BOŚ Bank Kredyt Hipoteczny – opinie i szczegóły oferty 2023

Szczegóły kredytu

Przykład reprezentatywny

Szczegóły kredytu
Kwota
20 000 - 500 000 zł
Okres spłaty
12 - 420 miesięcy
Marża
2,20 %
Prowizja
2 %
RRSO
4,68 %
Wszelkie dane i koszty przedstawione w porównywarce mają charakter poglądowy. Całkowity koszt zobowiązania jest uzależniony od zdolności kredytowej klienta oraz indywidualnego wniosku.
Wszelkie dane i koszty przedstawione w porównywarce mają charakter poglądowy. Całkowity koszt zobowiązania jest uzależniony od zdolności kredytowej klienta oraz indywidualnego wniosku.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego uruchamianego jednorazowo na podstawie przykładu reprezentatywnego dla lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na dzień 11.06.2021 r. wynosi 2,80% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 252 000 PLN, okres kredytowania wynosi 300 m-cy, spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 2,54 % w skali roku, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 20.05.2021 r. wynosi 0,25%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,29 p.p., LTV 60%. Całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2,20% od kwoty kredytu tj. 5544 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00 p.p. marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 9 975 PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 6 PLN (do założeń przyjęto, że po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat opłata może wynosić 0 PLN), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 1 266,98 PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego wyniesie 1 137,74 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 357 635,44 PLN. Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy z dn. 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań po żadnej ze stron w odniesieniu do zawarcia transakcji, które mogą być opisane w tej prezentacji.

Nasza ocena

4.0/5

Ocena klientów

4.6/5

Siedziba firmy

Bank Ochrony Środowiska SA
Żelazna 32
00-832 Warszawa

Dane kontaktowe

Dane firmy

Kapitał zakładowy: 929 476 710
KRS: 0000015525
NIP: 5270203313
REGON: 006239498

Czy zaciągnięcie kredytu hipotecznego w BOŚ jest opłacalne? Poznajmy opinie na temat tego produktu, a także szczegóły oferty przygotowanej przez bank. To pomoże nam w podjęciu ostatecznej decyzji i – ewentualnym – podpisaniu umowy kredytowej.

Bank Ochrony Środowiska kredyt hipoteczny promuje przede wszystkim różnorodnością ofertową. Do naszej dyspozycji, oprócz opcji standardowej, są cztery różne propozycje:

 • Ekologiczny Kredyt Hipoteczny,
 • Karta Dużej Rodziny,
 • Oferta z oprocentowaniem czasowo stałym,
 • Promocja „Kredyt Hipoteczny bez prowizji”.

Warto zapoznać się z ich warunkami i wybrać tę opcję, która najlepiej odpowiada sytuacji, w której się znaleźliśmy. My dziś skupimy się przede wszystkim na rozwiązaniu ekologicznym oraz standardowym. Mogą one zaciekawić największą liczbę potencjalnych kredytobiorców.


Z tego artykułu dowiesz się, że:

 • BOŚ Bank oferuje kilka ofert kredytów hipotecznych, które proponują różne, promocyjne warunki kredytowania;
 • Jedną z najpopularniejszych ofert BOŚ, jest hipoteczny kredyt ekologiczny, który możesz przeznaczyć na cele ekologiczne, przyjazne środowisku;
 • W BOŚ Banku możesz wnioskować o wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego;
 • Do zaciągniętego kredytu wymagalne jest ubezpieczenie nieruchomości (nie musi być wykupione w BOŚ Banku).

Ekologiczny kredyt hipoteczny BOŚ Bank – oferta produktowa

Opcja ekologicznego kredytu hipotecznego w BOŚ cieszy się szczególną popularnością. Wszystko dzięki temu, że warunkiem skorzystania z oferty jest przeznaczenie części kwoty kredytu na montaż rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Ostatecznie nie tylko możemy cieszyć się kredytem na preferencyjnych warunkach. Z czasem też zaoszczędzimy znaczne sumy na rachunkach dzięki eko-technologii.

Jaką kwotę musimy przeznaczyć na urządzenia sprzyjające ochronie środowiska? Zależne jest to od tego, jak wysokie zobowiązanie zaciągamy, np.:

 • dla kredytów do 300 tys. zł – minimum 30 tys. zł,
 • dla kredytów powyżej 300 tys. zł – minimum 40 tys. zł.

Jeśli przedmiotem finansowania nie jest źródło ciepła, musimy złożyć odpowiednie oświadczenie. Deklarujemy w nim, że przez cały okres kredytowania nie będziemy korzystali z zasilania węglowego. Jeśli nie zastosujemy się do tych ustaleń, instytucja może podwyższyć wysokość marży.

Wniosek o eko kredyt hipoteczny możemy złożyć w siedzibie banku. Za to szczegóły oferty poznamy już zdalnie. Wystarczy tylko, że zadzwonimy na infolinię lub wypełnimy formularz kontaktowy, po czym skontaktuje się z nami konsultant.


Zapoznaj się z najnowszym zestawieniem kredytów hipotecznych na rynku:


Jakie jest oprocentowanie kredytu hipotecznego w BOŚ Bank?

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w BOŚ Banku zależy od konkretnego typu produktu:

 • ekologiczny kredyt hipoteczny – oprocentowanie zmienne 8,75% w skali roku,
 • standardowy kredyt hipoteczny – oprocentowanie zmienne 8,98% w skali roku,
 • kredyt ze stałym oprocentowaniem:
  • oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 9,22%/rok,
  • następnie oprocentowanie zmienne 8,98%.

Minimalny wkład własny

BOŚ wymaga od nas wkładu własnego w wysokości:

 • minimum 20% w przypadku nieruchomości mieszkalnych,
 • minimum 40% w przypadku nieruchomości rekreacyjnych (np. działka rekreacyjna, kredyt na domek letniskowy itp.).

Jakie warunki musi spełnić kredytobiorca?

Jeśli chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny w BOŚ, musimy spełnić następujące warunki:

 • mieć stałe zatrudnienie i dochody na odpowiednim poziomie,
 • mieć ukończone 18 lat,
 • być obywatelami Polski lub przedstawić dowód na legalne i stałe mieszkanie w kraju,
 • posiadać wymagany wkład własny,
 • dysponować odpowiednią zdolnością kredytową,
 • mieć pozytywną historię kredytową.

BOŚ nie określa minimalnego i maksymalnego wieku kredytobiorców. Podejrzewamy jednak, że seniorzy mogą mieć problemy z zaciągnięciem długoterminowego kredytu, np. na 20 i więcej lat.

Wśród akceptowalnych przez BOŚ źródeł dochodu są pieniądze otrzymywane na podstawie zatrudnienia na:

 • umowie o pracę (najlepiej oceniana jest zawarta na czas nieokreślony),
 • umowie o dzieło,
 • umowie zlecenie,
 • działalności gospodarczej,
 • działalności rolniczej,
 • z innych legalnych i stałych źródeł.

Pod uwagę brany jest ponadto nasz staż w danej firmie oraz wysokość zarobków. Muszą one pozwalać nam na swobodną spłatę comiesięcznych rat o określonej wysokości.

Wymagane dokumenty

Ubiegając się o kredyt w BOŚ, może on wymagać przedstawienia lub złożenia przez klientów takich dokumentów, jak:

Po złożeniu wszystkich dokumentów musimy czekać na decyzję banku. Zazwyczaj proces ten trwa kilka dni, choć jest to kwestia indywidualna, dotycząca konkretnego wniosku.

Jakie warunki musi spełnić nieruchomość?

Nieruchomość, na którą możesz zaciągnąć kredyt hipoteczny, nie może być obarczona licznymi warunkami. Wyróżnia się trzy główne cele, na które BOŚ przyznaje pieniądze:

 • budowę mieszkania lub domu,
 • przebudowa lub remont,
 • zakup działki budowlanej lub rekreacyjnej.

W każdym z tych przypadków głównym warunkiem przyznania kredytu jest przejście procesu wyceny nieruchomości stanowiącej cel zaciąganego zobowiązania. Możemy skorzystać w tym przypadku z usług rzeczoznawcy współpracującego z BOŚ lub znaleźć takiego usługodawcę na własną rękę.

Szczególne warunki spełnić muszą nieruchomości finansowane w ramach ekologicznego kredytu hipotecznego. Aby kwalifikować się do tej usługi, muszą być one wyposażone we własne instalacje OZE. Co istotne, pokrywać one powinny określoną część zapotrzebowania budynku na energię:

 • elektryczną – min. 20%,
 • cieplną – min. 10%.

Jeśli zajdzie taka konieczność, BOŚ Bank może wymagać od nas przedstawienia odpowiedniej dokumentacji związanej z rozwiązaniami sprzyjającymi środowisku.

Czy wymagane jest ubezpieczenie nieruchomości?

Tak. BOŚ kredyt hipoteczny przyznaje osobom, które wyrażają zgodę na wykupienie ubezpieczenia nieruchomości. Doliczany jest on do całkowitego kosztu kredytu. Obejmuje ubezpieczenie od ognia, a także innych zdarzeń losowych. Co więcej, możliwe jest także rozszerzenie zakresu jego działania na pakiety bardziej kompleksowe. Takie rozwiązanie może być natomiast obarczone dodatkowymi opłatami, zwiększającymi cenę zobowiązania.

Uwaga: ubezpieczenie nieruchomości nie musi zostać wykupione w ramach oferty BOŚ. Możemy polisę nabyć w zewnętrznej firmie. Konieczne jest wtedy wypełnienie odpowiedniego formularza oraz dołączenie do niego dokumentów potwierdzających obowiązywanie ochrony. Jeśli polisa nie zostanie dostarczona na czas, musimy liczyć się z możliwością podwyższenia marży kredytu.

Koszt kredytu hipotecznego BOŚ Bank

Na całkowity koszt kredytu hipotecznego w BOŚ Banku składają się takie elementy, jak:

 • prowizja przygotowawcza – 2,20%,
 • podwyższenie o 1 p.p. marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank (przez okres 6 miesięcy),
 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (jeśli zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia za pośrednictwem tego banku).

KosztyKredyt hipoteczny BOŚ Bank
Prowizja2,20%
Marża kredytu+ 1 p.p do momentu uprawomocnienia się
wpisu hipoteki przez BOŚ Bank
Ubezpieczenie nieruchomościobowiązkowe

Ostateczna wysokość kosztów kredytu hipotecznego zależy od sumy zaciąganego zobowiązania.

BOŚ Bank kredyt hipoteczny – kalkulator

Kalkulacje dotyczące standardowego kredytu hipotecznego w BOŚ przedstawimy na przykładzie. Załóżmy, że zaciągamy zobowiązanie na następujących warunkach:

 • wysokość całkowitej kwoty kredytu – 350000 zł,
 • okres kredytowania – 300 miesięcy (25 lat),
 • oprocentowanie zmienne – 8,98% (składa się ze stopy WIBOR 6M i marży kredytu, narzuconej przez bank).

Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej podzielona zostanie na dwa okresy:

 • do czasu prawomocnego wpisu hipoteki – 3175,52 zł,
 • po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego – 2932,40 zł.

Wysokość całkowitej kwoty kredytu wyniesie tutaj 899 287,72 zł. Kalkulacja nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości. W przypadku skorzystania z ofert firm współpracujących z bankiem, usługa ta może wpłynąć na ostateczne rozliczenie.

Czy możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w BOŚ Banku?

Tak. W BOŚ dostępna jest wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie. Dotyczy to zarówno całości zobowiązania, jak i jego części. Przed wykonaniem tego kroku musimy jednak najpierw udać się do placówki banku i złożyć odpowiednią dyspozycję.

Opinie o kredycie hipotecznym w BOŚ Bank

BOŚ Bank działa na polskim rynku od wielu lat. Promuje też rozwiązania pro-ekologiczne i dobre dla środowiska. To sprawia, że cieszy się on dość pozytywnymi opiniami użytkowników. W kwestii oferowanego tam kredytu hipotecznego najczęściej chwalona jest różnorodność ofertowa. Nie bez znaczenia są też wakacje kredytowe, które trwać mogą nawet przez 3 miesiące w roku.

Zalety i wady kredytu hipotecznego w BOŚ Bank

BOŚ – kredyt hipoteczny. Zalety:

 • różnorodność ofert kredytów hipotecznych,
 • atrakcyjny wariant ekologiczny,
 • czytelne warunki kredytów hipotecznych,
 • możliwość wcześniejszej spłaty,
 • do 3 miesięcy wakacji kredytowych w roku,
 • raty stałe lub malejące,
 • długi okres spłaty.

Bank Ochrony Środowiska – kredyt hipoteczny. Wady:

 • wkład własny w wysokości co najmniej 20 proc.,
 • ściśle określony cel kredytowania.

Czy warto zaciągnąć kredyt hipoteczny BOŚ Bank?

BOŚ Bank ma w swojej ofercie kilka interesujących produktów. Proponuje atrakcyjne finansowanie, które spłacać możemy nawet przez 35 lat. W dodatku opcja ekologicznego kredytu hipotecznego jest sporą zachętą dla osób myślących przyszłościowo. Pozwala w dalszej perspektywie zadbać o niskie rachunki, oszczędzając jednocześnie na warunkach spłaty zobowiązania.

Sprawdź: Kredyt na Pompy Ciepła

Wysokość kwoty kredytu, oprocentowania czy marży banku są na standardowym poziomie. Kłopotliwa może być za to wpłata własna, która wynosić musi co najmniej 20%. Najlepiej więc porównać propozycje z różnych banków, dostępne na rynku. Jeśli ta od BOŚ Bank jest najbardziej opłacalna, to warto rozważyć podpisanie umowy.

Najczęściej zadawane pytania: kredyt hipoteczny BOŚ Bank

Co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie zaciągane w celu sfinansowania remontu lub zakupu nieruchomości.

Czy można otrzymać kredyt hipoteczny we frankach lub w euro w BOŚ Banku?

W ofercie BOŚ Banku nie ma kredytów hipotecznych w walutach obcych. Zawsze możemy natomiast zapytać o takie rozwiązanie konsultanta.

Ile osób może wnioskować o kredyt hipoteczny w BOŚ Banku?

O kredyt hipoteczny w BOŚ Banku mogą wnioskować maksymalnie 4 osoby.

Jak bank sprawdza wkład własny?

Jeśli ponieśliśmy już wydatki na poczet budowy czy zakupu nieruchomości, musimy przedstawić dokumenty to potwierdzające. Mogą zostać one zaliczone na poczet wkładu własnego. W innym przypadku najczęściej nie trzeba udowadniać bankowi posiadania odpowiedniej ilości gotówki na etapie wnioskowania o kredyt.

Co to jest LTV?

LTV to wskaźnik określający stosunek ekspozycji kredytowej do wartości nieruchomości. W praktyce wyznacza on akceptowalny przez bank udział kredytu w wartości nieruchomości, będący zabezpieczeniem spłaty.

Czy Bank BOŚ jest bezpieczny?

BOŚ Bank działa legalnie w naszym kraju od lat i jest w pełni bezpieczny. Współpracuje ze wszelkimi organami kontrolnymi i przestrzega obowiązujących przepisów. Nasze pieniądze czy zobowiązania w nim zaciągane nie są więc zagrożone.

Czy BOŚ Bank jest polski?

Tak, BOŚ Bank jest polski. Powstał w 1991 roku w Warszawie, a jego dominującym udziałowcem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Polecamy: Kredyt hipoteczny w euro — gdzie jest dostępny?

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.6/5 - (12 votes)
Komentarze (3)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • A
  A

  Anita

  20.10.2021, 20:03

  Wyróżniający się komentarz

  Decyzja o kredycie hipotecznym nie jest łatwą decyzją, bo związana jest z wieloletnim związaniem się z bankiem. Ja zawsze chwaliłam sobie kontakt i współpracę z BOŚ Bankiem dlatego na kredyt hipoteczny zdecydowałam się właśnie u nich! Decyzji nie żałuję!

 • G
  G

  Grażyna Sadowska

  07.06.2021, 13:44

  Wyróżniający się komentarz

  Mogę polecić z czystym sercem, dogodne warunki i mało formalności

 • D
  D

  Daniel

  02.04.2021, 23:31

  Wyróżniający się komentarz

  „Nie ma zastrzeżeń. Kredyt na korzystnych warunkach..”

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie