Oprocentowanie nominalne a RRSO – jakie są różnice?

Oprocentowanie nominalne a RRSO - jakie są różnice?

Jak pokazują ostatnie wyniki badań – Polacy nie wiedzą co kryje się pod terminem oprocentowanie nominalne, niesłusznie myląc go z RRSO. Postanowiliśmy raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości wyjaśniając, czym jest oprocentowanie nominalne w skali roku!

Kosztowna niewiedza o oprocentowaniu nominalnym

Wiele osób biorąc pożyczkę lub kredyt zastanawia się jak to jest, że oferta, która miała praktycznie nic nie kosztować niesie ze sobą wiele dodatkowych opłat. Dlatego szukając wsparcia finansowego warto zwracać uwagę na oprocentowanie danego produktu. Niech przestrogą będzie najnowszy raport KRD, według którego ponad 2,5 mln Polaków zadłużonych jest na łączną sumę 45,8 mld zł. Wśród nich aż 29 proc. przyznaje, że przynajmniej raz w życiu miało problem z terminową spłatą. Zaś ratunkiem na chwilowe problemy jest, jak się okazuje przesunięcie daty spłaty na późniejszy czas1.

Aby ustrzec się takich sytuacji należy mieć świadomość, że diabeł tkwi w szczegółach! Nie zawsze oferta na pierwszy rzut oka niebywale atrakcyjna, jest taką w rzeczywistości. Większość instytucji finansowych skrzętnie kamufluje faktyczne koszty – tylko po to, by zachęcić klienta do skorzystania z pożyczki. Dlatego Polacy – szczególni Ci, których pozycja finansowa nie jest stabilna, powinni wiedzieć z czym dokładnie wiąże się pożyczanie pieniędzy. W tym celu należy wyróżnić dwie podstawowe wartości:

  • RRSO – czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, która wyraża procentowy, całkowity koszt kredytu wobec sumy pożyczonej przez klienta,
  • RSO – a więc Roczna Stopa Oprocentowania lub inaczej oprocentowanie nominalne będące jednym z kosztów wliczanych do RRSO!

Zatem – mimo że oprocentowanie nominalne brzmi niezwykle podobnie do oprocentowania całkowitego, to kryje się pod nim wartość skrajnie odmienna od RRSO. Jaka dokładnie?

Oprocentowanie nominalne – co to jest i na czym polega?

Według ogólnie przyjętej definicji – oprocentowanie nominalne to procentowa wartość ukazująca stopę oprocentowania w skali roku, od której naliczane są odsetki od pożyczonego kapitału. W praktyce są to więc koszty związane z pożyczeniem pieniędzy, uzależnione od wysokości oraz okresu trwania zobowiązania. Jednak, co istotne – banki oraz firmy pożyczkowe nie posiadają pełnej swobody w ustalaniu wysokości oprocentowania! Muszą bowiem odgórnie dostosować się do wprowadzonych w Ustawie antylichwiarskiej2 oraz Kodeksie cywilnym3 limitów. Co to oznacza? Zgodnie z art. 359 Kodeksu cywilnego, od 1.01.2016 roku:

  • Odsetki od sumy pieniężnej należą się wyłącznie wtedy, gdy wynika to z czynności prawnej bądź ustawy, z orzeczenia sądu lud decyzji innego właściwego organu
  • Jeżeli instytucja finansowa z góry nie określi wysokości odsetek, to są one równe stopie referencyjnej NBP i 3,5 pkt. procentowych
  • Maksymalna wysokość odsetek w ujęciu rocznym nie może przekraczać 2-krotności wysokości odsetek ustawowych. Obecnie jest to 9% w skali roku4.

Dlatego pożyczkodawcy często eksponują oprocentowanie nominalne, bo jest zwyczajnie niższe od rzeczywistych i całkowitych kosztów uwzględnionych w RRSO.

Jak obliczyć oprocentowanie nominalne?

Chcąc obliczyć oprocentowanie nominalne w skali roku, dla kredytu gotówkowego lub hipotecznego należy wziąć pod uwagę dwa elementy składowe:

  • Marżę – cenę pożyczki ustaloną przez instytucję finansową. Marża jest niczym innym, jak zyskiem
  • Stopę bazową – a więc referencyjną wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym. W Polsce jest to stopa WIBOR®, która może być ustalana dla różnych okresów – jednego miesiąca, trzech miesięcy, a nawet roku! Najpopularniejszy wśród kredytobiorców jest WIBOR® 3M.

RSO nie uwzględnia więc żadnych innych kosztów – ani prowizji, ani obsługi kredytu i konta bankowego, ani też podatków dla zobowiązań walutowych.

Przykład:

Zaciągając zobowiązanie na 1 tys. zł przy oprocentowaniu nominalnym 8%, klient musi zwrócić po roku czasu – 1080 zł. Z kolei, gdy okres kredytowania trwa pół roku, zapłaci w sumie – 1040 zł, czyli połowę odsetek przysługujących za cały rok.

Oprocentowanie nominalne a RRSO – czym się różnią?

Jednak obok oprocentowania nominalnego, często w ofercie finansowej wyszczególniona jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Różnica między nimi jest wręcz ogromna! Otóż, cała tajemnica ukryta jest w słowie “rzeczywista”. I jak łatwo się domyślić – oprocentowanie nominalne nie ma enic wspólnego z “rzeczywistymi” kosztami danego produktu bankowego. To RRSO łączy w sobie wszystkie koszty związane z przyznaniem kredytu/pożyczki, w tym: oprocentowanie nominalne, prowizję czy cross-selling! Te ostatnie jest popularną taktyką banków polegającą na oferowaniu do usługi dodatkowego ubezpieczenia, karty debetowej lub kredytowej, a nawet założenia rachunku osobistego.

RRSO zwyczajnie traktuje każde zobowiązanie w sposób obiektywny! Tam, gdzie jest niskie oprocentowanie rzeczywiste zazwyczaj mamy do czynienia z najtańszym i najbardziej przystępnym kredytem. Dlatego w poszukiwaniu najlepszej oferty warto skorzystać z rankingów pożyczek, zwracając uwagę w pierwszej kolejności właśnie na ten parametr.

Oprocentowanie rzeczywiste – co zawiera?

Chcąc zaoszczędzić na pożyczeniu oraz obniżyć koszty ewentualnego zobowiązania warto wiedzieć, co jeszcze wchodzi w skład RRSO. Są to:

  • Koszty ustanowienia ewentualnych zabezpieczeń,
  • Koszty obsługi – czyli opłata przygotowawcza, koszty rozpatrzenia kredytu lub pożyczki, składki ubezpieczeniowe,
  • Wartość pieniądza w czasie – a więc wskaźnik określający przez jaki czas, klient będzie dysponował pożyczoną kwotą.

Co istotne – wszystkie dodatkowe opłaty, które nie zostały uwzględnione w RRSO są kontrolowane przez obowiązujące przepisy prawa. Dlatego odsetki od kredytu konsumenckiego, w tym pożyczki – nie mogą przekraczać 2-krotności stopy referencyjnej NBP powiększonej o 3,5 proc. Z kolei pozaodsetkowe opłaty nie mogą być większe niż 25% całkowitej sumy kredytu, a także 30% kwoty zmiennej, w zależności od okresu na jaki zostało zaciągnięte zobowiązanie.

Od czego zależy wysokość RRSO?

Zatem RRSO dokładnie wskazuje nam, które kredyty faktycznie są korzystne, a które należy omijać szerokim łukiem. Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim5– wszystkie banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe mają obowiązek umieszczania w reklamach i wszelkich publikacjach, informacji o RRSO! Najczęściej takie dane napisane są niewielką czcionką, gdzieś na dole oferty.

Czemu tak się dzieje? Otóż, każda instytucja finansowa pożyczając pieniądze pragnie na tym zarobić. Dlatego, jeśli nie dokona tego przez stosunkowo wysoką marżę, to zrobi to z pomocą prowizji bądź innych dodatkowych opłat, które odnajdziemy w RRSO, a nie RSO. Czytaj także: Całkowity koszt pożyczki – co zawiera? Sprawdź, zanim podpiszesz?

Przykład:

Kwota pożyczki: od 500 do 8 tys. zł

Promocja: 0% odsetek

Spłata: do 30 miesięcy

Gotówka na dowolny cel

RRSO: 65,75%

Choć promocja zakłada zerowe odsetki przy zaciągnięciu pożyczki to RRSO wynosi, aż 65,75%. Oznacza to, że pożyczając 1 tys. zł, klient musi oddać łącznie 1657,50 zł.

Szybka pożyczka nie zawsze się opłaca!

W związku z powyższym – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania zawsze będzie wyższa od samego oprocentowania nominalnego, bo jest parametrem znacznie szerszym i uwzględniającym wiele dodatkowych opłat, jakie poniesie wnioskujący. RRSO nie uwzględnia jedynie monitów, jakie płatnik może zapłacić w związku z opóźnieniem w regulowaniu rat. Dlatego,  chcąc zaoszczędzić – swoją szansę należy upatrywać w obszarze kosztów dodatkowych i prowizji, które między różnymi instytucjami są najbardziej zróżnicowane.

Innym rozwiązaniem na niższe RRSO jest uregulowanie zobowiązania jeszcze przed ustalonym terminem. Firmy pożyczkowe zmuszone są wówczas oddać część odsetek, jakie zostały wliczone w cały okres kredytowania. Oprócz tego może to być również ułamek prowizji, a także część opłat wliczonych do ubezpieczenia. Przed każdym zaciąganiem zobowiązania warto więc zachować daleko idącą ostrożność, kierując się zdrowym rozsądkiem i porównując nie tylko oprocentowanie nominalne, RRSO, ale również własne możliwości finansowe. Czytaj także: Dlaczego RRSO nie jest dobrym wskaźnikiem atrakcyjności ofert firm pożyczkowych?

Źródło:

1. https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2019/Dlugi-z-odroczonym-terminem-platnosci

2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001357

3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093

4. https://www.lexlege.pl/kc/art-359/

5. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715

5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły