Jak pozbyć się windykatora terenowego? Prawa dłużnika

Zaciągnięcie długu oznacza, że kiedyś trzeba będzie go spłacić. Jeśli obowiązek spłaty należności Cię przerasta do akcji wkroczy windykator terenowy, którego celem jest wynegocjowanie terminu spłaty zadłużenia oraz w ogóle odzyskanie długu. Czy istnieje szansa, by doprowadzić do sytuacji, w której raz na zawsze pozbywasz się windykatora terenowego? Odpowiedź poniżej.

jak pozbyć się windykatora terenowego? Prawa dłużnika

Kluczowe informacje

 • Windykator to pracownik firmy windykacyjnej, który działa na zlecenie wierzyciela;
 • Pełni on pewnego rodzaju rolę pośrednika między dłużnikiem a wierzycielem;
 • Jeśli chcesz raz na zawsze pozbyć się jego niezapowiedzianych wizyt, postaraj się o polubowne rozwiązanie sprawy, m.in. poprzez bycie w regularnym kontakcie z firmą windykacyjną;
 • Innym rozwiązaniem na pozbycie się windykatora terenowego jest bezpośredni kontakt ze swoim wierzycielem i np. negocjacje ws. ustalenia nowego harmonogramu spłat;
 • Z kolei, gdy pracownik terenowy przekracza swoje uprawnienia, bez wahania zgłoś skargę na firmę windykacyjną do UOKiK lub Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do organów ścigania.

W pewnym uproszczeniu aktywność, jaką prowadzą firmy windykacyjne, przypomina działania komornika. Istnieją jednak pewne różnice. W tym artykule dokładnie Ci wyjaśnię, jak pozbyć się windykatora.

Czy muszę rozmawiać z windykatorem terenowym?

Nie masz obowiązku rozmowy z pracownikiem firmy windykacyjnej. Z drugiej strony ciąży na Tobie obowiązek spłaty należności i musisz uregulować długi, by „uwolnić się” od działań windykatora. Dlatego na pewno warto z nim rozmawiać. Unikanie kontaktu niczego nie rozwiąże, a może tylko bardziej skomplikować Ci życie, gdy do głosu wejdzie komornik sądowy.

Jak pozbyć się windykatora terenowego?

Dobra wiadomość jest taka, że możesz uporać się z windykatorem. Zła: wymaga to od Ciebie pewnego wysiłku. Poniżej przedstawię Ci możliwe rozwiązania:

 • uznanie długu i jego spłata — to najprostszy, oczywisty sposób na uporanie się z windykatorem;
 • kontakt bezpośredni z wierzycielem — można wówczas ustalić nowe warunki spłaty;
 • jeśli windykator jest natarczywy i próbuje np. wejść bez pozwolenia do Twojego mieszkania — złożenie skargi na firmę windykacyjną do UOKiK lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Oczywiście, nie od razu musisz podejmować tak radykalne działania. Na początek możesz zwrócić uwagę windykatorowi na jego zachowanie;
 • w skrajnych wypadkach — przekazanie sprawy do sądu (złożenie pozwu o naruszenie dóbr osobistych).

Windykator terenowy — kto to taki?

Windykator terenowy to osoba zatrudniona w firmie windykacyjnej, która działa na prywatnych zasadach. Warto zaznaczyć, że mimo powszechnego przekonania windykator wcale nie jest funkcjonariuszem państwowym, tak jak ma to miejsce w przypadku komornika sądowego. Wprawdzie oba stanowiska posiadają pewne uprawnienia wynikające z przepisów prawa, to jednak komornik działa na mocy władzy państwowej wobec dłużników. Windykator z kolei nie jest pracownikiem państwowym, lecz przyjmuje zlecenia np. od firm pożyczkowych.

Codzienna praca windykatora polega na przyjęciu danego zlecenia i podjęciu działań w celu odzyskania długu. Ważnym elementem tego procesu jest dokładne przygotowanie się do rozmowy z dłużnikiem. Cel jest bardzo prosty: zebranie wszystkich dostępnych informacji.

Już pierwsza wizyta windykatora ma ogromne znaczenie, ponieważ może ona dostarczyć danych i jemu, i wierzycielowi. Przykładowo, dowiaduje się on tego, czy sam zadłużony jest zainteresowany współpracą.

W sytuacji, gdy dłużnikiem jest firma lub inna jednostka gospodarcza, pracownik windykacyjny jest zobowiązany do zbadania charakteru jej działalności i innych ważnych aspektów, które mogą mieć wpływ na to, czy dłużnik zdecyduje się na spłatę długu.

Czy windykacja terenowa jest legalna?

Tak. Windykacja terenowa w świetle prawa jest legalna. Zastanówmy się jednak nad inną kwesią: co podczas próby kontaktu w domu czy miejscu pracy, windykator ma prawo zrobić, a co jest bez Twojej zgody niedopuszczalne.

Działania windykatoraDozwolone
Kontakt telefonicznyTAK
* ale bez uporczywego nękania
Kontakt osobistyTAK
Kontakt SMS-owy i e-mailowyTAK
* ale bez uporczywego nękania
Kontakt listownyTAK
* ale pismo musi mieć charakter merytoryczny i informacyjny, nie może zastraszać dłużnika
Kontakt z rodzinąNIE
* ten rodzaj przestępstwa ma znamiona przestępstwa uporczywego nękania lub przestępstwa zniesławienia. Windykator naraża się też na złamanie tajemnicy bankowej i przepisów prawa bankowego
Nachodzenie dłużnikaNIE
Wizyta w miejscu pracyNIE
Wejście do mieszkaniaNIE
* lub tylko za zgodą dłużnika
Zajęcie konta bankowegoNIE
* jeśli pracownik windykacyjny dokona takiej czynności, to naraża się na przestępstwo oszustwa
Zajęcie pensji, wynagrodzenia, emerytury czy rentyNIE
* jeśli pracownik windykacyjny straszy, że dokona takich czynności, również naraża się na przestępstwo oszustwa
Eksmisja z mieszkaniaNIE
* jeśli windykaor dopuszcza się takiego kroku, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za naruszenie nietykalności cielesnej

Co może windykator terenowy?

Przede wszystkim, windykator terenowy ma prawo negocjować w imieniu wierzyciela z dłużnikiem. Celem tych negocjacji jest ustalenie warunków spłaty zadłużenia np. poprzez rozłożenie rat oraz wyznaczenie nowego terminu spłaty.

Jeśli chodzi o formy kontaktu, pracownik windykacyjny może skontaktować się z dłużnikiem poprzez:

 • telefon,
 • e-mail,
 • SMS.

Zwrócę tylko uwagę, że celem takiego kontaktu ma być poinformowanie osoby zadłużonej o istnieniu zobowiązań oraz uzgodnienie warunków współpracy, w tym np. w zakresie spłaty długu. Absolutnie zabronione jest stosowanie jakichkolwiek działań nagabujących dłużnika, takich jak zastraszanie lub choćby nieustanne wydzwanianie! Podobnie przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o uciążliwe wizyty domowe przez całą dobę.

Przykładowo, windykator terenowy ma prawo przygotować oraz wysłać zadłużonemu podmiotowi pismo informujące o istnieniu zadłużenia lub wezwanie do uregulowania długu. Takie pismo powinno mieć jednak charakter informacyjny i merytoryczny. Podobnie jak w przypadku kontaktu SMS-owego czy telefonicznego, nie może dojść wówczas do zastraszania dłużnika.

Do dozwolonych działań windykacyjnych można za to zaliczyć np. wystawienie zaległości na giełdzie długów lub wpis do rejestru dłużników:

 • BIG — Biuro Informacji Gospodarczej,
 • BIK — Biuro Informacji Kredytowej.

Windykator ma prawo poinformować dłużnika o możliwych konsekwencjach skierowania sprawy do sądu w przypadku braku uregulowania należności. Warto jednak zauważyć, że istnieje subtelna granica między informowaniem a zastraszaniem. Z czego nie każdy pracownik może zdawać sobie sprawę.

Lista czynności dozwolonych przez windykatora terenowego:

 • Prowadzenie w imieniu wierzyciela negocjacji z dłużnikiem;
 • Kontakt z dłużnikiem w formie telefonicznej, SMS, e-mailowej;
 • Listowne powiadomienie dłużnika o istnieniu długu lub przedsądowe wezwanie do zapłaty;
 • Poinformowanie dłużnika o konsekwencjach skierowania sprawy do sądu.
Co może windykator

Jeśli uważasz, że windykator przekracza swoje uprawnienia, to najlepszym rozwiązaniem jest skierowanie skargi do organów ścigania oraz instytucji, które sprawują kontrolę nad działaniem firm windykacyjnych, pożyczkowych oraz banków. W tym m.in. do UOKiK.

Czego nie może robić windykator terenowy?

Wiesz już, że możliwe jest np. prowadzenie negocjacji w celu zbadania możliwości finansowych osoby zadłużonej. Ale już nie zastraszanie, zmuszanie, nie wspominając o stosowaniu środków przymusu.

Przykładowo, jeśli jako osoba zadłużona nie wpuścisz windykatora do domu, ten nie ma prawa użyć siły czy zadzwonić na policję w celu siłowego wejścia do mieszkania. Z tego też wynika kolejna kwestia: windykator nie może dokonać eksmisji z lokalu.

Ważną kwestią jest również wizyta windykatora terenowego w miejscu zamieszkania czy siedzibie firmy dłużnika. Już samo wejście windykatora bez zgody gospodarza to przestępstwo sankcjonowane w ramach ustawy Kodeks karny (art. 193):

§ 1. Kto wdziera się do cudzego domu […] podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 193. [Zakłócenie miru domowego] Kodeks karny

A zatem, takie działanie pracownika firmy windykacyjnej to po prostu naruszenie dóbr osobistych.

Lista czynności niedozwolonych przez windykatora terenowego:

 • Windykator nie może wejść do mieszkania dłużnika bez jego zgody;
 • Pracownik firmy windykacyjnej nie może straszyć dłużnika sądem, komornikiem czy wszczęciem prawdopodobnej egzekucji komorniczej (* może jedynie poinformować o konsekwencjach zaległości);
 • Windykator nie może dokonywać eksmisji z lokalu (* naruszenie art. 217 § 1 Kodeksu karnego);
 • Windykator nie może zabierać bez zgody dłużnika rzeczy do niego należących (* naruszenie art. 278 § 1 k.k., art. 280 § 1 k.k., art. 281 k.k., art. 282 k.k.);
 • Pracownik firmy windykacyjnej nie może dokonać zajęcia rachunku bankowego (* naruszenie (art. 286 § 1 k.k.);
 • Windykator nie może żądać pod przymusem wręczenia jakichkolwiek pieniędzy przez dłużnika (* naruszenie art. 280 § 1 k.k., art. 282 k.k.);
 • Pracownik firmy windykacyjnej nie może grozić dłużnikowi zajęciem wynagrodzenia, emerytury czy renty (* naruszenie art. 286 § 1 k.k.);
 • Windykator nie ma prawa informować rodziny, bliskich czy pracodawcy dłużnika o jego istniejącym zadłużeniu (* naruszenie art. 212 § 1 k.k., art. 24 § 1 k.c., art. 171 ust. 5 Pr. bankowe);
 • Windykator nie może nękać dłużnika ciągłymi telefonami i SMS-ami (* naruszenie art. 190a k.k);
 • Pracownik firmy windykacyjnej nie ma prawa przyjść do miejsca pracy dłużnika;
 • Windykator nie ma prawa żądać pod przymusem danych osobowych, np. PESEL od dłużnika.
czego nie może windykator?

W jakich godzinach pracuje pracownik firmy windykacyjnej?

Standardem powinna być praca od poniedziałku do piątku w godz. 9-17. W praktyce jednak niektóre firmy windykacyjne działają również w późniejszych godzinach, a czasem także w weekendy. Tak czy inaczej, nie oznacza to, że windykator może nas nękać w późnych godzinach wieczornych.

Czy windykator może chodzić po sąsiadach?

Oczywiście, że nie. W trakcie windykacji terenowej, pracownik nie powinien pukać do sąsiadów, ani informować ich o sytuacji finansowej i zadłużeniu danej osoby. Choć łatwo możemy sobie wyobrazić, że w praktyce bywa inaczej.

Oczywiście, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kontaktu z dłużnikiem, działania windykatora w żadnym wypadku nie powinny być natarczywe, nie wspominając już o agresji.

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Czy windykator może wejść na konto bankowe?

Nie, nie jest to możliwe w ramach podejmowanych działaniach windykacyjnych. Jest to możliwe jedynie w związku z egzekucją komorniczą.

Ile razy dziennie może dzwonić windykacja?

Nie ma limitu w tej kwestii, aczkolwiek kontakt telefoniczny w celu odzyskania zaległych środków nie powinien być uciążliwy.

Czy windykator może przyjść z policją?

Nie, windykator terenowy nie może korzystać z pomocy służb porządkowych, by odzyskać zadłużenie.

Jak zatrzymać windykację?

Najprostszym sposobem jest spłata zadłużenia. Nie musisz od razu uregulować 100% zobowiązania, ale jeśli zaczniesz systematyczną spłatę długu, powinno to wstrzymać działania windykatora terenowego.

Ile trwa windykacja terenowa?

Windykacja terenowa może zacząć się kilka tygodni lub miesięcy po pojawieniu się zadłużenia i trwa do momentu spłaty długu przez dłużnika.

Od jakiej kwoty windykacja terenowa?

Firma windykacyjna może rozpocząć działania na zlecenie wierzyciela niezależnie od kwoty zadłużenia.

Polecamy:

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.
Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.7/5 - (3 votes)
Komentarze (1)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • S
  S

  Sandra

  23.02.2024, 20:15

  Wyróżniający się komentarz

  Przestrzegam wszystkich przed profi credit windykacja przekracza wszelkie granice planuję zgłosić na policję

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie