Faktoring odwrotny – co to jest?

Faktoring odwrotny to jeden z mniej znanych sposobów finansowania bieżących wydatków firmowych. Faktoring odwrócony od faktoringu klasycznego różni się tym, że jest to usługa skierowana do podmiotów gospodarczych dokonujących zakupów, nie zaś do sprzedawców. Dla przedsiębiorcy oznacza to poprawę płynności finansowej, wizerunku firmy oraz zyskanie okazji do rabatu. Co jeszcze trzeba wiedzieć o faktoringu zakupowym?

Porównanie ofert faktoringu odwrotnego:

1.
eFaktor faktoring
1.
eFaktor faktoring
Opłaty i prowizje
od 0,040%
? za 1 dzień finansowania
Faktoring odwrotny
Tak
Wartość faktury
100 %
? do 100%
Czas wypłaty
15 minut
SPRAWDŹ
2.
Faktoring dla firm FINEA
2.
Faktoring dla firm FINEA
Opłaty i prowizje
od 0,066%
? za 1 dzień finansowania
Faktoring odwrotny
Tak
Wartość faktury
100 %
Czas wypłaty
15 minut
SPRAWDŹ
3.
Faktoring Zakupowy dla firm PragmaGO
3.
Faktoring Zakupowy dla firm PragmaGO
Opłaty i prowizje
od 0,05%
? za każdy dzień finansowania *cena uzależniona od oceny kondycji kredytowej klienta
-
Wartość faktury
100 %
Czas wypłaty
do 60 minut
SPRAWDŹ
4.
Faktoring dla firm NFG
4.
Faktoring dla firm NFG
Opłaty i prowizje
od 0,053%
? za każdy 1 dzień finansowania, nawet do 3 miesięcy bez opłat za dostęp do limitu faktoringowego.
Faktoring odwrotny
Tak
Wartość faktury
100 %
? 100% faktury netto lub częściowe finansowanie
Czas wypłaty
5 minut
SPRAWDŹ
5.
ING faktoring
5.
ING faktoring
Opłaty i prowizje
0,07%
? za każdy dzień finansowania
Faktoring odwrotny
Tak
Wartość faktury
100 %
Czas wypłaty
60 minut
SPRAWDŹ
6.
Fakturatka
6.
Fakturatka
Opłaty i prowizje
od 1%
? Szacunkowy koszt wyliczysz w kalkulatorze finansowania zakupów na naszej stronie internetowej. Koszty finansowania możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i odliczyć podatek VAT.
Faktoring odwrotny
Tak
Wartość faktury
100 %
Czas wypłaty
5 minut
SPRAWDŹ
7.
Faktoring dla firm SMEO
7.
Faktoring dla firm SMEO
Opłaty i prowizje
0,065%
? za każdy dzień finansowania
Faktoring odwrotny
Nie
Wartość faktury
100 %
? wartość faktury netto
Czas wypłaty
5 minut
SPRAWDŹ
8.
Faktoring dla firm Monevia
8.
Faktoring dla firm Monevia
Opłaty i prowizje
od 0,086%
? za każdy dzień finansowania
Faktoring odwrotny
Nie
Wartość faktury
100 %
? 100% wartości brutto!
Czas wypłaty
15 minut
SPRAWDŹ
9.
BIZnest Limit dla Przedsiębiorców
9.
BIZnest Limit dla Przedsiębiorców
Opłaty i prowizje
od 3%
Faktoring odwrotny
Nie
Wartość faktury
100 %
Czas wypłaty
24 godziny
SPRAWDŹ

Małe i średnie firmy bardzo często mają trudności z uzyskaniem środków na rozwój biznesu czy na pokrycie kosztów bieżącej działalności. Jednym ze sposobów na ominięcie tej pułapki może być stosunkowo wciąż mało popularny faktoring odwrotny (zwany też faktoringiem zakupowym lub dłużnym).

Faktoring odwrotny definicja

Zgodnie z przyjętą definicją faktoring odwrotny pozwala na pokrycie pilnych i aktualnych wydatków związanych z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Dzięki temu faktoring odwrócony może być traktowany jako alternatywa dla kredytów i pożyczek na rozwój działalności. Faktoring odwrotny pozwala przedsiębiorstwu zachować płynność finansową i utrzymać się na rynku. Jest to szczególnie istotne w przypadku małych firm, które dysponują ograniczonymi zasobami.

