Promesa zatrudnienia dla banku – wzór. Kiedy można ją podpisać?

Kończąca się umowa o pracę może być sporą przeszkodą w uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej. W takiej sytuacji zastanów się nad promesą zatrudnienia. Jest to pisemna umowa cywilnoprawna, która zobowiązuje zarówno pracownika, jak i pracodawcę do kontynuowania dalszej współpracy zawodowej. Czym dokładnie jest? Co powinna zawierać i dlaczego jest tak istotna dla banku?

promesa zatrudnienia - darmowy wzór

Kluczowe informacje

 • Skoro promesa kredytowa to obietnica banku, że udzieli kredytu określonemu klientowi, to promesa zatrudnienia jest obietnicą pracodawcy o zatrudnieniu pracownika w określonym terminie i na ustalony wymiar czasu;
 • Zalicza się ją do umów cywilnoprawnych, która stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie dla obu stron umowy;
 • Najczęściej stosowana jest w momencie starania się o kredyt hipoteczny lub gotówkowy. Ewentualnie, gdy pracownik zatrudniony jest w innej firmie i ze względu na istniejące zobowiązania, nie może jeszcze podjąć zatrudnienia w nowym miejscu;
 • Konsekwencją zerwania promesy zatrudnienia, może być rekompensata w postaci wypłaty odszkodowania. Jej wysokość powinnna być uwzględniona w spisanej umowie. Jeśli jej nie ma, kwota odszkodowania ustalana jest indywidualnie między stronami umowy.

Promesa zatrudnienia – wzór

Pliki do pobrania

Pobierz darmowy wzór promesy zatrudnienia, w wersji edytowalnej w formacie DOC oraz pliku do druku (PDF).


Wzór wniosku w wersji DOC


Wzór wniosku w wersji PDF

Co to jest promesa zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia jest rozwiązaniem dla wszystkich osób zatrudnionych na inny rodzaj umowy niż umowa o pracę na czas nieokreślony. W języku potocznym często nazywa się ją umową przedwstępną i oznacza mniej więcej to samo, co zobowiązanie się do podjęcia określonych czynności. Pracodawca zapewnia w niej, że zatrudni pracownika, a pracownik – że podejmie się pracy.

W tym zestawieniu promesa zatrudnienia regulowana jest przepisami prawa cywilnego i powinna zawierać poniższe elementy:

 • dane osobowe obu stron;
 • miejsce oraz godziny wykonywania obowiązków;
 • wysokość wynagrodzenia;
 • wymiar pracy (np. pełny etat);
 • termin zawarcia umowy i okres jej trwania;
 • wysokość odszkodowania w momencie zerwania warunków umowy (* opcjonalnie, ale zalecane);
 • podpis i pieczątkę pracodawcy.

Promesa jest gwarancją tego, że pracownik tuż po wygaśnięciu umowy czy ukończeniu studiów nie musi martwić się o pracę. Taka posada będzie na niego po prostu czekać. Jednocześnie jest dokumentem wiążącym. Dlatego, jeśli któraś ze stron wycofa się z takiego oświadczenia, to musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

W jakich sytuacjach warto zastosować promesę zatrudnienia?

Najczęściej tego typu zabezpieczenie przyda Ci się przy uzyskaniu kredytu gotówkowego lub innego rodzaju finansowania, które ma być rozłożone na długi czas. Lecz nie tylko.

W jakich sytuacjach promesa zatrudnienia jeszcze się przyda?

 • W trakcie podejmowania pracy za granicą. Stanowi pewnego rodzaju zezwolenie na dłuższy pobyt i pracę za granicą (* w niektórych krajach jest to konieczne);
 • W momencie walki o prawo opieki nad dzieckiem;
 • Pomaga skazanym w skutecznej resocjalizacji. Pozwala zwolnionym z zakładu karnego w otrzymaniu zatrudnienia i wyjściu na prostą;
 • Gdy pracownik jest zatrudniony w innej firmie i nie może podjąć pracy od zaraz ze względu na inne zobowiązania. Pracodawca ma wtedy pewność, że po okresie wypowiedzenia w poprzedniej firmie, pracownik rozpocznie pracę i na poważnie traktuje nowe stanowisko. Z kolei pracownik wie, że po okresie wypowiedzenia umowy, czeka na niego nowa posada.

Jakie informacje musi zawierać promesa zatrudnienia?

Aktem prawnym, który reguluje warunki promesy zatrudnienia i jej podstawowych elementów, jest Kodeks cywilny.

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

Art. 389, par.1 Kodeksu cywilnego1

Co mamy rozumieć poprzez postanowienia umowy przyrzeczonej? Są to wyżej przeze mnie wymienione elementy, które musi zawierać umowa o pracę. Czyli, np. dane obu stron umowy, miejsce oraz czas wykonywania obowiązków pracowniczych, wysokość wynagrodzenia (* netto i brutto) czy wymiar pracy (* część etatu wyróżniona ułamkowo) itp.

co powinna zawierać promesa zatrudnienia?

Z punktu widzenia pracodawcy i zatrudnionego, to informacja o ewentualnych konsekwencjach w przypadku niezrealizowania obietnicy umowy przyrzeczonej, jest najistotniejsza i warto ją umieścić w dokumencie. Wzmianka może tyczyć się odszkodowania lub zadośćuczynienia w momencie złamania warunków lub ostatecznego niepodpisania umowy.

Co daje promesa zatrudnienia?

Rozróżnię tutaj dwie kwestie. Choć takie oświadczenie promesy ma stanowić gwarancję zatrudnienia pracownika lub podjęcia przez niego pracy, to w żadnym wypadku nie musi prowadzić do żądania zawarcia umowy przerzeczonej. W końcu mogą pojawić się różne okoliczności, w wyniku których nie dojdzie ostatecznie do jej podpisania.

Co się stanie, gdy pracodawca nie dotrzyma danej obietnicy?

a) W przypadku promesy zatrudnienia, której głównym celem jest otrzymanie kredytu, często pojawia się w treści informacja o tym, że nie stanowi ona deklaracji przedłużenia zatrudnienia. Czyli taki dokument nie jest żadnym gwarantem kontynuacji współpracy między stronami. A co za tym idzie, dla banku stanowi niewielką wartość. Choć oczywiście może być wystarczającą przesłanką, by takie finansowanie u niego dostać;

b) Inaczej jest, gdy promesę zatrudnienia sporządzono w formie umowy przedwstępnej. Wtedy chronią ją przepisy Kodeksu cywilnego. Jest więc wiążąca dla obu stron. Czyli pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika, a pracownik do podjęcia pracy. Jednak, gdy pracodawca z jakichś powodów nie może zatrudnić pracownika, to ten w ramach aktualnych przepisów, może domagać się pieniężnej rekompensaty. Jej wysokość ustalają indywidualnie obie strony umowy (* no chyba że ta kwota jest już określona w umowie).

Promesa do banku jako argument do przyznania kredytu

Najważniejszym zadaniem promesy zatrudnienia, o czym już zdążyłam wielokorotnie wspomnieć w tekście, jest wsparcie w otrzymaniu kredytu. Jak wiesz, bank oprócz formy zatrudnienia i wysokości dochodów, zwróci uwagę na stabilność stanowiska i sprawdzi dokładnie Twoją zdolność kredytową. Dlatego, jeśli Twoja umowa wygasa, a zamierzasz wziąć kredyt bankowy, to udaj się do swojego pracodawcy po taką promesę zatrudnienia.

Zła informacja jest taka, że nie każdy bank akceptuje tego typu oświadczenie, powołując się np. na krótki okres ważności dokumentu. W takim przypadku promesę warto podpisać, np. na 6 miesięcy. Natomiast w tych instytucjach, które nie uznają rozwiązania promesy, możesz postarać się o zawarcie umowy o pracę na dłuższy okres lub czas nieokreślony.

cytat-Magda Kopiczko, ekspertka porównywarki Czerwona Skarbonka

Wiele decyzji kredytowych kończy się odmową w bankach tylko dlatego, że zostały przedłożone umową o pracę na czas określony, której termin wygasa za kilka czy kilkanaście miesięcy. W takiej sytuacji są dwa rozwiązania. Pierwsze: poproś pracodawcę o zmianę formy zatrudnienia z określonej na czas nieokreślony, bez uwzględniania daty końcowej. Druga: spisz promesę zatrudnienia, która będzie objęta stosunkiem pracy. Oczywiście nie daje ona gwarancji bankowej na to, że kredyt faktycznie zostanie przyznany. Ale na pewno wpłynie na całokształt wnioskującego.

Magda Kopiczko, ekspertka porównywarki Czerwona Skarbonka

Sprawdź aktualne oferty kredytów gotówkowych (* zestawienie na bieżąco aktualizowane):

Okres spłaty
84 miesiące
Oprocentowanie
15,99 %
Kwota
5 000 - 15 000 zł
RRSO
17,22 %

600 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Okres spłaty
10 - 84 miesięcy
Oprocentowanie
7,20 %
Kwota
1 000 - 60 000 zł
RRSO
12,40 %

2086 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
3.
OtomotoPay Kredyt Gotówkowy
Okres spłaty
3 - 120 miesięcy
Oprocentowanie
13,99 %
? na podstawie przykładu reprezentatywnego
Kwota
15 000 - 300 000 zł
RRSO
17,46 %
? na podstawie przykładu reprezentatywnego

773 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
4.
Rozmowa z Doradcą
Okres spłaty
3 - 120 miesięcy
Oprocentowanie
11,88 %
? na podstawie przykładowej pożyczki gotówkowej
Kwota
1 000 - 250 000 zł
RRSO
11,55 %
? na podstawie przykładowej pożyczki gotówkowej

1775 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Promesa zatrudnienia do kredytu bankowego: co jeszcze warto wiedzieć?

Jeszcze dodam taką małą dygresję o zmianie wprowadzonej w 2018 roku w Kodeksie pracy. Dotyczy ona umowy na czas określony, podpisanej przez tego samego pracownika i pracodawcę, która nie może być zawarta na dłużej niż 33 miesiące.

Dlatego, jeśli Twój okres zatrudnienia jest dłuższy niż powyższe 33 miesiące bądź liczba zawartych umów na czas określony wyniosła u Ciebie więcej niż 3, to pracodawca musi podpisać z Tobą umowę o pracę na czas nieokreślony. I taką też umowę masz prawo żądać od swojego przełożonego, jeśli sam nie wyjdzie z taką inicjatywą.

Co grozi za zerwanie promesy zatrudnienia?

Jeśli jesteś niedoszłym pracownikiem i Twój przyszły pracodawca nie wywiązał się z podpisanej umowy przedwstępnej (* a więc doszło do złamania warunków umowy), to masz prawo do odszkodowania. Jak wysoka będzie to kwota, zależy już od postanowień obu stron. Np. możesz domagać się x wielokrotoności zaoferowanego wynagrodzenia, za tyle miesięcy, ile nie przepracowałeś (* w czasie których pozostawałeś bez dochodu).

Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania.

Art. 390, par.1 Kodeksu cywilnego2

Wysokość odszkodowania warto uwzględnić w warunkach promesy zatrudnienia. Dzięki czemu, każda ze stron już na wstępie będzie świadoma konsekwencji finansowych.

O zadośćuczynienie pieniężne masz prawo wystąpić nie później niż w ciągu roku od daty podpisania umowy. Po tym czasie, roszczenie ulega przedawnieniu.

Podsumowanie promesy zatrudnienia

Promesa w swojej istocie jest cennym dokumentem i pewną formą gwarancji dla obu stron. Nie jest jednak 100% zapewnieniem, że zostanie zrealizowana tak, jak powinna. Dlatego i ona zawiera pewien margines błędu, który przy jej podpisaniu musisz uwzględnić. Jest natomiast dobrym atutem i szansą na uzyskanie zobowiązania kredytowego na wysoką kwotę.

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Czy promesa to umowa?

Tak, promesa zatrudnienia to zazwyczaj umowa przedwstępna, która stanowi zabezpieczenie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Stanowi ona zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia pracownika w określonym czasie i wymiarze pracy, za ustaloną kwotę wynagrodzenia.

Czy promesa zatrudnienia jest wiążąca?

I tak, i nie. Wszystko zależy od postanowień zawartych w treści promesy. Jeśli ma ona charakter umowy przedwstępnej, to zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jest wiążąca dla obu stron. Z kolei, jeśli została wystawiona na potrzeby uzyskania kredytu, to często zawiera informację, że nie stanowi deklaracji przedłużenia zatrudnienia.

Kogo dotyczy promesa?

Promesa dotyczy dwóch stron umowy: pracownika (* przyszłego lub obecnego, który chce przedłużyć umowę) oraz jego pracodawcy.

Jak napisać promesę zatrudnienia?

To oświadczenie, które musi zostać spisane na piśmie oraz posiadać najważniejsze elementy umowy przedswstępnej. M.in. dane obu stron umowy, formę zatrudnienia, wymiar pracy, miejscowość i datę, termin zawarcia przyszłej umowy oraz pieczątkę z podpisem pracodawcy.

Polecamy:

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1. Definicja umowy przedwstępnej, Art. 389 Kodeksu cywilnego

2. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy przedwstępnej, Art. 390 Kodeksu cywilnego

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (5 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()