Największe banki w Polsce 2020

Największe banki w Polsce 2020

Każdego roku w ramach podsumowywania różnych zjawisk, które zachodzą na rynku finansowym w skali globalnej i lokalnej, powstają zestawienia i rankingi. Wiele z nich koncentruje się na bankach pod względem marek, które działają w Polsce. Sprawdźmy, które z nich mogą poszczycić się najsilniejszą pozycją – oto największe banki w Polsce 2020.

Sposób oceny instytucji finansowych, które tworzą rynek banków komercyjnych, może się znacznie różnić. Konsumenci, czyli odbiorcy tych usług, biorą pod uwagę rzecz jasna czysto subiektywne aspekty. Szczególne znaczenie ma atrakcyjność danej oferty, na którą może składać się wartościowość poszczególnych produktów finansowych.

Poza atrakcyjnością oferty, kluczowe znaczenie przy ostatecznym wyborze usług danego banku ma też jego pozycja rynkowa, szeroko pojęty prestiż i stabilność. Lokując w końcu oszczędności, oczekujemy jako konsumenci instytucji pewnej i zasługującej na długofalowe zaufanie.

Największe banki w Polsce 2020

Jak zmierzyć pozycję rynkową, siłę i ogólną stabilność danego banku? Trzeba tutaj przyjąć punkt widzenia branżowy i analityczny. Podstawowymi parametrami, które pozwalają na ocenę ogólnej wielkości banku jest choćby wielkość aktywów posiadanych przez daną instytucję.

Niezwykle istotnym parametrem, który wartościuje miejsce banku na rynku, jest także ilość posiadanych klientów, wielkość zatrudnienie, liczba placówek, łączna kwota udzielonych kredytów gotówkowych czy zysk netto uzyskany w danym roku działalności. Każdego roku, z uwzględnieniem wspomnianych wyżej informacji, sporządzane są obszerne rankingu. Sprawdzamy dzisiaj, jakie są największe banki 2020. Sprawdź także najlepsze promocje bankowe, zebrane przez naszych ekspertów w jednym miejscu!

Największe banki w Polsce pod względem wielkości aktywów

Pora bliżej przyjrzeć się pierwszemu głównemu czynnikowi, który jak wspominaliśmy wcześniej – jest jednym z najpopularniejszych sposobów na pozycjonowanie banków w Polsce pod względem wielkości. Aktywa banku, podobnie jak w przypadku innych podmiotów gospodarczych, są zasobami majątkowymi, które podlegają bezpośredniej kontroli instytucji. W zależności od efektywności polityki finansowej prowadzonej przez zarząd banku, a także innych sprzyjających czynników, jak np. rosnąca liczba klientów, bank może sukcesywnie powiększać swoją wartość aktywów. W efekcie może umacniać przez to wypracowaną pozycję lub ją poprawiać.

Aktualną wartość aktywów wyraża się w polskiej walucie, czyli złotówkach, a zestawienia pod tym kątem można znaleźć w cyklicznie publikowanych raportach. Ich publikacją zajmują się instytucje sektora bankowego, takie jak Narodowy Bank Polski czy Związek Banków Polskich. Największym pod względem aktywów bankiem w Polsce jest PKO Bank Polski, utrzymując tę pozycję kolejny rok z rzędu.

Co więcej, według rankingu banków za IV kwartał 2019 roku, instytucja ta co roku podwyższa swoje aktywa, z całorocznym wynikiem równym 17 mld zł. Tuż za nim, na miejscu drugim znajduje się Bank Pekao ze wzrostem aktywów o 10 mld zł. Z kolei trzecią lokatę zajął Santander Bank Polska, który w 2019 roku odnotował spadek poziomu aktywów o 2 mld zł. 

PozycjaBankIV kw. 2019III kw. 2019
1.PKO BP317 125 000 311 444 000 zł
2.Bank Pekao194 649 992 191 648 300 zł
3.Santander Bank Polska181 471 487 177 444 112 zł
4.ING Bank Śląski153 917 300 151 639 700 zł
5.mBank149 228 273 150 570 225 zł
6.BNP Paribas106 592 130 104 404 835 zł
7.Bank Millennium96 824 788 87 277 330 zł
Źródło: jednostkowe sprawozdania finansowe banków detalicznych notowanych na GPW za IV kw. 2019 r.

 
Warto zaznaczyć poprawę wysokości aktywów Banku Millenium, który odnotował wzrost o ponad 9 mln złotych do wartości 97 mld zł, a także ING oraz mBanku, które odnotowały 10% skok wartości zgromadzonych aktywów.

Największe banki w Polsce 2020 – liczba klientów

Liczba obsługiwanych klientów przez dany bank to kolejne, niezwykle istotne kryterium oceny pozycji rynkowej instytucji finansowej. Wbrew pozorom, jest to jednak dość złożony parametr – klient jest w końcu klientowi nierówny. Analizujące rynek finansowy rankingi dzielą odbiorców usług na instytucjonalnych i indywidualnych. Aby te dość tajemniczo brzmiące pojęcia nie budziły wątpliwości dla przeciętnego odbiorcy, zwykle konstruując rankingi liczby obsługiwanych klientów danych banków, dodaje się uwagę o specjalizacji w kierunku klientów detalicznych lub zbiorowych.

W zestawieniach za IV kwartał 2019 roku znaleźć można pokaźną liczbę 48,6 mln klientów, których łącznie posiadają wszystkie instytucje bankowe w Polsce. Z podanej liczby, aż 45,6 miliona to klienci detaliczni, czyli osoby prywatne. Skąd tak duże wartości, biorąc pod uwagę fakt, że całkowita wielkość polskiej populacji to, bagatela, 38,3 miliona osób? Wytłumaczenie jest proste – nie brakuje osób, które chętnie korzystają z usług kilku banków jednocześnie. W jednym z nich posiadają konto osobiste, w innym lokatę, a jeszcze w innym choćby kredyt. Każdy bank podaje ilość swoich klientów bez względu na to rozróżnienie, czego skutkiem jest wartość o ponad 10 mln większa od liczby ludzi zamieszkujących nasz kraj.

Największą liczbę klientów odnotował w 2019 roku PKO Bank Polski z wynikiem niespełna 11 mln. Charakterystyczna dla tej instytucji jest duża przewaga klientów detalicznych, których w badanym okresie było aż 10,4 mln. Nie bez związku z tak dużą popularnością tego banku może być fakt, że dla milionów Polaków PKO BP od lat traktowany jest jako najlepsze miejsce przechowywania indywidualnych oszczędności, wynagrodzeń i stosunkowo przyjaznych kredytów. Ten, z punktu widzenia tego banku, sukces wizerunkowy wyraźnie procentuje.

Tuż za PKO BP w omawianym rankingu na podium znalazł się Bank Pekao z liczbą 5,6 mln odbiorców usług. Trzecie miejsce zajmuje z kolei Santander Bank Polski, który obsługuje 5 mln klientów. Dla równowagi, w corocznych rankingach zauważyć można też spadki w liczbie obsługiwanych klientów. Najczęściej wynika to z systematycznie przeprowadzanych weryfikacji pod kątem np. nieużywanych rachunków bankowych.

BankIV kw. 2019III kw. 2019
PKO BP i Inteligo10 933 10010 886 000
Bank Pekao5 639 9505 625 915
Santander Bank Polska5 049 5045 005 054
mBank4 642 7594 616 000
ING Bank Śląski4 504 0004 728 000
Alior Bank i TMUB4 376 0004 290 065
BNP Paribas3 887 0003 800 000
Bank Millennium3 805 6482 760 683
Santander CB2 195 2182 145 511
Źródło: PRNews.pl

Banki w Polsce z gwarancją skarbu państwa

W kontekście omawiania bankowości, warto omówić też kwestię ważnej instytucji z nią związanej. Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał w 1994 roku na podstawie stosownych przepisów wynikających z ustawy. Zadaniem BFG jest wypłata środków z rachunków deponowanych w banku lub SKOKu w przypadku np. bankructwa lub upadku instytucji.

BFG gromadzi środki na specjalnym rachunku lokowanym w Narodowym Banku Polskim, a stały napływ środków zapewnia obowiązek dokonywania wpłat przez wszystkie banki objęte gwarancją państwa. Innymi drogami, które zasilają Bankowy Fundusz Gwarancyjny, są też finanse z funduszu pomocowego i odsetek powstałych w wyniku np. opóźnienia dokonywanych wpłat przez banki. 

Górna granica gwarancji dla jednego klienta wynosi obecnie 100 tys. euro, czyli ok. 430 tys. zł. W przypadku posiadania dużo większych środków, zaleca się klientom trzymanie ich w różnych bankach, ponieważ wskazana kwota gwarancji jest odrębna dla każdego banku. Jeżeli jednocześnie zbankrutuje kilka banków, fundusz wypłaci klientowi gwarantowaną kwotę w imieniu każdego z nich. 

Największe banki w Polsce 2020

Banki w Polsce – kapitał rodzimy oraz zagraniczny

Zmiany polityczne, systemowe i ustrojowe, jakie nastały w Polsce po 1989 roku, przyniosły również dużo zmian wobec sektora bankowego. Niektóre instytucje przeszły drogę prywatyzacji, inne powróciły do działalności, nawiązując do przedwojennych tradycji, a jeszcze inne dopiero co rozpoczęły działalność, widząc w sektorze finansowym obiecujące perspektywy. Jak wiadomo, struktura narodowości kapitału działających w Polsce banków jest silnie zróżnicowana – nie brakuje zarówno tych z kapitałem zagranicznym, jak i polskim. Jak liczny jest udział banków z tego drugiego grona?

Aktualnie udział polskiego kapitału w sektorze bankowym wynosi ok. 55%. Pomiędzy rokiem 1999 a 2018, aktywa rodzimych banków zwiększyły się nawet o 240%. W 1999 roku wynosiły one ledwie 170 mld zł, by w 2018 osiągnąć imponujący wynik równy 1010 mld zł. 

Choć tempo rozwoju polskiej bankowości imponuje, a liczba obsługiwanych klientów, wydawanych kart czy zakładanych kont stale rośnie, to – jak to zwykle bywa w starciu z silniejszymi – nie brakuje lepszych. Jak obecna kondycja polskiego rynku bankowego kształtuje się w stosunku do państw europy Zachodniej? Dla porównania, suma aktywów banków w Polsce ledwie 6% tego, czym dysponują banki Francji czy Niemiec oraz 1/20 aktywów banków w Wielkiej Brytanii. 

Największe banki w Polsce 2020 – udział polskiego kapitału

Lista największych banków z polskim kapitałem przedstawia się następująco.

 • PKO BP.
  Największy polski bank, głównym udziałowcem jest Skarb Państwa.
 • Bank Pekao.
  Drugi największy polski bank, głównym akcjonariuszem jest państwowa spółka PZU SA.
 • Alior Bank.
  Jeden z najmłodszych polskich banków, głównym akcjonariuszem od 2015 r. jest Skarb Państwa za pośrednictwem państwowej spółki PZU.
 • BOŚ Bank.
  Bank z ponad 25-letnią tradycją, notowany na GPW, pozostaje pod kontrolą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dysponuje funduszami europejskimi wielu projektów.
 • Bank Pocztowy.
  Związany z Pocztą Polską SA, która jest jego dominującym udziałowcem: ok. 75%, drugim akcjonariuszem jest PKO BP: ok. 25%
 • Plus Bank.
  Bank prywatny, nienotowany na GPW, głównym akcjonariuszem zgodnie z publiczną informacją jest Zygmunt Solorz-Żak.
 • Bank BPS.
  Bank zrzeszający ok. 350 banków spółdzielczych z całej kraju, o tradycji sięgającej 1992 roku, pod aktualną nazwą funkcjonuje dopiero od 2002 roku
 • SGB-Bank.
  Drugie pod względem wielkości zgrupowanie banków spółdzielczych, którego bankiem zrzeszającym jest SGB-Bank SA z siedzibą w Poznaniu, wywodzi się z Wielkopolski, ale zrzesza banki spółdzielcze z obszaru całego kraju.
Największe banki w Polsce 2020
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły