Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać kredyt?

Kredyt bankowy pozwala uzyskać dodatkowe środki potrzebne na remont, wakacje, a czasem nawet na zakup mieszkania. Aby jednak go otrzymać, należy spełnić kilka warunków. Sprawdźmy, o czym warto pamiętać, składając wniosek kredytowy oraz w jakich sytuacjach dostanie kredytu hipotecznego lub gotówkowego, nie będzie w ogóle możliwe.

Kluczowe informacje

 • Zdolność kredytowa nie zależy jedynie od wysokości osiąganych dochodów. Wpływ na nią mogą mieć również inne czynniki, o których piszemy w artykule.
 • Możesz samodzielnie sprawdzić swoją historię kredytową, jeszcze przed złożeniem wniosku kredytowego. Podpowiadamy, jak to zrobić.
 • Musisz zarabiać ok. 6 tys. złotych netto, aby otrzymać kredyt w wysokości 20 tys. złotych. A ile, aby otrzymać 40 czy nawet 400 tys. zł.?
 • Bank może odmówić przyznania Ci kredytu, wtedy gdy jesteś zbyt młody lub gdy Twoje zarobki są niepewne. Sprawdź, kiedy jeszcze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, banki są zobowiązane do tego, aby dokładnie sprawdzać wiarygodność osób, wnioskujących o produkty kredytowe. Wymagania stawiane przed wnioskującymi mogą różnić się w zależności od instytucji. We wszystkich przypadkach jednak warunkiem otrzymania kredytu będzie odpowiednia zdolność kredytowa i pozytywna historia w rejestrach dłużniczych.

Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie finansowe zaciągnięte na zakup mieszkania, domu lub też na remont czy budowę nieruchomości. To sprawia, że często udzielany jest na duże kwoty a okres spłaty może wynosić nawet 35 lat. O przyznaniu kredytu hipotecznego decyduje bank, który bardzo dokładnie analizuje wiarygodność potencjalnego klienta. Wysokie ryzyko kredytowe, związane z możliwością zmiany sytuacji finansowej wnioskującego, sprawia, że banki zabezpieczają swoje interesy, nakładając hipotekę na kredytowaną nieruchomość.

Zdolność kredytowa to pierwszy warunek do uzyskania kredytu hipotecznego

Kredyt mieszkaniowy jest jednym z typów długoterminowych kredytów, a to oznacza, że jego spłata trwa dłużej niż 5 lat. Przez ten czas może się wiele zmienić w tym, sytuacja zdrowotna czy finansowa wnioskującego. Dla banku jednak najważniejsze jest, aby ten wykazywał odpowiednio wysoką zdolność kredytową w dniu składania wniosku.

Za zdolność kredytową uważa się możliwość spłaty nowego zobowiązania. To oznacza, że podczas weryfikacji banki biorą pod uwagę nie tylko wysokość zarobków, ale również regularnych wydatków, które obciążają domowy budżet klienta.

Co to oznacza? Negatywną decyzję może dostać nawet osoba, której zarobki wynoszą 20 tys. złotych, a pozytywną ta, która zarabia 4 tys. złotych. Wiele zależy bowiem od miesięcznych kosztów, ale też innych czynników takich jak: ilość osób pozostająca na utrzymaniu wnioskującego czy też czas trwania aktualnie spłacanych umów kredytowych.

Pozytywna historia kredytowa niezbędna do uzyskania kredytu hipotecznego

Banki przed wydaniem decyzji kredytowej zaglądają do baz rejestrów dłużniczych np. do BIK czy KRD. Informacje zawarte w Biurze Informacji Kredytowej pozwalają kredytodawcy oszacować ewentualne ryzyko powstania problemów z terminową spłatą zobowiązania. Jeśli jednak zdarzyło Ci się spóźnić ze spłatą raty o kilka dni, to nie musisz się tym przejmować. Adnotacje dotyczące opóźnień w płatnościach trafiają do bazy jedynie w przypadku, gdy wynoszą co najmniej 60 dni.

Warto przy tym pamiętać o tym, że w rejestrach dłużniczych są przechowywane nie tylko informacje o przeterminowanych płatnościach rat kredytu. Do baz trafiają również adnotacje dotyczące opóźnień wobec Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co jest szczególnie istotne wśród osób, które prowadzą działalność gospodarczą.

Odpowiedni wiek kredytobiorcy a kredyt hipoteczny

Wiek kredytobiorcy ma największe znaczenie w przypadku kredytów długoterminowych. Banki w takich wypadkach najczęściej ustalają pewien limit, który jest zależny od okresu spłaty zobowiązania. Przeważnie kredytobiorca, powinien mieć nie więcej niż 70-75 lat w momencie spłacania ostatniej raty. Minimalny wiek rzadko jest ustalany, chociaż wiadomo, że kredytobiorca w dniu składania wniosku musi mieć ukończone co najmniej 18 lat.

Wkład własny – czy zawsze jest konieczny przy kredycie hipotecznym?

Aktualnie wkład własny wynosi minimum 20% wartości kredytowanej nieruchomości. Taka stawka podyktowana jest przepisami, a dokładniej Rekomendacją S. Zgodnie z dokumentem, maksymalna wartość udzielanego kredytu hipotecznego nie może być równa lub wyższa wartości nieruchomości. Różnicę pomiędzy jednym i drugim określa tzw. wskaźnik LtV. Od 1 stycznia 2017 nie powinien on przekroczyć poziomu 80%. Co to oznacza? Starając się o kredyt hipoteczny musisz uzbierać wkład własny w wysokości pozostałych 20%.

W dalszym ciągu można jednak znaleźć oferty kredytowe dla osób, które uzbierały jedynie 10% wkładu własnego. Jest to dopuszczalne pod warunkiem, że brakujące 10% zostanie ubezpieczone lub zabezpieczone w innej formie.

Cena nieruchomości10% wkładu własnego20% wkładu własnego
250 000 zł25 000 zł50 000 zł
300 000 zł30 000 zł60 000 zł
400 000 zł40 000 zł80 000 zł
550 000 zł55 000 zł110 000 zł

Czy wiesz, że od niedawna osoby, które nie uzbierały żadnego kapitału początkowego również mogą liczyć na pozytywną decyzję kredytową? To wszystko dzięki programowi mieszkanie bez wkładu własnego.

Lista dokumentów potrzebna do uzyskania kredytu hipotecznego

Spis dokumentów, który będzie potrzebny do uzyskania kredytu hipotecznego w dużej mierze zależy od rodzaju nieruchomości oraz źródła pozyskiwanych dochodów. W najlepszej sytuacji są osoby, które kupują mieszkanie, a osiągane dochody wynikają z umowy o pracę. W ich przypadku bowiem potrzebnych będzie stosunkowo niewiele dokumentów.

Umowa o pracę – dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego

Przyszli kredytobiorcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powinni dołączyć do wniosku kredytowego następujące dokumenty:

 • umowa o pracę,
 • oświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę,
 • wyciąg z rachunku, na które wpływa wynagrodzenie za pracę,
 • PIT 37 za ostatnie dla lata.

Działalność gospodarcza – dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego

Przedsiębiorcy mają nieco bardziej utrudnioną sprawę, ponieważ banki często nie chcą udzielać kredytu osobom, które prowadzą działalność krócej niż 2 lata. Dodatkowo, do wniosku muszą oni dołączyć:

 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG,
 • zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu,
 • potwierdzenie nadania numerów REGON i NIP,
 • PIT-y za poprzedni rok obrachunkowy,
 • zaświadczenie o wysokości przychodów za ostatnie 24 miesiące (w przypadku działalności, które rozliczają się ryczałtem ewidencjonowanym),
 • Księga Przychodów i Rozchodów za aktualny oraz poprzedni rok obrachunkowy (w przypadku firm, które rozliczają się na podstawie KPIR).

Dokumenty dotyczące nieruchomości

W tym przypadku lista dokumentów zależy od rodzaju nieruchomości. Zupełnie inne będą dotyczyć zakupu działki, a jeszcze inne – mieszkania w bloku.

Zakup działkiBudowa domuZakup mieszkania
rynek pierwotny
Zakup mieszkania
rynek wtórny
– potwierdzenie wpłaty wkładu własnego,
– decyzja o warunkach zabudowy,
– wypis z aktualnego planu zagospodarowania,
– potwierdzenie możliwości rozpoczęcia budowy,
– wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
– odpis z księgi wieczystej.
– pozwolenie na budowę,
– akt notarialny potwierdzający prawo własności do działki,
– wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
– odpis z księgi wieczystej,
– operat szacunkowy,
– kosztorys, harmonogram prac i dziennik budowy.
– wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
– odpis z księgi wieczystej,
– umowa deweloperska,
– pozwolenie na budowę,
– zaświadczenie o zakończeniu budowy oraz o samodzielności lokalu,
– potwierdzenie wpłaty wkładu własnego,
– rzuty nieruchomości,
– mapa podziałowa działek wraz z decyzjami.
– wycena nieruchomości,
– umowa przedwstępna,
– odpis z księgi wieczystej,
– potwierdzenie prawa własności zbywcy do nieruchomości,
– zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wystawione przez spółdzielnie lub wspólnotę mieszkaniową.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy to zobowiązanie, które udzielane jest na dowolny cel. To oznacza, że otrzymane pieniądze możesz wydać na wakacje, naprawę samochodu, remont, czy nawet na zakup sprzętu elektronicznego. Bank nie będzie wymagał od Ciebie rozliczenia się z udzielonych środków, ani też nie będzie tego w żaden inny sposób kontrolował.

Aby otrzymać kredyt musisz przede wszystkim poprawnie złożyć wniosek oraz dołączyć do niego potrzebne dokumenty. W przypadku kredytu gotówkowego będzie to dowód osobisty i oświadczenie o zarobkach. Jeśli zdecydujesz się na kredyt w banku, w którym prowadzisz rachunek – potrzebny będzie tylko dowód. Kredytodawca samodzielnie prześledzi historię Twojego rachunku i sprawdzi wysokość dochodów, które osiągasz. 

Radzi ekpertka finansowa Daria Rek (serwis Czerwona-Skarbonka.pl)

Każda instytucja samodzielnie reguluje maksymalną wysokość kredytu gotówkowego o który mogą wnioskować klienci. Najczęściej jednak kwota ta nie przekracza 150 – 200 tys. złotych. Czas spłaty jest uzależniony od wysokości kredytu. W przypadku niewielkich kwot, spłata zadłużenia najczęściej następuje po kilku latach.

Zdolność i historia kredytowa w przypadku kredytu gotówkowego

Zdolność kredytowa podobnie jak historia jest równie ważna w przypadku starania się o kredyt gotówkowy. Bank przed wydaniem decyzji sprawdzi, czy wnioskujący może pozwolić sobie na spłatę kolejnego zobowiązania oraz, czy przypadkiem nie posiada przeterminowanych zadłużeń. Na szczęście przed złożeniem wniosku do banku możesz samodzielnie sprawdzić, jak wygląda Twoja ocena w BIK. Wystarczy, że pobierzesz raport ze strony www.bik.pl.

Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt?

Odpowiedź na to pytanie jest jedna: wysokość miesięcznych dochodów powinna okazać się wystarczająca na spłatę kredytu oraz wszystkich innych zobowiązań. To oznacza, że równie dobrze kredytu gotówkowego może nie otrzymać singiel, który zarabia 3 tys. złotych, jak i osoba, która pozostaje w związku małżeńskim i osiąga dochody w wysokości 10 tys. złotych. Jak widać, osiągane dochody są ważne, jednak nie najważniejsze. 

Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt na 20 tys. lub 30 tys. złotych?

Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, warto użyć kalkulatora zdolności kredytowej. Wystarczy wpisać kilka danych w tym: wysokość osiąganych dochodów, rat kredytów oraz zaznaczyć okres spłaty nowego zobowiązania, o które wnioskujesz. Aby jednak ułatwić Ci szybkie znalezienie odpowiedzi na to pytanie, posłużymy się poniższą tabelą. Dla obu kredytów założyliśmy takie same parametry.  

Kredyt na 20 tys. złotychKredyt na 30 tys. złotych
Okres spłaty48 miesięcy48 miesięcy
Oprocentowanie10%10%
Limit na kartach0 zł0 zł
Wysokość rat pozostałych kredytów1 500 zł 1 500 zł
Wysokość innych zobowiązań2 000 zł2 000 zł
Ilość osób w gospodarstwie domowym33
Oczekiwany miesięczny dochód gospodarstwa 6 000 zł 6 500 zł

Ile trzeba zarabiać żeby dostać 400 tys. kredytu hipotecznego?

Niestety wyliczenia zdolności kredytowej w czasie wysokiej inflacji i stóp procentowych mogą nie mieć nic wspólnego z prawdą. Te wartości bowiem zmieniają się co chwilę. Jeśli jednak założymy, że chcesz otrzymać kredyt na 30 lat, jesteś singlem a Twoje miesięczne wydatki wynoszą aktualnie 3500 zł, to aby pozwolić sobie na kredyt w wysokości 400 tys. złotych musisz zarabiać ok. 7 tys. złotych na rękę. 

Kiedy uzyskanie kredytu hipotecznego lub gotówkowego nie jest możliwe?

Istnieje kilka przypadków, w których bank może odmówić Ci przyznania kredytu. Najczęściej dzieje się tak wtedy, gdy nie masz odpowiedniej zdolności kredytowej lub Twoja historia kredytowa jest negatywna.

Kredytodawca z pewnością odrzuci Twój wniosek również wtedy, gdy prowadzisz swoją działalność od niedawna, a starasz się o wysoki kredyt hipoteczny, lub też gdy Twoje zarobki nie są pewne, co wynika chociażby z faktu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie.

Co ciekawe, negatywnej decyzji może również spodziewać się wnioskujący, który pracuje w ryzykownej branży. Zwłaszcza w czasie pandemii odczuli to pracownicy sektora rozrywkowego czy kulturowego.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.9/5 - (8 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie