Podatek od pożyczki – jak uniknąć PCC?

Płacenie podatku od czynności cywilnoprawnych, związanego z zaciągniętą umową pożyczki, nie należy do przyjemności. Są jednak okoliczności, które pozwalają nam uniknąć dodatkowych opłat. Kiedy zatem PCC nie będzie nas obowiązywał?

podatek od pożyczk - jak uniknąć PCC?

Kluczowe informacje

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych znany jest szerzej jako PCC. To po prostu opłata skarbowa, którą zapłacimy, np. przy umowie kupna-sprzedaży samochodu, darowizny czy przy podpisywaniu umowy pożyczki;
 • Podatek od pożyczki nie jest wysoki i wynosi 0,5% od kwoty lub wartości pożyczki. Opłata ta spoczywa zawsze w rękach pożyczkobiorcy, czyli osoby, która zaciąga zobowiązanie;
 • W niektórych sytuacjach, przy podpisywaniu umowy pożyczki, możemy uniknąć podatku od czynności cywilnoprawnych. Np. wtedy, gdy skorzystasz z pożyczki pozabankowej oferowanej przez firmy pożyczkowe lub w transakcji będą brały udział osoby z I grupy podatkowej.

Przepisy Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jednoznacznie stwierdzają, że umowa pożyczki podlega opodatkowaniu. Co prawda nie jest to wysoka kwota, ale mimo to podatek PCC może zaboleć pożyczkobiorcę. W końcu po wsparcie finansowe najczęściej nie sięgamy, gdy mamy na koncie nadmiar niepotrzebnej gotówki. Warto zatem wiedzieć, kiedy możemy go ominąć i nie odprowadzać do urzędu skarbowego.

Czy od pożyczki trzeba zapłacić podatek?

Zgodnie z przepisami, otrzymanie pożyczki zobowiązuje nas do uregulowania podatku w odpowiedniej wysokości. Wynika to z faktu, że samo zawarcie umowy pożyczkowej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (tzw. PCC).

Co jednak istotne, nie każda pożyczka obliguje nas od razu do wysyłania pieniędzy do urzędu skarbowego. W Ustawie jest wiele wyjątków, zwolnień i wyłączeń, które „uwalniają” nas od tego obowiązku. Właśnie dlatego tak ważne jest zorientowanie się, w jakich sytuacjach ciąży na nas dodatkowa opłata, a kiedy nie musimy się nią przejmować.

Najogólniej możemy powiedzieć, że podatek od pożyczki trzeba zapłacić, jeśli umowa zawierana jest między obcymi sobie osobami fizycznymi. W takiej sytuacji nie dotyczą nas żadne limity czy kwoty zwalniające z opodatkowania.

Kiedy nie płacimy PCC?

Gdy bierzemy pożyczkę od:

 • firmy zajmującej się tym w sposób profesjonalny,
 • wskazanych w Ustawie członków rodziny.

Powyższe reguły są bardzo uproszczone. Konieczność zapłaty lub zwolnienie z niej bardzo często jest obarczone rozmaitymi wyjątkami czy obowiązkami, których powinien dopilnować sam kredytobiorca.

Podatek PCC od pożyczki – co to jest?

Czym dokładnie jest podatek PCC od pożyczki? Jest to określona przepisami kwota, którą musimy odprowadzić do urzędu skarbowego. Wynika ona z tytułu zaciągnięcia zobowiązania i dotyczy wyłącznie pożyczek od osób fizycznych.

Podatek ten wynosi dokładnie 0,5% od podstawy zaciąganego zobowiązania. Mowa tu o kwocie lub wartości pożyczki, którą otrzymaliśmy. W ogólnej formie opłata ta należna jest, jeśli:

 • umowa pożyczki dotyczy środków (pieniędzy lub rzeczy) znajdujących się na terenie naszego kraju;
 • pożyczkodawca mieszka w Polsce i w tym kraju także zostaje zawarta umowa (dotyczy to również sytuacji, jeśli pożyczane środki pochodzą z innego państwa).

Od jakiej kwoty pożyczki trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Podatek PCC od pożyczki między obcymi sobie osobami należy zapłacić, gdy jej kwota przekracza 1000 zł. Zobowiązania zaciągane na kwoty mniejsze niż ta suma są automatycznie zwolnione z tego obowiązku.

W przypadku pożyczki między osobami należącymi do pierwszej grupy podatkowej podatek od pożyczki zapłacimy powyżej kwoty 10434 zł. Bardzo ważny w tym przypadku jest jednak fakt, że jest to suma wszystkich pożyczek zaciągniętych na przestrzeni ostatniego roku oraz poprzednich 5 lat. Wszystkie też musiały zostać pożyczone od jednej osoby.

Kiedy płacimy podatek od umowy pożyczki?

Podatek od umowy pożyczki jesteśmy zobowiązani zapłacić za każdym razem, o ile nie zaszły czynności, które nas z tego obowiązku zwalniają. W praktyce dotyczy to zatem pożyczek prywatnych zaciąganych między osobami sobie obcymi.

Umowy podlegające opodatkowaniu VAT nie są objęte tym podatkiem.

Wystarczy, że choć jedna ze stron jest zwolniona z podatku VAT z tytułu podpisanej umowy, by podatek nie był należny. Oznacza to, że nie chodzi tu o zobowiązania zaciągane w oficjalnie i legalnie działających instytucjach finansowych. Zwolnione z niego są także oczywiście tradycyjne kredyty bankowe.

Kto płaci podatek od pożyczki?

Podatek od pożyczki musi zapłacić osoba decydująca się na zaciągnięcie zobowiązania, czyli sam pożyczkobiorca. Zobowiązany jest dodatkowo poinformować urząd skarbowy o przeprowadzonej transakcji. Co za tym idzie, powinien złożyć w US odpowiednią deklarację we wskazanym terminie.

Kto płaci podatek od odsetek od pożyczki?

Jeśli to my udzielamy kredytu, czyli jesteśmy pożyczkodawcą, musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku od zysków kapitałowych. Wynosi on dokładnie 19%. Opodatkowaniu podlega tylko faktyczny przychód wynikający z udzielonej pożyczki. Mowa tu więc o różnicy między sumą pożyczoną a tą, którą otrzymujemy w ramach spłaty.

Jak obliczyć podatek od pożyczki? Przykład

Podatek od pożyczki liczymy od wysokości pożyczanej kwoty. Nie bierzemy tutaj pod uwagę okresu kredytowania. Przyjmijmy zatem, że pożyczyliśmy 20000 zł. W takim przypadku musimy wykonać działanie:

 • 20000 zł x 0,5% = 100 zł.

Oznacza to, że będziemy musieli zapłacić do urzędu skarbowego 100 zł.

Co się stanie, gdy pożyczamy kilka razy różne kwoty od jednej osoby? Rozwiązania są dwa. Wszystko zależy od tego, czy w momencie zawierania umowy wiedzieliśmy, jaka będzie końcowa suma zobowiązania. Jeśli tak, to od niej możemy policzyć podatek i od razu go zapłacić.

Jeśli nie znamy ostatecznej kwoty zobowiązania, to musimy płacić podatek od każdej kolejnej „tury” pożyczki. Przyjmijmy zatem, że od jednej osoby:

 • najpierw pożyczyliśmy 5000 zł,
 • potem znów pożyczyliśmy 2000 zł,
 • oddaliśmy 7000 zł,
 • kolejny raz pożyczyliśmy 5000 zł.

W takiej sytuacji musimy kolejno zapłacić podatek od 5000 zł, 2000 zł i 5000 zł. Złożymy więc do urzędu skarbowego trzy deklaracje, podając w nich wyniki równań:

 1. 5000 zł x 0,5% = 25 zł,
 2. 2000 zł x 0,5% = 10 zł,
 3. 5000 zł x 0,5% = 25 zł.

Łącznie pożyczymy 12000 zł, od czego zapłacimy 60 zł podatku w trzech „turach”.

Podatek od pożyczki prywatnej

Podatek od pożyczki prywatnej nie jest zwykle zbyt dotkliwy. Jego wysokość może jednak wzrosnąć do 20%. Jest to tzw. sankcyjna stawka podatku. Używa się jej wtedy, gdy jako pożyczkobiorcy nie zgłosimy pożyczki do urzędu skarbowego i nie odprowadzimy podatku w podstawowej formie.

Podatek od pożyczki w rodzinie

Podatek od pożyczki w rodzinie zależy od pokrewieństwa osób zawierających umowę pożyczkową. Możesz być zwolniony z PCC do pewnej kwoty lub całkowicie.

Jak udokumentować pożyczkę od rodziny?

Udokumentowanie pożyczki od rodziny jest konieczne, jeśli chcemy zostać zwolnieni z opodatkowania PCC. Dotyczy to korzystania z nielimitowanej pożyczki, która może być udzielana przez:

 • małżonków,
 • wstępnych,
 • zstępnych,
 • pasierba,
 • ojczyma,
 • macochę,
 • rodzeństwo.

W takim przypadku oprócz deklaracji PCC musimy przedstawić w urzędzie odpowiednią dokumentację. Powinna ona potwierdzać otrzymanie pożyczki na rachunek bankowy, przekazem pocztowym lub na rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

Podatek od pożyczki od znajomego

Art. 9 ust. 10 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych1 szczegółowo opisuje kwestię podatku PCC w przypadku pożyczki od znajomego. Zgodnie z przepisami, wynosi on standardowe 0,5%. Rozliczyć się z niego musimy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki. Od tych reguł są jednak cztery główne wyjątki. Nie zapłacimy podatku PCC, jeśli pożyczka:

 • nie przekracza 1000 zł,
 • utworzono ją w drodze ustawy innych funduszów celowych,
 • udzielił jej wspólnik (akcjonariusz) spółki kapitałowej,
 • wychodzi z:
  • funduszów zakładowych,
  • kas zakładowych,
  • funduszów związków zawodowych,
  • koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych,
  • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Kiedy umowę pożyczki należy zgłosić do urzędu skarbowego?

Deklarację PCC należy złożyć w ciągu 14 dni od chwili zawarcia umowy pożyczki. Jeśli wypłata środków następowała niejednokrotnie, a w dokumentacji nie została określona suma wypłat, obowiązek podatkowy dotyczy każdorazowej wypłaty środków.

Jak uniknąć podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie pożyczki?

Przede wszystkim zwolnienie z PCC dotyczy sytuacji, gdy pożyczki udziela firma zawodowo zajmująca się tego typu usługami. W takim wypadku pieniądze otrzymujemy np. na konto osobiste i możemy swobodnie z nich korzystać, bez dodatkowych kosztów.

Oprócz tego zwolnienie może mieć miejsce wtedy, gdy pożyczka jest udzielana między osobami należącymi do pierwszej grupy podatkowej.

Jaki jest limit kwoty pożyczki?Kto jest zwolniony z podatku PCC?
1034 zł w ciągu 5 lat
*pożyczone od jednej osoby
osoby z I grupy podatkowej:
– małżonkowie,
– zstępni,
– wstępni,
– pasierbica,
– zięć,
– synowa,
– rodzeństwo,
– ojczym,
– macocha,
– teściowie.

Za to nielimitowana pożyczka dotyczy:

 • małżonków,
 • wstępnych,
 • zstępnych,
 • rodzeństwa,
 • pasierba,
 • macochy,
 • ojczyma.

Konieczne w jej przypadku jest złożenie odpowiedniej deklaracji ws. PCC w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy.

Jak zaksięgować podatek od pożyczki PCC?

Podatek od pożyczki PCC powinien zostać zaksięgowany naczelnikowi urzędu skarbowego. Dokonasz tego za pomocą deklaracji PCC-3.

Czy pożyczki prywatne są legalne?

Prywatne pożyczki są legalne. Udzielają je niezarejestrowane podmioty. Mogą dotyczyć znających się lub spokrewnionych osób, jak również ludzi sobie obcych.

W tym drugim przypadku zalecamy jednak sporą ostrożność, bo nie zawsze prywatny inwestor, ma wobec nas uczciwe zamiary. Może naliczać sobie wyjątkowo wysokie koszty lub co gorsza, oszukać nas i zamiast pożyczki, wyłudzić od nas przedpłaty i wykorzystać nasze dane do zaciągania kredytów.

Czy pożyczka prywatna jest bezpieczna? Zobacz

PCC od pożyczki – pytania i odpowiedzi

Kto płaci podatek od pożyczonych pieniędzy?

Podatek od pożyczki zawsze płaci pożyczkobiorca. Jest to osoba, która otrzymuje pieniądze, a więc zaciąga zobowiązanie.

Ile wynosi podatek od pożyczki prywatnej?

Podatek od pożyczki prywatnej wynosi 0,5% od wartości (kwoty) pożyczki. Wyjątkiem jest sankcyjna stawka podatku równa 20%.

Czy pożyczkę trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Obowiązek podatkowy powstaje zawsze, gdy otrzymamy pożyczkę i nie istnieje podstawa prawna do wyłączenia obowiązku zapłaty PCC lub zwolnienia z niego. Oznacza to, że w takiej sytuacji pożyczkę trzeba zgłosić do urzędu skarbowego.

Czy pożyczka od znajomych jest opodatkowana?

Tak, podatek od pożyczki od znajomych wynosi 0,5% jej wartości. Wyjątkiem jest m.in. zawarta umowa pożyczki w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł.

Ile można przelać obcej osobie?

W ramach pożyczki obcej osobie można przelać do 1000 zł, aby nie został naliczony PCC.

Czy pożyczka musi być przelewem bankowym?

Nie, forma umowy pożyczki i jej przekazanie może mieć dowolną formę.

Polecamy podobne artykuły:

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródło:

1. Art. 9. – [Zwolnienia przedmiotowe] – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.8/5 - (6 votes)
Komentarze (1)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • A
  A

  AaLEX

  31.05.2024, 10:29

  Wyróżniający się komentarz

  Czyli jak udzielę pożyczki znajomemu na 1000 zł to nie zapłacę podatku? To jest włącznie kwota do uniknięcia PCC? Czy będę musiał wpisać w umowę 999,99 zł?

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie