzące tożsamość w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo.

O ile samo imię i nazwisko, szczególnie pospolite, nie jest zbyt łakomym kąskiem dla panoszących się po sieci oszustów, to w zestawieniu z adresem i którymś z unikalnych numerów, może stanowić prostą drogę do oszustwa. Mowa tutaj zarówno o niepowtarzalnym, nadawanym przy narodzinach, numerze PESEL, jak i o numerze karty kredytowej, dowodu osobistego i wiele innych. To wrażliwe dane, które wpadając w niepowołane ręce mogą wyrządzić konsumentowi poważne szkody. Niekiedy, sami wyrażamy na to nieświadomie zgodę! Jak się chronić?

Chroń swoje dane osobowe

Za pomocą środków masowego przekazu regularnie usłyszeć można doniesienia medialne na temat różnego rodzaju wyłudzeń, jakich dokonano na tzw. skradzioną tożsamość. Dokonywanie takich przestępstw w dobie masowo dostępnego i uniwersalnie stosowanego internetu jest, niestety, niezwykle proste. Jak to zwykle bywa z oszustwami, wystarczy w zręczny sposób wykorzystać ludzką naiwność, nieuwagę lub ponoszenie się codziennej rutynie.

To właśnie dokonując różnych, z pozoru banalnych czynności w internecie, można w prosty sposób wystawić się na „pożarcie” cyberprzestępcom. Ci, niekiedy jedynie czekają, na ludzki błąd. W jaki sposób można paść ofiarą oszustwa poprzez wrogie przejęcie danych osobowych? Zalicza się do tego m.in. przejęcie numeru PESEL lub co gorsza – numeru karty kredytowej. Za pomocą tego pierwszego przestępstwa można np. wziąć w niektórych internetowych firmach szybką chwilówkę lub co gorsza – kilka chwilówek w różnych przedsiębiorstwach, bez wiedzy konsumenta. Za pomocą pozyskania numeru karty kredytowej niektórzy oszuści próbują z kolei dokonać włamania na konto bankowe, uzyskując tym samym dostęp do zgromadzonych tam środków.

Z tego względu, pod żadnym względem nie można podawać poufnych, unikalnych numerów na niepewnych stronach internetowych. Na szczęście, dzięki konsekwentnym nagłaśnianiu problemów na temat bezpieczeństwa poufnych danych, coraz większe grono osób podczas surfowania w sieci podchodzi z ostrożnością do witryn wymagających udostępnienia osobistych informacji. Wielu traktuje takie sytuacje z tak dużą rezerwą, że wolą – na wszelki wypadek – nie wpisywać prawdziwych informacji, nawet jeżeli strona wydaje się sprawdzona.

Zobacz: Jak dbać o dane osobowe.

Czym jest i czemu służy generator danych?

Na wypadek zachowania pełnego bezpieczeństwa w sieci, jednocześnie nie rezygnując z szansy na skorzystanie z danych internetowych usług, konsumenci szukają sposobów na posłużenie się „sztucznymi” danymi. W takich sytuacjach, wartym rozważenia rozwiązaniem może okazać się generator danych. Ten internetowy algorytm zajmuje się tworzeniem w ułamku sekundy losowego ciągu znaków, który jednocześnie nie ma właściciela, a zarazem spełnia wymagania związane z tym, jak dany numer powinien brzmieć.

Generator danych osobowych to także skuteczne narzędzie do przeprowadzania testów szczelności zabezpieczeń witryn internetowych z dużymi bazami poufnych danych. Jeżeli np. ktoś rozpoczyna działalność sklepu internetowego, to wskazane jest, by w pierwszej kolejności przetestował bezpieczeństwo i siłę narzędzi, które mają w przyszłości chronić dane osobowe przed wyciekami. W końcu to inna, wciąż spotykana metoda, na wykradanie cudzych tożsamości.

Korzystając z generatora danych można także uciec od widma zasypywania dziesiątkami reklam, jakie w zręczny sposób różne firmy kreują do konsumentów za pomocą np. telemarketingu. Wystarczy zmiana jednej informacji w formularzu internetowym (losowy numer telefonu), aby się skutecznie ochronić przed opisanym zjawiskiem. Przedstawiony przez nas generator skupia się jednak na wybranych 6 poufnych rodzajach informacji, o których szerzej piszemy w dalszej części wpisu.

Generator numeru PESEL – czemu służy PESEL?

