Kredyt walutowy – dla kogo i gdzie jest dostępny?

Kiedy warto zdecydować się na kredyt walutowy? To zobowiązanie zaciągane w walucie obcej. Może mieć formę zarówno kredytu hipotecznego, jak i gotówkowego. Warto natomiast wiedzieć, dla kogo ta opcja jest dostępna i które banki ją oferują.

kredyt walutowy - dla kogo? gdzie dostać?

Kluczowe informacje

 • Kredyt walutowy to inaczej kredyt dewizowy, który udzielany jest w walucie innej niż ta, która obowiązuje w danym kraju. Tym samym w Polsce będą to kredyty oferowane, m.in. we frankach, dolarach czy euro;
 • Niesie on ze sobą pewne ryzyko związane z wahaniem kursów walut;
 • Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Rekomendacji S na tego typu finansowanie mogą zdecydować się jedynie osoby, które otrzymują trwałe dochody w walucie innej niż polski złoty. Dodatkowo dochody te muszą zapewnić obsługę i spłatę kredytu;
 • Obecnie tylko trzy banki w Polsce oferują kredyty hipoteczne walutowe. Są to Alior, mBank oraz Pekao;
 • Z uwagi jednak na dynamicznie zmieniającą się ofertę kredytów walutowych, warto na bieżąco śledzić oficjalne strony banków, by uzyskać najnowsze informacje na ich temat.

Kredyty walutowe nie cieszą się dużą popularnością wśród Polaków. Niechęć do tego produktu potęgować mogą trwające do dziś problemy frankowiczów, którzy zaciągnęli kredyty we frankach. Mimo nie najlepszej passy, mamy przecież do wyboru pozostałe waluty obce, w których można zaciągnąć zobowiązanie.

Sprawdźmy, jakie kredyty walutowe i dla kogo oferują polskie banki.

W jakich walutach można wziąć kredyt?

Obecnie możemy otrzymać kredyt walutowy jedynie w trzech walutach obcych:

 • dolarach amerykańskich,
 • euro,
 • frankach szwajcarskich.

Na czym polega kredyt walutowy?

Kredyt walutowy (kredyt dewizowy) to zobowiązanie zaciągane w innej walucie niż ta obowiązująca w danym kraju. W Polsce mowa więc o zobowiązaniach w innych walutach niż PLN.

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych zobowiązań, ubiegać się możemy o niego w tradycyjnych bankach działających na terenie Polski. Niezbędne jest do tego złożenie odpowiedniego wniosku oraz sprawdzenie zdolności kredytowej. Często też instytucje finansowe określają dodatkowe wymagania, stanowiące zabezpieczenie spłaty.

Kredyty walutowe a Prawo bankowe

Jedną z najważniejszych norm prawnych, regulujących kredyty walutowe, jest aktualizacja Rekomendacji S, wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego 1. Zgodnie z nią osoba zainteresowana takim produktem powinna otrzymywać trwałe dochody w walucie kredytu, który zaciąga.

Nie bez znaczenia jest również Ustawa z 29 lipca 2011 roku o zmianie Ustawy prawo bankowe. Powszechnie znana jest jako tzw. Ustawa antyspreadowa. Gwarantuje ona, że każda umowa dotycząca zobowiązania w obcej walucie musi zawierać szczegółowe zasady określania terminów i sposobów ustalania kursu wymiany walut 2. Niezbędne jest także wyjaśnienie zasad przeliczania na walutę spłaty kredytu lub wypłaty.

Od 2009 roku – za Rekomendacją S II 3 – banki muszą udzielać kredytobiorcom rzetelnej informacji o ryzyku oraz spreadzie walutowym. Klient banku musi poznać historyczne zestawienia kursów, zyskać świadomość o ich zmianach i występowaniu ewentualnych, znaczących różnic.

Rodzaje kredytów walutowych

Na polskim rynku do dyspozycji mamy dwa główne rodzaje kredytów walutowych:

 • hipoteczny,
 • gotówkowy.

Ich dostępność zależy od oferty konkretnego banku. Różnią się one wysokością zobowiązania i celem, na który możemy przeznaczyć środki. Nie bez znaczenia są ponadto warunki ich przyznawania.

Rodzaje kredytów walutowych

Kredyt walutowy hipoteczny

W przypadku kredytu hipotecznego walutowego otrzymujemy środki na zakup nieruchomości. Działa to na podobnych zasadach, jak w przypadku złotówkowego kredytu mieszkaniowego. Oba te produkty różnią się głównie walutą, której dotyczą.

W obu też przypadkach zobowiązanie musi zostać zabezpieczone prawem użytkowania wieczystego lub prawem własności do nieruchomości. Przy kredycie hipotecznym walutowym banki jednak zwykle wymagają wyższego wkładu własnego na poziomie 30 proc. i więcej.

Zapoznaj się z ofertą kredytów mieszkaniowych w złotówkach:

Marża
2,09 %
Kwota
50 000 - 3 mln zł
? dostępne są kwoty kredytu aż do 3 mln zł
Prowizja
1%
RRSO
7,60 %
? Dla oprocentowania okresowo stałego przez pierwsze 60 miesięcy. Następnie RRSO wynosi 8,25%

750 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Marża
2 %
Kwota
100 000 - 3 mln zł
Prowizja
0 %
? za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu
RRSO
8,12 %

726 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Marża
1,79 %
? 11,79% w ofercie eko kredyty mieszkaniowe
Kwota
10 000 - 2.52 mln zł
Prowizja
0 %
? bez prowizji
RRSO
8,43 %

804 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Oferty kredytów walutowych hipotecznych w bankach

Przyznam szczerze, że kredyty indeksowane walutami odnalazłem w zaledwie trzech instytucjach. Poniżej krótko je opiszę.

Alior Bank – kredyt walutowy

Kredyt hipoteczny „Megahipoteka” w Alior Bank jest zobowiązaniem walutowym. Możemy zaciągnąć go w:

 • złotówkach,
 • euro.

Jego najważniejsze cechy to:

 • kredytowanie do 90 proc. wartości nieruchomości,
 • możliwość zawieszenia spłaty do 6 miesięcy rocznie,
 • okres kredytowania do 35 lat,
 • oprocentowanie zmienne lub okresowo stałe,
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku.

Wartość dochodów netto kredytobiorcy musi stanowić równowartość min. 5 tys. PLN.

Pekao – kredyt hipoteczny walutowy

Bank Pekao ma w swojej ofercie kredyty hipoteczne udzielane w:

 • złotówkach,
 • euro,
 • dolarach amerykańskich,
 • frankach szwajcarskich.

Dotyczy to wyłącznie zobowiązań na nieruchomości komercyjne. W takim przypadku:

 • finansowanie wynosi do 70% inwestycji,
 • okres kredytowania do 15 lat,
 • wkład własny ustalany indywidualnie w zależności od ryzyka kredytowego.

mBank – kredyt hipoteczny walutowy

mBank ma w swojej ofercie kredyt hipoteczny w złotówkach oraz euro. Najważniejsze cechy tego produktu finansowego to:

 • kwota kredytu od 80100 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej,
 • okres kredytowania do 30 lat,
 • opcja refinansowania zakładów własnych na zakup nieruchomości do roku od daty zakupu,
 • raty równe lub malejące,
 • prowizja 0-3%,
 • oprocentowanie zmienne lub stałe przez 5 lat.

ING – walutowy kredyt hipoteczny

ING nie ma w swojej ofercie walutowego kredytu hipotecznego. Za to oferuje swoim klientom możliwość przewalutowania zobowiązania zaciągniętego w obcej walucie. Realizowane jest to przy pomocy usługi nazwanej mediacjami kredytu hipotecznego.

Santander – kredyt walutowy

Również Santander Bank Polska nie ma aktualnie w swojej ofercie kredytu walutowego. Klientom, którzy mają zobowiązania zaciągnięte w CHF, oferuje np. program ułatwiający sprzedaż nieruchomości obciążonych zobowiązaniami hipotecznymi w CHF.

Porównanie ofert kredytów hipotecznych w walucie obcej

BankWalutaKwota finansowaniaOkres kredytowaniaOprocentowanieDodatkowe informacje
Alior BankPLN/EURdo 90 proc. wartości nieruchomoścido 35 latokresowo stałe lub zmienne– zawieszenie spłaty do 6 miesięcy rocznie;
– wartość dochodów netto na poziomie min. 5 tys. zł msc.
PekaoPLN/USD/EUR/CHFdo 70 proc. wartości nieruchomoścido 15 latokresowo stałe lub zmienne– wkład własny ustalany indywidualnie
* dotyczy tylko nieruchomości komercyjnych
mBankPLN/EURustalana indywidualniedo 30 latokresowo stałe lub zmienne– kwota kredytu do 80100 zł;
raty równe lub malejące;
– prowizja od 0 do 3 proc.

Kredyt walutowy gotówkowy

Zobowiązania walutowe gotówkowe są podobne do kredytów złotowych o tym samym przeznaczeniu. Mowa tu o nieco mniejszej kwocie niż w przypadku zobowiązań hipotecznych. Zwykle banki nie precyzują również, na co możemy przeznaczyć otrzymane środki. Niestety same warunki, jak przystało na kredyt w walucie obcej, są dość rygorystyczne.

Kredyt walutowy a denominowany

Kredyty walutowe możemy podzielić na dwa typy:

 • kredyt indeksowany – tutaj wartość kredytu podawana jest w złotówkach. Wypłata środków realizowana jest w walucie indeksowanej. To sprawia, że kwota zobowiązania jest ściśle uzależniona od kursu waluty;
 • kredyt denominowany – w tym przypadku wartość kredytu określana jest w walucie obcej. Wypłata środków dokonywana jest w złotówkach po kursie obcej waluty z dnia uruchomienia zobowiązania.

Jakie są warunki kredytu walutowego?

Warunki uzyskania kredytu walutowego zależą od polityki banku. Liczyć się musisz z tym, że wzięte pod uwagę zostaną poniższe kryteria:

 • historia i zdolność kredytowa,
 • wysokość zarobków,
 • liczba osób na utrzymaniu,
 • waluta, w której zarabiasz,
 • rodzaj umowy, na której jesteś zatrudniony.

W przypadku walutowego kredytu hipotecznego wymagane bywają dodatkowe zabezpieczenia.

Jak zabezpieczyć kredyt walutowy?

Oprócz standardowej hipoteki i trwałych dochodów w obcej walucie dodatkowe zabezpieczenie może przyjąć jedną z poniższych form, jak:

 • dodatkowe ubezpieczenie na życie,
 • ubezpieczenie od utraty pracy,
 • zabezpieczenie w formie poręczenia,
 • cesję praw z polisy ubezpieczeniowej.

Spłata kredytu walutowego

Ustawa antyspreadowa z 29 lipca 2011 roku pozwala kredytobiorcom spłacać zobowiązania bezpośrednio w walucie kredytu. Jest to sposób na uniknięcie kosztów spreadu walutowego.

Na życzenie klientów może się to jednak odbywać się w złotówkach. Część osób decyduje się na tę opcję, starając się zyskać na zmiennym kursie wymiany walut. Z kolei zmiany takich notowań bywają nieprzewidywalne, a to zawsze wiąże się z dużym ryzykiem kredytowym.

Ile kosztuje kredyt walutowy?

Kredyty hipoteczne w walutach obcych przyznawane są w sposób indywidualny. Aby zapoznać się z ich warunkami, polecam osobiście lub telefonicznie skontaktować się z pracownikiem banku. Pamiętaj, że do zaciąganej kwoty zawsze musisz doliczyć:

 • wkład własny,
 • opłatę przygotowawczą,
 • oprocentowanie,
 • prowizję banku,
 • koszt wyceny nieruchomości,
 • opłaty notarialne,
 • ubezpieczenie.

Oprocentowanie kredytu walutowego

Najczęściej oprocentowanie stanowi sumę:

 • marży banku,
 • wskaźnika LIBOR3M EUR dla kredytów w euro.

Takie zasady rozliczenia obowiązują również np. w Alior Banku. W przypadku kredytu mieszkaniowego w EUR/USD/GBP w tym banku marża zaczyna się od 5,20%.

Co wybrać: kredyt hipoteczny złotówkowy czy walutowy?

Kredyt walutowy hipoteczny cechuje się często niższym oprocentowaniem niż produkty w złotówkach. Jeśli zatem masz stałe dochody, np. w euro, to jest to propozycja warta rozważenia. Przy spłacie w tej samej walucie nie musisz martwić się o zmiany kursu walut czy spread.

Jeśli z kolei zarabiasz w złotówkach, raczej powinieneś skupić się na kredytach hipotecznych właśnie w tej walucie. Być może będą one nieco droższe, ale banki w ich przypadku wymagają niższego wkładu własnego i nie oczekują dodatkowych zabezpieczeń.

Jak najtaniej spłacać kredyty walutowe?

Najlepszą drogą do spłaty kredytów walutowych jest zarabianie w walucie zobowiązania i regulowanie rat bez wymiany środków. Dzięki temu oszczędzasz na zmiennym kursie walutowym i spreadzie.

Zwrot spreadów za kredyty walutowe

Spread to różnica między kursem sprzedaży i kupna danej waluty, który inaczej mówiąc, jest zyskiem dla banku. Na mocy Ustawy frankowej i tzw. Ustawy antyspreadowej, kredyty walutowe mogą być spłacane w takiej walucie, w jakiej zostały zaciągnięte.

To zmiana działająca szczególnie na korzyść frankowiczów, którzy zaciągali zobowiązania między 1.07.2000 r. a 26.08.2011 r. Nowe przepisy zakładają, że nawet po automatycznym pobraniu spreadu przez bank, klient może ubiegać się o jego zwrot. Dotyczy to zarówno kredytów bieżących, jak i wygasłych.

Czy kredyt w walucie obcej to dobry pomysł? Zalety i wady

Zalety kredytu walutowego:

 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • brak ryzyka walutowego i spreadu w przypadku dochodu w walucie kredytu.

Wady kredytu walutowego:

 • niewielki wybór ofert w Polsce,
 • wyższy wkład własny w przypadku walutowych kredytów hipotecznych,
 • dodatkowe zabezpieczenia wymagane przez banki,
 • konieczność przedstawiania zagranicznych dokumentów w języku polskim (koszt tłumaczenia),
 • konieczna wysoka zdolność kredytowa.

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Czy w Polsce można dostać kredyt w euro?

Tak, są w Polsce banki oferujące kredyty w euro. Na przykład dla kredytów hipotecznych to Pekao SA i Alior Bank.

Co to jest spread walutowy?

Spread walutowy to różnica między kursem kupna obcej waluty a jej ceną podczas sprzedaży. W praktyce więc to dodatkowy koszt wynikający z wymiany waluty, co stanowi zysk, czyli marżę dla banku.

Czy pracując za granicą, można dostać kredyt w Polsce?

Polskie banki udzielają kredytów hipotecznych i gotówkowych osobom pracującym za granicą. Konieczne natomiast jest do tego spełnienie kryteriów ustalonych przez daną instytucję finansową.

W jakim banku otrzymam kredyt walutowy w dolarach?

Obecnie kredyty walutowe w dolarach oferuje tylko Pekao S.A. Oferty banków zmieniają się jednak dynamicznie, warto więc śledzić ich na bieżąco.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1. Nowelizacja Rekomendacji S

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Nowelizacja_Rekomendacja_S_23-07-2020_70340.pdf

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

3. Rekomendacja S (II) dot. dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.9/5 - (7 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()