Procent składany – kalkulator zysku z lokaty

Potencjalne zyski z lokaty bankowej nie muszą być zagadką – stopę zwrotu pozwoli łatwo obliczyć kalkulator zysku z lokaty z wynikiem w formie procentu składanego.

Częstotliwość regularnej wypłaty
Oblicz procent
Podsumowanie obliczeń

Zakładając lokatę bankową lub planując skorzystanie z takiego rozwiązania, warto zorientować się na temat zasad jej funkcjonowania oraz oszacować potencjalne zyski z uwzględnieniem kwoty, jaką chcielibyśmy wpłacić. Zasady działania lokat bankowych są z reguły bardzo proste i oparte na banalnej matematyce, jednak oczekiwania wobec tego typu narzędzi mogą się znacznie różnić – i właśnie w tej sytuacji kalkulator zysku z lokaty jest niezwykle pomocnym narzędziem.

Kalkulator zysku z lokaty – jak działa i jak z niego korzystać?

Kalkulator został opracowany tak, aby w precyzyjny sposób wskazać stopę zwrotu w oparciu o wszystkie czynniki, które wpływają na jej końcową wysokość. Poddajmy obszernej analizie wszystkie elementy, jakie tworzą to narzędzie.

 1. Kapitał początkowy.
  W tym polu należy wpisać dokładną wysokość wpłaty, jaką wnosimy na rzecz lokaty podczas jej zakładania. Z reguły są to kwoty co najmniej czterocyfrowe, dlatego kalkulator podpowie przykładową wartość w wysokości 3000 złotych. Nie musimy używać klawiatury przy korekcie kwoty – wystarczy kliknąć w dolną lub górną strzałkę, aby uzyskać pożądaną wartość z dokładnością co do złotówki.
 2. Kwota regularnej wpłaty.
  W tym polu należy wprowadzić wartość kwoty, którą będziemy zasilać i powiększać podstawowy kapitał lokaty. W zależności od naszych możliwości finansowych może to być suma kilkuset złotych lub znacznie większa – sięgająca nawet kilku tysięcy złotych. Podobnie jak w przypadku kapitału początkowego, wysokość miesięcznej wpłaty możemy wygodnie dostosować do dowolnej wartości za pomocą strzałek w górę lub dół, określając wartość co do złotówki.
 3. Częstotliwość regularnej wpłaty.
  Znając już wysokość wpłaty na rzecz powiększania kapitału lokaty, pora teraz wskazać częstotliwość, z jaką planujemy powiększać kapitał podstawowy znajdujący się na lokacie. Kalkulator daje nam do wyboru trzy rozwiązania w kwestii regularności zasilania depozytu: wpłaty codzienne, wpłaty miesięczne, wpłaty coroczne. Warto dodać, że skrajne rozwiązania to ekstremum, a najpopularniejszym rozwiązaniem jest regularne powiększanie kapitału podstawowego lokaty w postaci wpłat comiesięcznych. Taka opcja została też wskazana w kalkulatorze w ramach przykładowej kalkulacji z domyślnymi parametrami.
 4. Okres oszczędzania.
  Pora wskazać okres lokaty. Na początek należy określić, czy będzie on dzielony na miesiące, czy lata. Następnie – określamy tę wartość, wpisując ręcznie kwotę z poziomu klawiatury lub wygodnie dostosowując jej dokładny wymiar za pomocą strzałek w górę lub w dół, zupełnie jak w innych tego typu okienkach kalkulatora.
 5. Oprocentowanie.
  Teraz wpisujemy wartość, na którą, niestety, nie mamy zbyt dużego wpływu. Banki oferują co prawda lokaty na różnych stopniach oprocentowania, jednak ich zakres modyfikacji jest bardzo wąski. Wysokość stóp procentowych określa bowiem Narodowy Bank Polski w swoich obwieszczeniach, które mają decydujący wpływ na oprocentowanie kredytów i właśnie na lokaty bankowe. Zanim dokonamy kalkulacji, warto zapoznać się z dostępnymi opcjami oprocentowania w banku, a następnie podać jego wartość. Uwaga! Może ona mieć też formę niepełną, zawierając w sobie po przecinku część dziesiątą i setną.
 6. Kapitalizacja odsetek.
  Ostatnią informacją, jaka jest niezbędna do dokonania kalkulacji przez kalkulator zysku z lokaty, jest częstotliwość dokonywania kapitalizacji odsetek przez bank w związku z obsługą lokaty. Do wyboru jest tryb comiesięczny, codzienny, coroczny lub cokwartalny. Regułą jest kapitalizacja co 30 dni i to ona też została podpowiedziana przez kalkulator jako domyślna, jednak możemy wybrać inny okres kapitalizacji odsetek, zgodnie z warunkami naszej lokaty.

Podsumowanie obliczeń zysku z lokaty

Po wybraniu czerwonego przycisku „oblicz procent”, kalkulator automatycznie ładuje obszerne opracowanie wskazujące szczegóły na temat zysku z lokaty. Podzielone zostało ono na dwa moduły.

Podsumowanie obliczeń.
W czytelny, obrazowy sposób kalkulator automatycznie generuje wykres kołowy, w którym wskazuje trzy składniki. Czerwona barwa wskazuje udział kapitału początkowego, czyli ile wpłaciliśmy podczas zakładania lokaty. Pomarańczowa część wskazuje łączny wymiar wszystkich dodatkowych wpłat, jakie uiszczane były na rzecz lokaty, aby powiększyć jej wyjściową kwotę. Ostatnim, trzecim składnikiem wykresu jest szary wskaźnik przedstawiający łączną kwotę, która stanowi zysk z lokaty. Chcesz wiedzieć, ile to jest łącznie? Nie ma problemu – wartości te tuż pod wykresem zostają podsumowane, wskazując łączną wysokość, jaką znajdziemy na lokacie, uwzględniając sumę kapitału początkowego, kolejnych wpłat oraz zysku.

Tabela.
Poniżej kalkulatora oraz wykresu z podsumowaniem obliczeń, zawarto jeszcze prostą i czytelną tabelę przedstawiającą szczegółowy zysk z lokaty w ujęciu każdego pojedynczego miesiąca jej trwania. Każdy wiersz wypełniono takim samym zestawem danych: numer miesiąca, kwota kapitału początkowego, wpłata, kapitalizacja miesięczna oraz zysk z lokaty w danym miesiącu.

Warto zwrócić uwagę szczególnie na ten parametr – to on bowiem jako jedyny ulega zmianie w zależności od długości trwania lokaty i nie jest wartością stałą. Każdego kolejnego miesiąca trwania lokaty, dotychczasowy zysk jest powiększany o kolejną kapitalizację – co 30 dni, przez cały okres trwania lokaty.

Lokata to instrument finansowy, który zakładamy na okres długoterminowy. Nie warto zatem szczególnie dużej wagi przykuwać do stopy zwrotu w pierwszych miesiącach, a niekiedy i latach jej obowiązywania, gdyż są to w naturalny sposób wartości relatywnie symboliczne. Dopiero po co najmniej kilkunastu miesiącach trwania lokaty dostrzec można wyraźne korzyści z jej posiadania, które mogą stanowić korzystne pomnożenie naszego kapitału. I to nawet przy tak niskich stopach procentowych, jak te, które obowiązują od połowy 2020 roku.

Należy wziąć pod uwagę także to, że uzyskany zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. Znany szerzej jako „podatek Belki”, podatek od zysków kapitałowych wynosi 19% i naliczany jest od kwoty zysku.

Co to jest procent składany?

Znając już podstawowe składniki, które składają się na lokatę bankową, zarówno podczas jej zakładania, jak i przy jej trwaniu, pora teraz przyjrzeć się najważniejszemu czynnikowi, który gra pierwsze skrzypce w przypadku lokaty bankowej. Jest to tzw. procent składany, czyli wskaźnik określający już na wstępie sposób, w jaki ulokowany kapitał będzie się systematycznie powiększał.

Procent składany bezpośrednio określa stopę zwrotu po każdej kapitalizacji, a im dłużej trwa lokata, tym za jego pomocą kapitał lokaty będzie coraz większy. Powtórzmy jednak – gwarancją satysfakcjonujących rezultatów z posiadania lokaty jest tylko w przypadku jej regularnej kapitalizacji w jak najmniejszych odstępach czasu oraz przy lokatach, które zaciągnięto na relatywnie długi czas.

Jaki jest wzór na procent składany? To nie takie trudne – opiera się on na następującym wzorze. Na początek, kapitalizacja roczna.

 • Kapitał końc. = kapitał pocz. x (1 + stopa proc.)liczba miesięcy lokaty

Teraz pora przyjrzeć się wzorze kapitalizacji w najpopularniejszej formule, czyli kapitalizacji comiesięcznej.

 • Kapitał końc. = kapitał pocz. x (1 + stopa proc./liczba kap. w roku)liczba miesięcy lokaty
stopy procentowe NBP wykres

Kalkulator procentu składanego to profesjonalna i bardziej naukowa forma określenia narzędzia do wyliczania zysku z lokaty.

Lokata – czy warto w ogóle się na nią decydować?

Nie da się ukryć, że najkorzystniejszy czas dla zakładania lokat bankowych, póki co, wydaje się być przeszłością. Sprzyjającymi warunkami dla tego typu instrumentów lokowania i pomnożenia kapitału są czasy, kiedy stopy procentowe określane przez Narodowy Bank Polski są relatywnie wysokie. W perspektywie miesięcznej, rocznej i długoterminowej oznacza to relatywnie wysoką stopę zwrotu, która już po kilku latach trwania lokaty może przynieść zauważalne zyski, które z czasem mogą stanowić wartościowe zabezpieczenie środków na np. czarną godzinę lub przyszłość naszych bliskich.

Obecnie (stan na luty 2021 roku) z racji rekordowo niskich stóp procentowych wynoszących mniej niż 1%, banki dwoją się i troją, aby zwrócić jeszcze uwagę klientów na te coraz mniej interesujące depozyty bankowe.

Mamy do czynienia ze zmierzchem okresu atrakcyjności lokat – trudno, pozostaje czekać na lepsze czasy. Niech pocieszeniem będzie fakt, że kryzys i negatywna koniunktura w końcu dobiegnie końca, a wtedy oprocentowanie może wrócić do korzystniejszych poziomów. Lokata to rozwiązanie długoterminowe, przez co może ona ze spokojem doczekać lepszych czasów!

Jeśli szukasz innych sposobów na zainwestowanie swoich oszczędności, sprawdź:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x