Jak wygląda skuteczne odstąpienie od umowy? Wzór z omówieniem

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje w ściśle zdefiniowanych okolicznościach. Warto wiedzieć, kiedy i w jaki sposób możesz domagać się jego respektowania. Co ciekawe, nie zawsze jest konieczne wskazanie przyczyny takiej decyzji.

prawo odstąpienia od umowy - darmowy wzór

Kluczowe informacje

 • Prawo do odstąpienia od umowy to inaczej prawo do zwrotu towaru. Oznacza to, że każdy klient ma prawo, np. zakupić produkt/usługę i odstąpić od umowy zakupu bez podania jakiejkolwiek przyczyny;
 • Uprawnienie to przysługuje w sklepach online. W sklepach stacjonarnych zależy jedynie od dobrej woli sprzedawcy;
 • Termin odstąpienia od umowy zawieranej na odległość wynosi 14 dni.

Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy pozwala zakończyć stosunek zobowiązaniowy. Co jednak istotne, aby takie działanie było dla klientów dostępne, muszą zaistnieć określone okoliczności. Najczęściej sytuacja ta dotyczy umowy zawartej na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa, np. przez internet.

Darmowy wzór odstąpienia od umowy

Gotowy i darmowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa dostępny jest na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

W poniższych załącznikach również przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia i pobrania plik.


Pliki do pobrania

Pobierz bezpłatny wniosek o rozłożenie długu na raty w wersji doc lub pdf!


Wzór w wersji DOC


Wzór w wersji PDF


Co to znaczy odstąpienie od umowy?

Zgodnie z definicją UOKiK, prawo do odstąpienia od umowy to tzw. prawo do zwrotu towaru 1. Dzięki temu zapisowi każdy konsument ma szansę na rozważenie racjonalności swojego zakupu. A więc w praktyce możesz kupić towar i po głębszym namyśle zrezygnować z niego, zwracając go z powrotem do sprzedawcy.

Taka rezygnacja odbywa się bez ponoszenia kosztów produktu. Wliczone są za to koszty przesyłki, odpowiadające minimum najtańszej opcji dostawy w ofercie.

Przepis odstąpienia od umowy nie obowiązuje w sklepach stacjonarnych. Został wprowadzony na skutek implementacji do polskich przepisów norm prawa unijnego. Wcześniej zasady regulujące prawo odstąpienia od umowy regulowała Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów.

Prawo konsumenckie a zwrot towaru – co mówi?

Ustawa o prawach konsumenta określa, że jako klienci możemy odstąpić od umowy zawartej przez internet bez podania przyczyny. Przedsiębiorca zobowiązany jest w takim przypadku zaakceptować naszą decyzję. Nie może też uzależniać skuteczności oświadczenia od motywów, które nami kierowały.

Na skuteczność prawa odstąpienia od umowy nie wpływa sposób otrzymania towaru. Możemy z niego skorzystać, niezależnie od tego, czy towar:

 • przywiózł kurier,
 • dostarczyła tradycyjna poczta,
 • odebraliśmy z paczkomatu,
 • odebraliśmy osobiście w sklepie stacjonarnym.

Jakie prawa ma klient?

Prawo gwarantuje klientowi możliwość odstąpienia od umowy. Nie jest do tego wymagana zgoda drugiej strony transakcji. Jeśli ktoś zawarł umowę, a następnie oficjalnie od niej odstąpił, to jest ona uważana za niezawartą.

Co w sytuacji, gdy to klient jest stroną bardziej zaangażowaną? Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta 2 oświadczenie złożone drugiej stronie może unieważniać propozycję klienta. Warunkiem jest to, że przedsiębiorca nie przyjął jeszcze przedstawionej oferty.

Kiedy konsument może odstąpić od umowy?

Konsument może skorzystać z odstąpienia od umowy w przypadku każdej transakcji zawieranej przez internet. Dotyczy to zarówno kupna produktów fizycznych, jak i usług cyfrowych. Głównym wymogiem jest dotrzymanie ustawowego terminu skorzystania z tego prawa. W przypadku sklepów tradycyjnych uprawnienie to zależy wyłącznie od dobrej woli sprzedawcy.

Ile jest dni na odstąpienie od umowy?

Jako konsument masz 14 dni, aby odstąpić od umowy. W tym czasie wystarczy, że wyślesz oświadczenie do sprzedawcy. Warto pamiętać, że o dotrzymaniu terminu decyduje moment wysyłki, a nie dostarczenia dokumentu. I jeśli np. sprzedawca nie poinformował Cię o możliwości odstąpienia od umowy, to okres ten wydłuża się do 12 miesięcy, licząc od chwili upływu terminu bazowego. Po otrzymaniu oświadczenia sprzedawca ma maksymalnie 14 dni na zwrot środków.

 • 14 dni – w przypadku umów zawieranych przez inernet lub podczas umówionej wizyty w domu konsumenta;
 • 30 dni – w przypadku umów zawieranych w trakcie nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania konsumenta lub podczas wycieczki.

Jak liczyć 14 dni na odstąpienie od umowy?

Przepisowe 14 dni na złożenie odstąpienia od umowy liczone jest od dnia zawarcia umowy do dnia wysłania oświadczenia. Nie jest w to wliczany czas potrzebny na potwierdzenie otrzymania oświadczenia przez sprzedawcę.

Przykład.
Jan kupił w sklepie online ekspress do kawy, który otrzymał 5 maja. Termin na odstąpienie od umowy od zakupu upływa 19 maja.

Jak odstąpić od umowy po 14 dniach?

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni. Nie można więc go wprowadzić w życie po tym terminie. W skrajnych przypadkach polecamy skontaktować się ze sprzedawcą. Być może ma on przygotowane własne procedury, wdrażane w takiej sytuacji.

Jak napisać odstąpienie od umowy?

Aby odstąpić od umowy, wniosek powinien być w formie pisemnej oraz zawierać poniższe elementy:

 • miejscowość i datę,
 • dane osobowe,
 • dane adresata,
 • przedmiot sprzedaży,
 • datę i miejsce transakcji,
 • przyczynę odstąpienia od umowy (lub informację o braku przyczyny),
 • deklarację dotyczącą zwrotu towaru,
 • kwotę zwrotu kosztów,
 • podpis.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy nie sprowadza na kupującego żadnych negatywnych konsekwencji finansowych czy innych. Jedynym problemem może być kwestia wyrównania opłaty za transport towaru.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma obowiązek wypłaty kwoty zgodnej z najniższym sposobem dostarczenia produktu. Jeśli zatem wybrałeś, np. dostawę ekspres kurierem zamiast np. tańszej dostawy do paczkomatu, to różnica w dostarczeniu przesyłki nie zostanie zwrócona przez sprzedawcę. Dodatkowo musisz liczyć się z bezpośrednimi kosztami zwrotu towaru.

Jak zrezygnować z umowy bez płacenia kary?

Kwota wpłacona przez konsumenta powinna zostać zwrócona w całości po odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Przedsiębiorca jest wtedy zobowiązany zwrócić kwotę składającą się z:

 • wartości przedmiotu,
 • kosztu dostawy produktu (w najtańszej dostępnej opcji).

Firma nie ma prawa dokonywać żadnych potrąceń, które mogłyby stanowić pewnego typu karę za rezygnację z zawarcia umowy. Dotyczy to tylko prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W przypadku innego typu zobowiązań musimy się doszukać odpowiednich zapisów związanych z karami za odstąpienie od umowy w podpisywanych dokumentach.

Czy odstąpienie od umowy musi być na piśmie?

Niekoniecznie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może mieć dowolną formę, np. ustną lub pisemną. Najczęściej natomiast polecana jest forma papierowa, przydatna ze względów dowodowych. Zdarza się, że przedsiębiorcy udostępniają klientom możliwość składania oświadczeń drogą elektroniczną. Zawsze natomiast mają obowiązek poinformowania klienta o sposobie i terminie skorzystania z tego prawa.

Zwrot towaru zakupionego przez internet

Zawarcie umowy przez internet pokrywa się z definicją zakupów na odległość. Oznacza to więc, że klienci mają 14 dni na rezygnację z dokonanych zakupów online. Oświadczenie bardzo często składane jest drogą elektroniczną.

Odstąpienie umowy zawartej w lokalu

W przypadku umowy zawartej w lokalu klientom nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy. Jeśli jednak taka jest wola przedsiębiorcy, w takiej sytuacji dotyczyć Cię może umowne prawo odstąpienia. Wynika z niego, że w treści umowy może znajdować się odpowiedni zapis dotyczący prawa odstąpienia. Po spełnieniu danych wymogów możesz więc na jego podstawie odstąpić od umowy. Pamiętaj tylko, że każda firma definiuje takie zapisy według własnych wytycznych.

Ile jest dni na odstąpienie od umowy zawartej w lokalu?

Zasady umownego prawa do odstąpienia od umowy ustalane są indywidualnie przez poszczególne firmy. W podpisywanych dokumentach powinna widnieć informacja, ile dni przysługuje klientowi na podjęcie opisywanych działań.

Odstąpienie od umowy przedwstępnej

Odstąpienie od umowy przedwstępnej powinno mieć formę pisemną. Możesz wręczyć je osobiście lub wysłać listem poleconym. Co natomiast istotne, w przepisach nie ma możliwości realizacji takiego scenariusza, o ile strony same w umowie nie zapewnią sobie takiej możliwości.

W praktyce odstąpienie od umowy przedwczesnej wymaga zawarcia w dokumencie umownego prawa do odstąpienia i warunków umożliwiających jego zastosowanie.

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży samochodu

Zakup samochodu to dość duży wydatek, a na rynku nie brak sprzedawców oferujących pojazdy z ukrytymi wadami, które często ujawniają się po wielu miesiącach. Dlatego w tym przypadku masz więcej czasu na ewentualną zmianę decyzji o zakupie pojazdu.

Ile jest dni na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży samochodu?

Klient ma 2 lata na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży samochodu, licząc od momentu otrzymania pojazdu. Czas ten można skrócić do roku, jeśli taka zmiana zostanie poparta wprowadzeniem do umowy odpowiedniego zapisu.

Odstąpienie od umowy kredytowej

Każdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez podania przyczyny. Dotyczy to każdego zobowiązania do kwoty 255 tys. zł, zaciągniętego jako osoba fizyczna. Obejmuje to produkty kredytowe w:

 • bankach,
 • SKOK-ach,
 • firmach pożyczkowych.

Ile czasu jest, aby odstąpić od umowy kredytowej?

Zgodnie z przepisami na odstąpienie od umowy kredytowej mamy 14 dni od dnia, w którym doszło do podpisania dokumentów. O ile termin ten nie zostanie przekroczony i nie zostaną z tego tytułu naliczone żadne dodatkowe koszty.

Odstąpienie od umowy pożyczki

Odstąpienie od umowy pożyczki działa na zasadach bliźniaczych z tymi dotyczącymi kredytów. W tym przypadku również konsument ma 14 dni na wysłanie oświadczenia o rezygnacji.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Art. 812 Kodeksu cywilnego zakłada, że każda osoba fizyczna może odstąpić od zawartej umowy ubezpieczenia. Jako klient musisz tego dokonać w ciągu 30 dni od chwili podpisania dokumentów. Mowa tu jednak wyłącznie o rezygnacji z usługi wykupionej na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Odstąpienie od umowy o dzieło

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odstąpienie od umowy o dzieło jest możliwe w każdej chwili, dopóki określone w umowie dzieło nie zostanie ukończone. Co jednak istotne, zakłada to wypłacenie umówionego wynagrodzenia wykonawcy.

Zamawiający usługę może natomiast od całej sumy odliczyć tę wartość, którą osoba przyjmująca zamówienie oszczędziła dzięki temu, że nie jest zobowiązana do ukończenia przedmiotu umowy.

Odstąpienie od umowy najmu

Umowa najmu może zostać wypowiedziana w każdym momencie przez każdą ze stron. Musi przy tym zostać wskazany termin opuszczenia lokalu, o którym mowa w dokumentach. Wypowiedzenie odbywa się na warunkach określonych w podpisanej przez strony umowie, np. z zachowaniem okresu wypowiedzenia czy regulacji wskazanych zobowiązań.

Kto ponosi koszty przesyłki za odstąpienie od umowy zawartej na odległość?

Koszt wysyłki towaru zwracanego sprzedawcy ponosi już sam konsument, chyba że przedsiębiorca zadecyduje inaczej.

Kiedy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy?

Przepisy uwzględniają kilka przypadków, w których konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Mowa tu o sytuacjach, gdy np.:

 • przedmiotem świadczenia jest produkt szybko dezaktualizujący się,
 • zwrócony przedmiot nie miałby dla sprzedawcy już żadnej wartości,
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub z krótkim terminem przydatności do spożycia.

Zwroty nie dotyczą ponadto rzeczy nieprefabrykowanych, czyli wyprodukowanych według ścisłych wytycznych konsumenta.

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Czy można odstąpić od umowy bez podania przyczyny?

Tak. W ramach prawa, przy odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, konsument nie musi podawać przyczyny swojej decyzji.

Kiedy mamy prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny?

Prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny dotyczy wyłącznie umów zawieranych przez internet, na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Co zrobić, gdy sprzedawca nie chce przyjąć zwrotu towaru?

Sprzedawca ma obowiązek uznania odstąpienia od umowy, jeśli jest ono zgodne z przepisami. Jeśli tego nie zrobi, można wysłać mu wezwanie do zapłaty i dodatkowo dochodzić swoich praw z tytułu jego zachowania niezgodnego z przepisami.

Czy można wycofać się z podpisanej umowy?

Tak. Klient ma 14 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Wysłanie takiego pisma po terminie skutkuje jego nieważnością.

Czy odstąpienie od umowy to, to samo, co wypowiedzenie?

Odstąpienie to nie to samo, co wypowiedzenie. W przypadku tego pierwszego strony zwracają wszystko, co sobie świadczyły. Druga sytuacja nie obliguje stron do zwrócenia sobie tego, co na rzecz drugiej strony świadczyły w okresie trwania umowy.

Polecamy:

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1. Prawa konsumenta UOKiK

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/

2. Art. 31. – Ustawa o prawach konsumenta

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (3 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie