Co grozi za niezgłoszenie pożyczki do urzędu skarbowego?

Niezgłoszenie pożyczki rodzinnej do urzędu skarbowego może prowadzić do poważnych konsekwencji. Nie jest to tylko zwykła formalność, ale obowiązek, który może uchronić Cię przed dotkliwymi sankcjami finansowymi. Zapraszamy do lektury naszego najnowszego artykułu, w którym wyjaśniamy, co grozi za zaniedbanie tego ważnego obowiązku. Nie ryzykuj, dowiedz się więcej!

Co grozi za niezgłoszenie pożyczki do urzędu skarbowego? Przestraszona kobieta

Kluczowe informacje

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) zobowiązuje do zgłoszenia pożyczek prywatnych, czyli tych zawartych między osobami, które nie prowadzą działalności gospodarczej. 
 • Niezgłoszenie pożyczki do urzędu skarbowego może prowadzić do surowych konsekwencji np. naliczenia sankcyjnej stawki podatku w wysokości 20% od wartości pożyczki.
 • Istnieją określone warunki, które mogą zwolnić z obowiązku płacenia podatku PCC, np. jeżeli umowa jest zawarta między najbliższymi członkami rodziny i jej wartość nie przekracza 36 120 zł.
 • Formularz PCC-3 należy złożyć w ciągu 14 dni od zawarcia umowy pożyczki. Można to zrobić online lub w formie papierowej, w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania pożyczkobiorcy.
 • Podatek PCC wynosi 0,5% od wartości pożyczki dla umów zawartych po 1 stycznia 2019 roku. 

Niezgłoszenie pożyczki do urzędu – co mi grozi? Sankcyjna stawka podatku!

Nieujawnienie pożyczki w urzędzie skarbowym i niewpłacenie zobowiązanego podatku może skutkować surowymi konsekwencjami, w tym zastosowaniem sankcyjnej stawki podatkowej. Co to oznacza? Jeśli urząd skarbowy odkryje niezgłoszoną pożyczkę podczas standardowej kontroli, to ma prawo naliczyć Ci podatek w wysokości 20%, liczonej od wartości finansowania. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy pożyczka została zaciągnięta – kilka czy nawet kilkanaście miesięcy temu.

Chociaż zobowiązanie podatkowe z tytułu PCC ulega przedawnieniu po pięciu latach, zgodnie z orzecznictwem sądowym, wykrycie lub zgłoszenie przedawnionego zobowiązania podatkowego odradza na nowo obowiązek jego zapłaty, ale już z karalną stawką 20%. W efekcie obowiązek uiszczenia podatku PCC staje się de facto nieograniczony czasowo.

Czy pożyczkę trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Tak, chociaż nie zawsze. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlegają tylko pożyczki prywatneczyli zawierane między osobami, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Może to być pożyczka pomiędzy rodzeństwem, przyjaciółmi, ale także między osobami, które się nie znają.

Zostałeś beneficjentem takiego finansowania? W takim razie jesteś zobowiązany do zgłoszenia tego faktu do właściwego urzędu skarbowego. Następnie czeka Cię uregulowanie stosownej daniny. Podatku nie będziesz płacić jedynie wtedy, gdy istnieje prawne uzasadnienie, zwalniające Cię z tego obowiązku.

Warunki zwolnienia pożyczki z podatku PCC

Jeśli umowa pożyczki jest objęta VAT-em lub co najmniej jedna ze stron umowy jest zwolniona z VAT-u z powodu tej transakcji, to nie ma obowiązku płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Fakt zawarcia umowy pożyczki nie będzie pociągał za sobą obowiązku opłacenia daniny, również w przypadku gdy:

 • umowa została zawarta między osobami z pierwszej grupy podatkowej i jej wartość nie przekracza limitu zwolnienia z podatku, czyli 36 120 zł. Do tej grupy należą np. małżonkowie, rodzice, dzieci. Wartość wszystkich pożyczek od tej samej osoby z ostatniego roku i pięciu poprzedzających lat jest sumowana;
 • pożyczka została udzielona pomiędzy członkami najbliższej rodziny i jej wartość przekracza 36 120 zł, ale pożyczkobiorca złożył deklarację PCC-3 w ciągu 14 dni od daty umowy i udokumentował otrzymanie środków na swoje konto bankowe;
 • pożyczka została udzielona osobom spoza pierwszej grupy podatkowej, ale nie przekroczyła 1 000 zł;
 • do podpisania umowy pożyczki dochodzi pomiędzy akcjonariuszem a spółką kapitałową 1.

Czym jest pożyczka prywatna?

Pożyczki prywatne dotyczą umów zawieranych między osobami, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Pożyczki prywatne najczęściej są udzielane pomiędzy:

 • rodzeństwem,
 • rodzicami,
 • przyjaciółmi,
 • parterami,
 • ale także między osobami, które się nie znają.

Tego rodzaju pożyczki mają uregulowanie w Kodeksie cywilnym i nie wymagają specjalnych formalności. To oznacza, że warunki, których powinny trzymać się obie strony transakcji, można swobodnie dopasować do wzajemnych oczekiwań. Pomimo liberalnej polityki w tym zakresie, zalecamy jednak, aby umowa pożyczki zawsze była zawarta na piśmie. Dzięki temu, w razie problemów ze spłatą — unikniesz niechcianych problemów.


Alternatywą dla pożyczek prywatnych mogą być chwilówki udzielane przez firmy pożyczkowe:

Pierwsza pożyczka gratis
Nie
Czas wypłaty
30 minut
Kwota
1 000 - 60 000 zł
RRSO
21,94 %

4244 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
2.
Flotino - pożyczka
Pierwsza pożyczka gratis
Nie
Czas wypłaty
15 minut
Kwota
500 - 10 000 zł
-

803 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opinie:
3,7/5
Pierwsza pożyczka gratis
Nie
Czas wypłaty
15 minut
Kwota
1 000 - 30 000 zł
RRSO
35,64 %
? RRSO promocyjne

3324 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Ile czasu na zgłoszenie pożyczki do urzędu skarbowego?

Na złożenie formularza PCC-3 wraz z załącznikami masz 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy pożyczki. Deklaracji nie musisz jednak składać w przypadku gdy zawarłeś umowę pożyczki w formie aktu notarialnego.

Deklarację należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania (siedziby) pożyczkobiorcy online lub w formie papierowej. 

Jak zgłosić deklarację PCC? 

Deklarację możesz złożyć online za pomocą platformy e-Deklaracje, używając danych autoryzacyjnych lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeśli masz ochotę, to możesz wybrać się osobiście do odpowiedniego US i tam złożyć dokumenty lub wysłać je pocztą. W takim przypadku najlepiej jednak wybrać list polecony z potwierdzeniem odbioru. 

rozliczenie podatku pcc od pożyczki

Czym jest podstawa opodatkowania?

Podstawą opodatkowania jest zawsze wartość pożyczki albo każda przekazana kwota, jeśli wartość pożyczki nie została z góry określona. Aby lepiej zrozumieć tę definicję, posłużmy się przykładem: 

Marcin chciał przeprowadzić remont mieszkania. W kwietniu podpisał umowę pożyczki ze swoim kolegą – Wojciechem. Mężczyźni uzgodnili, że w przypadku, gdy Marcinowi skończą się pieniądze, Wojciech pożyczy mu maksymalnie 10 000 zł. W rzeczywistości Marcin w lipcu pożyczył 8 000 zł, a we wrześniu 2 000 zł. W październiku spłacił 10 000 zł, a w listopadzie znowu pożyczył 1 500 zł. To sprawiło, że Marcin musi zapłacić podatek od każdej pożyczonej kwoty, czyli od 8 000 zł, od 2 000 zł i od 1 500 zł.

Pożyczka od rodziny i znajomych. Ile wyniesie podatek od pożyczki (PCC)

Podatek od wartości pożyczki jest stosunkowo niewielki i stanowi 0,5% jej kwoty. Ta stawka podatkowa obowiązuje dla wszystkich umów zawartych po 1 stycznia 2019 roku. Wcześniej, stawka ta wynosiła 2%. Należny podatek jest wpłacany do urzędu skarbowego, który jest właściwy dla osoby biorącej pożyczkę.

Jak zapłacić podatek PCC?

Podatek PCC możesz zapłacić w kasie urzędu skarbowego lub przelewem na wskazany rachunek bankowy. Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych pobierzesz z portalu Gov.pl 

FAQ: najczęściej zadawane pytania 

Kto musi zgłosić pożyczkę do urzędy skarbowego?

Obowiązek podatkowy zawsze ciąży na pożyczkobiorcy. To on musi zgłosić fakt otrzymania pieniędzy oraz opłacić od transakcji należną daninę. Jeśli kilka osób bierze pożyczkę na jedną umowę, to wtedy wszystkie solidarnie odpowiadają nie tylko za zwrot pożyczki, ale również za opłacenie podatku. 

Ile wynosi sankcyjna stawka podatku?

Sankcyjna stawka PCC wyniesie 20%, jeśli pożyczkobiorca powoła się na fakt zawarcia umowy pożyczki przed organem podatkowym (lub organem kontroli skarbowej) w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, a wcześniej nie opłaci podatku od tej czynności. 

Kiedy mija termin płatności podatku?

Należność należy opłacić w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

Czy nie zgłoszenie pożyczki do 1 000 złotych jest zgodne z prawem?

Jeśli wartość pożyczki nie przekracza 1000 zł, to nie ma obowiązku zapłaty podatku PCC ani też składania deklaracji PCC-3. Choć prawo nie wymaga zawierania umowy pożyczki pieniędzy pomiędzy osobami prywatnymi, to jednak nawet dla takich transakcji, zaleca się sporządzenie umowy na piśmie. Pozwoli to uniknąć ewentualnych komplikacji.

Czy fakt otrzymania pożyczki musi zostać udokumentowany?

Tak. Otrzymanie środków powinno zostać udokumentowane wpływem na rachunek bankowy lub na rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, czy też przekazem pocztowym.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

1 Podatki.gov.pl

https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/rozliczenie-podatku-pcc-od-pozyczki/

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.3/5 - (3 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()