Największe banki w Polsce 2021

Największe banki w Polsce 2020

Każdego roku w ramach podsumowywania różnych zjawisk, które zachodzą na rynku finansowym w skali globalnej i lokalnej, powstają zestawienia i rankingi. Wiele z nich koncentruje się na bankach pod względem marek, które działają w Polsce. Sprawdźmy, które z nich mogą poszczycić się najsilniejszą pozycją – oto największe banki w Polsce 2021.

Sposób oceny instytucji finansowych, które tworzą rynek banków komercyjnych, może się znacznie różnić. Konsumenci, czyli odbiorcy tych usług, biorą pod uwagę rzecz jasna czysto subiektywne aspekty. Szczególne znaczenie ma atrakcyjność danej oferty, na którą może składać się wartościowość poszczególnych produktów finansowych.

Poza atrakcyjnością oferty, kluczowe znaczenie przy ostatecznym wyborze usług danego banku ma też jego pozycja rynkowa, szeroko pojęty prestiż i stabilność. Lokując w końcu oszczędności, oczekujemy jako konsumenci instytucji pewnej i zasługującej na długofalowe zaufanie.

Największe banki w Polsce 2020

Jak zmierzyć pozycję rynkową, siłę i ogólną stabilność danego banku? Trzeba tutaj przyjąć punkt widzenia branżowy i analityczny. Podstawowymi parametrami, które pozwalają na ocenę ogólnej wielkości banku jest choćby wielkość aktywów posiadanych przez daną instytucję.

Niezwykle istotnym parametrem, który wartościuje miejsce banku na rynku, jest także ilość posiadanych klientów, wielkość zatrudnienie, liczba placówek, łączna kwota udzielonych kredytów gotówkowych czy zysk netto uzyskany w danym roku działalności. Każdego roku, z uwzględnieniem wspomnianych wyżej informacji, sporządzane są obszerne rankingu. Sprawdzamy dzisiaj, jakie są największe banki w 2021 roku. Sprawdź także najlepsze promocje bankowe, zebrane przez naszych ekspertów w jednym miejscu!

Największe banki w Polsce pod względem wielkości aktywów

Pora bliżej przyjrzeć się pierwszemu głównemu czynnikowi, który jak wspominaliśmy wcześniej – jest jednym z najpopularniejszych sposobów na pozycjonowanie banków w Polsce pod względem wielkości. Aktywa banku, podobnie jak w przypadku innych podmiotów gospodarczych, są zasobami majątkowymi, które podlegają bezpośredniej kontroli instytucji. W zależności od efektywności polityki finansowej prowadzonej przez zarząd banku, a także innych sprzyjających czynników, jak np. rosnąca liczba klientów, bank może sukcesywnie powiększać swoją wartość aktywów. W efekcie może umacniać przez to wypracowaną pozycję lub ją poprawiać.

Aktualną wartość aktywów wyraża się w polskiej walucie, czyli złotówkach, a zestawienia pod tym kątem można znaleźć w cyklicznie publikowanych raportach. Ich publikacją zajmują się instytucje sektora bankowego, takie jak Narodowy Bank Polski czy Związek Banków Polskich. Największym pod względem aktywów bankiem w Polsce jest PKO Bank Polski, utrzymując tę pozycję kolejny rok z rzędu.

Co więcej, według rankingu banków za III kwartał 2020 roku, instytucja ta co roku podwyższa swoje aktywa, z całorocznym wynikiem wyższym o 35 mld zł. Tuż za nim, na miejscu drugim znajduje się Bank Pekao ze wzrostem aktywów o 32 mld zł. Z kolei trzecią lokatę zajął Santander Bank Polska, który w 2020 roku odnotował wzrost aktywów o 19 mld zł w stosunku do III kwartału roku poprzedniego:

PozycjaBankIII kw. 2020III kw. 2019
1.PKO BP346,287 mld zł311,444 mld zł
2.Bank Pekao223,434 mld 191,648 mld zł
3.Santander Bank Polska196,767 mld177,444 mld zł
4.ING Bank Śląski180,460 mld 151,640 mld zł
5.mBank173,841 mld zł150,570 mld zł
6.BNP Paribas117,931 mld 104,405 mld zł
7.Bank Millennium101,320 mld 87,277 mld zł
Źródło: jednostkowe sprawozdania finansowe banków detalicznych notowanych na GPW za III kw. 2020 r.

 
Warto zaznaczyć poprawę wysokości aktywów Banku Millenium, który odnotował wzrost o ponad 14 mld złotych do wartości 101 mld zł, a także ING oraz mBanku, które odnotowały prawie 20% skok wartości zgromadzonych aktywów.


Mogą Cię zainteresować:

Największe banki w Polsce 2021 – liczba klientów

Liczba obsługiwanych klientów przez dany bank to kolejne, niezwykle istotne kryterium oceny pozycji rynkowej instytucji finansowej. Wbrew pozorom, jest to jednak dość złożony parametr – klient jest w końcu klientowi nierówny. Analizujące rynek finansowy, można zauważyć, że rankingi dzielą odbiorców usług na instytucjonalnych i indywidualnych. Aby te dość tajemniczo brzmiące pojęcia nie budziły wątpliwości dla przeciętnego odbiorcy, zwykle konstruując rankingi liczby obsługiwanych klientów danych banków, dodaje się uwagę o specjalizacji w kierunku klientów detalicznych lub zbiorowych.

W zestawieniach za III kwartał 2020 roku znaleźć można pokaźną liczbę 48,5 mln klientów, których łącznie posiadają wszystkie instytucje bankowe w Polsce. Z podanej liczby, aż 45,3 miliona to klienci detaliczni, czyli osoby prywatne. Skąd tak duże wartości, biorąc pod uwagę fakt, że całkowita wielkość polskiej populacji to, bagatela, 38,3 miliona osób? Wytłumaczenie jest proste – nie brakuje osób, które chętnie korzystają z usług kilku banków jednocześnie. W jednym z nich posiadają konto osobiste, w innym lokatę, a jeszcze w innym choćby kredyt. Każdy bank podaje ilość swoich klientów bez względu na to rozróżnienie, czego skutkiem jest wartość o ponad 10 mln większa od liczby ludzi zamieszkujących nasz kraj.

Największą liczbę klientów odnotował w 2020 roku PKO Bank Polski z wynikiem niespełna 11 mln. Charakterystyczna dla tej instytucji jest duża przewaga klientów detalicznych, których w badanym okresie było aż 10,5 mln. Nie bez związku z tak dużą popularnością tego banku może być fakt, że dla milionów Polaków PKO BP od lat traktowany jest jako najlepsze miejsce przechowywania indywidualnych oszczędności, wynagrodzeń i stosunkowo przyjaznych kredytów. Ten, z punktu widzenia tego banku, sukces wizerunkowy wyraźnie procentuje.

Tuż za PKO BP w omawianym rankingu na podium znalazł się Bank Pekao z liczbą 5,7 mln odbiorców usług. Trzecie miejsce zajmuje z kolei Santander Bank Polski, który obsługuje 5,1 mln klientów. Dla równowagi, w corocznych rankingach zauważyć można też spadki w liczbie obsługiwanych klientów. Najczęściej wynika to z systematycznie przeprowadzanych weryfikacji pod kątem np. nieużywanych rachunków bankowych.

BankIII kw. 2020III kw. 2019
PKO BP i Inteligo11 046 00010 886 000
Bank Pekao5 741 7055 625 915
Santander Bank Polska5 191 3215 005 054
mBank4 679 5874 616 000
ING Bank Śląski4 700 0004 728 000
Alior Bank i TMUB4 512 9024 290 065
BNP Paribas3 910 9003 800 000
Bank Millennium3 965 1962 760 683
Santander CB1 993 4162 145 511
Źródło: PRNews.pl

Banki w Polsce z gwarancją skarbu państwa

W kontekście omawiania bankowości warto wspomnieć też o kwestii ważnej instytucji z nią związanej. Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał w 1994 roku na podstawie stosownych przepisów wynikających z ustawy. Zadaniem BFG jest wypłata środków z rachunków deponowanych w banku lub SKOKu w przypadku np. bankructwa lub upadku danej instytucji.

BFG gromadzi środki na specjalnym rachunku lokowanym w Narodowym Banku Polskim, a stały napływ środków zapewnia obowiązek dokonywania wpłat przez wszystkie banki objęte gwarancją państwa. Innymi drogami, które zasilają Bankowy Fundusz Gwarancyjny, są też finanse z funduszu pomocowego i odsetek powstałych w wyniku np. opóźnienia dokonywanych wpłat przez banki. 

Górna granica gwarancji dla jednego klienta wynosi obecnie 100 tys. euro, czyli ok. 430 tys. zł. W przypadku posiadania dużo większych środków, zaleca się klientom trzymanie ich w różnych bankach, ponieważ wskazana kwota gwarancji jest odrębna dla każdego banku. Jeżeli jednocześnie zbankrutuje kilka banków, fundusz wypłaci klientowi gwarantowaną kwotę w imieniu każdego z nich. 

Największe banki w Polsce 2020

Banki w Polsce – kapitał rodzimy oraz zagraniczny

Zmiany polityczne, systemowe i ustrojowe, jakie nastały w Polsce po 1989 roku, przyniosły również dużo zmian wobec sektora bankowego. Niektóre instytucje przeszły drogę prywatyzacji, inne powróciły do działalności, nawiązując do przedwojennych tradycji, a jeszcze inne dopiero co rozpoczęły działalność, widząc w sektorze finansowym obiecujące perspektywy. Jak wiadomo, struktura narodowości kapitału działających w Polsce banków jest silnie zróżnicowana – nie brakuje zarówno tych z kapitałem zagranicznym, jak i polskim. Jak liczny jest udział banków z tego drugiego grona?

Aktualnie udział polskiego kapitału w sektorze bankowym wynosi ok. 55%. Pomiędzy rokiem 1999 a 2018, aktywa rodzimych banków zwiększyły się nawet o 240%. W 1999 roku wynosiły one ledwie 170 mld zł, by w 2018 osiągnąć imponujący wynik równy 1010 mld zł. 

Choć tempo rozwoju polskiej bankowości imponuje, a liczba obsługiwanych klientów, wydawanych kart czy zakładanych kont stale rośnie, to – jak to zwykle bywa w starciu z silniejszymi – nie brakuje lepszych. Jak obecna kondycja polskiego rynku bankowego kształtuje się w stosunku do państw europy Zachodniej? Dla porównania, suma aktywów banków w Polsce ledwie 6% tego, czym dysponują banki Francji czy Niemiec oraz 1/20 aktywów banków w Wielkiej Brytanii. 

Największe banki w Polsce 2021 – udział polskiego kapitału

Lista największych banków z polskim kapitałem przedstawia się następująco.

 • PKO BP.
  Największy polski bank, głównym udziałowcem jest Skarb Państwa.
 • Bank Pekao.
  Drugi największy polski bank, głównym akcjonariuszem jest państwowa spółka PZU SA.
 • Alior Bank.
  Jeden z najmłodszych polskich banków, głównym akcjonariuszem od 2015 r. jest Skarb Państwa za pośrednictwem państwowej spółki PZU.
 • BOŚ Bank.
  Bank z ponad 25-letnią tradycją, notowany na GPW, pozostaje pod kontrolą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dysponuje funduszami europejskimi wielu projektów.
 • Bank Pocztowy.
  Związany z Pocztą Polską SA, która jest jego dominującym udziałowcem: ok. 75%, drugim akcjonariuszem jest PKO BP: ok. 25%
 • Plus Bank.
  Bank prywatny, nienotowany na GPW, głównym akcjonariuszem zgodnie z publiczną informacją jest Zygmunt Solorz-Żak.
 • Bank BPS.
  Bank zrzeszający ok. 350 banków spółdzielczych z całej kraju, o tradycji sięgającej 1992 roku, pod aktualną nazwą funkcjonuje dopiero od 2002 roku
 • SGB-Bank.
  Drugie pod względem wielkości zgrupowanie banków spółdzielczych, którego bankiem zrzeszającym jest SGB-Bank SA z siedzibą w Poznaniu, wywodzi się z Wielkopolski, ale zrzesza banki spółdzielcze z obszaru całego kraju.
Największe banki w Polsce 2020

Największe banki w Polsce – perspektywy na 2021 rok

Końcówka 2020 roku przyniosła elektryzująca wieść w polskim sektorze bankowym. Idea Bank z powodu zadłużenia został poddany przymusowej restrukturyzacji na mocy decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Instytucją, która zgodziła się na przejęcie Idea Banku, został Bank Pekao SA, a przejęte aktywa wynoszą około 15 miliardów złotych.

Decyzja BFG spotkała się ze skrajnymi opiniami. Niektórzy negatywie ocenili „przymusową nacjonalizację”, inni zwracają uwagę na fatalny sposób, w jaki zarządzany był Idea Bank i przekonują, że taki ruch był po prostu nieodzowny. Takie przetasowanie na rynku bankowym na pewno nie pozostanie bez reakcji akcjonariuszy, a wyceny poszczególnych banków mogą ulec sporym zmianom na GPW w 2021 roku.

Co jeszcze rozgrzewa zarządy banków działających w Polsce oraz osoby, które lokują swoje oszczędności w akcjach instytucji finansowych? Zdecydowanie nierozwiązana sprawa z kredytami frankowymi oraz niepewność w stosunku do wysokości stóp procentowych w 2021 roku.

Komentarze (2)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • M
  M
  Mat
  14.01.2021, 06:48

  W tabelce z wartością aktywów zabrakło wam 3 zer na końcu każdej kwoty. W tekście mówicie o miliardach, a w tabeli wyniki są w milionach. Pozdrawiam

  • K
   K
   Kornel Kowalczyk
   14.01.2021, 09:54

   Racja, dziękujemy za czujność i pozdrawiamy :)

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x