Faktoringiem odwrotnym nazywamy sytuację, w której Faktor (instytucja faktoringowa) spłaca zobowiązania firmy (Faktora) powstałe w wyniku dokonywanych zakupów. Przedsiębiorca może uregulować dług w późniejszym terminie. Celem faktoringu odwrotnego jest wspomaganie płynności finansowej firmy.

Aby lepiej wyjaśnić na czym polega faktoring odwrotny, warto wytłumaczyć pojęcie faktoringu zwykłego. Faktoring w swojej klasycznej formie to usługa polegająca na wykupieniu przez faktora wierzytelności należącej do danej firmy. W przypadku faktoringu zakupowego (odwrotnego) przedmiotem umowy faktoringowej są zobowiązania przedsiębiorcy – nie dochodzi tu do przelewu wierzytelności jak w klasycznym faktoringu.

Schemat działania faktoringu odwrotnego

Najłatwiej będzie uchwycić funkcjonowanie faktoringu odwrotnego na prostym przykładzie. Załóżmy, że firm X może uzyskać rabat u dostawcy za zakupy, musi jednak bezwzględnie dotrzymać terminu płatności. Jeżeli przedsiębiorca X nie posiada zdolności kredytowej, może sięgnąć po odwrotny faktoring.

Dochodzi do sytuacji, w której firma X dokonuje zakupu, natomiast to instytucja oferująca usługi faktoringu odwrotnego pokrywa całość kosztów i dokonuje przelewu bezpośrednio na rachunek dostawcy. Następnie w późniejszym ustalonym terminie, przedsiębiorca X reguluje zobowiązanie z faktorem.

Faktoring odwrotny - jak działa

Jak wygląda księgowanie faktoringu odwróconego?

Różnice między faktoring odwrotnym a faktoringiem zwykłym widać też w sposobie ujmowania go w księgach rachunkowych firmy. W ewidencji operacji mamy kolejno widoczne takie punkty jak:

 • zakup towarów lub usług przez faktoranta,
 • uregulowanie zobowiązań przez faktora wobec dostawców,
 • wystawienie rachunku przez instytucję faktoringową,
 • spłacenie zobowiązania przez klienta firmy faktoringowej.

Ilustrację księgowania faktoringu odwrotnego znajdziemy np. w Almanachu Polskiego Związku Faktoringowego wydanego w 2021 roku 1. Według informacji tam zamieszczonych faktorant na koniec okresu sprawozdawczego powinien w bilansie wskazać faktury, zapłacone przez Faktora w jego imieniu jako zobowiązania krótkoterminowe (handlowe lub finansowe).

Faktoring odwrotny – dla kogo jest?

Z takiej usługi jak odwrotny faktoring mogą skorzystać firmy działające w wielu różnych sektorach (np. branży budowlanej, transportowej) . To dobre rozwiązanie dla tych przedsiębiorstw, które muszą uregulować faktury z krótkim terminem płatności. Faktoring dla małych firm warto rozważyć także wtedy, gdy wiemy, że mamy szanse na uzyskanie rabatów, uiszczając fakturę przed terminem. Może się bowiem okazać, że finansowo korzystniejsze będzie zapłacenie prowizji i odsetek faktorowi niż kupno produktów w normalnej cenie.

W praktyce faktoring odwrotny doskonale sprawdza się w firmach, które:

 • Chcą zachować płynność finansową;
 • Nie mogą sobie pozwolić na opóźnienia w płatnościach;
 • Mają krótkie terminy płatności;
 • Potrzebują wolnych środków np. na inwestycje czy rozwój biznesu;
 • Nie chcą korzystać z kredytów i pożyczek;
 • Współpracują z dostawcami, którzy oczekują płatności w gotówce;
 • Chcą budować swój wizerunek jako wiarygodnego partnera biznesowego;
 • Mogą otrzymać rabat za płatność faktur przed terminem;
 • Wykorzystały już bieżące linie kredytowe;
 • Chcą zapewnić swoim dostawcom większą wygodę finansową, wynikającą z natychmiastowego otrzymania zapłaty;
 • Mają inne zobowiązania finansowe, które muszą natychmiast uregulować.

Odwrócony faktoring a kredyt

Faktoring zakupowy (odwrotny) może pomóc uniknąć nam korzystania z kredytów firmowych i pożyczek. Mimo to ma sporo cech wspólnych z takimi sposobami zewnętrznego finansowania. Wyżej wyjaśniliśmy już, na czym polega faktoring odwrotny. Wiemy zatem, że zasada działania jest zbliżona między odwróconym faktoringiem a kredytem.

Obie usługi w podobny sposób wpływają na zdolność kredytową firmy. Stanowią jej zobowiązania, zatem obniżają możliwości uzyskania finansowania w banku. Podobnie jak przy kredycie, przedsiębiorcy korzystający z faktoringu odwróconego mogą włączać je do kosztów uzyskania przychodu.

Zwykle faktoring odwrócony wymaga mniej formalności niż w przypadku kredytu obrotowego. Jednak obie formy finansowania działalności więcej łączy, niż dzieli. Stanowią dla siebie zatem dobre uzupełnienie.

Koszty faktoringu odwrotnego

Firmy faktoringowe za skorzystanie z takiej usługi jak faktoring odwrotny obciążą nas określonymi kosztami. Te zbliżone są do tych, które wiążą się z tradycyjnym faktoringiem. Na koszt faktoringu odwrotnego składają się przede wszystkim odsetki od wysokości wypłaconych środków oraz prowizja faktoringowa. Odsetki te są pobierane za okres korzystania z faktoringu. Natomiast prowizja liczona jest jako procent od płatności dokonanej na rzecz dostawcy. Nie każdy faktorant oferuje jednak faktoring odwrotny. Jedną z firm oferujących tego typu usługi jest eFaktor.

Do innych kosztów związanych z taką usługą jak faktoring odwrotny należy zaliczyć prowizję przygotowawczą, która jest pobierana jednorazowo. Wysokość tej opłaty zależna jest od przyznanego limitu. Im jest on wyższy, tym niższa będzie kwota naliczonego limitu. Ponadto, należy także liczyć się z tym, że niektóre firmy faktoringowe mogą pobierać również inne opłaty. Do najczęściej spotykanych należą te związane z niewykorzystaniem przyznanego limitu, dotyczące opłat za przelewy lub monity. Wszystkie koszty powinniśmy znaleźć w umowie faktoringu.

Korzyści z faktoringu odwrotnego

Przedsiębiorcy coraz częściej muszą sięgać po pomoc firm faktoringowych. Według danych GUS w 2020 roku liczba wykupionych faktur wzrosła o +4,7%, a liczba klientów o +12% (w porównaniu do roku poprzedniego) 2. Dużym zainteresowaniem cieszy się odwrócony faktoring, bo jego udział w działalności instytucji faktoringowych wyniósł 21%.

Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega zalety faktoringu odwróconego. Nie trudno wskazać te najważniejsze:

 • umożliwia terminowe regulowanie należności,
 • poprawia wizerunek przedsiębiorstwa,
 • z faktoringiem dłużnym, firma może zakupić większą ilość produktów,
 • zwiększa płynność finansową firmy,
 • alternatywa dla pożyczek firmowych i kredytów,
 • umożliwia wykorzystanie wolnych środków na dowolny cel.

O czym pamiętać korzystając z faktoringu odwrotnego?

Chociaż faktoring odwrotny ma wiele zalet, to nim się na niego zdecydujemy, rozważmy to, czy takie rozwiązanie nam się opłaca. Pamiętajmy, że w przypadku faktoringu odwróconego, to my jesteśmy stroną umowy faktoringowej. Co za tym idzie – to również na naszych barkach spoczywają wszystkie, związane z faktoringiem koszty. Firmy faktoringowe nie badają ani wypłacalności, ani kondycji ekonomicznej tych podmiotów, z którymi nawiązujemy współpracę.

Ponadto, firma faktoringowa nie wymaga także od dostawców ustanowienia zabezpieczenia. Jedynym, co ją interesuje, jest wypłacalność i kondycja finansowa naszego przedsiębiorstwa. To właśnie na podstawie oceny tych wskaźników instytucja faktoringowa decyduje o tym, jak wysokiego „kredytu zaufania” (finansowania) nam udzieli. Niekiedy, firma faktoringowa w trosce o swoje interesy może poprosić nas o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia np. cesji należności czy weksla.

Źródła:

1. Faktoring Almanach Polskiego Związku Faktorów pod redakcją Tomasz Biernata, Warszawa 2021.

2. GUS, Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2020 roku.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.8/5 - (6 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie