Wyjawienie majątku dłużnika – na czym polega?

Długotrwałe problemy lub zaniechania związane ze spłatą zobowiązania finansowego prowadzą do poważnych konsekwencji. W ostateczności sprawa może trafić do komornika, a efektem takiego działania jest złożenie wniosku o wyjawienie majątku dłużnika. Na czym polega wyjawienie majątku i jak tego uniknąć? Sprawdźmy.

W przypadku problemów ze spłatą zobowiązania finansowego nie warto zwlekać z podjęciem jakichkolwiek działań. Pierwszym krokiem, który należy w tej sytuacji wykonać, to skontaktowanie się z wierzycielem i wyjaśnienie przyczyn zaległości w spłacie. Warto też podjąć próbę dojścia do porozumienia w sprawie zadłużenia. Jest to dobry moment, aby wynegocjować odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie długu na dogodne raty i uniknięcie wyjawienia majątku.

Co to jest wyjawienie majątku?

Niestety, jeśli współpraca między osobą zalegającą ze spłatą należności a wierzycielem nie przebiega najlepiej, to sytuacja prędko może stać się wyjątkowo kłopotliwa dla konsumenta. Przede wszystkim, dlatego, że kwota karnych odsetek za opóźnienie doliczana do długu prędko może podwoić sumę zadłużenia. Ponadto, zniecierpliwiony wierzyciel może przekazać firmie windykacyjnej kompetencje związane z wyegzekwowaniem należności pieniężnej. Ta zazwyczaj podejmuje działania w przypadku gdy wierzyciel nie uzyskał odpowiedzi na wysyłane wezwania do zapłaty, lub ponaglenia. Wykonywane czynności mogą zakończyć się złożeniem wniosku o wyjawienie majątku. 


Sąd może zobowiązać dłużnika do złożenia wykazu majątku i przedstawieniu swoich dochodów, aktywów oraz wszystkich zobowiązań finansowych. Dzięki temu wierzyciel może łatwo ustalić, czy dłużnik posiada wystarczające środki, aby spłacić swoje przeterminowane zobowiązania. Procedura ta została uregulowana w Kodeksie postępowania cywilnego. Obowiązek wyjawienia majątku należy wypełnić pod rygorem odpowiedzialności karnej. 


Wyjawienie majątku - kodeks postępowania cywilnego

Wyjawienie majątku dłużnika – w jaki sposób można się go domagać i gdzie można o to wnioskować?

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika ma formę oficjalnego pisma. Składa się je w sądzie, który wcześniej wydał decyzję o przeprowadzeniu egzekucji. W zależności od sytuacji może to być sąd rejonowy lub okręgowy. Do wniosku, poza danymi wierzyciela i dłużnika, należy dodać także:

 • informację o kwocie długu,
 • dane komornika, który próbował dokonać ściągnięcia należności, 
 • skan tytułu wykonawczego dla egzekucji, 
 • inne dokumenty potwierdzające problemy z ustaleniem majątku dłużnika,
 • protokół, jaki sporządził w tej sprawie komornik. 

Za złożenie wniosku należy ponieść koszt opłaty sądowej – 200 złotych. Jeśli w imieniu wierzyciela występuje pomocnik – należy uiścić dodatkową opłatę skarbową w kwocie 17 zł. 

W dalszej kolejności sąd prowadzi postępowanie, wzywając na wysłuchanie obie strony postępowania. Dłużnik może złożyć zażalenie na prowadzone postępowanie, jednak to nie sprawi, że zostanie ono przerwane. 

Osoba objęta postępowaniem egzekucyjnym nie może nie stawić się na wezwanie sądu. W takim przypadku bowiem może jej grozić grzywna, przymusowe doprowadzenie lub nawet areszt. O takich konsekwencjach dłużnik zawsze informowany jest w pisemnym wezwaniu sądowym, który otrzymuje w związku z koniecznością stawienia się na przesłuchanie.

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika można złożyć przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, w jego trakcie, a także po zakończeniu. Wierzyciel, który chce złożyć taki dokument do sądu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego musi jednak udowodnić, że nie uzyskał on pełnego zaspokojenia swojej należności. Możliwe jest to również w sytuacji, gdy pomimo uzyskania tytułu wykonawczego, dłużnik nie spełnił swojego obowiązku w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. 2 Warto jednak przygotować się na to, że złożenie wniosku o wyjawienie majątku przed wszczęciem postępowania może okazać się nieco problematyczne. W takiej sytuacji, warto poprosić o pomoc kancelarię prawną, która pomoże Ci załatwić wszystkie formalności.

Jak uniknąć wyjawienia majątku?

Jeśli zależy Ci na tym, aby uniknąć obowiązku wyjawienia majątku, postaraj się jak najszybciej podjąć negocjacje z wierzycielem. Zawarcie ugody może okazać się w tej sytuacji jedynym i najbardziej skutecznym rozwiązaniem. 

Jak uniknąć obowiązku wyjawienia długów

Działania firm windykacyjnych potrafią być uciążliwe i stresujące

Już samo wszczęcie działań windykatorów, może okazać się dla wielu dłużników kłopotliwe i stresujące. Firmy zajmujące się takimi usługami, znane są bowiem z dość bezkompromisowych działań. W celu podjęcia negocjacji z dłużnikiem lub nawiązania z nim kontaktu nie poprzestają jedynie na nawiązywaniu połączeń telefonicznych i pisaniu wiadomości tekstowych.

Popularnym modelem działania windykatorów są też wizyty w miejscu zamieszkania dłużnika. Choć zdarzają się przypadki nachodzenia w miejscu pracy lub miejscach innych od zamieszkania, to trzymamy się legalnych środków, jakie pozostają do dyspozycji windykatora. Podczas spotkań, windykator ma na celu przekonanie dłużnika do zawarcia porozumienia z wierzycielem i podjęcia się spłaty długu, choćby w formie ratalnej. Firma windykacyjna uzyskuje procent od kwoty długu, dlatego w jej interesie jest przekonanie obu stron do zawarcia ugody. Niestety, czasami się to nie udaje.

Jakie kompetencje ma komornik i co może skonfiskować?

Komornik ma szerokie kompetencje i w związku z tym może pozwolić sobie na podjęcie znacznie bardziej bezkompromisowych działań niż np. windykator 3. Egzekucja komornicza polega zazwyczaj na konfiskacie danych elementów majątku dłużnika, jakie znajdują się w jego miejscu zamieszkania. Z tego względu, komornik ma prawo wejść do domu lub mieszkania i niemal od razu przejść do czynności służbowych. Domownicy nie mogą utrudniać egzekucji i blokować wejścia do lokum czy w inny sposób ograniczać działań komornika.

Co więcej, komornik ma prawo wkroczyć zarówno do mieszkania lub domu, który jest własnością dłużnika, jak i lokum, które jest przez niego wynajmowane. Zasada ta dotyczy także lokali wynajmowanych razem z innymi osobami. Warto jednak pamiętać, że w takiej sytuacji komornik może objąć swoimi działaniami jedynie mienie, które należy do dłużnika. 

Komornik w swoich działaniach, w zależności od wskazania rodzaju egzekucji, może zająć wyjątkowo obszerną część majątku dłużnika.

 • Rachunek bankowy. Komornik ma prawo skonfiskować wszystkie środki finansowe, jakie znajdują się na rachunku bankowym lub na kontach oszczędnościowychJednakże musi pozostawić na nim kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu (w 2023 roku – 3490 złotych brutto, czyli 2709,48 złotych netto). Ponadto, komornik nie może też skonfiskować środków, które są wyłączone z prawa do konfiskaty. Mowa tutaj o zasiłkach wychowawczych (np. 500+), a także o alimentach.
 • Wynagrodzenie. Niezależnie od tego, czy wynagrodzenie wpływa na konto bankowe dłużnika, czy też otrzymuje je w formie gotówkowej, to komornik ma prawo je zająć – całkowicie lub częściowo.
 • Nieruchomość. W przypadku dużej kwoty długu komornik może przejąć nieruchomość lub działkę należącą do dłużnika. 
 • Ruchomość. Wszelkie przedmioty materialne, które wchodzą w skład majątku dłużnika takie jak: sprzęt RTV (telewizor, komputer, ekspres do kawy), biżuterię, obrazy, rower, samochód, maszynę rolniczą i tym podobne.
 • Prawa majątkowe.
 • Wierzytelność.

Co, jeśli komornik ma problemy ze ściągnięciem długu?

W czasie prowadzenia czynności przez komornika może się jednak okazać, że ściągnięcie należności jest problematyczne lub nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Przykładowo, majątek może mieć niewystarczającą wartość, aby znaleźć w nim przedmioty odpowiednio rekompensujące wysokość długu. Może też się okazać, że ściągnięcie długu w ogóle nie jest możliwe, gdyż według wstępnych wyników działań komornika – nie odnaleziono wartościowych elementów majątku.

Niestety, praktyka pokazuje, że w obliczu takich rezultatów wierzyciel nie powinien pozostawić tego bez reakcji. Często bowiem dłużnicy stosują nieuczciwe praktyki. Chcąc uniknąć utraty majątku, na informację o egzekucji komorniczej próbują go ukryć lub przenieść jego własność np. na innego członka rodziny lub bliską osobę. W przypadku, gdy wierzyciel podejrzewa, że dłużnik nie postępuje uczciwie w sprawie jawności swojego domniemanego majątku, konieczne może być złożenie wniosku o wyjawienie majątku dłużnika.


Źródła:

1 https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-cywilnego-16786199/cz-3-tyt-2-dz-5

2 http://www.kancelaria-drozdz.pl/pl/wniosek-o-wyjawienie-majatku

3 https://www.arslege.pl/zajecie-prawa-majatkowego/k14/a10232/

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
3.6/5 - (7 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie