Faktoring odwrotny – co to jest?

faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny to jeden z mniej znanych sposobów finansowania bieżących wydatków firmowych. Faktoring odwrócony od faktoringu klasycznego różni się tym, że jest to usługa skierowana do podmiotów gospodarczych dokonujących zakupów, nie zaś do sprzedawców. Nasz ranking firm, proponujących faktoring odwrotny, pomoże Ci wybrać opcję dopasowaną do Twoich potrzeb.

Ostatnia aktualizacja: 29 Grudnia 2021
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
1 godzina
Czas wypłaty
0,029%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
24 godziny
Czas wypłaty
od 0,043%
? za 1 dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
90 %
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
24h
Czas wypłaty
ustalane indywidualnie
? koszt usługi faktoringu dla każdej firmy jest ustalany indywidualnie
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
90 %
? do 90% wartości brutto
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 godzina
Czas wypłaty
0,07%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
5 minut
Czas wypłaty
od 0,09%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Nie
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
5 minut
Czas wypłaty
od 0,053%
? za każdy 1 dzień finansowania, nawet do 3 miesięcy bez opłat za dostęp do limitu faktoringowego.
Opłaty i prowizje
Nie
Faktoring odwrotny
100 %
? 100% faktury netto lub częściowe finansowanie
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
15 minut
Czas wypłaty
od 0,086%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Nie
Faktoring odwrotny
100 %
? 100% wartości brutto!
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 godzina
Czas wypłaty
0,04%
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
15 minut
Czas wypłaty
od 0,066%
? za 1 dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Fellow Finance - faktoring
24 godziny
Czas wypłaty
1 - 5%
? od 1 - 5% na 30 dni
Opłaty i prowizje
Nie
Faktoring odwrotny
100 %
? do 100% wartości brutto
Wartość faktury
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Zbyt krótki staż prowadzenia działalności, brak biznesplanu czy posiadanie innych zobowiązań to najczęstsze powody tego, że bank może odmówić kredytu czy pożyczki początkującym przedsiębiorcom. Tym samym, małe i średnie firmy bardzo często mają trudności z uzyskaniem środków na rozwój biznesu czy na pokrycie kosztów bieżącej działalności. Jednym ze sposobów na ominięcie tej pułapki, może być stosunkowo wciąż mało popularny – faktoring odwrotny. Warto się nim zainteresować, tym bardziej że w skrajnych przypadkach, brak finansowego wsparcia może doprowadzić nie tylko do utraty płynności finansowej i zaległości w płatnościach, lecz nawet do bankructwa.

Faktoring odwrotny – czym jest?

Zgodnie z przyjętą definicją faktoring odwrotny pozwala na pokrycie pilnych i aktualnych wydatków związanych z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Dzięki temu faktoring odwrócony może być traktowany jako alternatywa dla kredytów i pożyczek na rozwój działalności. Faktoring odwrotny pozwala przedsiębiorstwu zachować płynność finansową i utrzymać się na rynku. Jest to szczególnie istotne w przypadku małych firm, które dysponują ograniczonymi zasobami.

Aby wyjaśnić na czym polega faktoring odwrócony, należy wspomnieć o faktoringu klasycznym. Faktoring w swojej klasycznej formie to usługa polegająca na wykupieniu przez faktora wierzytelności należącej pierwotnie do danego podmiotu gospodarczego. Źródłem wykupionej wierzytelności jest sprzedaż określonych towarów czy usług. Z kolei faktoring odwrotny jak wskazuje sama nazwa stanowi odwrotność faktoringu klasycznego. Skierowany jest on bowiem nie do przedsiębiorców, a do kupujących.

Faktoring dla firm – kiedy się sprawdzi?

Faktoring odwrócony doskonale sprawdza się wówczas, gdy dana firma współpracuje ze stałymi i zaufanymi dostawcami. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której wspomniani dostawcy oczekują płatności w gotówce, a widniejący na fakturze termin zapłaty jest dość krótki. Faktoring dla małych firm pozwala uniknąć przestoju w działalności przedsiębiorstwa. Pozwala także skorzystać z rabatów u tych dostawców, którzy oferują dodatkowe korzyści za płatność przed terminem.

Podstawową zaletą takiej usługi jak faktoring odwrotny jest to, że firmowe zobowiązania są zawsze regulowane w terminie. Dzięki temu osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą przeznaczyć wolne środki finansowe na dowolny cel.

Kolejna kwestia to faktoring a kredyt. Korzystając z usług firmy faktoringowej, przedsiębiorca nie musi sięgać po kredyt, by sfinansować firmowe wydatki. Te jak już wspomnieliśmy, są one na czas uregulowane. Ponadto, terminowe płatności pozwalają zachować płynność finansową i budują wizerunek danej firmy jako rzetelnego płatnika i wiarygodnego partnera biznesowego. Do zalet faktoringu odwróconego należy zaliczyć także to, że już samo umożliwienie nam korzystania z tej usługi, dobrze świadczy o kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Faktoring odwrotny – dla kogo jest?

Z takiej usługi jak faktoring odwrotny mogą skorzystać firmy działające w wielu różnych branżach. To dobre rozwiązanie dla tych przedsiębiorstw, które muszą uregulować faktury z krótkim terminem płatności. Faktoring dla małych firm warto rozważyć także wtedy, gdy wiemy, że możemy uzyskać duży rabat, uiszczając fakturę przed terminem. Może się bowiem okazać, że finansowo korzystniejsze będzie zapłacenie prowizji i odsetek faktorowi niż kupno produktów w normalnej cenie.

W praktyce taką usługą jak faktoring odwrotny powinny zainteresować się zwłaszcza firmy, które:

 • Chcą zachować płynność finansową;
 • Nie mogą sobie pozwolić na opóźnienia w płatnościach;
 • Nie mają wystarczających środków finansowych na to, by od razu dokonać płatności;
 • Potrzebują wolnych środków np. na inwestycje czy rozwój biznesu;
 • Nie chcą korzystać z kredytów i pożyczek;
 • Współpracują z dostawcami, którzy oczekują płatności w gotówce;
 • Chcą budować swój wizerunek jako rzetelnego płatnika i kontrahenta;
 • Mogą otrzymać rabat za płatność faktur przed terminem;
 • Wykorzystały już bieżące linie kredytowe;
 • Chcą zapewnić swoim dostawcom większą wygodę finansową, wynikającą z natychmiastowego otrzymania zapłaty.
 • Mają inne zobowiązania finansowe, które muszą natychmiast uregulować.

Faktoring a kredyt

Chociaż jak już wspomnieliśmy faktoring odwrotny może pomóc uniknąć nam korzystania z kredytów i pożyczek, to ma on sporo cech wspólnych z takimi sposobami zewnętrznego finansowania. Faktoring odwrócony w uproszczeniu polega na tym, że instytucja finansowa, zwana faktorem, płaci dostawcom za ten towar lub usługę, którzy ci dostarczyli klientowi firmy faktoringowej. Następnie klient w przewidzianym na to w umowie terminie zwraca faktorowi opłacone w jego imieniu zobowiązanie. Co oczywiste, kwota, którą musi oddać przedsiębiorca zostaje powiększona o prowizję.

Jak zatem widać faktoring dla firm jest nieco zbliżony do pożyczki czy kredytu, a jego mechanizm działania jest bardzo prosty. Warto dodać, że chociaż firma faktoringowa zapłaci dostawcy w wymaganym terminie (np. 14 dni), to przedsiębiorca pożyczone środki może zwrócić np. w ciągu miesiąca (w zależności od tego, jak „umówi się” z firmą faktoringową). Takie rozwiązanie pozwala uniknąć opóźnień w płatnościach i związanych z tym kosztów.

Firma faktoringowa – ile kosztuje skorzystanie z jej usług?

Firmy faktoringowe za skorzystanie z takiej usługi jak faktoring odwrotny obciążą nas określonymi kosztami. Te zbliżone są do tych, które wiążą się z tradycyjnym faktoringiem. Na koszt faktoringu odwrotnego składają się przede wszystkim odsetki od wysokości wypłaconych środków. Odsetki te są pobierane od momentu ich wypłaty przez faktora dostawcom usługi do chwili spłaty przez odbiorcę. Wspomniany koszt to swego rodzaju prowizja, której wysokość jest określana procentowo adekwatnie do wartości wierzytelności brutto. Nie każdy faktorant oferuje jednak faktoring odwrotny. Jedną z firm oferujących tego typu usługi jest eFaktor.

Do innych kosztów związanych z taką usługą jak faktoring odwrotny należy zaliczyć prowizję przygotowawczą, która jest pobierana jednorazowo. Wysokość tej opłaty zależna jest od przyznanego limitu. Im jest on wyższy, tym niższa będzie kwota naliczonego limitu. Ponadto, należy także liczyć się z tym, że niektóre firmy faktoringowe mogą pobierać również inne, niewymienione w tym artykule opłaty. Do tych najczęściej spotykanych należą opłaty związane z niewykorzystaniem przyznanego limitu lub opłaty związane ze zmianami w umowie. O wysokość tych opłat warto zapytać jeszcze przed podpisaniem umowy z firmą faktoringową.

Faktoring odwrotny. Podsumowanie

Chociaż faktoring odwrotny ma wiele zalet, to nim się na niego zdecydujemy, rozważmy to, czy takie rozwiązanie nam się opłaca. Pamiętajmy, że w przypadku faktoringu odwróconego, to my jesteśmy stroną umowy faktoringowej. Co za tym idzie – to również na naszych barkach spoczywają wszystkie, związane z faktoringiem koszty. Firmy faktoringowe nie badają ani wypłacalności, ani kondycji ekonomicznej tych podmiotów, z którymi nawiązujemy współpracę. Ponadto, firma faktoringowa nie wymaga także od dostawców ustanowienia zabezpieczenia. Jedynym, co ją interesuje, jest wypłacalność i kondycja finansowa naszego przedsiębiorstwa. To właśnie na podstawie oceny tych wskaźników firma faktoringowa decyduje o tym, jak wysokiego „kredytu zaufania” (finansowania) nam udzieli. Niekiedy, firma faktoringowa w trosce o swoje interesy może poprosić nas o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia np. cesji należności czy weksla.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x