Pod pojęciem numeru PESEL kryje się jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który nadawany jest każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej przez ministra właściwego informatyzacji. Służy on identyfikacji w razie np. wizyty u lekarza, podczas załatwiania formalności urzędowych, zaciągnięcia kredytu czy legitymowania przez służby porządkowe. Każdy numer PESEL jest unikalny i niepowtarzalny, opierając się na standaryzowanym schemacie.

Każda z 11 cyfr tworzących numer PESEL ma swoje znaczenie i jasno określoną rolę. Na stronie internetowej obywatel.gov.pl, jest to wytłumaczone za pomocą schematu RRMMDDPPPPK.

Z czego każda z powyższych liter niesie ze sobą następujące znaczenie.

 • RR – dwie ostatnie litery oznaczające rok urodzenia. Może to być dowolna liczba w przedziale od 00 do 99, np. 84. (1984 rok).
 • MM – miesiąc urodzenia. Może to być każda liczba z przedziału od 01 do 12 (np. 04, kwiecień).
 • DD – jest to dzień urodzenia. Może to być każda liczba z przedziału od 01 do 31 (w zależności miesiąca niekiedy do 28 lub do 30).
 • PPPP – jest to liczba porządkowa oznaczająca płeć, które przydzielane są już według nieco mniej przejrzystego schematu. U kobiet mogą pojawić się cyfry 0, 2, 4, 6 lub 8. U mężczyzn z kolei, 1, 3, 5, 7 lub 9.
 • K – ostatnia litera oznacza losową cyfrę kontrolną. Może ona znaleźć się w przedziale od 0 do 9.

Przykład. Osoba o peselu, który zawiera w sobie liczby 840407PPP3K, to kobieta urodzona 7 kwietnia 1984 roku.

Wygeneruj numer karty płatniczej i kredytowej!

Karta płatnicza to jeden z najpopularniejszych środków do dokonywania płatności, będący coraz groźniejszym konkurentem dla tradycyjnej gotówki. Za pomocą różnego rodzaju kart (debetowych, kredytowych, przedpłaconych), można dziś płacić za wszelakiego rodzaju usługi zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym. W sferze internetu, płatności kartą można dokonywać np. zapisując na stałe numery karty, przez co bez ingerencji konsumenta, ale za jego zgodą, regularnie będą „ściągane środki za użytkowanie danej usługi” (tak działa np. Netflix czy Uber).

Najważniejszym oznaczeniem identyfikacyjnym karty płatniczej jest niewątpliwie jej numer. Stanowi on ciąg 16 unikalnych znaków w określonym porządku, gdzie każda cyfra przypisana do jednego z czterech bloków ma swoje jasno określone znaczenie. Przedstawić to można według następującego schematu: 1234 5678 9876 5432. W ten sposób zakodowane jest to, w jakim banku została wydana karta, kto jest jej właścicielem i tego, w jakiej organizacji płatniczej ona działa (MasterCard lub Visa).

 • Pierwsza cyfra to identyfikator banku.
 • Kolejne 5 cyfr to numer identyfikacyjny banku.
 • Następne 9 cyfr to unikalny identyfikator rachunku klienta banku.
 • Ostania pojedyncza cyfra to tzw. cyfra kontrolna.

Co to jest numer NIP i czemu służy

Numer NIP to popularne oznaczenie, które pojawia się w kontekście zarejestrowanych w Polsce podmiotów. Pod tym skrótem kryje się tzw. Numer Identyfikacji Podatkowej, który wprowadzono po raz pierwszy w 1995 roku. Od tego czasu, rolą numeru NIP jest skuteczna identyfikacja podmiotów przez urzędy podatkowe za pomocą unikalnego ciągu cyfr. W przypadku NIP, ma on długość dziesięciu cyfr i nie może on być stosowany dla więcej niż jednego podmiotu.

Nadanie numeru NIP to kompetencje naczelnika urzędu skarbowego, a uzyskać go może zarówno przedsiębiorstwo, firma, jak i osoba fizyczna. Od 2011 roku osoby, które nie odprowadzają podatku od towaru i usług, nie muszą posługiwać się omawianym numerem. Wówczas wystarcza jedynie numer PESEL. Obecnie numer NIP to zatem atrybut głównie przedsiębiorców i osób aktywnych w różnego rodzaju działalnościach biznesowych.

Podobnie jak w przypadku innych opisanych numerów, każda cyfra tworząca numer NIP nie jest przypadkowa i ma swoje konkretne znaczenie.

 • Trzy pierwsze cyfry przyporządkowane są oddziałowi urzędu skarbowego, który nadał konkretny numer. Wystąpić mogą cyfry od 1 do 9, a od 2004 roku także z 0 w środku
 • Kolejne sześć cyfr to losowy ciąg liczb.
 • Ostatnia, pojedyncza cyfra to z kolei tzw. cyfra kontrolna.

Co to jest numer dowodu osobistego i czemu służy

Dowód osobisty to podstawowy dokument, który posiadać musi każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie jak w innych państwach świata, dowód osobisty to zarazem dokument pozwalający na szybką identyfikację tożsamości danego obywatela. Na skutek zmian wprowadzonych przed dekadą, dowód osobisty to dziś niewielkich rozmiarów cienki plastik o takim samym kształcie, jak m.in. karta płatnicza czy prawo jazdy.

Zawarte na nim informacje to m.in. imię, nazwisko, płeć czy miejsce urodzenia. Każdy dowód osobisty zawiera ponadto informację o numeru PESEL, a także fotografię posiadacza. To jeszcze nie wszystko. Aby rozróżnić i nadać każdemu dokumentowi unikalność, w dolnym rogu możemy znaleźć niepowtarzalny numer i serię dowodu osobistego. Jest to ciąg dziesięciu znaków składający się z liter i cyfr jak w innych opisanych przypadkach – mający określone znaczenie.

 • Pierwsze trzy litery (od A do Z) to seria dowodu osobistego.
 • Pierwsza cyfra po serii dowodu to tzw. cyfra kontrolna.
 • Kolejne pięć cyfr przyporządkowane są temu, który w danej serii w kolejności wydany został dany dowód.

Co to jest numer IBAN i czemu służy

Kolejnym poufnym numerem identyfikacyjnym, który opisujemy, jest tym razem oznaczenie istniejące nie w lokalnych, polskich, lecz międzynarodowych standardach. IBAN, czyli z języka angielskiego International Bank Account Number. Jest to oznaczenie, które odpowiada standardowi numeracji kont bankowych. Standard ten został opracowany przez Europejski Komitet Standardów Bankowych. Celem było uczynienie płatności elektronicznych na terenie Unii sprawniejszymi.

Numer IBAN powinna znać osoba, która choćby sporadycznie dokonuje przelewów zagranicznych. Wprowadzenie tego kodu jest niezbędne podczas np. dokonywania przelewów typu SEPA, czyli systemu ułatwiającego transakcje między państwami Unii oraz Norwegią, Szwajcarią i Islandią. Każdy numer IBAN składa się z 26 cyfr, które przedstawić można za pomocą następującego schematu: KK AAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBBBB. Każdy symbol ma rzecz jasna swoje oznaczenie.

 • Pierwsze dwie cyfry symbolizują tzw. sumę kontrolną reszty numeru rachunku.
 • Kolejne 8 cyfr to tzw. numer rozliczeniowy banku. Pozwala to na jego szybką identyfikację.
 • Ostatni, najdłuższy ciąg 16 cyfr symbolizuje numer rachunku danego konsumenta.

Co to jest numer REGON i czemu służy

Ostatnim przedstawionym dziś numerem, który może wytworzyć nasz generator danych, jest tzw. numer REGON. Jest on stosowany na terenie naszego kraju i służy identyfikacji wszystkich przedsiębiorstw, które są wpisane do Krajowego Rejestru Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej. Numery REGON gromadzone są przez państwowe organy w celach statystycznych, a także, aby gromadzić jak najbardziej aktualne informacje na temat podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski.

Numer REGON składać się może z 7 lub maksymalnie 9 cyfr (obecnie panujący porządek). Każda kombinacja jest rzecz jasna unikalna, pozwalając na szybką i bezproblemową identyfikację każdego podmiotu. Jak tworzy się numer REGON? To proste.

 • Dwie pierwsze cyfry to wyróżnienie terytorialne posiadacza numeru.
 • Kolejne sześć cyfr to tzw. numer seryjny.
 • Ostatnia, pojedyncza cyfra to tzw. cyfra kontrolna.
 • W przypadku starszych numerów, dwa zera na początku nie niosą ze sobą żadnego znaczenia – dodano je jedynie w ostatnich latach do starszych kodów REGON w celu ujednolicenia ilości cyfr, jakie się w nim  znajdują. Obecnie, jak wspomniano, jest to bowiem 9, a nie 7 cyfr.
Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
3.7/5 - (9 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane