Procent składany — kalkulator

Poznaj, jak działa procent składany. Dzięki kalkulatorowi obliczysz efekt procentu składanego dla np. lokaty, ale też i każdego innego dowolnego produktu finansowego. Określenie potencjalnych zysków wcale nie musi być zagadką.

-
+
-
+
-
+
Częstotliwość regularnej wypłaty
-
+
Kapitał początkowy
Wpłaty dodatkowe
Zysk
Stan konta na koniec okresu

Zakładając lokatę bankową lub planując takie rozwiązania, warto zorientować się w zasadach jej funkcjonowania oraz oszacować potencjalne zyski. Zasady działania lokat bankowych są z reguły bardzo proste. Opierają się one z reguły na banalnej matematyce, jednak oczekiwania wobec nich bywają różne. Właśnie dlatego kalkulator zysku z lokaty jest niezwykle pomocnym narzędziem.

Co to jest procent składany?

Każda lokata musi opierać się o jakiś system mnożenia kapitału. Procent składany polega na tym, że po ustalonym w umowie okresie, wypłacane są odsetki, które następnie podlegają kapitalizacji, czyli przyłączeniu do kapitału początkowego.

W ten sposób, w procencie składanym, oprocentowanie „składa się” na wypracowywany zysk. Im dłuższy okres inwestycji, tym kapitał będzie dzięki niemu coraz większy — to oczywiste. Co jednak istotne, im częstsza kapitalizacja odsetek, tym szybciej kapitał wzrasta. Procent składany jest zatem znacznie korzystniejszy od procentu prostego.

Wzór procentu składanego

Zastanawiasz się, jak dokładnie oblicza się procent składany? To wcale nie jest takie trudne. Procent składany opiera się bowiem na następujących wzorach:

Roczna kapitalizacja odsetek:

 • Kapitał końc. = kapitał pocz. x (1 + stopa proc.) liczba miesięcy lokaty

W przypadku kapitalizacji miesięcznej:

 • Kapitał końc. = kapitał pocz. x (1 + stopa proc./liczba kap. w roku) liczba miesięcy lokaty

Kalkulator procentu składanego to profesjonalna i bardziej naukowa forma określenia narzędzia do wyliczania zysku z lokaty. Zysk z lokaty można obliczyć dzięki takim kalkulatorom online jak nasz.

Procent składany a kapitalizacja odsetek

W zależności od okresu, na jaki zakładamy lokatę, kapitalizacja odsetek następuje w różny sposób. Z jednej strony zmieniać się może oprocentowanie, z drugiej kapitalizacja może następować co kwartał. Procent składany wpływa między innymi również na wysokość rzeczywistej stopy oprocentowania. Zmiennych jest tutaj dużo — przyjrzyjmy się zatem, jak działa procent składany.

Przy rocznej lokacie oprocentowanej, sprawa wygląda następująco:

 1. Oprocentowanie wynosi 5% (stan konta: 100 zł);
 2. Po roku odsetki uzyskane wynoszą 5 zł (stan konta po roku: 105 zł);
 3. W kolejnym roku kapitalizacja następuje od kwoty bazowej (105 zł + 5% x 105).
 4. Stan konta po dwóch latach oszczędzania wyniesie 110,25 zł.

Jak więc łatwo zauważyć na powyższym przykładzie reprezentatywnym, procent składany to świetne rozwiązanie w przypadku lokat długoterminowych. Co jednak w przypadku, gdy interesują nas szybsze rozwiązania?

Jak prezentuje się procent składany przy kwartalnej kapitalizacji odsetek?

 1. Oprocentowanie wynosi 5% (stan konta: 100 zł);
 2. Po kwartale odsetki uzyskane wynoszą 5,10 zł (stan konta po roku: 105, 10 zł);
 3. W kolejnym kwartale kapitalizacja następuje od kwoty bazowej (105,10 zł + 5% x 105,10).
 4. Stan konta po dwóch latach oszczędzania wyniesie 110,45 zł.

Jak więc łatwo zauważyć, rzeczywiście to prawda, że z procentem składanym jest tak, że im częstsza kapitalizacja, tym większy zysk. Warto zatem rozważyć opcję, gdzie kapitalizacja następuje kilka razy w skali roku.

Jak obliczyć procent składany w naszym kalkulatorze?

Kalkulator został opracowany tak, aby w precyzyjny sposób wskazać stopę zwrotu w oparciu o wszystkie czynniki wpływające na końcową wysokość. Poddajmy obszernej analizie wszystkie elementy, jakie tworzą to narzędzie.

Kapitał początkowy

W tym polu należy wpisać dokładną wysokość wkładu początkowego, jaką wnosimy na rzecz lokaty podczas jej zakładania. Z reguły są to kwoty co najmniej czterocyfrowe, dlatego kalkulator podpowie przykładową wartość w wysokości 3000 złotych. Nie musimy używać klawiatury przy korekcie kwoty. Wystarczy kliknąć dolną lub górną strzałkę, aby uzyskać pożądaną wartość z dokładnością co do złotówki.

Kwota regularnej wpłaty

W tym polu należy wprowadzić wartość kwoty, którą będziemy zasilać i powiększać podstawowy kapitał na lokacie bankowej. W zależności od naszych możliwości finansowych może to być suma kilkuset złotych lub znacznie większa — sięgająca nawet kilku tysięcy złotych. Podobnie jak w przypadku kapitału początkowego, wysokość miesięcznej wpłaty możemy dostosować do dowolnej wartości. Wystarczy, że użyjemy do tego strzałek w górę lub dół, określając wartość co do złotówki.

Częstotliwość regularnej wpłaty na koncie oszczędnościowym

Znając już wysokość wpłaty, pora wskazać częstotliwość, z jaką planujemy powiększać kapitał podstawowy. Kalkulator daje nam do wyboru trzy rozwiązania w kwestii regularności zasilania depozytu. Są to kolejno: wpłaty codzienne, wpłaty miesięczne, wpłaty coroczne. Warto dodać, że skrajne rozwiązania to ekstremum, a najpopularniejszym rozwiązaniem jest regularne powiększanie kapitału podstawowego lokaty w postaci wpłat comiesięcznych. Taka opcja została też wskazana w kalkulatorze w ramach przykładowej kalkulacji z domyślnymi parametrami.

Okres oszczędzania i oprocentowanie

Pora wskazać okres lokaty. Na początek należy określić, czy będzie on dzielony na miesiące, czy lata. Następnie określamy tę wartość, wpisując ręcznie lub za pomocą strzałek w górę, lub w dół tak jak poprzednio. Teraz wpisujemy wartość, na którą, niestety, nie mamy zbyt dużego wpływu. Banki oferują co prawda lokaty na różnych stopniach oprocentowania, jednak ich zakres modyfikacji jest bardzo wąski. Wysokość stóp procentowych określa Narodowy Bank Polski.

Mają one decydujący wpływ na oprocentowanie kredytów i lokaty bankowe właśnie. Zanim dokonamy kalkulacji, warto zapoznać się z dostępnymi opcjami oprocentowania w banku, a następnie podać jego wartość. Uwaga! Może ona mieć też formę niepełną, zawierając w sobie po przecinku część dziesiątą i setną.

Kapitalizacja odsetek — Ostatnią informacją jest częstotliwość dokonywania kapitalizacji odsetek przez bank w związku z obsługą lokaty. Do wyboru jest tryb comiesięczny, codzienny, coroczny lub cokwartalny. Regułą jest kapitalizacja co 30 dni. To właśnie ona została podpowiedziana przez kalkulator jako domyślna. Warto jednak wiedzieć, że możemy wybrać inny okres kapitalizacji odsetek, zgodnie z warunkami naszej lokaty.

Podsumowanie obliczeń kalkulatora procentu składanego

Po wybraniu czerwonego przycisku „oblicz procent”, kalkulator automatycznie ładuje obszerne opracowanie wskazujące szczegóły na temat zysku z lokaty. Podzielone zostało ono na dwa moduły. W czytelny, obrazowy sposób kalkulator automatycznie generuje wykres kołowy, w którym wskazuje trzy składniki.

Czerwona barwa wskazuje udział kapitału początkowego, czyli ile wpłaciliśmy podczas zakładania lokaty. Pomarańczowa część wskazuje łączny wymiar wszystkich dodatkowych wpłat, jakie uiszczane były na rzecz lokaty, aby powiększyć jej wyjściową kwotę. Ostatnim, trzecim składnikiem wykresu jest szary wskaźnik. Prezentuje on łączną kwotę, która w wyniku kapitalizacji stanowi zysk z lokaty na naszym koncie oszczędnościowym.

Chcesz wiedzieć, ile to jest łącznie? Nie ma problemu. Wartości te tuż pod wykresem zostają podsumowane. Tym samym od razu widzisz łączną wysokość, jaką znajdziemy na lokacie, uwzględniając sumę kapitału początkowego, kolejnych wpłat oraz zysku.

Tabela
Poniżej kalkulatora oraz wykresu z podsumowaniem obliczeń znajduje się także tabela. Przedstawia ona szczegółowy zysk z lokaty w ujęciu każdego pojedynczego miesiąca jej trwania. Każdy wiersz wypełniono takim samym zestawem danych. Są to kolejno:

 • numer miesiąca;
 • kwota kapitału początkowego;
 • wpłata;
 • kapitalizacja miesięczna;
 • zysk z lokaty w danym miesiącu;

Warto zwrócić uwagę szczególnie na ten parametr — to on bowiem jako jedyny ulega zmianie. Zależny jest bowiem od długości trwania lokaty i nie jest wartością stałą. Każdego kolejnego miesiąca trwania lokaty, dotychczasowy zysk jest powiększany o kolejną kapitalizację — co 30 dni, przez cały okres trwania lokaty.

Lokata to instrument finansowy, który zakładamy na okres długoterminowy. Nie warto zatem przywiązywać szczególnej wagi do stopy zwrotu w pierwszych miesiącach. Są to wartości symboliczne.

Należy wziąć pod uwagę także to, że uzyskany zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. Znany szerzej jako „podatek Belki”, podatek od zysków kapitałowych wynosi 19% i naliczany jest od kwoty zysku.

Lokata — czy warto w ogóle się na nią decydować?

Nie da się ukryć, że najkorzystniejszy czas dla zakładania lokat bankowych, póki co, wydaje się być przeszłością. Sprzyjającymi warunkami dla tego typu instrumentów są czasy, kiedy stopy procentowe określane przez Narodowy Bank Polski są relatywnie wysokie. Obecnie jednak, zważywszy na galopującą inflację, wysokie oprocentowania lokat wcale nie równają się zyskom.

Na moment pisania tego artykułu, Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja w Polsce za wrzesień 2022 wyniosła ponad 17%. Oznacza to, że po raz kolejny scenariusze NBP rozmijają się z rzeczywistością, a co za tym idzie przed nami perspektywa długich miesięcy z dwucyfrową inflacją.

Jeśli szukasz innych sposobów na zainwestowanie swoich oszczędności, sprawdź:

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.9/5 - (7 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane