Jak pozbyć się komornika z emerytury? Poradnik

Działania komornika rzadko kiedy spotykają się z entuzjazmem – w szczególności z powodu ich bezkompromisowości. Warto pamiętać jednak o sposobach, które zamiast rozogniać – pomogą rozwiązać sytuację w sposób ugodowy, prowadząc do jak najszybszego zakończenia egzekucji. Dotyczy to także emerytów, którzy pozornie mają najbardziej ograniczone pole do działania. Przedstawiamy poradnik – jak pozbyć się komornika z emerytury.

Komornik zawsze przechodzi do działań po wyczerpaniu wcześniejszych możliwości, które nie okazały się skuteczne, aby wyegzekwować spłacenie zaległej należności finansowej. Zadłużenie to powszechny problem wśród Polaków, dotykający osoby w różnym wieku i różnych sytuacjach życiowych. Po fiasku działań wierzyciela oraz windykatora – zaczyna się bezkompromisowa egzekucja komornicza, która umożliwia dokonywanie potrąceń z dochodów i konfiskatę majątku w celu spłaty należności. Jak wygląda to wobec osób, które znajdują się na emeryturze? Warto znać obowiązki i prawa komornika wobec emeryta!

Ile komornik może zabrać z emerytury?

Podczas prowadzenia działań egzekucyjnych na majątku dłużnika, komornik zawsze musi brać pod uwagę ograniczenia wobec poszczególnych części majątku. Jeżeli jest to mienie, z egzekucji wyłączone jest m.in. mienie pierwszej potrzeby, przedmioty osobiste czy przyrządy lub pojazdy, za pomocą których dłużnik wykonuje pracę zarobkową. Ograniczenia dotyczą także kwestii środków pieniężnych, i to również w przypadku osób znajdujących się na emeryturze.

Jeżeli komornik prowadzi działania egzekucyjne na świadczeniu emerytalnym, zajęcie może objąć od 25% do nawet 60% emerytury. Od czego to zależy? Od typu należności.

 • maksymalnie 25% emerytury może zostać pobrane, jeśli sprawa dotyczy zaległych pożyczek, kredytów lub zadłużeń czynszowych,
 • maksymalnie 50% emerytury zostanie pobrane, gdy zaległości dotyczą nieuregulowanych opłat za pobyty w zakładach opiekuńczych, leczniczych czy społecznych,
 • maksymalnie 60% emerytury pobierze komornik, jeśli sprawa dotyczy zaległości alimentacyjnych.

Niezależnie od tego, jaką wysokość emerytury otrzymuje się comiesięcznie, komornik musi przestrzegać limitu. Warto wiedzieć, że zajęcie odbywa się w sposób poniekąd dość zautomatyzowany – komornik weryfikuje wysokość przysługującego świadczenia w ZUS lub KRUS, a następnie dokonuje zajęcia jeszcze przed przekazaniem emerytury. W efekcie, danego miesiąca pieniądze trafiają do emeryta już po przeprowadzeniu egzekucji i nie może z nich ubyć więcej niż 25-60% wymiaru brutto.

Warto dodać, że w momencie powstawania tekstu, tzn. w kwietniu 2021 roku, minimalna wartość świadczenia emerytalnego w Polsce (dla osób z długim stażem ubezpieczeniowym) wynosi nie mniej niż 1250,88 złotych brutto. Traktując tę kwotę jako podstawę, od której zgodnie z prawem dokonywane są potrącenia, komornik zajmie z takiej emerytury nie więcej niż 312 złotych brutto (przy 25% limicie egzekucji).

Umorzenie długu i ugoda z komornikiem

W porównaniu do dłużników pozostających aktywnie zawodowo, emeryt ma relatywnie ograniczone pole działania dotyczące ograniczenia skutków egzekucji. Nie oznacza to jednak, że nie ma ich wcale – podstawową aktywnością, o jakiej nigdy nie można zapominać, jest podjęcie się negocjacji. Warto pamiętać, że na niewiele zda się jednak próbowanie dojścia do porozumienia z komornikiem – ten w końcu wykonuje jedynie powierzone mu obowiązki, do których należy skuteczne wyegzekwowanie należności na majątku dłużnika. Działania zleca mu wierzyciel i to on jest tutaj stroną, z którą powinniśmy kontaktować się w celu dojścia do porozumienia.

Wierzycielem jest osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo, które bezpośrednio zwróciło się do komornika o przeprowadzenie egzekucji. Zazwyczaj z powodu wyczerpania wszystkich dotychczasowych środków, wierzyciele traktują kontaktowanie się z komornikiem jako ostateczność. Pomimo tego, chcąc uregulować kłopotliwą sytuację w sprawie długu i zakończyć krępujące działania komornika, warto podjąć kontakt z wierzycielem i zrobić wszystko co możliwe, aby znaleźć zadowalające obie strony porozumienie.

-> Zobacz też: Co robić, aby komornik zszedł z pensji.

Wierzyciel pierwotny i wierzyciel wtórny – co warto wiedzieć?

Zanim jednak podejmiemy się próby kontaktu z wierzycielem, warto pamiętać, że nie zawsze to, kto nim jest, to oczywista kwestia. Fakt, podmiot, wobec którego posiadaliśmy nieuregulowane zobowiązanie, może zlecić egzekucję komorniczą bezpośrednio, i to niezależnie od tego, czy robi to jako osoba fizyczna, czy działalność gospodarcza. Wielu wierzycieli nie dysponuje jednak np. wystarczającą ilością czasu i woli zlecić działania egzekucyjne zewnętrznemu, wyspecjalizowanemu podmiotowi, sprzedając mu dług i nie przykuwając już wagi do tego, co dalej się z nim stanie.

Jakie znaczenie ma to, kto jest wierzycielem naszego długu? Określa to nie tylko to, z jakim rodzajem wierzyciela mamy do czynienia w przypadku zlecenia egzekucji na emeryturze, ale i do kogo kierować się w przypadku chęci negocjacji i zawarcia ugody. Z jakimi typami wierzycieli mamy do czynienia?

 • Wierzyciel pierwotny.
  Jest to wierzyciel, u którego bezpośrednio posiadaliśmy finansową należność, która nie została uregulowana w ustalonym czasie. Może to być zarówno firma pożyczkowa, jak i inny podmiot gospodarczy. Wierzycielem pierwotnym może być też osoba prywatna, np. pożyczkodawca prywatny. Jeżeli taki typ wierzyciela przekazuje zlecenie komornikowi, wówczas chcąc dojść do porozumienia, kontaktujemy się bezpośrednio z tym, wobec którego narósł dług.
 • Wierzyciel wtórny.
  Tak określany jest wierzyciel, który w skutek np. sprzedaży długu stał się nowym podmiotem, wobec którego posiadamy nieuregulowane zobowiązanie. W teorii nowym właścicielem długu może stać się każdy, kto kupił należność np. na giełdzie długów. W praktyce jednak wierzyciele pierwotni, chcąc zaoszczędzić czas, decydują się bezpośrednio zwrócić do firm specjalizujących się w opisywanych działaniach, skupując długi i na własną rękę działając potem w celu ich wyegzekwowania. Do grona takich firm należy choćby Kruk czy Ultimo. Komornik może działać także na ich prośbę, o czym warto pamiętać, jeżeli chcemy negocjować.

Jak ustalić to, kto jest właściwym wierzycielem? Nic trudnego – komornik zawsze przekazuje nam na początku swoich działań stosowne dokumenty, w których poza danymi na temat długu wskazywane są także dane wierzyciela, na którego wniosek prowadzona jest egzekucja. Warto je zweryfikować w piśmie procesowym, co pozwoli jednoznacznie ustalić to, kto jest aktualnym wierzycielem i z nim należy się kontaktować w celu zawarcia porozumienia drogą negocjacji.

Umorzenie długu emeryta lub ugoda z wierzycielem – które wyjście wybrać?

Będąc już w kontakcie z wierzycielem, warto obrać konkretny kierunek w celu zakończenia działań komornika. To, jaką propozycję chcemy wysunąć w stronę wierzyciela, należy dostosować do naszych finansowych możliwości, gdyż to one w końcu rozstrzygną, czy wyjście z objęć długu będzie możliwe w jak najkrótszym czasie. Z jakich rozwiązań może skorzystać emeryt chcący porozumieć się z wierzycielem?

 • Umorzenie długu.
  Negocjacje umorzeniowe warto prowadzić w sytuacji, w której posiadamy jakiekolwiek finansowe zaplecze do pokrycia należności będącej przedmiotem działań komorniczych. Posiadając np. oszczędności, lokaty lub wartościowe mienie, możemy przeznaczyć je na zawarcie umowy o spłatę określonej należności w jednorazowej transzy oraz umorzenie jakiejkolwiek pozostałej części długu. Jeżeli emeryt posiada takie możliwości, może też spróbować np. zwrócić się o wsparcie finansowe u rodziny. W efekcie nie tylko jego emerytura nie będzie już objęta działaniami egzekucyjnymi, ale i jakiekolwiek roszczenia wierzyciela ustają. Umowę z tym związaną warto zawrzeć u notariusza dla zabezpieczenia interesów obu stron, z naciskiem na dłużnika.
 • Ugoda z wierzycielem.
  Alternatywnym rozwiązaniem jest zawarcie z wierzycielem ugody, która pozwoli na rozłożenie długu na dogodne raty, które nie będą teraz dla dłużnika kłopotem i utrudnieniem. To rozwiązanie, z którego warto skorzystać szczególnie wtedy, gdy dług narósł do relatywnie bardzo dużej kwoty i jego jednorazowa spłata przez dłużnika jest zwyczajnie niemożliwa. Warto dodać, że zawarcie ugody z wierzycielem również oznacza zakończenie działań komornika i poprzestanie ściągania należności z emerytury.

Podstawowa różnica, jaka dotyczy przedstawionych sposobów na porozumienie się z wierzycielem, dotyczy głównie kwestii wielkości długu do spłaty. W przypadku umorzenia, stosunkowo niewielka, choć trudna do przeoczenia kwota zostaje umorzona w zamian za jednorazową spłatę znacznej sumy należności. Rozłożenie na raty rzadko kiedy działa na korzyść dłużnika – plusem jest tu jednak brak potrzeby organizowania całej kwoty „na już”.


-> Zobacz: Jak uzyskać umorzenie długu? Wzór wniosku.


Jak pozbyć się komornika z emerytury? Podsumowanie

Działania komornika to krępująca okoliczność, która zawsze oznacza dla nas straty na posiadanym już majątku lub naszych dochodach, niezależnie od ich źródła. Warto jednak pamiętać, że wciąż nie jest to pułapka, z której nie ma wyjścia – przeciwnie! Należy jedynie mieć świadomość, do kogo zwrócić się w celu negocjacji, a znając już obecnego wierzyciela, należy wykazać się ugodową postawą w celu jak najskuteczniejszego rozwiązania i zakończenia sporu. Wierzyciel traci wówczas sprawę, którą zamiast kosztów i przewlekłości może już niedługo się skończyć, z kolei dłużnik nie traci już cennych środków ze swojej emerytury.

Polecamy także:

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (3 votes)
Komentarze (1)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • A
  A

  Adam

  13.01.2022, 09:58

  Wyróżniający się komentarz

  Chcę pozbyć się komornika z renty

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie