Jak obliczyć RRSO? Wzór z omówieniem

Jak obliczyć RRSO? Wzór z omówieniem

RRSO czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania umożliwia poznanie całkowitego kosztu kredytu lub pożyczki. RRSO uwzględnia wszystkie opłaty związane z danym zobowiązaniem, które podawane są procentowo w stosunku rocznym. Najprostszy sposób na obliczenie RRSO, to podzielenie wszystkich opłat dotyczących kredytu lub pożyczki przez kwotę zobowiązania uzyskaną na rok

RRSO – co to takiego?

W sytuacji, gdy staramy się o kredyt, jedną z najważniejszych dla nas kwestii jest to, ile będziemy musieli za niego zapłacić. To, ile przyjdzie nam oddać bankowi zależne jest od wielu czynników. Jednym z najistotniejszych związanych z kredytem parametrów jest RRSO. To on zawiera wszystkie te elementy, które ostatecznie składają się na koszt kredytu. RRSO złożone jest z takich opłat jak:

 • prowizja – „czysty” zarobek banku, który czerpie zysk właśnie z tego, że pożycza nam pieniądze, kwota ta jest indywidualnie ustalana przez poszczególne instytucje;
 • oprocentowanie nominalne kredytu – wartość ta obrazuje to, jakie odsetki będziemy musieli zapłacić za wzięcie kredytu lub pożyczki, zazwyczaj jest ona wyrażana w stosunku rocznym;
 • opłaty dodatkowe – np. obowiązkowe ubezpieczenie.

Na to, ile wyniesie RRSO ma także wpływ wartość pieniądza w czasie. RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, która wyrażana jest w procentach. Wskaźnik ten pokazuje nam, ile zapłacimy za to, że pożyczamy od banku pieniądze.

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów RRSO pozwala w sposób obiektywny porównać kredyty oferowane przez różne instytucje finansowe. Jak zatem widać oprocentowanie nie jest jedynym parametrem na który powinniśmy zwrócić uwagę szukając najlepszego dla nas kredytu czy pożyczki. Może się bowiem okazać, że nawet jeśli oprocentowanie będzie takie same, to dwie oferty mogą się różnić właśnie wysokością RRSO. Dlatego też przeglądając oferty zawsze powinniśmy przyjrzeć się również temu wskaźnikowi.

Ile kosztuje kredyt?

RRSO rozumiane jako całkowity koszt kredytu, to „cena” którą płacimy za to, że pożyczamy pieniądze od banku lub firmy pożyczkowej. Tym samym, taki koszt ponosi każdy kredytobiorca.  Z RRSO będziemy mieć styczność biorąc kredyt w banku, pożyczkę w SKOK-u czy pożyczkę od firmy pozabankowej. Wiedza o tym, jak obliczyć RRSO przyda nam się również wtedy, gdy kupujemy coś na raty. Wszystkie wymienione podmioty mają obowiązek poinformować klienta o wysokości RRSO w odniesieniu do każdego, oferowanego przez nie produktu. Dzięki temu, konsument przynajmniej teoretycznie wie, ile i za co płaci.

Wysokość RRSO a ustawa

Z tym, ile zapłacimy za kredyt lub pożyczkę wiąże się Ustawa o kredycie konsumenckim. „Ustawa antylichwiarska” określa to, ile maksymalnie może wynosić oprocentowanie nominalne. To w niej został również wskazany limit kosztów pozaodsetkowych. Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim:

 • maksymalna stopa oprocentowania nie może być wyższa od czterokrotności obowiązującej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego,
 • koszty pozaodsetkowe kredytu nie mogą przekraczać 25% całkowitej kwoty kredytu oraz 30% całkowitej kwoty kredytu gotówkowego w stosunku rocznym.

Głównym celem znowelizowania Ustawy o kredycie konsumenckim była ochrona interesów klientów firm pożyczkowych i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk stosowanych przez niektóre z tych instytucji.

Jak obliczyć RRSO?

RRSO dotyczy zarówno kredytów, jak i pożyczek. Chcąc wiedzieć jak obliczyć RRSO należy skorzystać z dość skomplikowanego, matematycznego wzoru. Jest on jednak na tyle trudny, że umiejętność sprawnego posługiwania się nim, zdecydowanie przekracza zdolności przeciętnego użytkownika. Dlatego o wiele lepszym rozwiązaniem od próby samodzielnego policzenia RRSO jest skorzystanie z dostępnych w sieci kalkulatorów. Zazwyczaj są one bardzo łatwe w obsłudze. Wystarczy w odpowiednich polach wpisać związane z naszym zobowiązaniem dane, a kalkulator wykona całą pracę za nas.

Aby obliczyć RRSO musimy posiadać takie informacje jak:

 • kwota kredytu,
 • okres spłaty zobowiązania,
 • oprocentowanie,
 • wysokość prowizji,
 • inne koszty,
 • rodzaj rat, w których będzie spłacane zadłużenie (równe lub malejące).

Dokładna „instrukcja” jak obliczyć RRSO znajduje się w załączniku nr 4 do Ustawy o kredycie konsumenckim.

Obowiązkiem banku lub firmy pożyczkowej jest rzetelne przedstawienie nam wszystkich powyższych danych. Mają one również obowiązek jeszcze przed zaciągnięciem przez klienta zobowiązania poinformować go o wysokości RRSO. Jeśli dana instytucja się z tego nie wywiązuje lub odmawia nam prawa do uzyskania takiej informacji, możemy zgłosić ten fakt do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Pamiętajmy, że niższe RRSO wcale nie musi być równoznaczne z tańszym kredytem, gdyż wiele zależy od pozostałych kosztów.

Wzór na obliczenie RRSO. Przykłady

Tak właśnie przedstawia się wzór na to jak obliczyć RRSO. Jego rozbudowana formuła przynajmniej częściowo tłumaczy to, dlaczego korzysta z niego tak niewiele osób. Mimo to, warto wiedzieć, co oznaczają poszczególne symbole:

X – rzeczywista roczna stopa oprocentowania, m – numer kolejny ostatniej wypłaty raty kredytu, k – numer kolejny wypłaty, Ck – kwota wypłaty k, tk – okres pomiędzy dniem pierwszej wypłaty, a dniem każdej kolejnej wypłaty, zazwyczaj jest on wyrażany w latach lub w ułamkach lat.

Dla naszych obliczeń ważny jest także:

m’ – numer kolejny ostatniej spłaty lub wnoszonych opłat, l – numer kolejny spłaty lub wnoszonych opłat, Dl – kwota spłaty lub wnoszonych opłat, Sl – okres między dniem pierwszej wypłaty, a dniem każdej kolejnej spłaty lub wniesienia opłat, okres ten wyrażany jest w latach lub ułamkach lat.

Znajomość wzoru to nie wszystko

Znasz już wzór, wiesz, co oznaczają poszczególne symbole i chcesz samodzielnie obliczyć RRSO? Nim się za to zabierzesz musisz przyjąć następujące (wskazane w Ustawie o kredycie konsumenckim) założenia:

1. Umowa o kredyt obowiązuje przez czas na jaki została zawarta. Kredytobiorca i kredytodawca muszą dopełnić wynikających z umowy zobowiązań w przewidzianym na to terminie. 2. Kwoty wypłacane i spłacane w ramach umowy kredytowej nie muszą być równe, ani płacone w równych odstępach czasu. 3. Datą początkową jest data pierwszej wypłaty raty kredytu. 4. Odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku. Rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. Zakłada się, że miesiąc ma 30,41666 dni.

Ponadto, wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku. W sytuacji, gdy cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, to pomija się ją. Jeśli jest ona większa lub równa 5, to cyfrę poprzedzającą zwiększamy o 1.

Co ważne, równanie może być zapisane w postaci jednej sumy z wykorzystaniem koncepcji przepływów (Ak). Mogą być one dodatnie lub ujemne, zapłacone lub otrzymane w okresach 1 do k, podanych w latach.

Czy naprawdę musimy to liczyć?

Na szczęście nie trzeba korzystać ze wzoru, by obliczyć RRSO. Istnieją bowiem prostsze sposoby na to, by dowiedzieć się, ile ono wynosi.

Załóżmy, że wzięliśmy pożyczkę w wysokości 2000 złotych, której oprocentowanie wynosi 10% w skali roku. Przyjmijmy, że prowizja wynosi 4%, a umowę pożyczki podpisujemy na rok. Koszty okołopożyczkowe uszczuplą nasz portfel o 150 złotych. Przy podanych parametrach RRSO wynosi 38,55 %.

Przyjrzyjmy się teraz ofercie konkurencji. Tutaj także bierzemy 2000 złotych na 12 miesięcy. Podobnie jak w pierwszym przykładzie koszty związane z naszym zobowiązaniem również wyniosą 150 złotych. Wysokość oprocentowania plasuje się na poziomie 13% w skali roku. No dobrze, a co z prowizją? Ta wynosi tylko 1%. I ten niby niepozorny parametr będzie mieć istotny wpływ na wynik naszych obliczeń. RRSO tej pożyczki to 34,24%.

Tym samym, mimo wyższego nominalnego oprocentowania, to właśnie ta pożyczka jest dla nas bardziej korzystna. Wniosek? Sugerowanie się samym oprocentowaniem, to błąd, który może nas sporo kosztować. Pamiętajmy, że choć RRSO to istotny parametr, to jego niższa wartość, nie zawsze przekłada się na atrakcyjność oferty.

Czy RRSO może być zerowe?

Niekiedy przeglądając oferty instytucji pożyczkowych zauważyć można chwilówki z RRSO 0%. W praktyce oznacza to, że korzystając z takiej oferty pożyczkodawcy oddamy dokładnie tyle, ile od niego pożyczyliśmy.

Oczywiście, taka promocja obwarowana jest pewnymi warunkami. Zazwyczaj dotyczy ona jedynie pierwszej pożyczki i wiąże się z koniecznością terminowej spłaty. Jeśli spóźnimy się z nią choć o jeden dzień, to udzielone nam wsparcie finansowe, nie będzie już wsparciem darmowym.

Firmy pozabankowe wprawdzie nic na takich pożyczkach nie zarabiają, lecz pozwalają im one przyciągnąć nowych klientów. Ponadto, konsument, który już raz sięgnął po pożyczkę, może zrobić to ponownie. A kolejna pożyczka darmowa już nie będzie. Koszt pożyczki ustala pożyczkodawca. Tym samym, RRSO może wynosić zarówno 0%, jak i być o wiele wyższe niż w banku.

Jak obliczyć RRSO? Podsumowanie

Jak już wspomnieliśmy, RRSO to prawdziwa (rzeczywista) cena kredytu lub pożyczki. Aby ten parametr był dla nas przydatny, musimy go dobrze interpretować. Nim zaciągniemy jakiekolwiek zobowiązanie, pytajmy o wartość RRSO.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły