Największe banki w Polsce 2023

Każdego roku w ramach podsumowywania różnych zjawisk, które zachodzą na rynku finansowym w skali globalnej i lokalnej, powstają zestawienia i rankingi. Wiele z nich koncentruje się na bankach pod względem marek, które działają w Polsce. Sprawdźmy, które z nich mogą poszczycić się najsilniejszą pozycją – oto największe banki w Polsce 2023.

Sposób oceny instytucji finansowych, które tworzą rynek banków komercyjnych, może się znacznie różnić. Konsumenci, czyli odbiorcy tych usług, biorą pod uwagę rzecz jasna czysto subiektywne aspekty. Szczególne znaczenie ma atrakcyjność danej oferty, na którą może składać się jakość poszczególnych produktów finansowych, np. kont osobistych czy kredytów hipotecznych.

Poza atrakcyjnością oferty, kluczowe znaczenie przy ostatecznym wyborze usług danego banku ma też jego pozycja rynkowa, szeroko pojęty prestiż i stabilność. Lokując w końcu oszczędności, oczekujemy jako konsumenci instytucji pewnej i zasługującej na długofalowe zaufanie.

Największe banki w Polsce 2023

Jak zmierzyć pozycję rynkową, siłę i ogólną stabilność danego banku? Trzeba tutaj przyjąć punkt widzenia branżowy i analityczny. Podstawowymi parametrami, które pozwalają na ocenę ogólnej wielkości banku jest choćby wielkość aktywów posiadanych przez daną instytucję.

Niezwykle istotnym parametrem, który wartościuje miejsce banku na rynku, jest także liczba posiadanych klientów i placówek, wielkość zatrudnienie, łączna kwota udzielonych kredytów gotówkowych czy zysk netto uzyskany w danym roku działalności. Każdego roku, z uwzględnieniem wspomnianych wyżej informacji, sporządzane są obszerne rankingu. Sprawdzamy dzisiaj, jakie są największe banki w 2023 roku. Sprawdź także najlepsze promocje bankowe, zebrane przez naszych ekspertów w jednym miejscu!

Największe banki w Polsce pod względem wielkości aktywów

Pora bliżej przyjrzeć się pierwszemu głównemu czynnikowi, który jak wspominaliśmy wcześniej – jest jednym z najpopularniejszych sposobów na pozycjonowanie banków w Polsce pod względem wielkości. Aktywa banku, podobnie jak w przypadku innych podmiotów gospodarczych, są zasobami majątkowymi, które podlegają bezpośredniej kontroli instytucji. W zależności od efektywności polityki finansowej prowadzonej przez zarząd banku, a także innych sprzyjających czynników, jak np. rosnąca liczba klientów, bank może sukcesywnie powiększać wartość swoich aktywów. W efekcie może umacniać przez to wypracowaną pozycję lub ją poprawiać.

Aktualną wartość aktywów wyraża się w polskiej walucie, czyli złotówkach, a zestawienia pod tym kątem można znaleźć w cyklicznie publikowanych raportach. Ich publikacją zajmują się instytucje sektora bankowego, takie jak Narodowy Bank Polski czy Związek Banków Polskich. Największym pod względem aktywów bankiem w Polsce jest PKO Bank Polski, utrzymując tę pozycję kolejny rok z rzędu.

Co więcej, według rankingu banków za I kwartał 2022 roku, instytucja ta co roku podwyższa swoje aktywa, z wynikiem wyższym o 50 mld zł na przestrzeni 2 kwartałów. Tuż za nim, na miejscu drugim znajduje się Bank Pekao ze wzrostem aktywów o 35 mld zł. Z kolei trzecią lokatę zajął Santander Bank Polska, który odnotował wzrost aktywów o 40 mld zł w stosunku do III kwartału 2021 roku:

PozycjaBankI kw. 2022III kw. 2021III kw. 2020
1.PKO BP421,576 mld zł371,611 mld zł346,287 mld zł
2.Bank Pekao271,885 mld 236,536 mld 223,434 mld
3.Santander Bank Polska245,938 mld zł205,929 mld zł196,767 mld
4.ING Bank Śląski210,069 mld zł195,573 mld zł180,460 mld
5.mBank204,914 mld zł200,494 mld zł173,841 mld zł
6.BNP Paribas138,832 mld zł122,832 mld zł117,931 mld
7.Bank Millennium109,755 mld zł103,157 mld zł101,320 mld
Źródło: jednostkowe sprawozdania finansowe banków detalicznych notowanych na GPW za I kw. 2022 r.

 
Warto zaznaczyć poprawę wysokości aktywów ING Banku Sląskiego, który odnotował wzrost o ponad 15 mld złotych do wartości 210 mld zł i wyprzedził w rankingu mBank.

Największe banki w Polsce 2023 – liczba klientów

Liczba obsługiwanych klientów przez dany bank to kolejne, niezwykle istotne kryterium oceny pozycji rynkowej instytucji finansowej. Wbrew pozorom, jest to jednak dość złożony parametr – klient jest w końcu klientowi nierówny.

Analizujące rynek finansowy, można zauważyć, że rankingi dzielą odbiorców usług na instytucjonalnych i indywidualnych. Aby te dość tajemniczo brzmiące pojęcia nie budziły wątpliwości dla przeciętnego odbiorcy, zwykle konstruując rankingi liczby obsługiwanych klientów danych banków, dodaje się uwagę o specjalizacji w kierunku klientów detalicznych lub zbiorowych.

W zestawieniach za III kwartał 2022 roku znaleźć można pokaźną liczbę 51 mln klientów, których łącznie posiadają wszystkie instytucje bankowe w Polsce. Z podanej liczby, aż 47,5 miliona to klienci detaliczni, czyli osoby prywatne. Skąd tak duże wartości, biorąc pod uwagę fakt, że całkowita wielkość polskiej populacji to 38 miliona osób?

Wytłumaczenie jest proste – nie brakuje osób, które chętnie korzystają z usług kilku banków jednocześnie. W jednym z nich posiadają konto osobiste, w innym lokatę, a jeszcze w innym choćby kredyt. Każdy bank podaje liczbę swoich klientów bez względu na to rozróżnienie, czego skutkiem jest wartość o ponad 12 mln większa od liczby ludzi zamieszkujących nasz kraj.


Sprawdź nasze najnowsze zestawienie kredytów gotówkowych:

1.
Mistrzowski Kredyt Gotówkowy Santander Consumer Bank
1.
Mistrzowski Kredyt Gotówkowy Santander Consumer Bank
Okres spłaty
12 - 60 miesięcy
Oprocentowanie
17,49 %
Kwota
1 000 - 150 000 zł
RRSO
28,98 %
SPRAWDŹ
2.
ekoPożyczka Gotówkowa Santander Bank Polska
2.
ekoPożyczka Gotówkowa Santander Bank Polska
Okres spłaty
3 - 120 miesięcy
Oprocentowanie
11,99 %
? zmienne
Kwota
5 000 - 300 000 zł
RRSO
18,24 %
SPRAWDŹ
3.
Kredyt Gotówkowy VeloBank
3.
Kredyt Gotówkowy VeloBank
Okres spłaty
3 - 120 miesięcy
Oprocentowanie
12,49 %
? zmienne
Kwota
2 000 - 200 000 zł
RRSO
13,20 %
?
SPRAWDŹ

Największą liczbę klientów odnotował w 2022 roku PKO Bank Polski z wynikiem ponad 11,5 mln. Charakterystyczna dla tej instytucji jest duża przewaga klientów detalicznych, których w badanym okresie było aż 11 mln. Nie bez związku z tak dużą popularnością tego banku może być fakt, że dla milionów Polaków PKO BP od lat traktowany jest jako najlepsze miejsce przechowywania indywidualnych oszczędności, wynagrodzeń i stosunkowo przyjaznych kredytów. Ten, z punktu widzenia tego banku, sukces wizerunkowy wyraźnie procentuje.

Tuż za PKO BP w omawianym rankingu na podium znalazł się Bank Pekao z liczbą 6,3 mln odbiorców usług. Trzecie miejsce zajmuje z kolei Santander Bank Polski, który obsługuje 5,6 mln klientów. Dla równowagi, w corocznych rankingach zauważyć można też spadki w liczbie obsługiwanych klientów. Najczęściej wynika to z systematycznie przeprowadzanych weryfikacji pod kątem np. nieużywanych rachunków bankowych.

BankIII kw. 2022III kw. 2021III kw. 2020
PKO BP i Inteligo11 565 00011 072 00011 046 000
Bank Pekao6 341 9455 919 4325 741 705
Santander Bank Polska5 671 6205 375 1045 191 321
ING Bank Śląski4 966 0004 847 0004 700 000
mBank4 603 7654 456 6704 679 587
Alior Bank4 337 8574 283 2404 512 902
Bank Millennium4 377 6133 985 8493 965 196
BNP Paribas4 215 0004 059 3003 910 900
Credit Agricole1 882 2001 775 9391 620 000
Santander Consumer Bank1 637 6291 658 8911 993 416
Źródło: PRNews.pl

Banki w Polsce z gwarancją skarbu państwa

W kontekście omawiania bankowości warto wspomnieć też o kwestii ważnej instytucji z nią związanej. Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał w 1994 roku na podstawie stosownych przepisów wynikających z ustawy. Zadaniem BFG jest wypłata środków z rachunków deponowanych w banku lub SKOKu w przypadku np. bankructwa lub upadku danej instytucji.

BFG gromadzi środki na specjalnym rachunku lokowanym w Narodowym Banku Polskim, a stały napływ środków zapewnia obowiązek dokonywania wpłat przez wszystkie banki objęte gwarancją państwa. Innymi drogami, które zasilają Bankowy Fundusz Gwarancyjny, są też finanse z funduszu pomocowego i odsetek powstałych w wyniku np. opóźnienia dokonywanych wpłat przez banki. 

Górna granica gwarancji dla jednego klienta wynosi obecnie 100 tys. euro, czyli ok. 469 tys. zł (stan na 03.01.2022). W przypadku posiadania dużo większych środków, zaleca się klientom trzymanie ich w różnych bankach, ponieważ wskazana kwota gwarancji jest odrębna dla każdego banku. Jeżeli jednocześnie zbankrutuje kilka banków, fundusz wypłaci klientowi gwarantowaną kwotę w imieniu każdego z nich. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Banki w Polsce – kapitał rodzimy oraz zagraniczny

Zmiany polityczne, systemowe i ustrojowe, jakie nastały w Polsce po 1989 roku, przyniosły również dużo zmian w sektorze bankowym. Niektóre instytucje przeszły drogę prywatyzacji, inne powróciły do działalności, nawiązując do przedwojennych tradycji, a jeszcze inne dopiero co rozpoczęły działalność, widząc w sektorze finansowym obiecujące perspektywy. Jak wiadomo, struktura narodowości kapitału działających w Polsce banków jest silnie zróżnicowana – nie brakuje zarówno tych z kapitałem zagranicznym, jak i polskim. Jak liczny jest udział banków z tego drugiego grona?

Aktualnie udział polskiego kapitału w sektorze bankowym wynosi ok. 55%. Pomiędzy rokiem 1999 a 2018, aktywa rodzimych banków zwiększyły się nawet o 240%. W 1999 roku wynosiły ledwie 170 mld zł, by w 2018 osiągnąć imponujący wynik równy 1010 mld zł. 

Choć tempo rozwoju polskiej bankowości imponuje, a liczba obsługiwanych klientów, wydawanych kart czy zakładanych kont stale rośnie, to – jak to zwykle bywa w starciu z silniejszymi – nie brakuje lepszych. Jak obecna kondycja polskiego rynku bankowego kształtuje się w stosunku do państw europy Zachodniej? Dla porównania, suma aktywów banków w Polsce ledwie 6% tego, czym dysponują banki Francji czy Niemiec oraz 1/20 aktywów banków w Wielkiej Brytanii. 

Największe banki w Polsce 2023 – udział polskiego kapitału

Lista największych banków z polskim kapitałem przedstawia się następująco.

 • PKO BP.
  Największy polski bank, głównym udziałowcem jest Skarb Państwa.
 • Bank Pekao.
  Drugi największy polski bank, głównym akcjonariuszem jest państwowa spółka PZU SA.
 • Alior Bank.
  Jeden z najmłodszych polskich banków, głównym akcjonariuszem od 2015 r. jest Skarb Państwa za pośrednictwem państwowej spółki PZU.
 • BOŚ Bank.
  Bank z ponad 25-letnią tradycją, notowany na GPW, pozostaje pod kontrolą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dysponuje funduszami europejskimi wielu projektów.
 • Bank Pocztowy.
  Związany z Pocztą Polską SA, która jest jego dominującym udziałowcem: ok. 75%, drugim akcjonariuszem jest PKO BP: ok. 25%
 • Plus Bank.
  Instytucja prywatna, nienotowana na GPW, głównym akcjonariuszem zgodnie z publiczną informacją jest Zygmunt Solorz-Żak.
 • Bank BPS.
  Bank zrzeszający ok. 350 banków spółdzielczych z całej kraju, o tradycji sięgającej 1992 roku, pod aktualną nazwą funkcjonuje dopiero od 2002 roku
 • SGB-Bank.
  Drugie pod względem wielkości zgrupowanie banków spółdzielczych, którego bankiem zrzeszającym jest SGB-Bank SA z siedzibą w Poznaniu, wywodzi się z Wielkopolski, ale zrzesza banki spółdzielcze z obszaru całego kraju.
Największe banki w Polsce w 2023 z polskim kapitałem

Największe banki w Polsce – perspektywy na 2023 rok

Końcówka 2020 roku przyniosła elektryzująca wieść w polskim sektorze bankowym. Idea Bank z powodu zadłużenia został poddany przymusowej restrukturyzacji na mocy decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Instytucją, która zgodziła się na przejęcie Idea Banku, został Bank Pekao SA, a przejęte aktywa wynoszą około 15 miliardów złotych.

Decyzja BFG spotkała się ze skrajnymi opiniami. Niektórzy negatywie ocenili „przymusową nacjonalizację”, inni zwracają uwagę na fatalny sposób, w jaki zarządzany był Idea Bank i przekonują, że taki ruch był po prostu nieodzowny.

2021 rok był kapitalny dla banków notowanych na warszawskiej giełdzie. Akcje wielu z nich urosły nawet o ponad 100%.

Wojenny 2022 rok nie był już tak łaskawy i sektor bankowy poniósł sromotną klęskę na GPW, oddając w wycenach prawie całą „postcovidową hossę”. Co jeszcze wydarzyło się w 2022 roku? Getin Bank podzielił losy Idea Banku i został poddany przymusowej restrukturyzacji i zastąpiony przez Velo Bank.

Co w nowym 2023 roku będzie rozgrzewało zarządy banków działających w Polsce oraz osoby, które lokują swoje oszczędności w akcjach instytucji finansowych? Zdecydowanie nierozwiązana sprawa z kredytami frankowymi (i możliwe, że także złotówkowymi) oraz niepewność w stosunku do wysokości stóp procentowych w 2023 roku. Banki muszą przygotować się także na rewolucję, jaką będzie zamiana wskaźnika WIBOR na WIRON.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
3.6/5 - (14 votes)
Komentarze (7)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • M
  M

  Mat

  14.01.2021, 06:48

  Wyróżniający się komentarz

  W tabelce z wartością aktywów zabrakło wam 3 zer na końcu każdej kwoty. W tekście mówicie o miliardach, a w tabeli wyniki są w milionach. Pozdrawiam

  • K
   K

   Konrad Kowalczyk

   14.01.2021, 09:54

   Wyróżniający się komentarz

   Racja, dziękujemy za czujność i pozdrawiamy :)

 • C
  C

  Czarek

  15.01.2022, 17:18

  Wyróżniający się komentarz

  Czy mogę otrzymać informację akcje których banków na warszawskiej giełdzie urosły o kilkaset procent?

  • K
   K

   Konrad Kowalczyk

   17.01.2022, 09:22

   Wyróżniający się komentarz

   Dzień dobry, Panie Czarku.

   Rzeczywiście kilkaset procent osiągnął tylko Alior – cena w styczniu 2021 – 18 zł za akcję, pod koniec roku było to już 60 złotych. Ponad 100% mieliśmy za to na akcjach mBanku (z 200 złotych na 500), Millennium (z 4 złotych na 9) czy Santander BP (z 180 zł do 370). Dziękujemy za tę uwagę i pozdrawiamy. :)

 • M
  M

  M

  10.01.2022, 17:34

  Wyróżniający się komentarz

  Nie, jest napisane poprawnie. 346,287 mld. – czyli 346 mld 287 mln po przecinku. Z 3 zerami
  byłyby miliony a do miliardów potrzeba by było 6 zer 346,287,000,000 (teraz mamy miliardy)- to za długa wersja. Więc w skrócie miliardy to 346,287 .Dobrze napisali.

 • N
  N

  Nigdy

  01.08.2023, 11:05

  Wyróżniający się komentarz

  Najwieksze banki to oczywiscie te z parasolem skarbu państwa. tuczą się salonowe koty na krwawicy społeczeństwa…

 • J
  J

  Jarek

  27.01.2023, 17:26

  Wyróżniający się komentarz

  W propozycji konta w mBanku jest błąd, karta jest za 0 złotych jeśli wykonamy nią płatności na kwotę 350 złotych, a nie 1 płatność.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie